Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0532/2011

Esitatud tekstid :

B7-0532/2011

Arutelud :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Hääletused :

PV 13/10/2011 - 6.10
CRE 13/10/2011 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0443

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 31k
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga
P7_TA(2011)0443B7-0532/2011

Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2011. aasta resolutsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Schengeni alaga

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta seisukohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias(1),

–  võttes arvesse 9. ja 10. juunil 2011 Luxembourgis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungi järeldusi,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24.–25. juuni 2011. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse nõukogule ja komisjonile 29. septembril 2011 esitatud küsimusi Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Schengeniga (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, O-000223/2011 – B7-0439/2011),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et isikute vaba liikumine on ELi kodanikele aluslepingutega tagatud põhiõigus;

B.  arvestades, et Schengeni ala loomine ja Schengeni acquis' integreerimine ELi raamistikku on üks Euroopa integratsiooniprotsessi kõige suuremaid saavutusi;

C.  arvestades, et Rumeenia ja Bulgaaria on kõik nõuded Schengeni hindamisprotsessi edukaks lõpuleviimiseks täitnud;

D.  arvestades, et mõlema riigi valmidust Schengeni alaga ühinemiseks on kinnitanud parlament oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis ja nõukogu oma 9. juuni 2011. aasta järeldustes;

E.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu 24. juuni 2011. aasta istungil leppisid riigipead ja valitsusjuhid kokku, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta langetatakse otsus hiljemalt 2011. aasta septembris;

F.  arvestades, et alates sellest, kui hääletus nõukogu 22. septembri 2011. aasta istungil läbi kukkus, on otsust Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise kohta edasi lükatud;

1.  juhib tähelepanu sellele, et mõlemad riigid on oma integreeritud piirihaldussüsteemid põhjalikult ümber korraldanud, tehes oma õiguskaitseasutustesse, sh koolitusse ja nüüdisaegseimasse tehnoloogiasse suuri investeeringuid, ja tugevdanud märgatavalt oma institutsioonilist ja õigusraamistikku, ning seda on kõikides Schengeni hindamisaruannetes tunnustatud;

2.  märgib Bulgaaria ja Rumeenia pidevat toetust ja solidaarsust, mida nad on usaldusväärsete partneritena Kagu-Euroopas üles näidanud, ning nende riikide jätkuvat panust selle ELi piirkonna piirijulgeolekusse;

3.  rõhutab, et mõlemad riigid on Schengeni acquis' täielikult kohaldanud, mis vastavalt nende ühinemislepingule ja kehtivale ELi õigusraamisikule on Schengeni alaga ühinemise ainsaks eelduseks;

4.  nõuab, et liikmesriigid teeksid Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga ühinemise kohta otsuse ainult Schengeni acquis'st ja menetlustest lähtudes; on veendunud, et nende liikmesriikide suhtes, kes on Schengeni alaga juba ühinemas, täiendavaid nõudeid kehtestada ei saa;

5.  kinnitab, et parlament toetab Schengeni ala laiendamist, kaasates Schengeni alasse Bulgaaria ja Rumeenia, ning palub Euroopa Ülemkogul jätkata Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga ühinemise võimaldamiseks kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga vajalike meetmete võtmist;

6.  palub liikmesriikidel Schengeniga ühinemise nõuetega seoses täita oma kohustusi, mis tulenevad ELi õigusraamistikust, ning hoiduda rahvuspopulismi kaldumisest;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0254.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika