Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 66kWORD 36k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 13 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Šunų populiacijos valdymas Europos Sąjungoje
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl šunų populiacijos valdymo Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizės ir įvertinimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi pagal Sutartį gyvūnai yra juslūs gyviai ir ES ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus,

B.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse benamiai gyvūnai kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir saugumui,

C.  kadangi kai kurios valstybės narės imasi kraštutinių priemonių prieš benamius gyvūnus,

1.  ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi SESV 13 straipsnyje minimo principo;

2.  ragina valstybes nares priimti visapusiškas šunų populiacijos valdymo strategijas, kurias sudarytų tokios priemonės kaip šunų kontrolės ir kovos su žiauriu elgesiu įstatymai, parama veterinarinėms procedūroms, įskaitant skiepijimą nuo pasiutligės ir sterilizaciją, kaip būtiną priemonę nepageidaujamų šunų skaičiui reguliuoti, ir atsakingo naminių gyvūnų laikymo skatinimas;

3.  prašo Komisiją paraginti valstybes nares siekiant užkirsti kelią ligų plitimui taikyti privalomo visų šunų identifikavimo ir registracijos tvarką naudojant visoje ES suderinamas sistemas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis(2) Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 25.
(2) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2011 m. spalio 13 d. posėdžio protokolo 1 priede (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Teisinė informacija - Privatumo politika