Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 70kWORD 33k
Čtvrtek, 13. října 2011 - Brusel Konečné znění
Regulace populace psů v Evropské Unii
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o regulaci populace psů v Evropské Unii

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010(1),

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle Smlouvy jsou zvířata vnímající bytosti a EU a členské státy musí plně zohledňovat požadavky kladené na dobré životní podmínky zvířat,

B.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech představují toulavá zvířata hrozbu pro veřejné zdraví a bezpečnost,

C.  vzhledem k tomu, že některé členské státy činí mimořádná opatření proti toulavým zvířatům,

1.  vyzývá Komise k tomu, aby členské státy přiměla k dodržování zásad zmiňovaných v článku 13 Smlouvy;

2.  vyzývá členské státy, aby zavedly komplexní strategie pro regulaci populace psů, které by zahrnovaly taková opatření, jako jsou právní předpisy pro kontrolu psů a potírání krutého zacházení se psy, podpora veterinárních postupů nezbytných k regulaci počtu nechtěných psů, včetně očkování proti vzteklině a sterilizace, a podpora odpovědného chování majitelů zvířat;

3.  žádá Komisi, aby vyzvala členské státy k zavedení povinného označování a registrace všech psů prostřednictvím celoevropského kompatibilního systému s cílem zabránit šíření chorob;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů(2) předal Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 13. října 2011 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí