Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0532/2011

Předložené texty :

B7-0532/2011

Rozpravy :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Hlasování :

PV 13/10/2011 - 6.10
CRE 13/10/2011 - 6.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0443

Přijaté texty
PDF 201kWORD 37k
Čtvrtek, 13. října 2011 - Brusel
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Schengenské dohodě
P7_TA(2011)0443B7-0532/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Schengenské dohodě

Evropský parlament,

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 8. června 2011 o návrhu rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharské republice a Rumunsku(1),

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. června 2011 v Lucemburku,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. června 2011,

–  s ohledem na otázky určené Radě a Komisi ze dne 29. září 2011 ohledně přistoupení Bulharska a Rumunska k Schengenské dohodě (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, O-000223/2011 – B7-0439/2011),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je základním právem, které je občanům EU garantováno Smlouvami;

B.  vzhledem k tomu, že vytvoření schengenského prostoru a začlenění schengenského acquis do rámce EU patří k největším úspěchům procesu evropské integrace;

C.  vzhledem k tomu, že Rumunsko a Bulharsko splnily veškerá kritéria pro úspěšné uzavření procesu přistoupení k dohodě;

D.  vzhledem k tomu, že způsobilost obou zemí pro přistoupení k schengenskému prostoru potvrdil Parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 a Rada ve svých závěrech ze dne 9. června 2011;

E.  vzhledem k tomu, že během zasedání Evropské rady, které se konalo dne 24. června 2011, se vedoucí představitelé států a vlád shodli na tom, že rozhodnutí o přistoupení Bulharska a Rumunska by mělo padnout nejpozději v září 2011;

F.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přistoupení Rumunska a Bulharska bylo odloženo v důsledku skutečnosti, že Rada během zasedání dne 22. září 2011 nebyla usnášení schopná;

1.  poukazuje na to, že obě země do značné míry přeformovaly a přeorganizovaly své systémy integrované správy hranic tím, že zásadním způsobem investovaly do svých donucovacích orgánů, včetně opatření týkajících se vzdělávání a nejnovějších technologií, a znatelně upevnily svůj institucionální a právní rámec, což je skutečnost, která byla uznána ve všech zprávách schengenského hodnocení;

2.  poukazuje na stálou podporu a solidaritu, kterou Bulharsko a Rumunsko projevily jako spolehliví partneři v jihovýchodní Evropě, a rovněž trvalý přínos k bezpečnosti hranic v této části EU;

3.  zdůrazňuje, že obě země plně zavedly schengenské acquis, což bylo podle smlouvy o přistoupení a stávajícího právního rámce EU jedinou podmínkou jejich přistoupení k schengenskému prostoru;

4.  naléhavě žádá členské státy, aby přijaly rozhodnutí o rozšíření schengenského prostoru začleněním Bulharska a Rumunska výhradně na základě schengenského acquis a postupů; je přesvědčen, že členským státům, které se již připravují na vstup do schengenského prostoru, nemohou být uložena ke splnění dodatečná kritéria;

5.  opětovně připomíná, že podporuje rozšíření schengenského prostoru začleněním Bulharska a Rumunska, a vyzývá Evropskou radu, aby postupovala v souladu se Smlouvou o EU a aby učinila potřebná opatření, která umožní přistoupení Rumunska a Bulharska k schengenskému prostoru;

6.  vyzývá členské státy, aby dostály svým závazkům podle právního rámce EU, pokud jde o kritéria přistoupení k schengenskému prostoru, a nedaly přednost národnímu populismu;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0254.

Právní upozornění - Ochrana soukromí