Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0532/2011

Pateikti tekstai :

B7-0532/2011

Debatai :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.10
CRE 13/10/2011 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0443

Priimti tekstai
PDF 191kWORD 35k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 13 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės
P7_TA(2011)0443B7-0532/2011

2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. poziciją dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis visapusiško nuostatų taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projektą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos teisingumo ir vidaus reikalų tarybos, vykusios 2011 m. birželio 9 – 10 d. Liuksemburge, posėdžio išvadas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2011 m. birželio 24 – 25 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 29 d. klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, O-000223/2011 – B7-0439/2011),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė ES piliečių teisė, įtvirtinta sutartyse;

B.  kadangi Šengeno erdvės sukūrimas ir Šengeno acquis įtraukimas į ES sistemą – vieni iš didžiausių Europos integracijos proceso pasiekimų;

C.  kadangi Rumunija ir Bulgarija atitinka visus Šengeno aquis vertinimo proceso kriterijus, kad galėtų sėkmingai prisijungti prie šios erdvės;

D.  kadangi abiejų šalių pasiruošimą prisijungti prie Šengeno erdvės patvirtino Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje ir Taryba savo 2011 m. birželio 9 d. išvadose;

E.  kadangi 2011 m. birželio 24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė, kad sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo turėtų būti priimtas ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo mėnesį;

F.  kadangi sprendimas dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo buvo atidėtas todėl, kad Taryba savo 2011 m. rugsėjo 22 d. susitikimo metu nebalsavo;

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad abi šalys, daug investuodamos į savo teisėtvarkos institucijas, taip pat rengdamos mokymus ir tiekdamos naujausią technologiją, iš esmės pertvarkė ir reorganizavo savo integruotas sienų valdymo sistemas ir labai sutvirtino savo institucinę bei teisinę sistemas, ir tai pripažįstama visose Šengeno vertinimo ataskaitose;

2.  pažymi, kad tai, jog Bulgarija ir Rumunija nuolat teikė paramą ir rodė solidarumą, įrodo, kad jos yra patikimos partnerės pietryčių Europoje ir visą laiką prisideda prie šios ES dalies sienų apsaugos;

3.  pabrėžia, kad abi šalys visiškai įgyvendino Šengeno acquis, t. y. vienintelę prisijungimo prie Šengeno erdvės sąlygą, numatytą jų stojimo sutartyse ir galiojančioje ES teisinėje bazėje;

4.  ragina visas valstybes nares priimti sprendimą išplėsti Šengeno erdvę ir priimti Bulgariją ir Rumuniją vadovaujantis tik Šengeno acquis ir procedūromis; mano, kad valstybėms narėms, kurios jau pradėjo prisijungimo prie Šengeno erdvės procesą, negali būti numatyti papildomi kriterijai

5.  pakartoja Parlamento paramą išplėsti Šengeno erdvę priimant Bulgariją ir Rumuniją ir ragina Europos Vadovų Tarybą veikti pagal ES sutartį ir imtis visų reikalingų priemonių, kad Rumunija ir Bulgarija galėtų prisijungti prie Šengeno erdvės;

6.  ragina visas valstybes nares laikytis visų ES teisinėje bazėje numatytų įsipareigojimų, susijusių su prisijungimo prie Šengeno erdvės kriterijais, ir neskirti pirmenybės nacionaliniam populizmui;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0254.

Teisinė informacija - Privatumo politika