Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0054(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0332/2011

Ingediende teksten :

A7-0332/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/10/2011 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0463

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Woensdag 26 oktober 2011 - Straatsburg
Overeenkomst VS-EG inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem ***
P7_TA(2011)0463A7-0332/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11117/2011),

–  gezien de ontwerpovereenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11575/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 171 en 172 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0185/2011),

–  gezien artikel 81, artikel 90, lid 7, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0332/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

Juridische mededeling - Privacybeleid