Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0033(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0316/2011

Ingivna texter :

A7-0316/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/10/2011 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0462

Antagna texter
PDF 187kWORD 29k
Onsdagen den 26 oktober 2011 - Strasbourg
Ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge ***
P7_TA(2011)0462A7-0316/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11114/2011),

–  med beaktande av utkastet till samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge (06647/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 171, 172, 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0184/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0316/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy