Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 66kWORD 34k
Joi, 13 octombrie 2011 - Bruxelles Ediţie definitivă
Gestionarea populației canine în Uniunea Europeană
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Declaraţia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la gestionarea populației canine în Uniunea Europeană

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vederea Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la Evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010(1),

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în conformitate cu tratatul, animalele sunt ființe sensibile iar statele membre UE trebuie să acorde întreaga atenție cerințelor referitoare la condițiile de viață ale animalelor,

B.  întrucât, în unele state membre, animalele fără stăpân reprezintă o amenințare la adresa sănătății și siguranței publice;

C.  întrucât unele state membre aplică măsuri extreme împotriva animalelor fără stăpân;

1.  invită Comisia să asigure respectarea principiului menționat în articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în statele membre;

2.  invită statele membre să adopte strategii cuprinzătoare de gestionare a populației canine, care să includă măsuri cum ar fi controlul câinilor și legi împotriva cruzimii, sprijin pentru proceduri veterinare, inclusiv vaccinarea împotriva turbării și sterilizarea, necesare pentru a controla numărul de câini nedoriți, precum și promovarea deținerii responsabile de animale de companie;

3.  solicită Comisiei să încurajeze statele membre să introducă identificarea și înregistrarea obligatorie a fiecărui câine, prin sisteme compatibile la nivelul UE, pentru a evita răspândirea bolilor.

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, împreună cu numele semnatarilor(2), Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 25.
(2) Lista semnatarilor se publică în Anexa 1 a procesului-verbal din 13 octombrie 2011 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate