Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0395(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0325/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0325/2011

Viták :

PV 26/10/2011 - 4
CRE 26/10/2011 - 4

Szavazatok :

PV 26/10/2011 - 8.6
CRE 26/10/2011 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 23/10/2012 - 6.6
CRE 23/10/2012 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0465
P7_TA(2012)0362

Elfogadott szövegek
PDF 1472kWORD 1763k
2011. október 26., Szerda - Strasbourg
Az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
P7_TA(2011)0465A7-0325/2011

Az Európai Parlament 2011. október 26-án elfogadott módosításai az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
A javaslatot 2011. október 26-án az alábbiak szerint módosították(1):

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet több alkalommal jelentősen módosult. Mivel további módosításokat – egyebek mellett a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokat figyelembe vevő változtatásokat – kell végrehajtani, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet helyébe az áttekinthetőség érdekében e rendelet lép.
(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet több alkalommal jelentősen módosult. Mivel a rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott Lisszaboni Szerződés értelmében további módosításokat – egyebek mellett a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokat figyelembe vevő változtatásokat – kell végrehajtani, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet helyébe az áttekinthetőség érdekében e rendelet lép.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet megállapította azokat a költségvetési elveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket minden jogalkotási aktusnak és intézménynek tiszteletben kell tartania. Az alapelveket, a rendelet szemléletét és szerkezetét, valamint a költségvetési és a pénzügyi igazgatás alapszabályait meg kell őrizni. Lehetőség szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az alapelvektől való eltéréseket, figyelembe véve, hogy azok továbbra is relevánsak-e, mekkora hozzáadott értéket jelentenek az Unió éves költségvetése (a továbbiakban: a költségvetés) számára, és mekkora terhet rónak az érdekelt felekre. Meg kell őrizni és meg kell erősíteni a pénzügyi reform kulcsfontosságú elemeit – a pénzügyi szereplők feladatait, az operatív szolgálatoknál a kontrollfunkciók integrálását, a belső ellenőröket, a tevékenységalapú költségvetés-tervezést, a számviteli elvek és szabályok korszerűsítését és a támogatások alapelveit.
(2)  A hatékony és eredményes gazdálkodást, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek ellenőrzését és védelmét szolgáló, egyre nagyobb átláthatóságot biztosító, az általános költségvetés megállapítására és végrehajtására vonatkozó szabályokról rendelkező 1605/2002/EK, Euratom rendelet megállapította azokat a költségvetési elveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket minden jogalkotási aktusnak és intézménynek tiszteletben kell tartania. Az alapelveket, a rendelet szemléletét és szerkezetét, valamint a költségvetési és a pénzügyi igazgatás alapszabályait meg kell őrizni. Lehetőség szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az alapelvektől való eltéréseket, figyelembe véve, hogy azok továbbra is relevánsak-e, mekkora hozzáadott értéket jelentenek az Unió éves költségvetése (a továbbiakban: a költségvetés) számára, és mekkora terhet rónak az érdekelt felekre. Meg kell őrizni és meg kell erősíteni a pénzügyi reform kulcsfontosságú elemeit – a pénzügyi szereplők feladatait, az operatív szolgálatoknál a kontrollfunkciók integrálását, a belső ellenőröket, a tevékenységalapú költségvetés-tervezést, a számviteli elvek és szabályok korszerűsítését és a támogatások alapelveit.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az uniós kutatási keretprogramok tekintetében a szabályok és eljárások további egyszerűsítésére és harmonizálására van szükség, az Európai Parlament kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló, 2010. november 11-i állásfoglalásában1, továbbá a 7. keretprogram időközi értékelését végző szakértői csoport 2010. november 12-én az 1982/2006/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdése alapján közzétett záró jelentésében megfogalmazottaknak megfelelően.
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0401.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet a Szerződésekben foglalt teljes költségvetési ágazatot irányító átfogó elvek és alapvető szabályok megállapítására korlátozódott, miközben a végrehajtási rendelkezéseket az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet11 állapította meg, a szabályok átláthatóbb hierarchiájának megteremtése és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet érthetőségének javítása érdekében. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) szerint felhatalmazás adható a Bizottság részére általános hatályú aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. Ennek következtében a 2342/2002/EK, Euratom rendeletben megállapított egyes rendelkezéseket ebbe a rendeletbe kell beépíteni. Az e rendelet végrehajtására vonatkozó, Bizottság által elfogadott részletes szabályoknak a technikai részletekre és a végrehajtás módozataira kell szorítkozniuk.
(5)  Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet a Szerződésekben foglalt teljes költségvetési ágazatot irányító átfogó elvek és alapvető szabályok megállapítására korlátozódott, miközben a végrehajtási rendelkezéseket az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet11 állapította meg, a szabályok átláthatóbb hierarchiájának megteremtése és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet érthetőségének javítása érdekében. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 290. cikke értelmében a Bizottságot jogalkotási aktuson keresztül csak abból a célból lehet nem jogalkotási aktusok elfogadására felhatalmazni, hogy azok a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítsék, illetve módosítsák. Ennek következtében a 2342/2002/EK, Euratom rendeletben megállapított egyes rendelkezéseket ebbe a rendeletbe kell beépíteni.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az előfinanszírozásból származó kamatra vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell, mivel ezek túlzott adminisztratív terhet jelentenek mind az uniós források címzettjei, mind a Bizottság szolgálatai számára, és a bizottsági szolgálatok, illetve gazdasági szereplők és partnerek közötti félreértésekhez vezetnek. Az egyszerűsítés érdekében különösen a támogatások kedvezményezettjei tekintetében és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban meg kell szüntetni az előfinanszírozási kamatképzés és e kamatok beszedésének kötelezettségét. Az előfinanszírozásból származó kamatok egyes felhatalmazottak által igazgatott programokra történő újrafelhasználása vagy a kamatok beszedése érdekében azonban lehetővé kell tenni, hogy a hatáskör-átruházási megállapodás tartalmazzon ilyen kötelezettséget.
(8)  Az előfinanszírozásból származó kamatra vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell, mivel ezek túlzott adminisztratív terhet jelentenek mind az uniós források címzettjei, mind a Bizottság szolgálatai számára, és a bizottsági szolgálatok, illetve gazdasági szereplők és partnerek közötti félreértésekhez vezetnek. Az egyszerűsítés érdekében különösen a támogatások kedvezményezettjei tekintetében és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban azonnal meg kell szüntetni az előfinanszírozási kamatképzés és e kamatok beszedésének kötelezettségét. Az előfinanszírozásból származó kamatok egyes felhatalmazottak által igazgatott programokra történő újrafelhasználása vagy a kamatok beszedése érdekében azonban lehetővé kell tenni, hogy a hatáskör-átruházási megállapodás tartalmazzon ilyen kötelezettséget.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A Szerződés megállapítja, hogy a többéves pénzügyi keretet rendelet formájában kell meghatározni. Ezért a 2007–2013-ra szóló többéves pénzügyi keret bizonyos rendelkezéseit be kell építeni ebbe a rendeletbe. Így különösen – a költségvetési fegyelem biztosítása érdekében – kapcsolatot kell teremteni a többéves pénzügyi keret és az éves költségvetési eljárás között. Bele kell foglalni az Európai Parlament és a Tanács arra irányuló kötelezettségvállalásáról szóló rendelkezéseket is, hogy tiszteletben tartsák a strukturális műveletekre, a vidékfejlesztésre és az Európai Halászati Alapra vonatkozó alap-jogiaktusokban meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok elosztását.
(11)  Mivel a Szerződés értelmében a többéves pénzügyi keretet a jövőben rendelet formájában kell meghatározni, és mivel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodást ennek megfelelően módosítani kell, az intézményközi megállapodás bizonyos rendelkezéseit ésszerű lenne beépíteni ebbe a rendeletbe. Így különösen – a költségvetési fegyelem biztosítása érdekében – kapcsolatot kell teremteni a többéves pénzügyi keret és az éves költségvetési eljárás között. Bele kell foglalni az Európai Parlament és a Tanács arra irányuló kötelezettségvállalásáról szóló rendelkezéseket is, hogy tiszteletben tartsák a strukturális műveletekre, a vidékfejlesztésre és az Európai Halászati Alapra vonatkozó alap-jogiaktusokban meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok elosztását.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A nem állami harmadik felektől az Unió jogos céljai – mint a cigarettacsempészet és -hamisítás elleni küzdelem (pl. a Philip Morris-megállapodás) – elérése során befolyt bevételek címzett bevételként kezelendőek, különösen amennyiben ezek az alternatív vitarendezési folyamat alatt kötött megállapodások eredményei.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az arányosságra vonatkozó rendelkezések tekintetében az engedélyezésre jogosult tisztviselő által végzett kockázatértékelés részeként be kell vezetni az elfogadható hibakockázat fogalmát. Lehetővé kell tenni az intézmények számára, hogy elmozdulhassanak a Számvevőszék által a mögöttes tranzakciók jogszerűsének és szabályosságának igazolásához használt általános 2 %-os lényegességi küszöbtől. Az elfogadható hibakockázat megfelelőbb alapot jelent a mentesítésért felelős hatóság számára a bizottsági kockázatkezelés minőségének megítéléséhez. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezért szakpolitikai területenként meg kell állapítania az elfogadható hibakockázat szintjét, a kontrollfunkciók költség-haszon elemzésének figyelembevételével.
(16)  A hibakockázat felmérése érdekében, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a megfelelő ellenőrzések elvét, valamint a válaszlépések megtétele céljából hibakockázat-felmérési eszközt kell alkalmazni.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  Az EUMSZ 15. cikkében foglalt átláthatósági elv, amelynek értelmében az intézményeknek a lehető legnyitottabb módon kell működniük, az uniós költségvetési végrehajtásának terén megköveteli, hogy a polgárok tudomást szerezhessenek arról, hogy az Unió hogyan és milyen célokra fordítja a forrásokat. Az ilyen információk előmozdítják a demokratikus vitát, hozzájárulnak a polgárok uniós döntéshozatali eljárásban történő részvételéhez és megerősítik az uniós kiadásokkal kapcsolatos intézményi irányítást és ellenőrzést. E cél az uniós forrásokból részesülő végső szerződő felekkel és e források kedvezményezettjeivel kapcsolatos vonatkozó információk – lehetőség szerint korszerű kommunikációs eszközök segítségével történő – közzététele révén valósítható meg, ami figyelembe veszi a bizalmassághoz és biztonsághoz fűződő alapvető jogos érdekeiket, természetes személyek esetében pedig a magánélet tiszteletben tartásához való jogot és személyes adataik védelmét. Ezért az arányosság elvével összhangban az intézményeknek szelektív megközelítést kell alkalmazniuk. Az információk használhatósága érdekében a közzétételről szóló határozatoknak megfelelő szempontokon kell alapulniuk.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  A nagyon kis értékű és kis értékű támogatások esetében egyszerűsített számviteli és engedélyezési eljárások alkalmazhatók kedvezményezettvezérelt megközelítés kialakítása érdekében.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)
(23b)  Támogatások engedélyezhetők az alapkutatás azon területén is, ahol a kutatási tevékenység következtében nem születnek ismertethető eredmények.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikke alapján uniós szervekként intézményesített köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) tapasztalatai azt mutatják, hogy további alternatívákkal kell bővíteni az eszközválasztékot, olyan szervek bevonása érdekében, amelyek szabályai rugalmasabbak és hozzáférhetőbbek a magánszférabeli partnerek számára, mint az uniós intézményekre vonatkozó szabályok. Ezen alternatív megoldásokat közvetett igazgatással kell működtetni. Az egyik alternatíva egy alap-jogiaktussal létrehozott és az uniós alapok hatékony és eredményes kezelésének biztosításához szükséges elveket szem előtt tartó pénzügyi szabályok által vezérelt szerv kialakítása. Ezeket az elveket felhatalmazáson alapuló rendeletben kell elfogadni, és azokra az elvekre kell építeni, amelyeket a költségvetés végrehajtásával megbízott harmadik feleknek be kell tartaniuk. Egy további alternatíva a PPP-k valamely tagállam magánjoga alá tartozó szervek általi végrehajtása.
(24)  Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikke alapján uniós szervekként intézményesített köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) tapasztalatai azt mutatják, hogy további alternatívákkal kell bővíteni az eszközválasztékot, olyan szervek bevonása érdekében, amelyek szabályai rugalmasabbak és hozzáférhetőbbek a magánszférabeli partnerek számára, mint az uniós intézményekre vonatkozó szabályok. Ezen alternatív megoldásokat megbízás alapján történő gazdálkodással kell működtetni. Az egyik alternatíva egy alap-jogiaktussal létrehozott és az uniós alapokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosításához szükséges elveket szem előtt tartó pénzügyi szabályok által vezérelt szerv kialakítása. Ezeket az elveket felhatalmazáson alapuló, az Európai Számvevőszékkel egyeztetett rendeletben kell elfogadni, és azokra az elvekre kell építeni, amelyeket a költségvetés végrehajtásával megbízott harmadik feleknek be kell tartaniuk.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az EUMSZ 317. cikkének alkalmazásában be kell vezetni a rendeletbe a költségvetést közvetetten, megosztott igazgatás keretében végrehajtó tagállamokra vonatkozó alapvető ellenőrzési és számviteli kötelezettségeket, amelyeket jelenleg csak az ágazatspecifikus rendeletek tartalmaznak. Ezért minden érintett szakpolitikai terület tekintetében koherens keretet létrehozó rendelkezéseket kell alkotni a harmonizált, nemzeti szintű igazgatási rendszerről, az e rendszerekre irányadó közös igazgatási és kontrollkötelezettségekről, az éves igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról és az erről adott független ellenőri véleményről, egy éves nyilatkozatról, amelyben a tagállamok felelősséget vállalnak a rájuk bízott uniós források kezeléséért, a végső elszámolásról és a Bizottság által működtetett felfüggesztési és korrekciós mechanizmusokról. A részletes rendelkezéseket továbbra is az ágazatspecifikus rendeletekben kell meghatározni.
(25)  Az EUMSZ 317. és 290. cikkének alkalmazásában be kell vezetni a rendeletbe a költségvetést közvetetten, közös gazdálkodás keretében végrehajtó tagállamokra vonatkozó alapvető ellenőrzési és számviteli kötelezettségeket, amelyeket jelenleg csak az ágazatspecifikus rendeletek tartalmaznak. Ezért minden érintett szakpolitikai terület tekintetében koherens keretet létrehozó rendelkezéseket kell alkotni a harmonizált, nemzeti szintű igazgatási rendszerről, amely nem teremt további ellenőrzési rendszereket, hanem lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az uniós alapok végrehajtásával megbízott szerveket jelöljön ki. A tagállamoknak kell hatáskörrel rendelkezniük a kijelölt szervvel akár azonos adminisztratív szinten lévő, vagy más hatóságok felügyeletével már megbízott akkreditáló hatóság feladatait ellátó szerv vagy szervezet kijelölését illetően; ez azonban nem gátolhatja a tagállamokat abban, hogy más, e rendelet rendelkezéseinek megfelelő rendszert válasszanak. Továbbá az e rendszerekre irányadó közös gazdálkodási és kontrollkötelezettségekről, az éves gazdálkodói felelősségi nyilatkozatról és az erről adott független ellenőri véleményről, egy éves nyilatkozatról, amelyben a tagállamok felelősséget vállalnak a rájuk bízott uniós források kezeléséért, a végső elszámolásról és a Bizottság által működtetett felfüggesztési és korrekciós mechanizmusokról az általános jogbiztonságot és az ellenőrzések és válaszfellépések hatékonyságát fokozó, az Unió pénzügyi érdekeit szolgáló egységes jogalkotási keret megteremtése érdekében e rendeletben kell rendelkezni. A részletes rendelkezéseket továbbra is az ágazatspecifikus rendeletekben kell meghatározni.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)
(33a)  A jogalkotási hatósághoz benyújtott valamennyi javaslattervezetnek alkalmasnak kell lennie felhasználóbarát informatikai rendszerekben való alkalmazásra („e-kormányzás”), továbbá a hatékonyság fokozása érdekében biztosítani kell a költségvetési gazdálkodás során feldolgozott adatok átjárhatóságát. Az elektronikus formátumú adatok tekintetében egységes adatátviteli normákat kell megállapítani. E célok megvalósítása érdekében e rendelet hatálybalépésétől kezdődően két éves átmeneti időszakról kell rendelkezni.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)
(38a)  Egyösszegű kifizetések vagy átalányfinanszírozás önkéntes alapon választható és csak indokolt esetekben alkalmazható. Az átalányfinanszírozással és az egyösszegű kifizetésekkel kapcsolatos szóhasználat pontosításra szorul.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
(38b)  Pontosítani kellene, vagy ésszerű meghatározást kellene javasolni a támogatható költségek fogalma esetében, mivel ez javítaná az összköltség, azaz a kutatások bemeneti és kimeneti oldalán jelentkező közvetlen és közvetett költségek elvének érvényesítését.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)
(43a)  Annak érdekében, hogy az ellenőrzött feleknek elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy foglalkozzanak a Számvevőszék által tett megállapításokkal, melyek hatással lehetnek a végleges beszámolójukra, vagy a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és/vagy szabályszerűségére, a Számvevőszék biztosítja, hogy az összes ilyen megállapítást időben átadják az érintett intézménynek vagy szervnek.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  Naprakésszé kell tenni az előzetes és a végleges beszámolókra vonatkozó szabályokat, és rendelkezni kell különösen a konszolidációs célból a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének elküldendő, a beszámolókat kísérő jelentéscsomagról. Hivatkozni kell továbbá a költségvetésből finanszírozott intézmények és szervek által végleges beszámolóik tekintetében kiadott, a Számvevőszék számára a beszámolók kíséretében továbbított teljességi nyilatkozatra, valamint az Unió végleges összevont beszámolója kíséretében elküldendő teljességi nyilatkozatra. Végül korábbi határidőt kell megállapítani a Bizottságon kívüli intézmények és a költségvetésből finanszírozott szervek előzetes beszámolóira vonatkozó számvevőszéki megállapítások közlése tekintetében annak érdekében, hogy ezen intézmények végleges beszámolóikat a Számvevőszék megállapításainak ismeretében állíthassák össze.
(44)  Naprakésszé kell tenni az előzetes és a végleges beszámolókra vonatkozó szabályokat, és rendelkezni kell különösen a konszolidációs célból a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének elküldendő, a beszámolókat kísérő jelentéscsomagról. Hivatkozni kell továbbá a költségvetésből finanszírozott intézmények és szervek által végleges beszámolóik tekintetében kiadott, a Számvevőszék számára a beszámolók kíséretében továbbított teljességi nyilatkozatra, valamint az Unió végleges összevont beszámolója kíséretében elküldendő teljességi nyilatkozatra. Végül korábbi határidőt kell megállapítani a Bizottságon kívüli intézmények és a költségvetésből finanszírozott szervek előzetes beszámolóira vonatkozó számvevőszéki megállapítások közlése tekintetében annak érdekében, hogy ezen intézmények végleges beszámolóikat a Számvevőszék megállapításainak ismeretében állíthassák össze. Annak érdekében, hogy a mentesítési eljárást le lehessen zárni az ellenőrzött évet követő évben, munkacsoportot kell létrehozni, amely javaslatokat tesz ezen eljárás időtartamának lerövidítésére.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  A Bizottság által a mentesítés kapcsán benyújtandó információk tekintetében a Bizottságnak az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetét értékelő jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az EUMSZ 318. cikkének megfelelően. Megfelelő rendelkezéseket kell ezért bevezetni ebbe a rendeletbe e jelentésre vonatkozóan, összefüggésben az egyéb meglévő jelentéstételi követelményekkel.
(45)  A Bizottság által a mentesítés kapcsán benyújtandó információk tekintetében a Bizottságnak az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetét értékelő jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az EUMSZ 318. cikkének megfelelően. Megfelelő rendelkezéseket kell ezért bevezetni ebbe a rendeletbe e jelentésre vonatkozóan, összefüggésben az egyéb meglévő jelentéstételi követelményekkel. A jelentésnek mindenekelőtt ki kell térnie a nemek közötti egyenlőségnek a személyzeti politikában történő érvényesítése terén elért eredményekre.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
(48)  A külső fellépések végrehajtására vonatkozó különös rendelkezéseket hozzá kell igazítani a végrehajtási módszerek tekintetében javasolt változásokhoz.
(48)  A külső fellépések végrehajtására vonatkozó különös rendelkezéseket hozzá kell igazítani a végrehajtási módszerek tekintetében javasolt változásokhoz, valamint differenciált megközelítést kell javasolni arra az esetre, amikor az Európai Uniónak humanitárius szükséghelyzetekre, nemzetközi válságokra vagy a demokratikus átmenet folyamatában lévő harmadik országok helyzetére kell reagálnia.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)
(54a )  Különösen fontos, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten.
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, a kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
(55)  E rendeletet csupán szükség esetén kell felülvizsgálni. A túl gyakori felülvizsgálat aránytalan mértékben megnöveli az igazgatási struktúrák és eljárások új szabályokhoz való igazításának költségeit. Feltehető továbbá, hogy három év túl rövid idő ahhoz, hogy helytálló következtetéseket vonhassunk le a hatályos szabályok alkalmazásával kapcsolatban.
törölve
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)
(56a)  E rendelet érthetőségének javítása céljából ahhoz az egyes cikkek címét felsoroló, valamint a pénzügyi szakkifejezések szójegyzékét is tartalmazó tárgymutatót kell csatolni.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
E rendelet meghatározza az Unió éves költségvetésének (a továbbiakban: a költségvetés) megállapítására és végrehajtására, valamint az elszámolások bemutatására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(1)  E rendelet meghatározza az Európai Unió általános költségvetésének („a költségvetés”) megállapítására és végrehajtására, valamint az elszámolások bemutatására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
(2)  E rendelet alkalmazásában:
– „intézmény” alatt az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága és az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az európai ombudsman, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) értendő;
– az Európai Központi Bank nem tekintendő uniós intézménynek.
Az „Unióra” történő valamennyi hivatkozást az Európai Unióra és az Európai Atomenergia-közösségre történő hivatkozásként kell érteni.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogalkotási aktusban foglalt rendelkezésnek meg kell felelnie a II. címben meghatározott költségvetési alapelveknek.

Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogi aktusban foglalt rendelkezésnek meg kell felelnie e rendeletnek és az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak a 199. cikkben hivatkozott felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően.

Ez a rendelet az Európai Parlamentre, az Európai Tanácsra és a Tanácsra, az Európai Bizottságra, az Európai Unió Bíróságára és az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az európai ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra (a továbbiakban: intézmény[ek]) alkalmazandó.

A jogalkotó hatóságnak benyújtott valamennyi javaslatban és javaslat-módosításban egyértelműen utalni kell az e rendelet szabályaitól vagy az e rendelet értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló rendeletektől való eltérést tartalmazó rendelkezésekre, valamint valamennyi ilyen javaslat indokolásában meg kell nevezni ezen eltérések pontos okait.

Ez a rendelet nem alkalmazandó az Európai Központi Bankra.

Ez a rendelet alkalmazandó az Euratom Ellátási Ügynökség számára a költségvetésben elkülönített előirányzatokhoz kapcsolódó igazgatási kiadások végrehajtására.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2a. cikk
A személyes adatok védelme

E rendelet nem sérti sem a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetés az a jogszabály, amely minden pénzügyi évre előre jelzi és engedélyezi az Unió és az Európai Atomenergia-közösség számára szükséges összes bevételt és kiadást.
(1)   Az összes bevételnek és kiadásnak szerepelnie kell a költségvetésben és annak mellékleteiben, beleértve a minden egyes pénzügyi évre vonatkozó előrejelzéseket és az Unió számára szükséges összes engedélyezett bevételt és kiadást.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Unió bevételei és kiadásai a következőkből állnak:
(2)  Az Unió bevételei és kiadásai a következőkből állnak:
a) az Unió bevételei és kiadásai, beleértve azon igazgatási kiadásokat, amelyek a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatosan az Európai Unióról szóló szerződés rendelkezései alapján keletkeztek az intézményeknél, valamint az említett rendelkezések végrehajtása által előidézett operatív kiadásokat, amennyiben azok a költségvetést terhelik;
a) az Unió bevételei és kiadásai;
b) az Európai Atomenergia-közösség bevételei és kiadásai.
b) az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásával kapcsolatban keletkezett bevételek és kiadások.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az Unió (2) bekezdésben említett kiadásai magukban foglalják:
a) az igazgatási kiadásokat, beleértve a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatosan az Európai Unióról szóló szerződés rendelkezései alapján az intézményeknél keletkezett kiadásokat, valamint az említett rendelkezések végrehajtása által előidézett operatív kiadásokat, amennyiben azok a költségvetést terhelik; továbbá
b) az említett rendelkezések végrehajtása által előidézett operatív kiadásokat – beleértve a kapcsolódó támogatási kiadásokat –, amennyiben azok a költségvetést terhelik.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A költségvetés nyilvántartja az európai pénzügyi stabilitási eszköz és az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus keretében az Unió által nyújtott, a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletekre vonatkozó garanciákat és a külső fellépésekre képzett garanciaalapba történő befizetéseket.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az Unió tulajdonát képező pénzeszközökből származó kamat nem az Unió számára esedékes, kivéve akkor, ha erről az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii)–viii) alpontjában felsorolt feljogosított entitásokkal kötött megállapodások és kedvezményezettekkel kötött, támogatásról szóló határozatok vagy megállapodások eltérően rendelkeznek. Ezekben az esetekben az ilyen kamatot újra fel kell használni a megfelelő programra, vagy be kell szedni.
(4)  Az Unió tulajdonát képező pénzeszközökből származó kamat nem az Unió számára esedékes, kivéve akkor, ha erről az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii.–viii. alpontjában felsorolt feljogosított entitásokkal kötött megállapodások eltérően rendelkeznek. Ezekben az esetekben az ilyen kamatot újra fel kell használni a megfelelő programra és be kell számítani az adott címzett jogosultságaiba, vagy – amennyiben ez nem lenne lehetséges, megvalósítható vagy hatékony – be kell szedni.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)
5a. cikk
Határidő megszűnése

(1)  A napokban megadott határidő az időszak utolsó napjának végén ér véget.
(2)  A hetekben, hónapokban vagy egy hónapnál hosszabb időt – évet, félévet, negyedévet – magában foglaló időszakban megadott határidő az utolsó hét vagy utolsó hónap azon – betűvel vagy számmal kifejezett – napjának végén ér véget, amelyik napon az esemény vagy az időpont bekövetkezik.
(3)  Ha egy hónapokban kifejezett időtartam esetén az utolsó hónapban nincs olyan nap, amikor az időtartamnak le kell járnia, az időtartam e hónap utolsó napjának végén ér véget.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)
5b. cikk
Az időtartam kiterjesztése

Ha egy határidőt meghosszabbítanak, az új határidőt a korábbi határidő megszűnésétől kell számítani.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)
5c. cikk
Vasárnapok és ünnepnapok; szombatok

Ha egy tevékenységet egy adott napon vagy határidőn belül kell teljesíteni, és ha az adott nap, vagy a határidő utolsó napja vasárnapra, hivatalos munkaszüneti napra vagy szombatra esik, a teljesítés a következő munkanapon válik esedékessé.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa) vagy kellően indokolt esetben, a 195. cikk (3) bekezdése szerinti, még be nem fejezett ingatlanprojektekre fordított összegek, ha a kötelezettségvállalási eljárás előkészítő szakaszai nem zárultak le december 31-ig, és az összegek a munkálatok felgyorsításához vagy az adósság korábbi visszafizetéséhez szükségesek; ezen összegeket a következő év december 31-ig lehet lekötni; továbbá
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba) a saját források rendszeréből származó hasonló összegek.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  A pénzügyi év zárásakor szabályszerűen vállalt kötelezettségeknek megfelelő nem differenciált előirányzatokat automatikusan csak a következő pénzügyi évre lehet átvinni.
(4)  A pénzügyi év zárásakor szabályszerűen vállalt kötelezettségeknek megfelelő nem differenciált előirányzatokat automatikusan csak a következő pénzügyi évre lehet átvinni. Ugyanez a szabály alkalmazandó a 2. és 3. bekezdésben nem szabályozott, visszavont és fel nem használt előirányzatokra (kötelezettségvállalások és kifizetések), valamint a többéves pénzügyi keret egyes fejezeteinek abszolút értékben kifejezett felső korlátja alatti fel nem használt tartalékokra, amelyek összevonva alkotják a globális többéves pénzügyi kerettartalékot, amelyet a következő pénzügyi évben az igényeknek megfelelően lehet a különböző fejezetekhez rendelni.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés
(6)  A 10. cikk sérelme nélkül, a tartalékba helyezett előirányzatokat és a személyzeti kiadások előirányzatait nem lehet átvinni.
(6)  A 10. cikk sérelme nélkül, a tartalékba helyezett előirányzatokat és a személyzeti kiadások előirányzatait nem lehet átvinni. E cikk alkalmazásában a személyzeti kiadások magukban foglalják az intézmények azon tagjai és személyzete részére járó béreket és juttatásokat, akikre a személyzeti szabályzat vonatkozik.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)
9a. cikk
A fel nem használt előirányzatok átvitele

Az N. évre beállított, fel nem használt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat, valamint a visszavont előirányzatokat át lehet vinni az N+1 évi költségvetésre, vagy a költségvetési hatóság döntése alapján az éves költségvetési eljárás keretében az azt követő költségvetések valamelyikébe.

A Bizottság N. év október 1-je előtt előrejelzést nyújt be a költségvetési hatóságnak az N. évre beállított, fel nem használt és visszavont kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokról.

A költségvetési hatóság mindkét ága javaslatot tesz arra nézve, hogy a fel nem használt előirányzatokat hogyan kell felhasználni az N+1 évi vagy későbbi költségvetésekben.

Az erre vonatkozó döntést az EUMSZ 314. cikkében említett eljárást követve a költségvetési hatóság két ága közösen hozza meg.

A fel nem használt és visszavont előirányzatok – a többéves pénzügyi keret határértékeit meghaladóan – valamelyik költségvetésbe kerülnek átvitelre.

A fel nem használt és visszavont előirányzatokat el lehet különíteni konkrét programra, vagy akár egy ideiglenes fejezet részére. Ez esetben források a tagállamoktól csak akkor hívhatók le, ha a költségvetési hatóság a konkrét rendeltetést meghatározza.

A többéves pénzügyi keret tartalékainak átvitele

Amennyiben az éves költségvetés elfogadását követően a pénzügyi keret egyes határértékei alatt tartalékok maradnak fenn, a költségvetési hatóság a költségvetési év lezárását megelőzően dönthet úgy, hogy a fel nem használt tartalékot a többéves pénzügyi keret következő évei valamelyikének egyik határértéke alá viszi át. A többéves pénzügyi keret főösszege változatlan marad.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha az Unió fellépésének folytonossága és az igazgatási követelmények megkívánják, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva – mind a kötelezettségvállalásokra, mind a kifizetésekre vonatkozóan két vagy több ideiglenes tizenkettedet is engedélyezhet azokon felül, amelyek az (1) és (2) bekezdés rendelkezései szerint automatikusan rendelkezésre állnak. A Tanács az engedélyezésről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek.
(3)  Ha az Unió intézkedéseinek folyamatossága és az igazgatási követelmények megkívánják, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva – mind a kötelezettségvállalásokra, mind a kifizetésekre vonatkozóan egy ideiglenes tizenkettedre engedélyezhet többletkiadásokat, de ezek nem haladják meg két ideiglenes tizenketted összegét, azokon felül, amelyek az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései szerint automatikusan rendelkezésre állnak. A Tanács az engedélyezésről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek.
A határozat az elfogadásától számított harmincadik napon lép hatályba, kivéve, ha e határidőn belül az Európai Parlament tagjainak többségével e kiadás csökkentéséről határoz.

A határozat az elfogadásától számított harmincadik napon lép hatályba, kivéve, ha e határidőn belül az Európai Parlament tagjainak többségével e kiadás csökkentéséről határoz.

Ha az Európai Parlament e kiadás csökkentéséről határoz, a Tanács az Európai Parlament által jóváhagyott összeg figyelembevételével felülvizsgálja az engedélyezésről szóló határozatot.

Ha az Európai Parlament e kiadás csökkentéséről határoz, ezt a csökkentett összeget kell alkalmazni.

A további tizenkettedeket egyben kell engedélyezni, és azok nem oszthatók fel.

Ha egy adott fejezet esetében az (1) bekezdéssel összhangban megadott két ideiglenes tizenketted összege nem elegendő ahhoz, hogy fedezze az uniós intézkedések folyamatossága megtörésének elkerüléséhez szükséges kiadásokat a szóban forgó fejezetben foglalt területen, úgy kivételesen engedélyezhető az előző pénzügyi év költségvetésének megfelelő fejezetében szereplő előirányzatok összegének túllépése. A költségvetési hatóság az e bekezdésben előírt eljárások szerint jár el. Az előző pénzügyi év költségvetésében rendelkezésre álló összes előirányzat teljes összegét azonban semmilyen körülmények között sem lehet túllépni.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk
A pénzügyi év egyenlege

Költségvetési egyenleg átvitele

(1)  Minden pénzügyi év egyenlege többlet esetén bevételként, hiány esetén kifizetési előirányzatként szerepel a következő pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben.
(1)  A saját forrásokról szóló tanácsi határozat 7. cikke rendelkezéseinek szigorúan megfelelve minden pénzügyi év egyenlege többlet esetén többletbevételként, hiány esetén – és csak ebben az esetben – kifizetési előirányzatként szerepel a következő pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben, eltekintve az uniós költségvetésbe a tagállamoktól befolyó befizetések szinte automatikus kiigazításától.
(2)  Az ilyen bevételek és kifizetési előirányzatok tervezett összegét a költségvetési eljárás során egy, a 35. cikknek megfelelően benyújtott módosító indítvány útján kell beállítani a költségvetésbe. A becsléseket az Unió saját forrásainak rendszeréről szóló határozatot végrehajtó tanácsi rendelettel összhangban kell kidolgozni.
(2)  Az ilyen bevételek és kifizetési előirányzatok tervezett összegét a költségvetési eljárás során egy, a 35. cikknek megfelelően benyújtott módosító indítvány útján kell beállítani a költségvetésbe.
(3)  Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó beszámolók bemutatása után a tervezettől való esetleges eltéréseket a következő pénzügyi év költségvetésébe kell beállítani egy kizárólag az érintett eltérésre vonatkozó költségvetés-módosítás útján. Ilyen esetekben a költségvetés-módosítás tervezetét a Bizottságnak az előzetes beszámoló benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtania.
(3)  Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó beszámolók bemutatása után a tervezettől való esetleges eltéréseket a következő pénzügyi év költségvetésébe kell beállítani egy kizárólag az érintett eltérésre, többlet esetén pedig a vonatkozó többlet-előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás útján. A költségvetés-módosítás tervezetét a Bizottságnak az előzetes beszámoló benyújtását követő 45 napon belül be kell nyújtania.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
15a. cikk

Tartalékok kifizetésekre és kötelezettségvállalásokra

A jelenlegi többéves pénzügyi keret előző költségvetési éveiből fennmaradó többletet és a fel nem használt előirányzatokat, valamint a visszavont előirányzatokat a kifizetési és kötelezettségvállalási tartalékokhoz kell könyvelni.

A tartalékot elsősorban további és/vagy előre nem látott szükségletek kielégítésére, illetve a 44. cikkben említett eljárás keretében tartalékhiány kiegyenlítésére lehet felhasználni.

A tartalék igénybevételéről a költségvetési hatóság két ága a Bizottság javaslatát követően közösen határoz.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk
A többéves pénzügyi keretet és a költségvetést euróban kell kidolgozni és végrehajtani, és az elszámolás is euróban történik.

A többéves pénzügyi keretet és a költségvetést euróban kell kidolgozni és végrehajtani, és az elszámolás is euróban történik.

A 65. cikkben említett pénzforgalmi célokból kifolyólag azonban a számvitelért felelős tisztviselő, előlegszámlák esetében az előlegelszámoló tisztviselők, valamint a Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) adminisztratív irányításának vonatkozásában felmerülő igényeik esetében az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő felhatalmazást kap a műveletek nemzeti valutában történő végrehajtására, a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározottak szerint.

A 65. cikkben említett pénzforgalmi célokból kifolyólag azonban a könyvelő, előlegszámlák esetében az előlegelszámla-kezelők, valamint a Európai Külügyi Szolgálat adminisztratív irányításának vonatkozásában felmerülő igényeik esetében az illetékes utalványozó felhatalmazást kap a műveletek nemzeti valutában történő végrehajtására a felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározottak szerint.

Az ilyen átváltási műveletek eredményeit külön sorban kell feltüntetni az adott intézmény elszámolásaiban; ez értelemszerűen a 196b. cikkben említett testületekre is alkalmazandó.

A Bizottság megfelelő eszközökkel garantálja, hogy az uniós személyzet bérében és visszatérítéseiben az átváltásból eredő ingadozásokat legalább havonta kiegyensúlyozza az euróalapú műveletek és a szükségszerűen egyéb valutában teljesített fizetések egyenlő kezelésének biztosítása érdekében. E számításnak az „Infor€uro” rátát kell alapul vennie.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea) a verseny területén kiszabott bírságok, egyéb bírságok, valamint a nem állami harmadik felekkel kötött bíróságon kívüli vitarendezésekből, megegyezésekből vagy egyéb hasonló megállapodásokból, vagy az általuk fizetett egyszeri kifizetésekből származó követelések;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)
Azonban a b) pontban megállapított esetben a kötelezettségvállalási előirányzatok rendelkezésre bocsáthatók, amint a tagállam euróban kifejezett hozzájárulási megállapodást ír alá. Ez nem alkalmazandó a 173. cikk (2) bekezdésében és a 175. cikk (2) bekezdésében megállapított esetekben.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  A belső címzett bevételek közé a következők tartoznak:
(3)  A belső címzett bevételek közé a következők tartoznak:
a) harmadik felektől származó, áruk, szolgáltatások vagy a harmadik fél kérésére elvégzett munka tekintetében keletkező bevételek;
a) harmadik felektől származó, áruk, szolgáltatások vagy a harmadik fél kérésére elvégzett munka tekintetében keletkező bevételek;
b) olyan járművek, berendezések, felszerelések, anyagok és tudományos és technikai készülékek értékesítéséből származó bevételek, amelyeket lecserélnek vagy leselejteznek, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták;
b) olyan járművek, berendezések, felszerelések, anyagok és tudományos és technikai készülékek értékesítéséből származó bevételek, amelyeket lecserélnek vagy leselejteznek, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták;
c) a jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek;
c) a jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek a 77. cikk függvényében;
ca) az előfinanszírozás nyomán keletkező kamatból származó bevételek az 5. cikk függvényében;
d) áru, szolgáltatás vagy munkavégzés más szervezeti egységek, intézmények vagy szervek részére történő biztosításából származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek által a nevükben megfizetett kiküldetési ellátmányok visszatérítését;
d) áru, szolgáltatás vagy munkavégzés más szervezeti egységek, intézmények vagy szervek részére történő biztosításából származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek által a nevükben megfizetett kiküldetési ellátmányok visszatérítését;
e) befolyt biztosítási díjak;
e) befolyt biztosítási díjak;
f) ingatlanokkal összefüggő jogokkal kapcsolatos értékesítési, bérleti vagy egyéb szerződésekből származó bevételek;
f) ingatlanokkal összefüggő jogokkal kapcsolatos értékesítési, bérleti, visszatérítési vagy egyéb szerződésekből származó bevételek;
g) kiadványok és filmek – ideértve az elektronikus adathordozón tároltakat is – értékesítéséből származó bevételek.
g) kiadványok és filmek – ideértve az elektronikus adathordozón tároltakat is – értékesítéséből származó bevételek.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottságnak felajánlott, 999 eurót meghaladó értékű egyéni adományokat, illetve az egy adományozótól származó, ezt az összeget egy naptári évben összességében meghaladó értékű adományt az erre a célra létrehozott honlapon nyomon lehet követni.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározhatja azon eseteket, amikor bizonyos bevételek a fizetési kérelmekből levonhatók, mely fizetési kérelmeket azután a nettó összeggel kell elszámolni.
(1)   Az alábbi levonásokra kerülhet sor a kifizetési kérelmekből, melyeket azután a nettó összeggel kell elszámolni:
a) a közbeszerzési szerződésekben részt vevő felekre és támogatási megállapodások kedvezményezettjeire kirótt büntetések;
b) az egyedi számlákkal és a költségkimutatásokkal kapcsolatos engedmények, visszatérítések és egyéb levonások;
c) az előfinanszírozási kifizetésekből származó kamat;
d) a jogtalanul kifizetett összegek miatti kiigazítások.
Az első albekezdés d) pontjában említett kiigazítások történhetnek közvetlen levonással ugyanazon kedvezményezett részére teljesített, azonos típusú, új kifizetésből azon alcím, jogcímcsoport és pénzügyi év alapján, amely tekintetében a többletkifizetésre sor került, és amely időközi kifizetést, illetve záró kifizetést eredményez.

Az első albekezdés c) és d) pontjában említett tételekre az uniós számviteli szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az előirányzatokat meghatározott célokhoz kell rendelni, cím és alcím szerint; az alcímeket jogcímcsoportokra és jogcímekre kell tovább bontani.
(1)  Az előirányzatokat meghatározott célokhoz kell rendelni, cím és alcím szerint; az alcímeket jogcímcsoportokra és jogcímekre kell tovább bontani. A működési előirányzatokat és befektetéseket külön kell feltüntetni.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a költségvetés rá vonatkozó szakaszában a 23. cikkben részletezettek szerint önállóan átcsoportosíthat előirányzatokat, vagy a 24. cikkben részletezett esetekben az előirányzatok átcsoportosításához kikéri a költségvetési hatóság jóváhagyását.
(2)  A Bizottság a költségvetés rá vonatkozó szakaszában a 23. cikkben részletezettek szerint átcsoportosíthat előirányzatokat; egyéb esetben a Bizottság vagy a többi intézmény a 24. cikkben részletezett esetekben az előirányzatok átcsoportosításához kikéri a költségvetési hatóság jóváhagyását.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az előirányzatokat kizárólag azon költségvetési tételekre lehet átcsoportosítani, amelyekre a költségvetés engedélyezett előirányzatokat, vagy amelynél a „pro memoria” bejegyzés szerepel.
törölve
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés
(4)  A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatokat kizárólag akkor lehet átcsoportosítani, ha e bevételek megőrzik célhozkötöttségüket.
törölve
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés
(3)  Bármely intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül az egyik címből egy másikba történő olyan átcsoportosítást, amely meghaladja a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 10 %-át, amelyek azon a költségvetési soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás végzendő. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.
(3)  Bármely intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül az egyik címből egy másikba történő olyan átcsoportosítást, amely meghaladja a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 15%-át, amelyek azon a költségvetési soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás végzendő. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.
Módosítás 54, 262, 267 és 268
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk
(1)  A Bizottság a költségvetésben a saját szakaszán belül önállóan:
(1)  A Bizottság a költségvetésben a saját szakaszán belül:
a) kötelezettségvállalási előirányzatokat csoportosíthat át az egyes alcímeken belül;
a) kötelezettségvállalási előirányzatokat csoportosíthat át az egyes alcímeken belül;
b) kifizetési előirányzatokat csoportosíthat át az egyes címeken belül;
b) a Parlament és a Tanács előzetes értesítésével, és feltéve, hogy három héten belül egyikük sem emel kifogást, kifizetési előirányzatokat csoportosíthat át az egyes címeken belül;
c) a több címben közös személyzeti és igazgatási kiadások tekintetében előirányzatokat csoportosíthat át egyik címből a másikba;
c) a személyzeti és igazgatási kiadások tekintetében előirányzatokat csoportosíthat át egyik címből a másikba azon éves előirányzatok 15%-át meg nem haladó mértékig, amelyek azon a soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik, és azon éves előirányzatok 30%-át meg nem haladó mértékig, amelyek azon a soron szerepelnek, amelybe az átcsoportosítás történik;
d) az operatív kiadások tekintetében ugyanazon címen belül az alcímek között előirányzatokat csoportosíthat át azon előirányzatok legfeljebb 10 %-áig, amelyek az adott pénzügyi évben azon a soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik.
d) az operatív kiadások tekintetében ugyanazon címen belül az alcímek között előirányzatokat csoportosíthat át azon előirányzatok legfeljebb 15%-áig, amelyek az adott pénzügyi évben azon a soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik;
Három héttel az első albekezdés b) pontjában említett átcsoportosítások végrehajtása előtt a Bizottság tájékoztatja szándékáról a költségvetési hatóságot. Amennyiben e háromhetes időszak alatt a költségvetési hatóság bármely ága azt megfelelő indokokkal alátámasztja, a 24. cikkben rögzített eljárás alkalmazandó.

2.  A Bizottság a költségvetés rá vonatkozó szakaszában dönthet az előirányzatok egyik címből egy másikba történő következő átcsoportosításáról, amennyiben döntéséről haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóságot:
2.  A Bizottság a költségvetés rá vonatkozó szakaszában dönthet úgy, hogy átcsoportosít egyik címből egy másikba:
(a) előirányzatokat a 43. cikkben említett előzetes előirányzatok címből, ha a tartalék felszabadításának egyetlen feltétele alap-jogiaktus elfogadása az EUMSZ 294. cikkében megállapított rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően;
előirányzatokat a 43. cikkben említett előzetes előirányzatok címből, ha a tartalék felszabadításának egyetlen feltétele alap-jogiaktus elfogadása az EUMSZ 294. cikkében megállapított rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően; feltéve, hogy szándékáról haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóságot.
(b) a költségvetési év december 1-je után előforduló nemzetközi humanitárius katasztrófák és válságok kellően indokolt, kivételes eseteiben a Bizottság a többéves pénzügyi keret 4. fejezetéhez tartozó költségvetési címek keretében még rendelkezésre álló, az adott költségvetési évre vonatkozó fel nem használt költségvetési előirányzatokat átcsoportosíthatja a költségvetés válságkezelési segélyre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre vonatkozó címeihez.
2a.  A költségvetési év december 1-je  után előforduló nemzetközi humanitárius katasztrófák és válságok kellően indokolt, kivételes eseteiben a Bizottság a többéves pénzügyi keret 4. fejezetéhez tartozó költségvetési címek keretében még rendelkezésre álló, az adott költségvetési évre vonatkozó fel nem használt költségvetési előirányzatokat átcsoportosíthatja a költségvetés válságkezelési segélyre és humanitárius segítségnyújtási műveletekre vonatkozó címeihez.
A Bizottság ezen átcsoportosításokat vagy átcsoportosítások következő évre történő ilyen felhasználását követően haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóság két ágát.

2b.  A Bizottság szolgálati munkadokumentum formájában biztosíthatja az átcsoportosítás indokolását.
2c.  A Bizottság – saját költségvetési szakaszán belül – az (1) bekezdésben említettektől eltérő átcsoportosításokra is javaslatot tehet a költségvetési hatóságnak.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím
A Bizottság által végzett, költségvetési hatóságnak benyújtott átcsoportosítások

Az intézmények által végzett, költségvetési hatóságnak benyújtott átcsoportosítások

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság átcsoportosításra vonatkozó javaslatát egyidejűleg nyújtja be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(1)  Az intézmények javaslataikat egyidejűleg nyújtják be a költségvetési hatóság két ágának.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)  A költségvetési hatóság a (3)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint határoz az előirányzatok átcsoportosításáról, kivéve, ha a második rész I. címe másként rendelkezik.
(2)  A költségvetési hatóság a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározottak szerint határoz az előirányzatok átcsoportosításáról, kivéve, ha a második rész I. címe másként rendelkezik.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
(3)  A sürgős eseteket kivéve a Tanács – minősített többséggel –, valamint az Európai Parlament attól az időponttól számított hat héten belül tanácskozik a bizottsági javaslatról, amikor a két intézmény megkapta az egyes átcsoportosítások tekintetében részükre benyújtott javaslatot.
(3)  A kellően indokolt sürgős eseteket kivéve a Tanács – minősített többséggel –, valamint az Európai Parlament attól az időponttól számított hat héten belül tanácskozik az intézmények javaslatáról, amikor a két intézmény megkapta az egyes átcsoportosítások tekintetében részükre benyújtott javaslatot.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az átcsoportosítási javaslatot jóvá kell hagyni, ha a hathetes időszakon belül a következők valamelyike megtörténik:
(4)  Az átcsoportosítási javaslatot jóvá kell hagyni, ha a hathetes időszakon belül:
a) az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja azt;
– a költségvetési hatóság mindkét ága jóváhagyja azt;
b) az Európai Parlament vagy a Tanács jóváhagyja azt, és a másik intézmény tartózkodik az intézkedéstől;
– a költségvetési hatóság egyik ága jóváhagyja azt, és a másik tartózkodik az intézkedéstől;
c) mind az Európai Parlament, mind a Tanács tartózkodik az intézkedéstől, vagy egyikük sem hoz a bizottsági javaslattal ellentétes határozatot.
– a költségvetési hatóság mindkét ága tartózkodik az intézkedéstől, vagy egyikük sem hoz az átutalásra irányuló javaslattal ellentétes határozatot.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés
(5)  A (4) bekezdésben említett hathetes időszak a következő esetekben három hétre csökken, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács ezzel ellentétes tartalmú kérést terjeszt elő:
törölve
a) az átcsoportosítás az abban a költségvetési sorban szereplő előirányzatoknak, amelyből az átcsoportosítás történik, a 10 %-ánál kevesebbre vonatkozik, és nem haladja meg az 5 millió EUR-t;
b) az átcsoportosítás csak kifizetési előirányzatokra vonatkozik, és teljes összege nem haladja meg a 100 millió EUR-t.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés
(6)  Amennyiben akár az Európai Parlament, akár a Tanács módosítja az átcsoportosítást, miközben a másik intézmény jóváhagyja azt, vagy tartózkodik az intézkedéstől, vagy amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács módosítja az átcsoportosítást, az Európai Parlament vagy a Tanács által jóváhagyott alacsonyabb összeget kell jóváhagyottnak tekinteni, kivéve, haa Bizottságvisszavonja javaslatát.
(6)  Amennyiben a költségvetési hatóság két ágának egyike módosítja az átcsoportosítást, miközben a másik jóváhagyja azt vagy tartózkodik intézkedéstől, vagy amennyiben a költségvetési hatóság mindkét ága módosítja az átcsoportosítást, akkor az Európai Parlament vagy a Tanács által jóváhagyott alacsonyabb összeget kell jóváhagyottnak tekinteni, hacsakaz intézmény vissza nem vonja a javaslatát.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)
24a. cikk

Az átcsoportosításokra vonatkozó egyedi szabályok

(1)  Az előirányzatokat kizárólag azon költségvetési tételekre lehet átcsoportosítani, amelyekre a költségvetés engedélyezett előirányzatokat, vagy amelynél a „pro memoria” bejegyzés szerepel.
(2)  A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatokat kizárólag akkor lehet átcsoportosítani, ha e bevételek megőrzik célhozkötöttségüket.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  A sürgősségisegély-tartalék felhasználására jogosító átcsoportosításról szóló döntést a Bizottság javaslatára a költségvetési hatóság vagy – azon éves előirányzatok 10 %-át meg nem haladó mértékig, amelyek azon a soron szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik – a Bizottság hozza meg.
(2)  A sürgősségisegély-tartalék felhasználására jogosító átcsoportosításról szóló döntést a Bizottság javaslatára a költségvetési hatóság hozza meg. Minden egyes műveletre külön javaslatot kell benyújtani.
A 24. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt eljárásokat kell alkalmazni. Ha a bizottsági javaslattal nem ért egyet az Európai Parlament vagy a Tanács, és nem jutnak közös álláspontra e tartalék felhasználásáról, úgy az Európai Parlament és a Tanács tartózkodik a Bizottság átcsoportosításra vonatkozó javaslatának ügyében való intézkedéstől.

A 24. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt eljárásokat kell alkalmazni. Ha a bizottsági javaslattal nem ért egyet a költségvetési hatóság két ága, és nem jutnak közös álláspontra e tartalék felhasználásáról, úgy a költségvetési hatóság két ága tartózkodik a Bizottság átcsoportosításra vonatkozó javaslatának ügyében való intézkedéstől.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés
(3)  Meghatározott, mérhető, elérhető, releváns és időzített célokat kell a költségvetésben foglalt minden tevékenységi ágra megszabni. E célkitűzések megvalósítását minden tevékenység tekintetében teljesítménymutatókkal kell ellenőrizni, és a költségvetési kiadásokért felelős hatóságoknak tájékoztatniuk kell a költségvetési hatóságot. Ezen információkat évente kell biztosítani, legkésőbb a költségvetési tervezet mellékleteiben.
(3)  Meghatározott, mérhető, elérhető, releváns és időzített célokat kell a költségvetésben foglalt minden tevékenységi ágra megszabni. E célkitűzések megvalósítását minden tevékenység tekintetében teljesítménymutatókkal kell ellenőrizni, és a költségvetési kiadásokért felelős hatóságoknak tájékoztatniuk kell a költségvetési hatóságot. A 34. cikk (2a) bekezdésének d) pontjában említett ezen információkat évente kell biztosítani, legkésőbb a költségvetési tervezet mellékleteiben.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A költségvetési eljárás során a Bizottság biztosítja a szükséges előirányzatok változásai és a pénzügyi kimutatásokban szereplő eredeti előrejelzések összehasonlításához szükséges információkat. Ezen információk tartalmazzák az előterjesztett javaslatok megvitatása tekintetében a jogalkotó hatóság által megvalósított előrehaladást és az általa elért szakaszt. A szükséges előirányzatok, adott esetben, az alap-jogiaktusról szóló tanácskozás során történő előrehaladás fényében módosíthatók.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
(2)  A csalás vagy szabálytalanság kockázatának mérséklése érdekében az (1) bekezdésben említett pénzügyi kimutatás tájékoztatást nyújt a létrehozott belső kontrollrendszerről, a vonatkozó kockázatok értékeléséről és a csalások megelőzésére és az ellenük való védekezésre hivatott, meglévő és tervezett intézkedésekről.
(2)  A csalás vagy szabálytalanság kockázatának mérséklése érdekében az (1) bekezdésben említett pénzügyi kimutatás tájékoztatást nyújt a létrehozott belső kontrollrendszerről, a rendszer által végzett ellenőrzések becsült költségéről és hasznáról, a vonatkozó kockázatok értékeléséről és a meglévő és tervezett megelőző és védelmi intézkedésekről.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa) pontos, egységes és átlátható ellenőrzési szabályok, figyelemmel a részt vevő felek jogaira;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – d pont
d) a csalás és a szabálytalanságok megelőzése, felderítése és korrekciója;
d) a pénzügyi szereplők 3. fejezetben meghatározott felelősségétől függetlenül a csalás és a szabálytalanságok megelőzése, felderítése és korrekciójának nyomon követése;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az eredményes belső ellenőrzés a legjobb nemzetközi gyakorlatokra épül, és különösen a következőket tartalmazza:
a) a feladatok elkülönítése;
b) megfelelő kockázatkezelés és ellenőrzési stratégia, beleértve a kedvezményezett szintjén lefolytatott ellenőrzéseket;
c) az összeférhetetlenség elkerülése;
d) megfelelő ellenőrzési nyomvonalak, megbízható adatok az adatrendszerekben;
e) a teljesítmény felügyeletére és a belső ellenőrzés azonosított gyenge pontjainak és kivételeinek nyomon követésére szolgáló eljárások;
f) a belső ellenőrzési rendszer hatékony és eredményes működésének időszakos értékelése.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A hatékony belső ellenőrzés a következő elemekre épül:
a) az ellenőrzési lánc valamennyi megfelelő résztvevőjével egyeztetett megfelelő kockázatkezelési és ellenőrzési stratégia végrehajtása;
b) az ellenőrzés eredményeinek hozzáférhetősége az ellenőrzési lánc valamennyi érintett szereplője számára;
c) adott esetben a végrehajtó partnerek igazgatási nyilatkozatára és független ellenőri véleményre való támaszkodás, feltéve, ha az alapul szolgáló munka minősége megfelelő és elfogadható, és azt az elfogadott standardoknak megfelelően teljesítették;
d) a korrekciós intézkedések időben történő alkalmazása, adott esetben beleértve a visszatartó erejű szankciókat;
e) a szakpolitikák alapjául szolgáló világos és egyértelmű jogszabályok;
f) a többszörös ellenőrzés megszüntetése;
g) az ellenőrzések költséghatékonysági arányának javítását célzó elv, figyelembe véve a 29. cikkben említett hibakockázatot.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk
Elfogadható hibakockázat

Hibakockázat

A jogalkotó hatóság az EUMSZ 322. cikkében megállapított eljárás szerint a költségvetés megfelelően aggregált szintjén meghatározza az elfogadható hibakockázat mértékét. Az erre vonatkozó határozatot az éves mentesítési eljárás során figyelembe kell venni, a 157. cikk (2) bekezdésével összhangban.

Felülvizsgált vagy új kiadásokra vonatkozó javaslatok benyújtásakor a Bizottságnak meg kell becsülnie az igazgatási és ellenőrzési rendszerek költségeit, valamint a javasolt jogszabály hibakockázatának szintjét alaponként és tagállamonként.

Az elfogadható hibakockázat szintje a kontrolltevékenységek költség-haszon elemzésén alapul. A tagállamok és az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetek és személyek kérésre tájékoztatják a Bizottságot a kontrolltevékenységek általuk viselt költségeiről, valamint az uniós költségvetésből finanszírozott tevékenységek számáról és méretéről.

Ha a program végrehajtása során a hibaszint folyamatosan magas, a Bizottságnak azonosítania kell az ellenőrzési rendszerek gyenge pontjait és elemeznie kell a lehetséges korrekciós intézkedések költségét és hasznait, majd meg kell tennie a megfelelő lépéseket, úgymint az alkalmazandó rendelkezések egyszerűsítése, a program átalakítása, az ellenőrzések megszigorítása vagy szükség esetén javasolnia kell a tevékenység megszüntetetését.

Az elfogadható hibakockázat szintjét szorosan nyomon kell követni, és a kontrollkörnyezet jelentős változása esetén felül kell vizsgálni.

A nemzeti igazgatási és ellenőrzési rendszerek teljes hatékonyságának szerves részét képezik a tagállamok által hitelesített testületek által benyújtott, e rendszerekkel kapcsolatos igazgatási megbízhatósági nyilatkozatok.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)
29a. cikk

A feladatok elkülönítése

A könyvelő és a kifizetésekért felelős tisztviselő feladatkörét el kell különíteni.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Az összevont éves beszámolót, valamint az egyes intézmények által elkészített, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Az összevont éves beszámolót, valamint az egyes intézmények által elkészített, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában elfogadásukat követően haladéktalanul ki kell hirdetni.„

Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja a költségvetésből származó pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan általa birtokolt információkat, amennyiben a költségvetés végrehajtása centralizált alapon közvetlenül a Bizottság osztályai által vagy az 53. cikk második bekezdésének megfelelően az Unió küldöttségei által történik, más igazgatási módok esetében pedig a finanszírozás címzettjeire vonatkozó azon információkat, amelyeket a költségvetés végrehajtásának feladataival megbízott jogalanyoktól kapott.
(2)  A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja a költségvetésből származó pénzeszközökből részesülő szerződéses felekre és kedvezményezettekre vonatkozó információkat, valamint tájékoztatást ad a költségvetésből finanszírozott intézkedések pontos jellegéről és céljáról, amennyiben a költségvetés végrehajtása centralizált alapon történik, valamint a pénzeszközökből részesülő szerződéses felekre és kedvezményezettekre vonatkozóan azon jogalanyok által szolgáltatott információkat, amelyekre az igazgatás egyéb módjai keretében a költségvetés végrehajtásának feladatait átruházták.
Ez a kötelezettség a többi intézményre is vonatkozik szerződő partnereik, és adott esetben kedvezményezettjeik tekintetében.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ezen információk rendelkezésre bocsátása a bizalmas kezelésre és különös tekintettel a személyes adatok védelmére vonatkozó, a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott követelmények, valamint a biztonságra vonatkozó követelmények kellő figyelembevételével történik, az 53. cikkben említett egyes igazgatási módok sajátosságait és adott esetben a megfelelő ágazatspecifikus szabályokat figyelembe véve.
(3)  Ezen információk rendelkezésre bocsátása a bizalmas kezelésre és biztonságra vonatkozó követelmények, illetve természetes személyek esetében a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jog kellő figyelembevételével történik a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.
Természetes személyek esetében a közzététel a szerződő partner vagy kedvezményezett nevére, elérhetőségére, az odaítélt összegre, illetve annak céljára korlátozódik és ezen adatok közzététele olyan vonatkozó kritériumok alapján történik, mint az odaítélés gyakorisága vagy az odaítélt támogatás jellege és jelentősége. A közzétett adatok részletezése és a közzétételi kritériumok figyelembe veszik az ágazat és az 55. cikkben említett egyes igazgatási módok sajátosságait; a részletek szintjét és a kritériumokat a 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendelet révén, és adott esetben a vonatkozó ágazatspecifikus szabályokban foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés
Az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az ombudsman, az európai adatvédelmi biztos és az EKSZ előirányzatot készítenek tervezett bevételeikről és kiadásaikról, és ezt minden év július 1-jéig megküldik a Bizottságnak.

Az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az ombudsman, az európai adatvédelmi biztos és az EKSZ előirányzatot készítenek tervezett bevételeikről és kiadásaikról, és ezt minden év július 1-jéig megküldik a Bizottságnak, valamint ezzel együtt tájékoztatás céljából a költségvetési hatóságnak.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés
Az intézmények az előirányzatokat tájékoztató jelleggel a költségvetési hatóságnak is megküldik, legkésőbb minden év július 1-jéig. A Bizottság kidolgozza saját előirányzatait, amelyet ugyanazon időpontig szintén megküld a költségvetési hatóságnak.

A Bizottság kidolgozza saját előirányzatait, amelyet közvetlenül elfogadása után szintén megküld a költségvetési hatóságnak.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
A 200. cikkben említett minden szerv, összhangban az őt létrehozó jogi aktussal, minden év március 31-ig elküldi a Bizottságnak és a költségvetési hatóságnak a bevételeire és kiadásaira vonatkozó tervezett összegeket, beleértve létszámtervét és munkaprogram-tervezetét.

A 200. cikkben említett minden szerv, összhangban az őt létrehozó jogi aktussal, egyidejűleg és legkésőbb minden év március 31-ig elküldi a Bizottságnak és a költségvetési hatóságnak a bevételeire és kiadásaira vonatkozó tervezett összegeket, beleértve létszámtervét és munkaprogram-tervezetét.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A költségvetési tervezet tartalmazza az Unió kiadásainak és bevételeinek általános összefoglaló kimutatását, és összevonja a 32. cikkben említett tervezett összegeket.

A költségvetési tervezet tartalmazza az Unió kiadásainak és bevételeinek általános összefoglaló kimutatását, ideértve a kifizetési és kötelezettségvállalási tartalékok általános összefoglaló kimutatását, és összevonja a 32. cikkben említett tervezett összegeket.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)   Indokolt esetben a Bizottság a következő évekre szóló pénzügyi programozást csatol a költségvetési tervezethez.
(2)   A Bizottság a következő évekre szóló pénzügyi programozást csatol a költségvetési tervezethez.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság a költségvetési tervezethez a következőket is mellékeli:
a) az előző évi pénzgazdálkodásról készített elemzés és a fennálló kötelezettségvállalások;
b) szükség esetén a többi intézmény tervezett összegeiről alkotott vélemény, amely tartalmazhat eltérő tervezett összegeket ennek indokaival alátámasztva;
c) bármely munkaanyag, amelyet hasznosnak tekint az intézmények létszámterveivel és azon támogatásokkal kapcsolatban, amelyeket a Bizottság a 196b. cikkben említett szerveknek és az európai iskoláknak ítélt. A legutolsó jóváhagyott létszámtervet tartalmazó ilyen munkaanyag ismerteti:
i. az Unió – és jogilag különálló szervezetei – által alkalmazott teljes személyzetet, szerződéstípusonként kimutatva,
ii. az álláshelyekre és a külső személyzetre vonatkozó politikáról, valamint a nemek szerinti összetételről szóló nyilatkozatot,
iii. a költségvetési tervezet beterjesztési évének elején ténylegesen betöltött álláshelyek számát, feltüntetve besorolási osztályuk és igazgatási egységük szerinti felosztásukat,
iv. az álláshelyek felsorolását politikai területek szerint,
v. a külső alkalmazottak egyes besorolási osztályai tekintetében a teljes munkaidős egyenérték eredeti tervezett nagysága a jóváhagyott előirányzatok alapján, valamint a költségvetési tervezet benyújtási évének elején ténylegesen foglalkoztatott személyek száma, feltüntetve a tisztségcsoport és adott esetben a besorolási fokozat szerinti megoszlásuka, és
d) a tevékenységi nyilatkozatokat, melyek a következőket tartalmazzák:
i. a különböző tevékenységek tekintetében az előzetesen kitűzött egyedi, mérhető, elérhető, releváns és időzített célkitűzések eléréséről, valamint a mutatókkal mért új célkitűzésekről szóló információk,
ii. az előirányzatok szintjével kapcsolatosan javasolt változtatások teljes körű indokolása a költség-haszon megközelítéssel,
iii. az uniós szintű beavatkozás egyértelmű indoklása, többek között a szubszidiaritás elvének megfelelően,
iv. az előző évi tevékenység végrehajtási arányaira, valamint a folyó év végrehajtási arányaira vonatkozó információk.
Az értékelés eredményeit át kell tekinteni, és ezekre a javasolt költségvetési módosítások valószínű előnyeiként hivatkozni kell.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Ahol a Bizottság köz- és magánszféra partnerséget (PPP) bíz meg a költségvetés végrehajtásával, munkadokumentumot kell csatolnia a költségvetési tervezethez, amely tartalmazza:
a) a meglévő PPP-k előző évi teljesítményéről szóló éves jelentést;
b) a költségvetési tervezet beterjesztési évére meghatározott célokat, jelezve az e célok eléréséhez szükséges pontos költségvetési igényeket;
c) az igazgatási költségeket és a végrehajtott költségvetést összesen és típusonként a 196a. cikkben meghatározottak szerint, valamint PPP-kénti bontásban az előző évben;
d) az uniós költségvetésből származó pénzügyi hozzájárulások összegét és az egyéb partnerek által tett természetbeni hozzájárulások értékét PPP-ként;
e) az ilyen PPP-k létszámtábláját – a (2a) bekezdés c) pontjának értelemszerű alkalmazásában –, ha a személyzet fizetése részben vagy egészben uniós pénzeszközökből származik; e létszámtáblákat figyelembe kell venni a (2a) bekezdés c) pontja szerinti munkadokumentum elkészítése során.
Ha a PPP-k pénzügyi eszközöket vesznek igénybe, a munkadokumentumnak PPP-ként és pénzügyi eszközönként kell feltüntetnie az adatokat a (2c) bekezdés alkalmazásában és sérelme nélkül.

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  Ha a Bizottság pénzügyi eszközöket vesz igénybe, munkadokumentumot kell csatolnia a költségvetési tervezethez, amely tartalmazza:
a) a pénzügyi eszközök formájában kibocsátott és az uniós költségvetésből finanszírozott tőkét és a teljes – harmadik felek által is – befektetett tőkét pénzügyi eszközönként, összességében és pénzügyi eszközönként tőkeáttételi arányban kifejezve, a tőke- és kvázitőke-befektetésekben való részesedések értékét;
b) az előző évi bevételeket és visszafizetéseket és egy előrejelzést a költségvetési tervezet beterjesztési évére;
c) az Unió pénzügyi eszközök végrehajtásából származó függő és meglévő kötelezettségeinek teljes összegét az előző évben és különösen az alábbi felbontásban:
i. a garanciákból származó, harmadik felek felé fennálló valamennyi lehetséges kötelezettség,
ii. bármely harmadik félnek biztosított hitelkeret maximális igénybevételéből származó valamennyi lehetséges kötelezettség,
iii. alárendeltkölcsön-, tőke-, vagy kvázitőke-részesedések összes lehetséges vesztesége, vagy
iv. bármely egyéb lehetséges vagy függő kötelezettség, valamint a kockázatok értékeléséhez releváns vagy esetleg releváns bármely információ;
d) a várható és előre nem látható kockázatokra hozott pénzügyi rendelkezéseket a költségvetésben, összesen és pénzügyi eszközönként;
e) azon esetek százalékát és abszolút számát, amikor garanciákat vettek igénybe, vagy alárendeltkölcsön-, tőke-, vagy kvázitőke-veszteség keletkezett gyengülés vagy csőd miatt, összesen és pénzügyi eszközönként az előző évre, és az adott pénzügyi eszköz teljes futamidejét;
f) a pénzügyi eszköz alárendelt kölcsön („mezzanine”) formájában a kedvezményezettnek történt kifizetése és az ilyen tőke visszavonása közötti átlagos időtartamot; ha ez meghaladja a három évet, a Bizottság cselekvési tervet készít az időtartam csökkentésére az éves mentesítési eljárás keretében;
g) a pénzügyi eszközök alkalmazásának (felhasználásának) földrajzi eloszlását tagállamonként és pénzügyi eszközönként;
h) az igazgatási díjakból, visszatérítésből vagy a pénzügyi eszközök – harmadik felek általi – kezelésére kifizetett egyéb pénzekből származó igazgatási kiadásokat, összesen, kezelő felenként és pénzügyi eszközönként;
i. az ilyen PPP-k létszámtábláját – a (2a) bekezdés c) pontjának értelemszerű alkalmazásában –, ha a személyzet fizetése részben vagy egészben uniós pénzeszközökből származik; e létszámtáblákat figyelembe kell venni a (2a) bekezdés c) pontja szerinti munkadokumentum elkészítése során.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság a költségvetési tervezethez csatol továbbá minden, költségvetési kérelmének támogatása céljából általa hasznosnak tartott munkadokumentumot.
(3)  A Bizottság a költségvetési tervezethez csatol továbbá minden, költségvetési kérelmének támogatása céljából általa hasznosnak tartott további munkadokumentumot.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
d) a költségvetési tervezet bemutatásakor részletesen ismerteti az Unió küldöttségeiben dolgozó személyi állomány számát földrajzi területenkénti, országonkénti és misszió szerinti bontásban, megkülönböztetve a létszámtervben szereplő álláshelyeket, a szerződéses alkalmazottakat, a helyi alkalmazottakat és a kirendelt nemzeti szakértőket, valamint a költségvetési tervezetben e más típusú személyzet számára kért előirányzatokat az ezen előirányzatok keretén belül alkalmazható teljesidő-egyenértékes személyzetre vonatkozó megfelelő becslésekkel.
d) a költségvetési tervezet bemutatásakor részletesen ismerteti az Unió küldöttségeiben dolgozó személyi állomány számát földrajzi területenkénti, nemenkénti, országonkénti és misszió szerinti bontásban, megkülönböztetve a létszámtervben szereplő álláshelyeket, a szerződéses alkalmazottakat, a helyi alkalmazottakat és a kirendelt nemzeti szakértőket, valamint a költségvetési tervezetben e más típusú személyzet számára kért előirányzatokat az ezen előirányzatok keretén belül alkalmazható teljesidő-egyenértékes személyzetre vonatkozó megfelelő becslésekkel.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság a költségvetés tervezetéhez javaslatot mellékel a kifizetési és kötelezettségvállalási tartalékoknak az éves költségvetésben vagy a többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló rendeletben előre nem látott, felmerülő szükségletek kielégítése céljából történő felhasználásáról.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  A Bizottság emellett a költségvetési tervezettel együtt az egyes intézmények és a 196b. cikk szerinti szervek által az ingatlanpolitikára vonatkozóan elkészített, a következő információkat tartalmazó munkadokumentumot nyújt át az Európai Parlament és a Tanács számára:
a) a vonatkozó költségvetési sorokon található előirányzatok által lefedett kiadások és területek valamennyi épület esetében;
b) a területekre és a helyszínekre vonatkozó általános programozás várható alakulása az elkövetkezendő években, a 195. cikk (3) bekezdésében említett már meghatározott, tervezés alatt álló ingatlanprojektek bemutatásával;
c) a 195. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a költségvetési hatósághoz korábban benyújtott, az előző évek munkadokumentumaiban nem szereplő új ingatlanprojektekkel kapcsolatos végleges feltételek és költségek, valamint lényeges információk;
d) olyan szerződéshosszabbítások végleges feltételei és költségei, amelyekre nem terjed ki a 195. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárás, ám amelyek összege meghaladja az évi 500 000 eurót.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk
Az EUMSZ 314. cikkében említett egyeztetőbizottság összehívásáig a Bizottság saját kezdeményezésére vagy más intézmény kérésére – minden fél esetében annak saját szakasza tekintetében – olyan új információk alapján, amelyek a tervezet elkészítésekor még nem álltak rendelkezésre, a mezőgazdasági kiadási előirányzatok aktualizálására irányuló módosító indítványt is ideértve módosító indítványokat nyújthat be egyidejűleg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a költségvetési tervezethez.

Olyan új információk alapján, amelyek a tervezet elkészítésekor még nem álltak rendelkezésre, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy más intézmény kérésére – minden fél esetében annak saját szakasza tekintetében – módosító indítványokat nyújthat be egyidejűleg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a költségvetési tervezethez kellő időben, az EUMSZ 314. cikkében említett egyeztetőbizottság összehívása előtt. Ezen indítványok a mezőgazdasági kiadási előirányzatok aktualizálására irányuló módosító indítványt is magukban foglalhatják.

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk
Az egyeztetőbizottság által elért eredmény jóváhagyása

törölve
Amennyiben az egyeztetőbizottság megállapodott a közös szövegről, az Európai Parlament és a Tanács igyekszik az egyeztetőbizottság által elért eredményt az EUMSZ 314. cikke (6) bekezdésének megfelelően, saját belső eljárási szabályzataival összhangban a lehető leghamarabb jóváhagyni.

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk
(1)  A Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszt elő az Európai Szolidaritási Alap igénybevételére vonatkozóan, illetve az alábbiak céljából:
a) többlet;
b) a hagyományos saját forrásokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálata, héa és a bruttó nemzeti jövedelem alapja;
c) növekedés a bevételi előrejelzésekben és csökkenés a kifizetési előirányzatokban.
(1)  Ha elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények merülnek fel, a Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő.
Ha elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények merülnek fel, a Bizottság évente további két költségvetés-módosítási tervezetet terjeszthet elő.

A Bizottságtól eltérő intézményeknek az előző bekezdésben említettekkel megegyező körülmények esetén a költségvetés módosítása iránti kérelmeit a Bizottsághoz kell megküldeni.

A Bizottságtól eltérő intézményeknek az előző bekezdésben említettekkel megegyező körülmények esetén a költségvetés módosítása iránti kérelmeit a Bizottsághoz kell megküldeni.

A költségvetés-módosítási tervezet benyújtása előtt a Bizottság és a többi intézmény – figyelembe véve az előirányzatok várhatóan nem teljes mértékű végrehajtását is – megvizsgálja a vonatkozó előirányzatok újraelosztásának lehetőségét.

A költségvetés-módosítási tervezet benyújtása előtt a Bizottság és a többi intézmény – figyelembe véve az előirányzatok várhatóan nem teljes mértékű végrehajtását is – megvizsgálja a vonatkozó előirányzatok újraelosztásának lehetőségét.

(2)  A Bizottság – kivételes körülményektől eltekintve – minden költségvetés-módosítási tervezetet legkésőbb minden év szeptember 1-jéig egyidejűleg nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Más intézmények költségvetés-módosítás iránti kérelmeihez csatolhatja a véleményét.
(2)  A Bizottság – indokolt rendkívüli körülmények fennállásától, vagy a Szolidaritási Alap igénybevételétől eltekintve, amelyre az év során bármikor költségvetés-módosítási tervezet lehet benyújtani a költségvetés-módosítási tervezeteit április és/vagy augusztus folyamán nyújtja be egyidejűleg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Más intézmények költségvetés-módosítás iránti kérelmeihez csatolhatja a véleményét.
(3)  Az Európai Parlament és a Tanács a tervezeteket sürgősségüknek megfelelően tárgyalja.
(3)  Az Európai Parlament és a Tanács a tervezeteket sürgősségüknek megfelelően tárgyalja.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) általános bevételi és kiadási kimutatás;
a) általános bevételi és kiadási kimutatás, a működés és a beruházások megkülönböztetésével;
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az igazgatási kiadásokat az alábbiak szerint kell osztályozni:
a) a létszámtervben jóváhagyott személyzeti kiadások: fel kell tüntetni az előirányzatok összegét és az annak megfelelő létszámtervi álláshelyek számát;
b) külső személyzettel kapcsolatos kiadások és a 23. cikk (1) bekezdése c) pontjában említett, és a többéves pénzügyi keret „igazgatás” fejezete alatt finanszírozott egyéb kiadások;
c) az ingatlanokkal kapcsolatos és egyéb vonatkozó kiadások, beleértve a takarítást, a karbantartást, a különböző bérleti díjakat, a távközlési szolgáltatásokat, valamint a víz, a gáz és az elektromos ellátás díját is;
d) a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó külső személyzeti és technikai támogatás.
A Bizottság több cím tekintetében azonos típusú igazgatási kiadásait kiadási típus szerint osztályozott, külön kimutatásban kell összegezni.

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Ahol lehetséges és helyénvaló, a jogcímcsoportoknak és jogcímeknek meg kell felelniük az egyes tevékenységek keretében végrehajtott egyes műveleteknek. A199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeleteknek iránymutatásokat kell meghatározniuk a jogcímcsoportok és jogcímek csoportosítására a költségvetés maximális átláthatóságának és tömörségének biztosítása céljából.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés
E tartalékot a pénzügyi év vége előtt kell igénybe venni átcsoportosítás útján, a 21. és 23. cikkben megállapított eljárással összhangban.

E tartalékot a lehető leghamarabb, de még a pénzügyi év vége előtt igénybe kell venni, elsősorban a kifizetésekre és kötelezettségvállalásokra vonatkozó tartalék útján, a 15. cikk (3a) bekezdésében meghatározottak szerint vagy átcsoportosítás útján, a 21. és 23. cikkben megállapított eljárással összhangban.

Módosítás 95 és 287
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetés a következőket foglalja magában:
(1)  A költségvetés a következőket foglalja magában:
a) az általános bevételi és kiadási kimutatásban:
a) az általános bevételi és kiadási kimutatásban:
i) az Unió adott pénzügyi évre vonatkozó tervezett bevételei;
i. az Unió adott pénzügyi évre vonatkozó tervezett bevételei;
ii) a becsült bevételek az előző pénzügyi évre és az n–2. évi bevételek;
ii. a becsült bevételek az előző pénzügyi évre és az n–2. évi bevételek;
iii) az adott pénzügyi évre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok;
iii. az adott pénzügyi évre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok;
iv) az előző pénzügyi évre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok;
iv. az előző pénzügyi évre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok;
v) az n–2. évben kötelezettséggel vállalt kiadások és a kifizetett kiadások;
v) az n–2. évben kötelezettséggel vállalt kiadások és a kifizetett kiadások, ez utóbbi a költségvetés százalékában is kifejezve;
vi) megfelelő megjegyzések minden alfejezet tekintetében, a 41. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint;
vi. megfelelő megjegyzések minden alfejezet tekintetében, a 41. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint;
b) a költségvetés minden egyes szakaszában a bevételeket és a kiadásokat az a) ponttal azonos struktúrában kell kimutatni;
b) a költségvetés minden egyes szakaszában a bevételeket és a kiadásokat az a) ponttal azonos struktúrában kell kimutatni;
c) a személyi állomány tekintetében:
c) a személyi állomány tekintetében:
i) létszámterv a költségvetés minden szakaszára vonatkozóan, amely besorolási fokozatonként megállapítja az álláshelyek számát besorolási osztályok és szolgálatok szerinti bontásban, valamint megállapítja a költségvetési előirányzatok keretein belül engedélyezett állandó és ideiglenes álláshelyek számát;
i. létszámterv a költségvetés minden szakaszára vonatkozóan, amely átfogóan bemutatja az emberi erőforrások teljességét és besorolási fokozatonként megállapítja az álláshelyek számát besorolási osztályok és szolgálatok szerinti bontásban, valamint megállapítja a költségvetési előirányzatok keretein belül engedélyezett állandó és ideiglenes álláshelyek számát és hozzá tartozik egy, a szerződéses és helyi alkalmazottak teljes munkaidős egyenértékét tartalmazó dokumentum is;
ii) létszámterv a kutatási és technológiafejlesztési előirányzatok közvetlen fellépésekre elkülönített összegeiből fizetett személyi állományra vonatkozóan, és létszámterv az ugyanezen előirányzatok közvetett fellépésekre elkülönített összegeiből fizetett személyi állományra vonatkozóan; a létszámterveket besorolási fokozatonként és osztályonként kell felosztani, és azoknak különbséget kell tenniük a költségvetési előirányzatokon belül engedélyezett állandó és ideiglenes álláshelyek között;
ii. létszámterv a kutatási és technológiafejlesztési előirányzatok közvetlen fellépésekre elkülönített összegeiből fizetett személyi állományra vonatkozóan, és létszámterv az ugyanezen előirányzatok közvetett fellépésekre elkülönített összegeiből fizetett személyi állományra vonatkozóan; a létszámterveket besorolási fokozatonként és osztályonként kell felosztani, és azoknak különbséget kell tenniük a költségvetési előirányzatokon belül engedélyezett állandó és ideiglenes álláshelyek között;
iii) a tudományos és műszaki személyzet tekintetében a felosztás besorolásifokozat-csoportokon alapulhat, az egyes költségvetésekben megállapított feltételekkel összhangban; a létszámtervnek meg kell határoznia a személyzeti szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint különleges előnyöket élvező, magasan képzett műszaki vagy tudományos személyzet létszámát;
iii. a tudományos és műszaki személyzet tekintetében a felosztás besorolásifokozat-csoportokon alapulhat, az egyes költségvetésekben megállapított feltételekkel összhangban; a létszámtervnek meg kell határoznia a személyzeti szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint különleges előnyöket élvező, magasan képzett műszaki vagy tudományos személyzet létszámát;
iv) létszámterv, amely az álláshelyek számát besorolási fokozat és osztály alapján állapítja meg minden olyan, a 200. cikkben említett szervre vonatkozóan, amely a költségvetést terhelő támogatást kap. A létszámtervek a pénzügyi évre jóváhagyott álláshelyek száma mellett feltüntetik az előző évre jóváhagyott számot is.
iv. létszámterv, amely az álláshelyek számát besorolási fokozat és osztály alapján állapítja meg minden olyan, a 196b. cikkben említett szervre vonatkozóan, amely a költségvetést terhelő támogatást kap. A létszámtervek a pénzügyi évre jóváhagyott álláshelyek száma mellett feltüntetik az előző évre jóváhagyott számot is.
ca) a nemzetközi szervezetek finanszírozása tekintetében, a bizottsági szakaszhoz csatolt dokumentumban:
i. összefoglaló valamennyi hozzájárulásról uniós programonkénti/alaponkénti bontásban és nemzetközi szervezetenként,
ii. indokolás, amely megmagyarázza, hogy az Unió számára miért volt hatékonyabb e nemzetközi szervezetek finanszírozása, mint a közvetlen fellépés;
d) a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek tekintetében:
d) a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek tekintetében:
i) a bevételek általános kimutatásában azon költségvetési tételek, amelyek az érintett műveletekre vonatkoznak, és azon kedvezményezettektől kapott visszafizetéseket kívánják feltüntetni, akik kezdetben nem teljesítettek, ami a teljesítési biztosíték igénybevételéhez vezetett. E tételeket „pro memoria” bejegyzéssel és megfelelő megjegyzésekkel kell ellátni;
i. a bevételek általános kimutatásában azon költségvetési tételek, amelyek az érintett műveletekre – különösen a pénzügyi eszközök végrehajtására (130. és 131. cikk) – vonatkoznak, és azon kedvezményezettektől kapott visszafizetéseket kívánják feltüntetni, akik kezdetben nem teljesítettek, ami a teljesítési biztosíték igénybevételéhez vezetett, valamint a pénzügyi eszközök végrehajtásából származó bármely bevételek. E tételeket „pro memoria” bejegyzéssel és megfelelő megjegyzésekkel kell ellátni;
ii) a bizottsági szakaszban:
ii. a bizottsági szakaszban:
- az Uniónak a szóban forgó műveletek tekintetében nyújtott teljesítési biztosítékait tartalmazó költségvetési tételek. E tételeket „pro memoria” bejegyzéssel kell ellátni mindaddig, amíg nem merül fel a tényleges költség, amelyet végleges forrásokkal kell fedezni,
- az Uniónak a szóban forgó műveletek tekintetében nyújtott teljesítési biztosítékait és pénzügyi eszközeit tartalmazó költségvetési tételek. E tételeket „pro memoria” bejegyzéssel kell ellátni mindaddig, amíg nem merül fel a tényleges költség, amelyet végleges forrásokkal kell fedezni,
- az alap-jogiaktusra és a tervezett műveletek volumenére, az időtartamra és az Unió által e műveletek tekintetében nyújtott pénzügyi garanciára vonatkozó megjegyzések;
- az alap-jogiaktusra és a tervezett műveletek volumenére, az időtartamra és az Unió által e műveletek tekintetében nyújtott pénzügyi garanciára, vagy általa végrehajtott egyéb pénzügyi eszközre vonatkozó megjegyzések;
- az Unió költségvetésével összefüggő pénzügyi eszközökre szánt teljes pénzeszközök arányára vonatkozó átfogó számítás;
iii) a bizottsági szakaszhoz mellékelt dokumentumban, tájékoztató jelleggel:
iii. a bizottsági szakaszhoz mellékelt dokumentumban, tájékoztató jelleggel:
- pénzügyi eszközök vagy PPP-k általi valamennyi tőkerészesedés, a teljesítményre vonatkozó konkrét észrevételekkel;
- a folyamatban lévő tőkeműveletek és adósságkezelés,
- a folyamatban lévő tőkeműveletek és adósságkezelés,
- az adott pénzügyi évre vonatkozó tőkeműveletek és adósságkezelés;
- az adott pénzügyi évre vonatkozó tőkeműveletek és adósságkezelés;
e) a KKBP kiadásainak teljes összegét egyetlen, KKBP elnevezésű, külön költségvetési jogcímcsoportokat tartalmazó költségvetési alcímben kell szerepeltetni. E jogcímcsoportok a KKBP kiadásait fedezik, és legalább az egyes nagyobb missziókra vonatkozóan külön költségvetési sorokat tartalmaznak.
e) a KKBP kiadásainak teljes összegét egyetlen, KKBP elnevezésű, külön költségvetési jogcímcsoportokat tartalmazó költségvetési alcímben kell szerepeltetni. E jogcímcsoportok a KKBP kiadásait fedezik, és missziónként külön költségvetési sort tartalmaznak;
ea) az adott Európai Fejlesztési Alaphoz tartozó összes bevételt és kiadást külön költségvetési tétel alá kell rendelni a Bizottságra vonatkozó szakaszban.
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b) az egyes létszámtervek által jóváhagyott álláshelyek teljes számára vonatkozó határ túllépésére nem kerül sor.
b) az intézmény vagy szerv – az Unió más szerveivel és intézményeivel – teljesítményértékelésben vesz részt a Bizottság személyzeti átvilágításakor bevezetett módszer szerint.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk
49 cikk

49 cikk

Amennyiben egy uniós jogi aktus végrehajtása során túllépnék a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokat vagy a többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló előirányzatokat, az ilyen jogi aktust pénzügyi értelemben csak a költségvetés módosítását és – amennyiben szükséges – a pénzügyi keret megfelelő felülvizsgálatát követően lehet végrehajtani.

Amennyiben egy uniós jogi aktus végrehajtása során túllépnék a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokat vagy a többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló előirányzatokat, az ilyen jogi aktust pénzügyi értelemben csak a költségvetés módosítását és – amennyiben szükséges – a pénzügyi keret megfelelő felülvizsgálatát követően lehet végrehajtani. E cikk alkalmazásában és a 4. cikk (2) bekezdésétől eltérően, uniós jogi aktus végrehajtása indokolt, ha a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek érintik valamely, a többéves pénzügyi keret alá eső aktuális vagy jövőbeli évre meghatározott globális többéves pénzügyi kerettartalékot (9. cikk (4) bekezdés).

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, hogy az előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban használják fel.
(2)  A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, hogy az előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban használják fel, és végrehajtják ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317. cikke értelmében.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az alap-jogiaktus olyan jogi aktus, amely jogalapot biztosít az intézkedésekhez és a költségvetésbe beállított megfelelő kiadások végrehajtásához.

Az alap-jogiaktus olyan jogi aktus, amely jogalapot biztosít az intézkedésekhez és a költségvetésbe beállított megfelelő kiadások végrehajtásához. A 2. cikk alkalmazandó.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Unióról szóló szerződés V. címének alkalmazásában az alap-jogiaktus formáját tekintve az Európai Unióról szóló szerződés 26. cikkének (2) bekezdésében, 28. cikkének (1) bekezdésében, 29. cikkében, 31. cikkének (2) bekezdésében, 33. cikkében, valamint 37. cikkében meghatározott formák valamelyike lehet.
(3)  Az Európai Unióról szóló szerződés (továbbiakban: EUSZ) V. címének alkalmazásában az alap-jogiaktus formáját tekintve az alábbiak valamelyike lehet:
- a közös kül- és biztonságpolitika meghatározásához és végrehajtásához szükséges tanácsi határozat (EUSZ 26. cikk (2) bekezdés);
- a nemzetközi helyzet által megkövetelt műveleti fellépésekről szóló tanácsi határozat (EUSZ 28. cikk (1) bekezdés);
- tanácsi határozat arról, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy tematikus természetű kérdéshez (EUSZ 29. cikk);
- az Unió fellépését vagy álláspontját, vagy azok végrehajtását meghatározó tanácsi határozat (EUSZ 31. cikk (2) bekezdés 1–3 franciabekezdés), vagy egy különleges képviselő kinevezéséről szóló tanácsi határozat (EUSZ 31. cikk (2) bekezdés 4. franciabekezdés, EUSZ 33. cikk);
- megállapodások egy vagy több állammal vagy nemzetközi szervezetekkel (EUSZ 37. cikk).
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – b pont – 2 a és 2 b albekezdés (új)
Az a) pontban említett kísérleti projektek előirányzatainak teljes összege egyetlen költségvetési évben sem haladhatja meg a 40 millió eurót.

Az ezen pont első albekezdésében említett új előkészítő intézkedések előirányzatainak teljes összege egyetlen költségvetési évben sem haladhatja meg a 50 millió eurót, és az előkészítő intézkedésekre ténylegesen lekötött előirányzatok teljes összege nem lépheti túl a 100 millió eurót;

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – c pont
c) az Európai Unióról szóló szerződés V. címének terén hozott előkészítő intézkedések előirányzatai. Ezen intézkedéseket rövid időre kell korlátozni, céljuk pedig a KKBP célkitűzéseinek megvalósítására irányuló uniós intézkedések, valamint a szükséges jogi eszközök elfogadása feltételeinek megteremtése.
c) az Európai Unióról szóló szerződés V. címének („Az unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések”) terén hozott előkészítő intézkedések előirányzatai. Ezen intézkedéseket rövid időre kell korlátozni, céljuk pedig a KKBP célkitűzéseinek megvalósítására irányuló európai uniós intézkedések, valamint a szükséges jogi eszközök elfogadása feltételeinek megteremtése;
Az uniós válságkezelési műveletek alkalmazásában az előkészítő intézkedések célja többek között az operatív követelmények értékelése, az első erőforrások gyors rendelkezésre bocsátásának biztosítása vagy a műveletek megkezdéséhez szükséges helyi feltételek megteremtése.

Az uniós válságkezelési műveletek alkalmazásában az előkészítő intézkedések célja többek között az operatív követelmények értékelése, az első erőforrások gyors rendelkezésre bocsátásának biztosítása vagy a műveletek megkezdéséhez szükséges helyi feltételek megteremtése.

Az előkészítő intézkedéseket – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára – a Tanács fogadja el.

Az előkészítő intézkedéseket – a Bizottsággal teljes mértékben együttműködve – a Tanács fogadja el, és előzetesen, kellő időben konzultál, illetve részletesen ismerteti az Európai Parlamenttel ezen intézkedéseket, különösen a KKBP-ra és a KBVP-ra vonatkozóakat.

Az előkészítő intézkedések gyors végrehajtása érdekében a főképviselő a lehető leghamarabb tájékoztatja a Bizottságot a Tanács előkészítő intézkedés meghozatalára irányuló szándékáról, valamint különösen az ehhez szükséges források becsült mértékéről. A Bizottság – e rendelet rendelkezéseinek megfelelően – meghoz minden szükséges intézkedést a források gyors rendelkezésre bocsátásának biztosítása érdekében;

Az előkészítő intézkedések gyors végrehajtásának biztosítása érdekében az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a lehető leghamarabb tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Bizottságot a Tanács előkészítő intézkedés meghozatalára irányuló szándékáról, és különösen az ehhez szükséges források becsült mértékéről. A Bizottság – e rendelet rendelkezéseinek megfelelően – meghoz minden szükséges intézkedést a források gyors rendelkezésre bocsátásának biztosítása érdekében;

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetés végrehajtásában, igazgatásában, ellenőrzésében vagy kontrolljában érintett valamennyi pénzügyi szereplő és egyéb személy számára tilos bármely olyan fellépés, amelynek révén saját érdekei ütköznek az Unió érdekeivel. Amennyiben ilyen helyzet állna elő, az érintett személynek tartózkodnia kell az ilyen fellépéstől, és az üggyel az illetékes hatósághoz kell fordulnia.
(1)  A költségvetés végrehajtásában és igazgatásában – beleértve az ezt előkészítő tevékenységeket –, ellenőrzésében vagy kontrolljában érintett valamennyi pénzügyi szereplő és egyéb személy számára tilos bármely olyan fellépés, amelynek révén saját érdekei ütköznek az Unió érdekeivel. Ha ilyen eset áll elő, a szóban forgó szereplőnek tartózkodnia kell az intézkedéstől, és az üggyel a feletteséhez kell fordulnia, aki írásban megerősíti, hogy fennáll-e összeférhetetlenség. Amennyiben bebizonyosodik, hogy összeférhetetlenség áll fenn, az érintett személy befejezi tevékenységeit az adott ügyben. A felettes személyesen hozza meg a további megfelelő intézkedéseket.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés
(2)  Összeférhetetlenség áll fenn, ha az (1) bekezdésben hivatkozott pénzügyi szereplő vagy egyéb személy funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása családi, érzelmi okok, politikai vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos, illetve gazdasági érdek vagy bármely más, a kedvezményezettel közös érdek miatt veszélyeztetve van.
(2)  Összeférhetetlenség áll fenn, ha az (1) bekezdésben hivatkozott pénzügyi szereplő vagy egyéb személy funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása családi, érzelmi okok, politikai vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos, illetve gazdasági érdek vagy bármely más, a kedvezményezettel közös érdek miatt veszélyeztetve van vagy a közvélemény szemében veszélyeztetve lehet.
Összeférhetetlenséget jelenthetnek többek között az alábbiak:

a) indokolatlan közvetlen vagy közvetett előnyök nyújtása saját részre, illetve vérségi, rokoni vagy bármely más kapcsolatban álló harmadik személynek;
b) a neki kijáró jogok megtagadása egy lehetséges kedvezményezettől, címzettől, részvételre jelentkezőtől vagy ajánlattevőtől, vagy e jogok túlzott biztosítása;
c) indokolatlan és jogtalan intézkedések végrehajtása, vagy szükséges intézkedések végrehajtásának elmulasztása.
Összeférhetetlenség áll fenn, amennyiben egy lehetséges kedvezményezett, pályázó, részvételre jelentkező vagy ajánlattevő a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet tagja, szerződéses alkalmazott, helyi alkalmazott vagy kirendelt nemzeti szakértő.

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) szervezeti egységein, az 53. cikk második bekezdésének megfelelően az Unió küldöttségein, vagy az 59. cikkben említett végrehajtó ügynökségeken keresztül;
a) szervezeti egységein, az 53. cikk második bekezdésének megfelelően az illetékes küldöttségvezető felügyelete mellett az Unió küldöttségein dolgozó alkalmazottakon, vagy az 59. cikkben említett végrehajtó ügynökségeken keresztül;
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) közvetett módon, a tagállamokkal megosztott igazgatással, vagy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:
b) megbízás alapján történő gazdálkodással, a tagállamokkal közös gazdálkodással, vagy – az alap-jogiaktusban foglalt különleges rendelkezés függvényében, amely az i. és iv. ponton kívüli esetekben meghatározza a végrehajtási partnerek és a műveletek típusát – a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes meghatározott feladatoknak a következőkre történő átruházásával:
i) harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek;
i. harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek;
ii) nemzetközi szervezetek és ügynökségeik;
ii. nemzetközi szervezetek és ügynökségeik;
iii) a VIII. cím értelmében vett pénzügyi eszközök végrehajtásával megbízott pénzügyi intézmények;
iv) az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap vagy a bank bármely egyéb leányvállalata;
iv. az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap;
v) a 200. és 201. cikkben említett szervek;
v. a 196b. és 196c. cikkben említett szervek;
vi) közjogi szervek vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben utóbbiak megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak;
vi. közjogi szervek vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben utóbbiak megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak;
vii) valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott, megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szerv;
viii) az Európai Unióról szóló szerződés V. címének értelmében konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban e rendelet 51. cikke értelmében meghatározott személyek.
viii. az Európai Unióról szóló szerződés V. címének értelmében a közös kül- és biztonságpolitika terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban e rendelet 51. cikke értelmében meghatározott személyek.
A költségvetés végrehajtásáért továbbra is a Bizottság felel (EUMSZ 317. cikk), amely tájékoztatja az Európai Parlamentet az i–viii. pontokban említett szervek által elvégzett műveletekről. A pénzügyi kimutatás (27. cikk) kimerítően megindokolja az i–viii. pontok szerinti egyes szervek kiválasztását.

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tevékenységről szóló éves jelentéshez csatolandó pénzügyi határozat (63. cikk (9) bekezdés) meghatározza az elérendő célokat, a várható eredményeket, a végrehajtási módszert és a finanszírozási terv teljes összegét. Tartalmazza a finanszírozandó fellépések leírását és az egyes fellépésekre előirányzott összegek megjelölését, valamint végrehajtásuk tervezett menetrendjét is.
Megbízás alapján történő gazdálkodás esetén meghatározza ezenkívül a kiválasztott végrehajtó partnert, az alkalmazott kritériumokat és a partnerre bízott feladatokat.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Az (1) bekezdés b) pontjának i–viii. alpontjában felsorolt szervek és személyek teljes együttműködést biztosítanak az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megóvása érdekében. A Számvevőszéknek és az OLAF-nak az így kezelt pénzösszegek ellenőrzése során minden esetben joguk van az EUMSZ szerinti hatásköreik teljes körű gyakorlására.
A Bizottság a végrehajtási feladatok átruházását a feladatok tényleges teljesítésére vonatkozó átlátható, megkülönböztetéstől mentes, eredményes és hatékony bírósági felülvizsgálati eljárásokhoz, vagy egy olyan cselekvési terv megvalósításához köti, amely ezen eljárások megerősítését célozza.

A könyvelő rendelkezik az egyes végrehajtási feladatokkal megbízott szervek és személyek listájával, mely az éves elszámolás mellékletét képezi. A költségvetési hatóság megkapja az ilyen szervekkel és személyekkel kötött összes szerződést, amennyiben ezt kérelmezi.

Az (1) bekezdés b) pontjának i–viii. alpontjában felsorolt, végrehajtási feladatokkal megbízott szervek és személyek biztosítják – a 31. cikk (2) bekezdésével összhangban – a költségvetési forrásokból részesülő kedvezményezettek jegyzékének évenkénti megfelelő, utólagos közzétételét. A Bizottságot értesítik a végrehajtott intézkedésekről.

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés
A költségvetés közös gazdálkodás mellett történő végrehajtására vonatkozó felelősségi körök

(1)  A tagállamok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elveit, és az uniós alapok igazgatása során biztosítják az uniós fellépés láthatóságát. Ennek érdekében a tagállamok teljesítik ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. Kiegészítő rendelkezések ágazatspecifikus szabályokban állapíthatók meg.
(1)   Amennyiben a Bizottság közös gazdálkodással hajtja végre a költségvetést, úgy a végrehajtási feladatokat a tagállamokra ruházza át. A tagállamok tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elveit, és az uniós alapok igazgatása során biztosítják az uniós fellépés láthatóságát. Ennek érdekében a Bizottság és a tagállamok teljesítik saját ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben meghatározott felelősséget. Kiegészítő rendelkezéseket ágazatspecifikus szabályokban állapítják meg.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés
A tagállamok sajátos feladatai

(2)  A tagállamok a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megelőzik, felderítik és kijavítják a szabálytalanságokat és csalásokat. Ennek érdekében szükség szerint helyszíni vizsgálatokat is magukban foglaló előzetes és utólagos ellenőrzéseket végeznek, biztosítandó a költségvetésből finanszírozott fellépések eredményes elvégzését és helyes végrehajtását, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetését és az esetlegesen szükséges jogi eljárások megindítását.
(2)  A tagállamok a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során meghoznak valamennyi, a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges jogalkotási, szabályozási, igazgatási vagy egyéb intézkedést, és különösen:
a) meggyőződnek arról, hogy a költségvetésből finanszírozott fellépéseket ténylegesen végrehajtják, biztosítják a helyes végrehajtást, továbbá e célból az uniós alapok igazgatásáért és ellenőrzéséért felelős szerveket akkreditálnak és felügyelnek;
b) megelőzik, felderítik és kijavítják a szabálytalanságokat és csalásokat.
Ennek érdekében az arányosság elvével összhangban és a (2) bekezdés a) pontjának, valamint a (3) és (5) bekezdésnek és a vonatkozó ágazatspecifikus szabályoknak megfelelően szükség szerint a tranzakciók reprezentatív mintájának helyszíni vizsgálatát is magukban foglaló előzetes és utólagos ellenőrzéseket végeznek. Emellett visszafizettetik a jogosulatlanul kifizetett összegeket, és szükség szerint bírósági eljárásokat indítanak. A Bizottság saját kockázatelemezése keretében vagy ágazatspecifikus szabályok alkalmazásában értékelheti a tagállamok által létrehozott rendszereket.

Amennyiben a tagállamok az általuk feltárt hibákat és/vagy szabálytalanságokat haladéktalanul közlik a Bizottsággal és orvosolják, nevezetesen a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése révén, mentesülnek a hibákkal és/vagy szabálytalanságokkal kapcsolatban a közzététel idejéig felmerülő pénzügyi korrekciók alól.

A tagállamok az ágazatspecifikus szabályoknak és a nemzeti jogszabályoknak megfelelő, hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciókkal sújtják a címzetteket.

A tagállamok az ágazatspecifikus szabályoknak és a nemzeti jogszabályok különleges rendelkezéseinek megfelelő, hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciókkal sújtják a címzetteket.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés
Az akkreditáló hatóság szerepe és hatásköre

(3)   Az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban a tagállamok egy vagy több állami szervet akkreditálnak, amelyek kizárólagos felelősséget vállalnak az akkreditáció körébe tartozó alapok megfelelő igazgatásáért és ellenőrzéséért. Ez nem érinti annak lehetőségét, hogy ezek a szervek az uniós alapok igazgatásától független feladatokat is ellássanak, vagy hogy egyes feladataik ellátásával más szerveket bízzanak meg.
(3)   A tagállamok az ágazatspecifikus szabályokban rögzített kritériumoknak és eljárásoknak megfelelően a már akkreditált uniós alapokkal való gazdálkodásért és az alapok belső ellenőrzéséért felelős szerveket akkreditálnak. Ez nem érinti annak lehetőségét, hogy ezek a szervek az uniós alapok igazgatásától független feladatokat is ellássanak, vagy hogy egyes feladataik ellátásával más szerveket bízzanak meg. Az akkreditáló hatóság ezenkívül a meglévő számviteli és ellenőrzési eredmények alapján ellenőrzi, hogy az akkreditált szervek megfelelnek-e az akkreditációs kritériumoknak. Minden szükséges intézkedést meghoz – ideértve az akkreditáció felfüggesztését vagy visszavonását is –, az általa akkreditált szervekre bízott feladatok végrehajtása során tapasztalt esetleges hiányosságok megszüntetésének biztosítása érdekében. A Bizottságnak a (2) bekezdéshez kapcsolódó akkreditációs folyamatban betöltött szerepét ágazatspecifikus szabályok határozzák meg részletesebben, az adott szakpolitikai területre jellemző kockázat figyelembevételével.
Az akkreditációt tagállami hatóság végzi azokkal az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban, amelyek biztosítják, hogy az akkreditált szerv képes az alapok megfelelő igazgatására. Az ágazatspecifikus szabályok meghatározhatják a Bizottság akkreditációs folyamatban játszott szerepét is.

Az akkreditáló hatóság felelős a szerv felügyeletéért és minden olyan szükséges intézkedés meghozataláért, amelynek célja a szerv működésében jelentkező hiányosságok megszüntetése, ideértve az akkreditáció felfüggesztését vagy visszavonását is.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés
Az akkreditált szerv szerepe és hatásköre

(4)  Az e cikk (3) bekezdése értelmében akkreditált szervek:
(4)   A tagállamok az adott szinten, e cikk (3) bekezdése értelmében akkreditált szervek révén:
a) eredményes és hatékony belső kontrollrendszert hoznak létre, és biztosítják annak működését;
a) eredményes és hatékony belső kontrollrendszert hoznak létre, és biztosítják annak működését;
b) pontos, teljes körű és megbízható információkat időben biztosító éves számviteli rendszert alkalmaznak;
b) pontos, teljes körű és megbízható éves információkat időben biztosító számviteli rendszert alkalmaznak;
c) az akkreditált szervtől funkcionálisan független ellenőrző szolgálat által, nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint elvégzett független külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;
c) biztosítják az (5) bekezdésnek megfelelően az előfeltételt jelentő adatokat és információkat;
d) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztosítják az uniós alapok címzettjeinek éves utólagos közzétételét;
d) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztosítják az uniós alapok címzettjeinek utólagos közzétételét. A személyes adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban történik.
f) biztosítják a személyes adatoknak a 95/46/EK irányelvben meghatározott elveket kielégítő védelmét.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés
Az akkreditált szervek által közölt adatok tartalma, időzítése és ellenőrzése

(5)   Az e cikk (3) bekezdése értelmében akkreditált szervek a következő pénzügyi év február 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következőket:
(5)   A (3) bekezdés értelmében akkreditált szervek a következő pénzügyi év március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következőket:
a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során felmerült kiadások tekintetében készített elszámolások;
a) az akkreditált szerveknek a rájuk bízott feladatok teljesítése során felmerült kiadásai tekintetében készített és a Bizottságnak visszatérítés céljából benyújtott éves elszámolások, amelyek tartalmazzák az előlegfizetéseket, és azokat az összegeket is, amelyekre vonatkozóan beszedési eljárás van folyamatban vagy zárult le korábban. Ezeket az információkat gazdálkodói felelősségi nyilatkozatnak kell kísérnie, amely megerősíti, hogy az alapok kezelésével megbízott személyek véleménye szerint:
- az említett információ teljes körű, pontos és benyújtása megfelelő;
- a kiadásokat az adott célnak megfelelően használták fel, ahogy azt az ágazatspecifikus szabályok is meghatározzák;
- a bevezetett kontrolleljárások szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályosságát; Egy a nyilatkozathoz csatolt mellékletben adott esetben be kell mutatni az alaponkénti hibaarányt, a hibák elemzését és a fenntartásokat;
b) minden elvégzett, rendelkezésre álló ellenőrzés és vizsgálat eredményének összefoglalója, a rendszeres vagy visszatérő hiányosságok elemzésével és a foganatosított vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel együtt;
b) a végleges ellenőrzési jelentések és az elvégzett vizsgálatok eredményének összefoglalója, a visszatérő vagy rendszerszintű hiányosságok elemzésével és a foganatosított vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel és azok eredményével együtt;
c) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, amely igazolja az elszámolások hiánytalanságát, pontosságát és hitelességét, a belső kontrollrendszerek megfelelő működését, valamint a mögöttes tranzakciók jog- és szabályszerűségét és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását;
Az a) pontban említett éves elszámolásokhoz és a b) pontban említett összefoglalóhoz mellékelik egy független ellenőrző szerv nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint kiadott véleményét arra vonatkozóan, hogy a számviteli információk megbízható és valós képet adnak, és a kiadások Bizottság által kért visszatérítése jogszerű, szabályos, valamint hogy az alkalmazott ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek. Ez a vélemény megállapítja, hogy a vizsgálat megkérdőjelezi-e a gazdálkodói felelősségi nyilatkozatban tett kijelentéseket. Egy, a véleményhez csatolt mellékletben be kell mutatni a forrásonkénti hibaarányt, a hibák elemzését és a fenntartásokat.

d) független ellenőrző szerv véleménye az e bekezdés c) pontjában meghatározott igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról, annak minden elemét beleértve.
Ha egy tagállam szakpolitikai területenként egynél több szervet akkreditált, a következő pénzügyi év február 15-ig összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben a vonatkozó szakpolitikai terület tekintetében nemzeti szintű áttekintést ad valamennyi igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról és a független ellenőrző szervek azokra vonatkozó véleményeiről.

Ha egy tagállam szakpolitikai területenként egynél több szervet akkreditált az alapok kezelésére, a következő pénzügyi év március 15-ig összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben a vonatkozó szakpolitikai terület tekintetében nemzeti szintű áttekintést ad valamennyi gazdálkodói felelősségi nyilatkozatról és a megfelelő független ellenőrző szervek véleményeiről.

A tagállamok megfelelő szinten közzéteszik ezt az információt legkésőbb hat hónappal azt követően, hogy a Bizottságnak benyújtják e dokumentumokat.

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 6 bekezdés
A Bizottság egyedi kötelezettségei

(6)  A Bizottság:
(6)   Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzösszegeket az alkalmazandó szabályokkal összhangban használják fel, a Bizottság:
-a) felügyeli, hogy milyen módon teljesítik a tagállamok kötelezettségeiket, különösen a programok végrehajtása alatti ellenőrzések révén;
a) rendelkezik az akkreditált szervek számláinak végső elszámolását idejében biztosító olyan eljárásokról, amelyek szavatolják, hogy az elszámolások hiánytalanok, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek, és lehetővé teszik a szabálytalanságok időben történő korrekcióját;
a) rendelkezik az akkreditált szervek számláinak végső pénzügyi elszámolását idejében biztosító olyan eljárásokról, amelyek megállapítják, hogy az elszámolások hiánytalanok, pontosak és a valóságnak megfelelőek-e;
b) kizárja az Unió által finanszírozott kiadások közül az uniós jog megsértésével teljesített kifizetéseket;
b) kizárja az Unió által finanszírozott kiadások közül az uniós jog megsértésével teljesített kifizetéseket;
ba) megszakítja a kifizetési határidőket, vagy felfüggeszti a kifizetéseket, amennyiben jelentős hiányosságok tapasztalhatóak egy tagállam által folytatott nyomon követés terén, vagy egy olyan szerv működése tekintetében, amelyet a (3) bekezdéssel összhangban akkreditáltak, abban az esetben, ha nem teszik meg azonnal az előfeltételként meghatározott intézkedéseket.
Azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok számára eszközölt kifizetéseket a Bizottság felfüggesztheti, vagy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő megszakíthatja, ágazatspecifikus szabályok határozzák meg.

Miután a tagállam bemutatta észrevételeit, a Bizottság dönthet a kifizetések megszakításának vagy felfüggesztésének teljes vagy részleges feloldásáról. A Bizottság illetékes megbízott utalványozója éves tevékenységi jelentésében beszámol az e bekezdés szerinti összes kötelezettségről.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 6 a bekezdés (új)
Az európai területi együttműködésre vonatkozó külön előírás

(6a)  Az ágazatspecifikus szabályok figyelembe veszik az európai területi együttműködési programok szükségleteit, különös tekintettel az éves gazdálkodói nyilatkozat tartalmára, az akkreditáció folyamatára és az ellenőrzési funkcióra.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 6 b bekezdés (új)
A nemzeti megbízhatósági nyilatkozatok

(6b)  A tagállamok nemzeti nyilatkozatot adnak ki a közös gazdálkodás keretében felmerült kiadásokról. Ezt a nyilatkozatot megfelelő politikai szinten írják alá, az 5. bekezdés c) pontja értelmében előírt információkra alapozzák, és úgy állítják össze, hogy foglalkozzon legalább a létező belső kontrollrendszer hatékonyágával, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségével és szabályszerűségével. A nyilatkozatról véleményt mond egy független ellenőrző szerv; a nyilatkozatot az érintett pénzügyi évet követő év március 15-éig nyújtják be a Bizottságnak.
A Számvevőszékkel és az Európai Unió Legfőbb Ellenőrző Intézményeinek Kapcsolattartó Bizottságával konzultációt kell folytatni a nemzeti nyilatkozatok létrehozására vonatkozó iránymutatásokról.

Amennyiben egy tagállam e bekezdésnek megfelelően nemzeti nyilatkozatot ad ki, azt figyelembe veszik a Bizottság e cikk (6) bekezdése szerinti számviteli és ellenőrzési stratégiájának, valamint a tagállamok szintjén elfogadható mértékű kockázat 29. cikknek megfelelő megállapítása során; ezt követően a 63. cikk (9) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával továbbítják azt a költségvetési hatóságnak.

Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal megbízott szervezetek és személyek tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és az uniós alapok igazgatása során biztosítják az uniós fellépés láthatóságát. Az uniós alapok igazgatása során biztosítják az Unió pénzügyi érdekei védelmének az e rendelet alapján megkövetelt szinttel egyenértékű szintjét, megfelelően szem előtt tartva a következőket:
(1)  Az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal megbízott, a tagállamoktól eltérő szervezetek és személyek tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és az uniós alapok igazgatása során biztosítják az uniós fellépés láthatóságát. Az uniós alapok igazgatása során biztosítják az Unió pénzügyi érdekei védelmének az e rendelet alapján megkövetelt szinttel egyenértékű szintjét, megfelelően szem előtt tartva a következőket:
a) a rájuk bízott feladatok természetét és az érintett pénzösszegeket;
a) a rájuk bízott feladatok természetét és az érintett pénzösszegeket;
b) a vonatkozó pénzügyi kockázatokat;
b) a vonatkozó pénzügyi kockázatokat;
c) a megbízhatóságnak rendszereikből, szabályaikból és eljárásaikból, valamint a rájuk ruházott feladatok végrehajtásának felügyelete és támogatása érdekében hozott európai bizottsági intézkedésekből fakadó szintjét.
c) a megbízhatóságnak rendszereikből, szabályaikból és eljárásaikból, valamint a rájuk ruházott feladatok végrehajtásának felügyelete és támogatása érdekében hozott európai bizottsági intézkedésekből fakadó szintjét.
Módosítás 117 és 282
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ennek érdekében az (1) bekezdésben említett szervezetek és személyek:
(2)  Ennek érdekében az (1) bekezdésben említett szervezetek és személyek az Unióban általánosan alkalmazott standardokkal egyenértékű standardoknak megfelelően, vagy ezek hiányában nemzetközileg elismert, az egyes végrehajtási feladatokat rájuk bízó megállapodásban meghatározott szabványokat követve:
a) eredményes és hatékony belső kontrollrendszert hoznak létre, és biztosítják annak működését;
a) eredményes és hatékony belső kontrollrendszert hoznak létre, és biztosítják annak működését;
b) pontos, teljes körű és megbízható információkat időben biztosító éves számviteli rendszert alkalmaznak;
b) pontos, teljes körű és megbízható információkat időben biztosító éves számviteli rendszert alkalmaznak;
c) a szóban forgó szervezettől vagy személytől funkcionálisan független ellenőrző szolgálat által, nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint elvégzett, független külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;
c) a szóban forgó szervezettől vagy személytől funkcionálisan független ellenőrző szolgálat által, nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint elvégzett, független külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;
d) megfelelő szabályokat és eljárásokat alkalmaznak a támogatásokon, közbeszerzéseken és pénzügyi eszközökön keresztül uniós alapokból biztosított finanszírozás nyújtása során;
d) megfelelő szabályokat és eljárásokat alkalmaznak a támogatásokon, közbeszerzéseken és pénzügyi eszközökön keresztül uniós alapokból biztosított finanszírozás nyújtása során;
e) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztosítják az uniós alapok címzettjeinek éves utólagos közzétételét;
e) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően biztosítják az uniós alapok címzettjeinek éves utólagos közzétételét, valamint a személyes adatoknak a 95/46/EK irányelvben meghatározott elveket kielégítő védelmét;
f) biztosítják a személyes adatok ésszerű védelmét.
f) biztosítják a személyes adatok ésszerű védelmét a 95/46/EK irányelvnek és a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően.
Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontja viii. alpontjában említett személyek fokozatosan is eleget tehetnek e követelményeknek. Pénzügyi szabályzatukat a Bizottság előzetes egyetértésével fogadják el.

A 196b. és a 196c. cikk ellenére pénzügyi szabályzatukat a Bizottság előzetes egyetértésével fogadják el. Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontja viii. alpontjában említett személyek fokozatosan, mandátumuk első hat hónapján belül is eleget tehetnek az e bekezdés a)–e) pontjában foglalt követelményeknek.

Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A jogbiztonság biztosítása érdekében a részvételre vonatkozó szabályokat nem lehet visszamenőleges hatállyal szigorítani, a kedvezményezettektől pedig nem kérhető a Bizottság által már elfogadott pénzügyi kimutatásaik újraszámolása.

Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az Unió intézményei és szervei aktívan ösztönzik az európai uniós pénzeszközökkel kapcsolatos feltételezett szabálytalanságok bejelentését.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő további ellenőrzések elvégzése céljából egészben vagy részben megszakíthatja az e szervezetek vagy személyek számára történő kifizetéseket, ha a belső kontrollrendszer működésének jelentős hiányosságát vagy az érintett szervezet vagy személy által igazolt kiadás súlyos – és korrigálatlan – szabálytalansághoz való kapcsolódását jelző információ jut tudomására, feltéve, hogy a kifizetések megszakítása szükséges az Unió pénzügyi érdekei súlyos sérelmének elkerüléséhez.
A 89. cikkben foglaltaktól függetlenül a megbízott utalványozó további ellenőrzések elvégzése céljából egészben vagy részben megszakíthatja az e szervezetek vagy személyek számára történő kifizetéseket, ha a belső kontrollrendszer működésének jelentős hiányosságát vagy az érintett szervezet vagy személy által igazolt kiadás súlyos – és korrigálatlan – szabálytalansághoz való kapcsolódását jelző információ jut tudomására, feltéve, hogy a kifizetések megszakítása szükséges az Unió pénzügyi érdekei súlyos sérelmének elkerüléséhez.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az (1) bekezdésben említett szervezetek és személyek benyújtják a Bizottságnak a következőket:
(5)  Az (1) bekezdésben említett szervezetek és személyek benyújtják a Bizottságnak a következőket:
a) a rájuk bízott feladatok végrehajtásáról szóló jelentés;
a) a rájuk bízott feladatok végrehajtásáról szóló jelentés;
b) a rájuk bízott feladatok teljesítése során felmerült kiadások tekintetében készített elszámolások;
b) a rájuk bízott feladatok teljesítése során felmerült kiadások tekintetében készített elszámolások;
c) minden elvégzett, rendelkezésre álló ellenőrzés és vizsgálat eredményének összefoglalója, a rendszeres vagy visszatérő hiányosságok elemzésével és a foganatosított vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel együtt;
c) minden elvégzett, rendelkezésre álló ellenőrzés és vizsgálat eredményének összefoglalója, a rendszeres vagy visszatérő hiányosságok elemzésével és a foganatosított vagy tervezett korrekciós intézkedésekkel együtt;
d) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, amely igazolja az elszámolások hiánytalanságát, pontosságát és hitelességét, a belső kontrollrendszerek megfelelő működését, valamint a mögöttes tranzakciók jog- és szabályszerűségét és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását;
d) igazgatási nyilatkozatot arról, hogy ésszerű mértékben megbizonyosodtak az alábbiakról:
i. a beszámolóban foglalt információk megbízható és valós képet adnak;
ii. a beszámolóban szereplő kiadásokat az eredetileg tervezett célra, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően használták fel;
iii. a bevezetett kontrolleljárások szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályosságát.
e) független ellenőrző szerv véleménye az e bekezdés d) pontjában meghatározott igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról, annak minden elemét beleértve.
e)   A dokumentumokhoz mellékelik egy független ellenőrző szerv nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint kiadott véleményét az elszámolások hiánytalanságáról, pontosságáról és hitelességéről, a bevezetett kontrolleljárások megfelelő működéséről, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az ellenőrző szerv jelentést tesz arról, ha a vizsgálatok nyomán kétség merül fel a gazdálkodói nyilatkozatban foglalt állításokkal kapcsolatban.
Ezeket az elemeket az e) pontban említett ellenőri vélemény kivételével a következő pénzügyi év február 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak. Az ellenőri véleményt legkésőbb március 15-ig kell benyújtani.

Ezeket az elemeket az e) pontban említett ellenőri vélemény kivételével a következő pénzügyi év február 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak. Az ellenőri véleményt legkésőbb március 15-ig kell benyújtani.

E kötelezettségek nem érintik a nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal megkötött megállapodások rendelkezéseit. E rendelkezéseknek legalább arra kötelezniük kell ezeket a szervezeteket, hogy évente nyilatkozatot nyújtsanak be a Bizottság számára, amelyben kijelentik, hogy az érintett pénzügyi évben az Unió által biztosított hozzájárulásokat az e cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények és a szóban forgó nemzetközi szervezetekkel vagy harmadik országgal megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségek szerint használták fel és számolták el.

E kötelezettségek nem érintik a nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal megkötött megállapodások rendelkezéseit. E rendelkezéseknek legalább arra kötelezniük kell ezeket a szervezeteket, hogy évente nyilatkozatot nyújtsanak be a Bizottság számára, amelyben kijelentik, hogy az érintett pénzügyi évben az Unió által biztosított hozzájárulásokat az e cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények és a szóban forgó nemzetközi szervezetekkel vagy harmadik országgal megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségek szerint használták fel és számolták el, az illetékes legfőbb ellenőrzési intézmény által elvégzett ellenőrzés mellett. Az értékelések eredményeit a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére bocsátják. Ez nem zárja ki eleve a Számvevőszék és az OLAF vizsgálati jogkörét.

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság:
(6)  A Bizottság:
a) biztosítja az átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletét és értékelését;
a) különösen a program végrehajtása alatt elvégzett ellenőrzéseken és értékeléseken keresztül felügyeli, hogy e szervezetek teljesítik kötelezettségeiket;
b) rendelkezik a megbízott szervezetek vagy személyek számláinak végső elszámolását idejében biztosító olyan eljárásokról, amelyek szavatolják, hogy az elszámolások hiánytalanok, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek, és lehetővé teszik a szabálytalanságok időben történő korrekcióját;
b) rendelkezik a szervezetek számláinak végső elszámolását idejében biztosító olyan eljárásokról, amelyek megállapítják, hogy az elszámolások hiánytalanok, pontosak és a valóságnak megfelelőek-e, és lehetővé teszik a szabálytalanságok időben történő korrekcióját;
c) kizárja az Unió által finanszírozott kiadások közül az alkalmazandó szabályok megsértésével teljesített kifizetéseket.
c) kizárja az Unió által finanszírozott kiadások közül az uniós jog megsértésével teljesített kifizetéseket.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés
(7)  E cikk (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó azon szervezetek és személyek esetében, amelyek tekintetében a költségvetési hatóság külön mentesítési eljárás szerint jár el.
(7)  E cikk (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó azon uniós szervezetek esetében, amelyekre külön mentesítési eljárás vonatkozik az uniós költségvetés e szervezetek általi végrehajtása tekintetében.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)  Az 1., 2. és 3. cikk értelemszerűen vonatkozik az Európai Parlament által a képviselőcsoportjai számára biztosított előirányzatokkal való, megbízás alapján történő gazdálkodásra. Az Európai Parlament ezzel összefüggésben végrehajtási intézkedéseket fogad el, amelyek figyelembe veszik a képviselőcsoportok különleges követelményeit.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  Az illetékes utalványozót feladatai elvégzésében a személyzet megbízott tagjai is segíthetik, akiket az utalványozó felelősségi körébe tartozó olyan műveletek elvégzésével bíznak meg, amelyek a költségvetés végrehajtásához, valamint a pénzügyi és igazgatási tájékoztatás elkészítéséhez szükségesek. Az összeférhetetlenség kialakulásának megelőzésére, a megbízott vagy közvetve megbízott utalványozókat segítő személyzet az 54. cikkében említett kötelezettségek hatálya alá tartozik.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 6 b bekezdés (új)
(6b)  Valamennyi intézmény tájékoztatja a költségvetési hatóságot, ha egy megbízott utalványozó megbízatása megkezdődik, megváltozik vagy megszűnik.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 6 c bekezdés (új)
(6c)  Valamennyi intézmény belső szabályaiban megállapítja az előirányzatok kezelésére vonatkozó azon intézkedéseket, amelyeket a költségvetés vonatkozó szakaszának megfelelő végrehajtásához szükségesnek tart. Az Európai Parlamenttel a mentesítési eljárás során ismertetik ezeket a belső szabályokat.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
Az előzetes ellenőrzést a személyzet utólagos ellenőrzésért nem felelős tagjai végzik. Az utólagos ellenőrzésért felelős személyzet nem lehet alárendeltje a személyzet előzetes ellenőrzést végző tagjainak.

Az előzetes ellenőrzést a személyzet utólagos ellenőrzésért nem felelős tagjai végzik. Az utólagos ellenőrzésért felelős személyzet nem lehet alárendeltje a személyzet előzetes ellenőrzést végző tagjainak, és fordítva.

Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 8 bekezdés
(8)  A személyzet bármely, a tranzakciók pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő tagja, aki úgy véli, hogy egy határozat, amelynek alkalmazását vagy jóváhagyását felettese kérte tőle, szabálytalan vagy ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel, illetve az általa betartandó szakmai szabályokkal, írásban tájékoztatja a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőt, és ha utóbbi elmulaszt intézkedni, a 70. cikk (6) bekezdésében említett testületet. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.
(8)  A személyzet bármely, a tranzakciók pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő tagja, aki úgy véli, hogy egy határozat, amelynek alkalmazását vagy jóváhagyását felettese kérte tőle, szabálytalan vagy ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel, illetve az általa betartandó szakmai szabályokkal, írásban tájékoztatja a megbízott utalványozót, és ha utóbbi elmulaszt intézkedni, a 70. cikk (6) bekezdésében említett testületet.
Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén az adott személyzet tagja tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket. Csalás esetén ez a tájékoztatási kötelezettség az Unió pénzgazdálkodása terén tevékenykedő független pénzügyi ellenőrökre is vonatkozik. E közzététel nyomán nem merülhet fel a személyzet felelőssége.

E cikk alkalmazásában az érintett személyzetre a személyzeti szabályzat idevágó rendelkezései vonatkoznak.

Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)  A Bizottság könyvelője meghatározza a vagyonkezelői számlák igazgatására és használatára vonatkozó szabályokat.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés
(2)  Minden engedélyezésre jogosult tisztviselő, számvitelért felelős tisztviselő és előlegelszámoló tisztviselő fegyelmi eljárásra és kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint, a 70., 71. és 72. cikk sérelme nélkül. Olyan jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén, amely sértheti az Unió érdekeit, az ügyet az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságok és szervek elé kell terjeszteni.
(2)  Minden utalványozó, könyvelő és előlegszámla-kezelő fegyelmi eljárásra és kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint, a 70., 71. és 72. cikk sérelme nélkül. Olyan jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén, amely sértheti az Unió érdekeit, az ügyet az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságok és szervek elé kell terjeszteni, különös tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatalra.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
4 szakasz – cím
A BESZEDÉS ENGEDÉLYEZÉSE
BESZEDÉS ÉS PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
-76 cikk (új)
-76 cikk
Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában:

a) a „beszedés” a szabálytalan kiadások korrekciójára szolgáló eszköz; elvileg az ilyen kiadások kedvezményezettjei fizetik vissza a nekik tévesen kifizetett összegeket. Amennyiben az érintett kiadások tényleges összegének meghatározása nem lehetséges, a behajtandó pénz összegét egyéb tudományos módszerekkel lehet megállapítani. Ezen eszközöket elvileg a kiadások lekötése előtt meg kell határozni.
b) a „pénzügyi korrekciók” elsődlegesen az igazgatási rendszerek hiányosságainak kezelésére szolgáló eszközök. Olyan tagállamoktól, harmadik országoktól vagy egyéb felektől vonnak vissza finanszírozást, amelyek nem gondoskodnak az uniós szabályok helyes alkalmazásáról. Alkalmazhatóak továbbá az adott uniós hozzájárulásra vonatkozó jogalapban lefektetett uniós politikák végrehajtásának előmozdítására.
Az egyes előirányzatok és az egyes tagállamok vonatkozásában meghatározott és fennálló pénzügyi korrekciókat a 132. cikknek megfelelően bemutatják a beszámolókban.

Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A beszedési utalványra vonatkozó terhelési értesítést el kell küldeni az adósnak és tartalmát tekintve a szolgáltatás idején kötelező érvényű a Bizottságra nézve.

Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés
(2)  Tagállamoktól eltérő jogalanyokkal szembeni követelések fennállását az intézmény hivatalos határozatban állapíthatja meg, mely határozat az EUMSZ 299. cikke értelmében végrehajtható.
(2)  Tagállamoktól eltérő jogalanyokkal szembeni követelések fennállását a Tanács, a Bizottság vagy az Európai Központi Bank hivatalos határozatban állapíthatja meg, mely határozat az EUMSZ 299. cikke értelmében végrehajtható. Ami a többi intézményt illeti, a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított feltételek mellett a Bizottság fogadhat el a nevükben az EUMSZ 299. cikke értelmében végrehajtható ilyen határozatokat.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A számvitelért felelős tisztviselő úgy szedi be az összegeket, hogy ellentételezi azon egyenértékű követelésekkel, amelyek az Unió oldalán az olyan adósokkal szemben állnak fenn, akiknek vannak az Unióval szemben nem vitatott, meghatározott összegű és esedékes követeléseik.
A könyvelő úgy szedi be az összegeket, hogy ellentételezi azon egyenértékű követelésekkel, amelyek az Unió oldalán az olyan adósokkal szemben állnak fenn, akiknek vannak az Unióval szemben követeléseik. E követeléseknek nem vitatottnak, határozott összegűnek és érvényesíthetőnek kell lenniük.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult illetékes tisztviselő egy megállapított követelés behajtásáról való teljes vagy részleges lemondást tervezi, biztosítja, hogy a lemondás szabályos, és megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint az arányosság elvének a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított eljárásokkal és kritériumokkal összhangban. A lemondó határozatot meg kell indokolni. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő csak a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően ruházhatja át az ilyen döntési jogkört.
(2)  Amennyiben az illetékes megbízott utalványozó egy megállapított követelés behajtásáról való teljes vagy részleges lemondást tervezi, biztosítja, hogy a lemondás szabályos és megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint az arányosság elvének. A lemondó határozatot meg kell indokolni, és be kell mutatni a 63. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésekben. Az utalványozó átruházhatja ezt a döntési jogkört.
Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott feltételekkel összhangban – a megállapított követeléseket részben vagy egészben törölheti. A megállapított követelés részleges törlése nem vonja maga után az Európai Unió valamely megállapított jogosultságáról való lemondást.

Az illetékes utalványozó a megállapított követeléseket részben vagy egészben törölheti. A megállapított követelés részleges törlése nem vonja maga után az Európai Unió valamely megállapított jogosultságáról való lemondást.

A lemondó határozattal kapcsolatos eljárásokra és kritériumokra, a vonatkozó jogkör utalványozó általi átruházására, valamint a megállapított követelések törlésére vonatkozó szabályokat a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben rögzítik.

Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A szabálytalanságok és gondatlanságok következtében a tagállamok által behajtott összegeket, valamint az azokhoz kapcsolódó kamatokat az irányító hatóság részére kell folyósítani, amely azokat a tényleges beérkezésük szerinti hónapban számolja el bevételként.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Amennyiben az uniós költségvetés részére a folyósítás megtörténik, a tagállam a megfelelő összegek 20 %-át megtarthatja, a beszedés költségeinek átalányban történő visszatérítése címén, kivéve, ha a kérdéses tagállam közigazgatási vagy más szerveinek tulajdonítható szabálytalanságokra és gondatlanságokra történik hivatkozás.
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  Megfelelően indokolt esetekben a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a beszedési eljárást nem hajtják végre. Ezt a határozatot csak az alábbi esetekben hozhatják meg:
a) amikor a beszedési eljárás során felmerült költségek, valamint az arra még előirányzott költségek összessége meghaladja a behajtandó pénzösszeget, vagy
b) amikor a beszedésre nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapították és elfogadták.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
77 a cikk (új)
77a. cikk

A tagállamok általi pénzügyi korrekciók közös gazdálkodás esetén a 2. rész II. címe értelmében

(1)  Elsődlegesen a tagállamok feladata a szabálytalanságok kivizsgálása, a műveletek vagy operatív programok végrehajtásának, illetve ellenőrzésének jellegét vagy feltételeit érintő minden jelentősebb változás megállapítása nyomán történő fellépés a 2. rész II. címe értelmében, valamint a szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése a (2)–(4) bekezdéseknek megfelelően.
A tagállamok hajtanak be a 2. rész II. címe értelmében felmerülő költségek esetén tapasztalt szabálytalanságokkal kapcsolatos összegeket is.

(2)  A tagállamok elvégzik a műveletek vagy az operatív programok esetében feltárt egyedi vagy rendszerszintű szabálytalanságokkal kapcsolatban szükséges pénzügyi korrekciókat. A tagállam által elvégzett korrekciók a közhozzájárulásnak az operatív programból részben vagy egészben történő törlését jelentik. A tagállam figyelembe veszi a szabálytalanságok természetét és súlyosságát, valamint az alapot ért pénzügyi veszteséget.
Amennyiben a vonatkozó jogalap így rendelkezik, a tagállam felhasználhatja az így felszabadult pénzösszegekből származó forrásokat az érintett operatív program keretében megvalósított fellépésekre (helyettesítő művelet).

(3)  A (2) bekezdés értelmében törölt hozzájárulást nem használhatják fel újra:
a) a korrekció tárgyát képező fellépésre vagy fellépésekre, valamint
b) rendszerből adódó szabálytalanságok következtében végrehajtott korrekció esetén a rendszerszintű szabálytalanság szerinti prioritási tengely egészének vagy egy részének keretében folytatott meglévő fellépésekre, valamint
c) helyettesítő művelet keretében végrehajtott pénzügyi korrekcióra.
(4)  Rendszerszintű szabálytalanság esetében a tagállam valamennyi valószínűleg érintett fellépésre kiterjeszti a vizsgálatait.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
77 b cikk (új)
77b. cikk

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumok

(1)  A Bizottság valamely operatív programhoz nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetésével pénzügyi korrekciót hajt végre, amennyiben a szükséges vizsgálatokat követően az alábbiakat állapítja meg:
a) a program igazgatási és ellenőrzési rendszerében olyan súlyos hiányosság merült fel, amely kockáztatja a programnak már kifizetett uniós hozzájárulást;
b) valamely igazolt kiadási kimutatásban szereplő kiadás szabálytalan, és ezt a tagállam az e bekezdés szerinti korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem korrigálta;
c) egy tagállam nem teljesítette a 77a. cikk szerinti kötelezettségeit az e bekezdés szerinti korrekciós eljárás megnyitását megelőzően.
(2)  A Bizottság pénzügyi korrekcióit az azonosított szabálytalanságok egyedi esetei alapján határozza meg, figyelembe véve a szabálytalanság rendszerből adódó természetét az átalány- vagy extrapolált korrekció alkalmazásának eldöntése érdekében.
Átalánykorrekciókat kizárólag akkor kell alkalmazni, amikor az ügy természetéből adódóan nem lehet megállapítani a feltárt szabálytalanság mértékét és összegét, vagy nem lehet kikövetkeztetni a korrigálandó összeget.

(3)  A Bizottság a korrekció összegének meghatározásakor figyelembe veszi a szabálytalanság természetét és súlyosságát, valamint az érintett operatív programban feltárt hiányosságok nagyságát és pénzügyi hatásait. Amennyiben a vonatkozó jogalap másképpen nem rendelkezik, az alábbi korrekciós ráták alkalmazandók:
a) 100%-os kiigazítás
A korrekció mértékét 100%-ban lehet megállapítani, amikor a tagállam igazgatási és ellenőrzési rendszerének hiányosságai, vagy egy egyedi szabálysértés annyira súlyos, hogy az a közösségi szabályok betartásának teljes sikertelenségét jelenti, és így az összes kifizetés szabálytalan.

b) 25%-os kiigazítás
Amennyiben egy tagállam igazgatási és ellenőrzési rendszerének működésében súlyos hiányosságokat tárnak fel, és bizonyítékok állnak rendelkezésre a széles körben elterjedt szabálytalanságokra, valamint a szabálytalanságok és csalások elleni fellépés elhanyagolására, úgy 25%-os korrekció indokolt, hiszen okkal feltételezhető, hogy az alapot rendkívül jelentős veszteségek érik, ha mód van szabálytalan kérelmek büntetlenül történő benyújtására. Ilyen mértékű korrekció indokolt egyedi esetben előforduló szabálytalanságoknál is, amennyiben azok súlyosak, de nem teszik érvénytelenné az egész műveletet.

c) 10%-os kiigazítás
Ha a rendszer egy vagy több eleme nem, vagy annyira rosszul/rendszertelenül működik, hogy a kérvény támogathatóságának megállapítását vagy a szabálytalanságok megakadályozását egyáltalán nem teszi lehetővé, 10%-os kiigazítás indokolt, mivel joggal feltételezhető, hogy magas volt az alapot érő jelentős veszteségek kockázata. Az ilyen mértékű korrekció a rendszer alapvető elemeire vonatkozó, mérsékelten súlyos egyedi szabálytalanságok esetében is indokolt.

d) 5%-os kiigazítás
Amennyiben a rendszer összes alapvető eleme működik, de nem a rendeletekben megkövetelt következetességgel, gyakorisággal vagy alapossággal, akkor 5%-os korrekció indokolt, hiszen okkal feltételezhető, hogy ezek az elemek nem szolgálnak elégséges biztosítékkal az kérelmek szabályszerűségére nézve, és az alapok tekintetében fennálló kockázat jelentős. Az 5%-os korrekció az egyes projektekben az alapvető elemekre vonatkozó kevésbé súlyos szabálytalanságok esetében is indokolt lehet.

A pénzügyi kiigazításra nem elég indok az, hogy a rendszer működését tökéletesíteni lehetne. Az Unió kifejezett szabályainak vagy a bevált gyakorlatnak való megfelelés súlyos hiányosságának fennállása szükséges, és e hiányosságnak a strukturális alapokra nézve a veszteség vagy a szabálytalanság tényleges kockázatát kell magában hordoznia.

e) 2%-os kiigazítás
Ha a rendszer központi elemeinek vonatkozásában megfelelő a teljesítmény, de egy vagy több kiegészítő elem működtetése teljesen sikertelen, 2%-os kiigazítás indokolt az alapot érő veszteség kisebb kockázatára és a szabálysértés csekélyebb súlyosságára tekintettel.

A kiigazítást 2%-ról 5%-ra kell emelni, ha az első kiigazítás elrendelésének napja után a kiadásokkal kapcsolatban ugyanazt a hiányosságot állapítják meg, és a tagállam az első kiigazítást követően nem hozta meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a rendszer hibás részére nézve.

2%-os kiigazítás indokolt akkor is, amikor a Bizottság kiigazítás elrendelése nélkül tájékoztatta a tagállamot arról, hogy szükséges javítani a rendszer meglévő, de nem megfelelően működő kiegészítő elemein, de a tagállam nem tette meg a szükséges intézkedéseket.
Az irányítási és ellenőrzési rendszerek kiegészítő elemeinek hiányosságaira csak akkor kell előírni kiigazításokat, ha a központi elemeknél nem azonosítottak hiányosságokat. Ha a kiegészítő és központi elemeknél egyaránt vannak hiányosságok, a kiigazításokat csak a központi elemekre alkalmazandó százalékarány mellett kell elvégezni.

(4)  Amennyiben valamely tagállam nem tesz eleget az alkalmazandó jogalap szerinti kötelezettségeinek, a Bizottság a kötelezettség elmulasztásának mértékétől függő pénzügyi korrekciót hajthat végre az érintett tagállamnak nyújtott támogatás részben vagy egészben történő visszavonásával.
Amennyiben a vonatkozó jogalap másképpen nem rendelkezik, az alábbiak esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók:

a) a közbeszerzési szabályoknak való megfelelés hiánya, és
b) az elért szintek elmaradása a meghatározott célszintek mögött, valamint
c) a közvetlenül a jogalapból eredő bármely más kötelezettség, illetve abban az esetben, ha erről a finanszírozási szerződés rendelkezik, amennyiben az ilyen előírások megszegése részben vagy egészben meghiúsítja az uniós politikát, amelyen a támogatás alapul, illetve amennyiben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme így kívánja
megegyeznek a 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott korrekciókkal.
(5)  Amennyiben a Bizottság nem saját szolgálatai, hanem más ellenőrök által bemutatott tényekre alapozza a véleményét, maga vonja le következtetéseit a pénzügyi következményekkel kapcsolatban, miután megvizsgálja a tagállam által a 77a. cikk alapján hozott intézkedéseket, az 56. cikk értelmében benyújtott jelentéseket és a tagállam esetleges válaszait.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
77 c cikk (új)
77c. cikk

A pénzügyi korrekciók csökkentése

(1)  A pénzügyi korrekciók összegét bármely alap és az ilyen korrekcióra szoruló bármely tagállam esetén csökkenteni kell abban az esetben, ha az irányító szerv megbízható és valós gazdálkodási nyilatkozatot adott ki:
a) amennyiben a Bizottság a megelőző két egymást követő évben megállapítja, hogy a tagállam által elért hibaarány 10%-kal a 2%-os arány alatt van;
b) amennyiben a Bizottság a megelőző öt egymást követő évben megállapítja, hogy a tagállam által elért hibaarány 20%-kal a 2%-os arány alatt van;
c) amennyiben a Bizottság a megelőző tíz egymást követő évben megállapítja, hogy a tagállam által elért hibaarány 50%-kal a 2%-os arány alatt van;
kivéve, ha magának a hibaaránynak a megállapítása során is csalás történt vagy egyéb szándékosan vagy rendkívüli gondatlanságból elkövetett kötelezettségmulasztás következett be.
(2)  A pénzügyi korrekciót alaponként 15%-kal csökkenteni kell, amennyiben a tagállam az 56. cikk (6) bekezdésének b) pontja értelmében nemzeti nyilatkozatot adott ki a közös gazdálkodási rendszer keretében felmerült kiadásokról.
(3)  A Bizottság által tett egyéb intézkedések sérelme nélkül a hamis gazdálkodási nyilatkozatot kiadó gazdálkodási szerveket kizárják az e cikk szerinti csökkentésekből.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
77 d cikk (új)
77d. cikk

Kontradiktórius eljárás

(1)  Mielőtt a Bizottság döntést hoz egy pénzügyi korrekcióról, megnyitja a kontradiktórius eljárást azzal, hogy tájékoztatja a tagállamokat előzetes következtetéseiről.
Az előzetes következtetések kézhezvételét követő két hónapon belül a tagállamok:

a) megerősítik az előzetes következtetések kézhezvételét és elfogadását; vagy
b) lehetőséget kapnak arra, hogy az érintett dokumentumok megvizsgálásával bizonyítsák, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke kisebb volt, mint a Bizottság értékelésében, ha a Bizottság extrapoláláson vagy átalányon alapuló pénzügyi korrekciót javasol.
A Bizottsággal egyetértésben a tagállam e vizsgálatot a dokumentumok megfelelően arányos részére vagy mintájára korlátozhatja; vagy

c) meghívást kap a Bizottság meghallgatására, amelyen mind a tagállamok, mind a Bizottság szakértőiből álló, előre kiválasztott bizottság elnököl, és amelyen a két fél a partnerségen alapuló együttműködésben erőfeszítéseket tesz az észrevételekkel kapcsolatos megállapodás elérésére és az azokból eredő következtetések levonására.
Az a) és b) pontok szerinti eljárásokra rendelkezésre álló idő mindkét fél számára csak egyszer hosszabbítható meg, legfeljebb két hónappal, a másik félnek az érintett fél által történő, indoklással ellátott értesítése mellett.

A c) pont szerinti eljárásokra rendelkezésre álló idő nem haladhatja meg a négy hónapot, kivéve, ha a szakértői bizottság tagjainak többségével legfeljebb 6 hónapos meghosszabbítást hagy jóvá azon meghallgatás időpontját követően, amelyen határoznak a meghosszabbításról.

(2)  A Bizottság figyelembe veszi a tagállam által az (1) bekezdésben említett határidőn belül benyújtott valamennyi bizonyítékot. Megegyezés hiányában a Bizottság a vizsgálat vagy meghallgatás végleges időpontját követő három hónapon belül határoz a pénzügyi korrekcióról, figyelembe véve az eljárás folyamán benyújtott valamennyi információt és észrevételt.
(3)  Megegyezés esetén a tagállam a 77a. cikk (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően újra felhasználhatja az érintett uniós alapokat.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
77 e cikk (új)
77e. cikk

Visszafizetés

(1)  Az Európai Unió általános költségvetésébe történő esedékes visszafizetéseket a 76. cikknek megfelelően kiállított beszedési utalványon feltüntetett esedékesség napja előtt kell eszközölni. Az esedékesség időpontja a beszedési utalvány kibocsátását követő második hónap utolsó napja.
(2)  Késedelmes visszafizetés esetén az esedékesség időpontjától a tényleges visszafizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan késedelmi kamatot kell fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal haladja meg az Európai Központi Bank által irányadó refinanszírozási műveleteiben az esedékesség napja szerinti hónap első munkanapján alkalmazott kamatlábat.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A finanszírozási határozat meghatározza az elérendő célokat, a várható eredményeket, a végrehajtási módszert és a finanszírozási terv teljes összegét. Tartalmazza ezenkívül a finanszírozandó fellépések leírását, az egyes fellépésekre elkülönített összegeket és a végrehajtás tájékoztató jellegű ütemtervét.
Megbízás alapján történő gazdálkodás esetén meghatározza ezenkívül a kiválasztott végrehajtó partnert, az alkalmazott kritériumokat és a partnerre bízott feladatokat.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés
(1)  Bármely olyan intézkedés tekintetében, amely költségvetést terhelő kiadásokat idézhet elő, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek először költségvetési kötelezettséget kell vállalnia, mielőtt jogi kötelezettségre lép harmadik felekkel, vagy a 178. cikk alapján forrásokat csoportosít át egy vagyonkezelői alaphoz.
(1)  A 82. cikk (3) bekezdésétől eltérve bármely olyan intézkedés tekintetében, amely költségvetést terhelő kiadásokat idézhet elő, az illetékes utalványozónak először költségvetési kötelezettséget kell vállalnia, mielőtt jogi kötelezettségre lép harmadik felekkel, vagy a 178. cikk alapján forrásokat csoportosít át egy vagyonkezelői alaphoz.
Azonban a humanitárius segítségnyújtási, polgári védelmi és válságkezelési műveletek esetében, valamint ha egy Unión kívüli sürgős helyzet indokolja, a költségvetési kötelezettségvállalás a harmadik felek irányába tett jogi kötelezettségvállalás után haladéktalanul megtehető, feltéve, hogy az az uniós beavatkozás hatékony megvalósításához nélkülözhetetlen.

Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
A globális kötelezettségvállalást követően jóváhagyott minden egyedi jogi kötelezettségvállalás összegét az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő aláírás előtt rávezeti a költségvetési számlákra, és lekönyveli a globális kötelezettségvállalásokra. A humanitárius segítségnyújtási műveletek, a polgári védelmi műveletek és a válságkezelési segélyek esetében, valamint ha azt a helyzet sürgőssége indokolja, az összegek számlákra történő felvezetése történhet közvetlenül a megfelelő egyedi jogi kötelezettségvállalás aláírását követően.

A globális kötelezettségvállalást követően jóváhagyott minden egyedi jogi kötelezettségvállalás összegét az illetékes utalványozó aláírás előtt rávezeti a költségvetési számlákra, és lekönyveli a globális kötelezettségvállalásokra.

Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A kifizetések banki átutalással, csekkel vagy betéti kártyával történnek.

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő rendszeresen elszámolja az előfinanszírozási kifizetéseket. Ennek érdekében a szerződések, támogatásról szóló határozatok és megállapodások, valamint az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetekre és személyekre végrehajtási feladatokat ruházó hatáskör-átruházási megállapodások megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak.
(4)  Az illetékes utalványozó rendszeresen elszámolja az előfinanszírozási kifizetéseket, az alapját képező projekt gazdasági tartalmát és ütemezését követve. A 2 millió eurót meghaladó és a teljes finanszírozandó művelet több mint 50%-át kitevő előfinanszírozási összegek esetében legalább évente utólagos ellenőrzéseket kell végezni a művelet időtartama során. Ennek érdekében a szerződések, támogatásról szóló határozatok és megállapodások, valamint az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetekre és személyekre végrehajtási feladatokat ruházó hatáskör-átruházási megállapodások megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk
A kiadások megerősítését, engedélyezését és kifizetését a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított határidőkön belül kell végrehajtani, amely rendelet meghatározza ezenkívül azon körülményeket, amelyek esetén a késedelmesen kifizetett hitelezők késedelmi kamatra jogosultak, amelyet azon tételre kell elszámolni, amelyből a megfelelő kiadást elsősorban kifizették.

(1)  A kifizetésekre engedélyezett idő a következő:
a) 90 naptári nap olyan technikai szolgáltatásokra vagy fellépésekre kiterjedő szerződések, támogatási megállapodások vagy határozatok esetén, amelyek értékelése különösen összetett feladat, és amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ;
b) 60 naptári nap minden egyéb szerződés, támogatási megállapodás vagy határozat esetén, amelyek esetében a kifizetés jelentés vagy igazolás elfogadásától függ;
c) minden más esetben 30 naptári nap.
E határidők nem vonatkoznak közös gazdálkodás keretében történő kifizetésekre.

(2)  Az illetékes megbízott vagy közvetve megbízott utalványozó a hitelezők értesítésével bármikor felfüggesztheti a fizetési határidőt, amikor a kifizetési kérvény nem teljesíthető vagy azért, mert az összeg nem esedékes, vagy mert nem nyújtották be a megfelelő bizonylatokat.
Ha olyan információ jut az illetékes utalványozó tudomására, amely kétségessé teszi a kifizetés iránti kérelemben szereplő kiadás támogathatóságát, úgy az utalványozó további ellenőrzés céljából – helyszíni ellenőrzéseket is beleértve – felfüggesztheti a fizetési határidőt, hogy a kifizetést megelőzően meggyőződjön a kiadás támogathatóságáról.
Az érintett hitelezőket írásban kell tájékoztatni a felfüggesztés indokairól.

Amennyiben a felfüggesztés meghaladja a két hónapot, az illetékes elszámoló bizottság a hitelező által benyújtott kérvény alapján határoz a felfüggesztés folytatásáról.

Az (1) bekezdésben meghatározott határidők lejártával a hitelező kamatra jogosult.

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
7 fejezet – cím
INFORMATIKAI RENDSZEREK

INFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS E-KORMÁNYZAT

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk
Az érintett intézmények előzetes megállapodására is figyelemmel, az intézmények közötti dokumentumtovábbítás elektronikus úton is történhet.

Az érintett intézmények és tagállamok előzetes megállapodására is figyelemmel, a közöttük történő dokumentumtovábbítás elektronikus úton is történhet.

Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
91 a cikk (új)
91a. cikk

Elektronikus kormányzat (e-kormányzat)

A jogalkotási hatósághoz benyújtott valamennyi javaslattervezetnek alkalmasnak kell lennie felhasználóbarát informatikai rendszerek alkalmazására minden szinten, különösen a támogatások végső címzettjeinek szintjén.

Ha a támogatások kezelése az 56. cikk értelmében közös gazdálkodással történik, a Bizottság és a tagállamok biztosítják a költségvetés kezelése során összegyűjtött vagy egyéb módon kapott és továbbított adatok átjárhatóságát.

Ha az adatok rendelkezésre állnak elektronikus formátumban, meg kell teremteni ilyen formátumban történő továbbításuk lehetőségét. Amennyiben szükséges, a tagállamok és a Bizottság egységes adatátviteli szabványokban állapodnak meg.

A Bizottság igazgatóságai és a végrehajtó ügynökségek, valamint a 200. cikkben említett szervek egységes szabványokat alkalmaznak a közbeszerzési és támogatási eljárások során harmadik feleknek nyújtott elektronikus információ vonatkozásában. A lehető legnagyobb mértékben egységes szabványokat dolgoznak ki és alkalmaznak a támogatási és közbeszerzési eljárások során benyújtott adatok benyújtására, tárolására és feldolgozására, és ebből a célból egységes „elektronikus adatcsereközpontot” alakítanak ki a lehetséges kedvezményezettek, a kedvezményezettek, illetve a részvételre jelentkezők és ajánlattevők számára.

A Bizottság informatikai igazgatót (CIO) jelöl ki, aki felügyeli e rendelkezés végrehajtását és a költségvetés végrehajtása keretében rendszeresen jelentést tesz a költségvetési hatóságnak az elért eredményekről.

Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
7a fejezet (új)
7A.  FEJEZET
IGAZGATÁSI ALAPELVEK

91b. cikk

A megfelelő ügyintézéshez való jog

Amennyiben a pályázó vagy az ajánlattevő jóhiszeműen eljárva elkövetett nyilvánvaló eljárási hibája miatt nem nyújt be bizonyítékokat, nem tesz nyilatkozatokat, nem tölt ki kérelmeket vagy egyéb módon elmulasztja eljárási lépések megtételét, az illetékes tisztviselő felkéri a pályázót vagy az ajánlattevőt, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket ennek orvoslására. Szükség esetén a pályázót vagy ajánlattevőt tájékoztatni kell eljárási jogairól vagy kötelezettségeiről.

A bizonyítékok és/vagy dokumentumok benyújtásának szükségességét, azok formáját és megkívánt tartalmát a lehető legkorábban be kell jelenteni és meg kell tárgyalni a lehetséges pályázókkal és ajánlattevőkkel.

Amennyiben lehetséges, az ajánlattevőket és a pályázókat az ajánlat vagy pályázat beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatni kell a feldolgozáshoz és az eljárás ideiglenes lezárásához szükséges időről, valamint a benyújtott ajánlat vagy pályázat teljességéről.

91c. cikk

Jogorvoslati eszközök feltüntetése

Amennyiben egy utalványozó eljárási intézkedése hátrányosan befolyásolja a pályázó vagy ajánlattevő, kedvezményezett vagy szerződő fél jogait, az intézkedés során jelezni kell az intézkedés megtámadására rendelkezésre álló közigazgatási és/vagy bírósági jogorvoslati eszközöket.

Különösen a jogorvoslat jellegét, az annak tárgyában illetékes szervet vagy szerveket, valamint az annak gyakorlására megállapított határidőket kell jelezni.

Eltérő rendelkezés hiányában a jogorvoslatot ki kell zárni az azon időpontot követő két hónap lejárta után, amikor a pályázó vagy ajánlattevő mindenre kiterjedő tömör tájékoztatást kap a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökről.

Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A belső ellenőr elérhetőségeit a kiadási műveletekben érintett bármely természetes vagy jogi személy rendelkezésére kell bocsátani, hogy bizalmasan felvehessék az ellenőrrel a kapcsolatot.
A belső ellenőrre vagy az őt információkkal ellátó bármely természetes vagy jogi személyre nézve ez nem járhat negatív következményekkel.

A belső ellenőr köteles bizalmasan kezelni informátorai kilétét.

Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az intézmény minden évben összefoglalót továbbít a mentesítésért felelős hatósághoz, amelyben bemutatja a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján hozott intézkedéseket.
(4)  Minden ellenőrzési jelentést közvetlenül elkészülte után a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani. Az intézmény minden évben összefoglalót továbbít a mentesítésért felelős hatósághoz, amelyben bemutatja a végrehajtott belső ellenőrzések számát és típusát, a tett ajánlásokat és az ajánlások alapján hozott intézkedéseket.
Az összefoglaló jelentésben a mentesítésért felelős hatóság figyelmét fel kell hívni minden olyan felülvizsgálatra, amely változtatásokat javasol főbb beszerzési projekteknél vagy támogatásoknál, illetve amely jelentős költségvetési megtakarításokat javasol.

Ellenőrzés-felügyeleti bizottság létezése esetén ez a bizottság külön nyilatkozatban jelentést tesz az ajánlások nyomán tett intézkedéseknek az intézményre gyakorolt hatásáról, valamint a további esetleges javító intézkedésekről.

Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  A belső ellenőr jelentései és megállapításai, valamint az intézmény jelentése csak azt követően tehetők nyilvánosan hozzáférhetővé, hogy a belső ellenőr érvényesítette a végrehajtásukra tett intézkedéseket.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés
(3)  E cím – a 100–103. cikk sérelme nélkül – nem alkalmazandó a támogatásokra, valamint az egyrészről a Bizottság, másrészről az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap vagy az Európai Beruházási Bank bármely leányvállalata között létrejött, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre.
(3)  E cím – a 100–103. cikk sérelme nélkül – nem alkalmazandó a támogatásokra.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a személyes adatok feldolgozására vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően központi adatbázist hoz létre és működtet. Az adatbázis a 100. cikkben, valamint a 103. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett helyzetek egyikében lévő részvételre jelentkezők és ajánlattevők részletes adatait tartalmazza. Az adatbázist az intézmények, a végrehajtó hivatalok és a 200. cikkben említett szervek közösen használják.
(1)  A Bizottság a személyes adatok feldolgozására vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően központi adatbázist hoz létre és működtet. Az adatbázis a 100. cikkben, a 101. cikkben, valamint a 103. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett helyzetek egyikében lévő részvételre jelentkezők és ajánlattevők részletes adatait tartalmazza. Az adatbázist az intézmények, a végrehajtó hivatalok és a 196b. cikkben említett szervek közösen használják, illetve nyilvánosan hozzáférhető. A mentesítésért felelős hatóságot tájékoztatni kell az adatbázisba történő bevitel céljából bejelentett esetek, illetve az adatbázisba ténylegesen bevitt esetek számáról, amennyiben ez utóbbi eltérő.
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Harmadik országok hatóságainak hozzáférése csak a 45/2001/EK rendelet 9. cikkében meghatározott szabályok teljesülése és az eseti alapon történő értékelés után engedélyezhető.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az intézmény közzéteheti a gazdasági szereplő nevét, a tények rövid leírását, a kizárás időtartamát, illetve a pénzügyi szankció összegét tartalmazó határozatokat vagy határozat-összefoglalókat.
(3)   Az uniós pénzügyi érdekek védelmének erősítése érdekében az arányosság elvével összhangban az intézmények határozhatnak úgy, hogy nyilvánosságra hozzák az (1) bekezdésben említett, közigazgatási vagy pénzügyi szankciók kiszabásáról szóló határozataikat, miután az (1) bekezdés szerinti eljárás teljes mértékben megvalósult.
Az első albekezdésben említett, közigazgatási vagy pénzügyi szankciók kiszabásáról szóló határozataik nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozatnak különösen figyelembe kell vennie a kötelességszegés súlyosságát – beleértve annak hatását az Unió pénzügyi érdekeire és a róla kialakult képre, továbbá az azóta eltelt időt –, a kötelességszegés időtartamát és ismétlődő voltát, az érintett szerv szándékosságát vagy gondatlansága mértékét, valamint az érintett szerv által a helyzet orvoslására tett intézkedéseket.

A nyilvánosságra hozatalról szóló határozatot bele kell foglalni a közigazgatási vagy pénzügyi szankciókat kiszabó határozatba, és kifejezetten elő kell írnia a szankciókat kiszabó határozat vagy annak összefoglalója nyilvánosságra hozatalát az intézmény honlapján.

Az elrettentő hatás biztosítása érdekében a közzétett összefoglalónak tartalmaznia kell a kötelességszegésért felelős személy nevét, a kötelességszegés rövid leírását, az érintett programot és a kizárás időtartamát és/vagy a pénzügyi szankciók összegét.

A határozatot a határozat elleni jogorvoslati lehetőségek kimerülése vagy a jogorvoslat határidejének lejárta után kell nyilvánosságra hozni, és annak a kizárási időszak végéig vagy a pénzügyi szankciók kifizetését követő 6 hónapig kell a honlapon maradnia, amennyiben e szankciók kiszabása volt az egyedüli intézkedés.

Ha természetes személyek is érintettek, a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó határozatot a magánélethez való jog és a 45/2001/EK rendeletben előírt jogok kellő figyelembevételével kell meghozni.

Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság megfelelő eszközökkel és a 91a. cikk alkalmazásával biztosítja, hogy az ajánlattevők az ajánlat tartalmát és az alátámasztó bizonylatokat elektronikus formátumban is benyújthassák (e-közbeszerzés), amennyiben úgy kívánják, és az ajánlattevő hozzájárulásával minden intézmény és az e rendelet által érintett szervek számára elérhető közös adatbázisban tárolja ezen alátámasztó bizonylatokat jövőbeli e-közbeszerzési eljárások lebonyolítása céljából. Az adatokat hat hónap után törölni kell, kivéve, ha az ajánlattevő kérelmezi azok folyamatos tárolását. A tárolt adatok karbantartásáért és frissítésért az ajánlattevő felel.
A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő két éven belül, majd azt követően rendszeresen jelentést tesz a Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelkezés végrehajtásának menetéről.

Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés - 1 albekezdés
(2)  Az ajánlatkérő minden olyan részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, akinek a részvételi jelentkezését vagy ajánlatát elutasították, tájékoztat az elutasítás indokairól; a kizárási és kiválasztási szempontoknak megfelelő, a tájékoztatást írásban kérő ajánlattevőket tájékoztatja továbbá a sikeres ajánlat jellemzőiről és viszonylagos előnyeiről, valamint a szerződést elnyerő ajánlattevő nevéről.
(2)  Az ajánlatkérő minden olyan részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, akinek a részvételi jelentkezését vagy ajánlatát elutasították, tájékoztat az elutasítás indokairól, valamint a 112. cikk (2) bekezdésében említett várakozási időszak lejártának időpontjáról; a kizárási és kiválasztási szempontoknak megfelelő, a tájékoztatást írásban kérő ajánlattevőket tájékoztatja továbbá a sikeres ajánlat jellemzőiről és viszonylagos előnyeiről, valamint a szerződést elnyerő ajánlattevő nevéről.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az ajánlatkérő a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott esetekben előzetes biztosítéknyújtásra kötelezi a szerződő feleket.
törölve
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben az célszerű és arányos, az ajánlatkérő előzetes biztosítéknyújtásra kötelezheti a szerződő feleket annak érdekében, hogy:
(2)  Amennyiben az egyedi esetekben és kockázatelemzés alapján célszerű és arányos, az ajánlatkérő – nagyon kis értékű szerződések kivételével – előzetes biztosítéknyújtásra kötelezheti a szerződő feleket annak érdekében, hogy:
a) biztosítsa a szerződés teljes körű teljesítését, vagy
a) biztosítsa a szerződés teljes körű teljesítését, vagy
b) korlátozza az előfinanszírozás kifizetésével járó pénzügyi kockázatokat.
b) korlátozza az előfinanszírozás kifizetésével járó pénzügyi kockázatokat.
A Bizottság a 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározhatja a kockázatelemzés feltételeit.

Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk
A közbeszerzési eljárásban való részvétel egyenlő feltételekkel áll nyitva minden, a Szerződések hatálya alá tartozó természetes és jogi személy számára, és minden olyan harmadik országból származó természetes és jogi személy számára, amely ország az Unióval a közbeszerzésre vonatkozó külön megállapodással rendelkezik, az abban a megállapodásban megállapított feltételek mellett.

A közbeszerzési eljárásban való részvétel egyenlő feltételekkel áll nyitva minden, a Szerződések hatálya alá tartozó természetes és jogi személy számára, és minden olyan harmadik országból származó természetes és jogi személy számára, amely ország az Unióval a közbeszerzésre vonatkozó külön megállapodással rendelkezik, az abban a megállapodásban megállapított feltételek mellett, amennyiben ez a megállapodás kifejezetten az Európai Unió normáinak megfelelő ellenőrzési hatásköröket állapít meg, különösen azt, hogy az Európai Számvevőszék és az OLAF hozzáférhet minden vonatkozó dokumentumhoz és helyszínhez, illetve ellenőrizheti azokat.

Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) általános európai érdeket szolgáló vagy valamely uniós szakpolitika részét képző célkitűzés érdekében tevékenykedő szervezet működése (működési támogatás).
b) általános európai érdeket szolgáló vagy valamely uniós szakpolitika részét képző célkitűzés érdekében tevékenykedő és e politika támogatásával működő szervezet működése (működési támogatás).
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) az e rendelet első részének VIII. címében említett pénzügyi eszközök, valamint részvénytulajdonok vagy tőkerészesedések nemzetközi pénzügyi intézményekben, például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD) vagy olyan szakosított uniós szervekben, mint az Európai Beruházási Alap;
c) az e rendelet első részének VIII. címében említett pénzügyi eszközök, kölcsönök, az Unió kockázatmegosztási eszközei vagy az Unió pénzügyi hozzájárulása ezekhez az eszközökhöz, tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok a magánbefektetői elv alapján, kvázitőke-finanszírozás, valamint részvénytulajdonok vagy tőkerészesedések nemzetközi pénzügyi intézményekben, például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD) vagy olyan szakosított uniós szervekben, mint az Európai Beruházási Alap;
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A következők támogatásoknak minősülnek, és – adott esetben – ez a cím irányadó rájuk:
a) egyes hitelekre nyújtott kamattámogatásból származó nyereség;
b) a (2) bekezdés c) pontjában említettektől eltérő részvénybefektetések vagy részesedések.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
115 a cikk (új)
115a. cikk

Kedvezményezettek

(1)  E cím alkalmazásában a „kedvezményezett” egy vagy több olyan szervet jelent, amelynek a támogatást odaítélik.
(2)  Ha az intézkedést egy vagy több jogi személy hajtja végre, amelyeket egy koordináló jogi személy képvisel, vagy ahhoz kapcsolódnak, a támogatási megállapodást aláírhatja a koordináló jogi személy a kapcsolt tagok nevében, akik társkedvezményezettnek tekintendők.
(3)  Ha a támogatást több (társ-)kedvezményezett kapja, a támogatási megállapodásban meg kell nevezni ezeket a kedvezményezetteket és meg kell határozni a közöttük és a Bizottság között fennálló jogokat és kötelezettségeket. Különösen, de nem kizárólag a következőket kell meghatározni:
a) az alkalmazandó jog és az illetékes bíróság,
b) a koordináló jogi személy és a csatlakozott tagok pénzügyi kötelezettsége a Bizottsággal szemben a teljes intézkedés végrehajtásáért,
c) a társkedvezményzettek többségi döntését követően a jogok és kötelezettségek köztük való felosztását célzó módosítás lehetősége; a részt vevő kedvezményezettek számának vagy személyének bármilyen módosításához az illetékes utalványozó jóváhagyására van szükség, amelyet meg kell adni, ha nem áll fenn a veszélye annak, hogy a módosítás meghiúsítja a támogatás célját, vagy lényegesen hátrányosan befolyásolja a Bizottság támogatási megállapodás szerinti jogait.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk
A támogatások a következő formákat ölthetik:

A támogatások a következő formákat ölthetik:

a) a ténylegesen felmerült, elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése;
a) a ténylegesen felmerült teljes gazdasági költségek elszámolható része meghatározott arányának visszatérítése;
aa) a standard egységköltség meghatározott arányának visszatérítése;
b) átalányösszeg;
b) átalányösszeg;
c) standard egységköltség;
d) átalányfinanszírozás;
d) átalányfinanszírozás;
e) az a)–d) pontokban említettek kombinációja.
e) az a)–d) pontokban említettek kombinációja és figyelembe véve a kedvezményezettek preferenciáit szokásos számviteli elveik tekintetében.
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
116 a cikk (új)
116a. cikk

Átalányösszegek, standard egységköltségek és átalányfinanszírozás

1.  Az alap-jogiaktus rendelkezéseinek sérelme nélkül átalányösszegek, standard egységköltségek és átalányfinanszírozás használatát bizottsági határozatban kell engedélyezni, tiszteletben tartva a kedvezményezettekkel ugyanolyan intézkedések vagy munkaprogramok tekintetében való egyenlő bánásmód elvét.
Ha a támogatások maximális összege nem haladja meg az 50 000 eurót, az illetékes utalványozó is megadhatja az engedélyt.

2.  Az engedélyt legalább a következőknek kell alátámasztaniuk:
a) a finanszírozási formák megfelelőségének indokolása, tekintettel a támogatott intézkedések vagy munkaprogramok jellegére, valamint a szabálytalanságok és csalások kockázatára és az ellenőrzés költségére;
b) az átalányösszegek, standard egységköltségek és átalányfinanszírozás által fedezett költségek vagy költségkategóriák azonosítása az alkalmazandó uniós szabályok szerint nem támogatható költségek kizárásával;
c) az átalányösszegek, standard egységköltségek és átalányfinanszírozás meghatározására szolgáló módszerek leírása, amely tartalmazza a nonprofit és társfinanszírozási szabályoknak való megfelelés ésszerű biztosításának feltételeit és a költségek kettős finanszírozásának elkerülését. Ezek a módszerek a következőkön alapulnak:
i) statisztikai adatok vagy hasonló objektív eszközök, vagy
ii) kedvezményezettenkénti megközelítés, a kedvezményezett tanúsított vagy ellenőrizhető korábbi adataira vagy szokásos költségelszámolási gyakorlataira való hivatkozással.
3.  A kedvezményezett által alkalmazott szokásos költségelszámolási gyakorlatok használatának engedélyezésekor az illetékes utalványozó előzetesen vagy az utólagos ellenőrzésekre vonatkozó megfelelő stratégia alkalmazásával értékelheti, hogy ezek a gyakorlatok megfelelnek-e a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek.
Ha előzetesen kerül megállapításra, hogy a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatai megfelelnek a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, az átalányösszegek, standard egységköltségek és átalányfinanszírozás e gyakorlatok alkalmazásával meghatározott összegét utólagos ellenőrzések során nem lehet vitatni.

Az illetékes utalványozó akkor tekintheti úgy, hogy a kedvezményezett által alkalmazott szokásos költségelszámolási gyakorlatok megfelelnek a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek, ha azokat a nemzeti hatóságok elfogadják hasonló finanszírozási rendszerekben.

Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 3 bekezdés
(3)  A támogatásoknak – a második rész IV. címében rögzített különös rendelkezések sérelme nélkül – társfinanszírozást kell tartalmazniuk.
(3)  A támogatásoknak – a második rész IV. címében rögzített különös rendelkezések sérelme nélkül – társfinanszírozást kell tartalmazniuk.
Az első albekezdés nem alkalmazandó az európai szintű politikai pártokra és politikai alapítványokra.

A támogatások összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek becsült összege alapján megállapított, abszolút értékben kifejezett felső korlátot.

A kedvezményezett saját pénzügyi forrásait harmadik felektől származó egyéb finanszírozással helyettesítheti, feltéve, hogy tiszteletben tartja a társfinanszírozás elvét.

A támogatás nem lépheti túl az elszámolható költségek összegét.

Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 4 bekezdés
(4)  A támogatások célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett fellépése vagy munkaprogramja keretében.
(4)  A támogatások célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett fellépése vagy munkaprogramja keretében.
Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan fellépések, amelyek célja valamely kedvezményezett pénzügyi kapacitásának megerősítése vagy bevétel képzése;
a) olyan fellépések, amelyek célja valamely kedvezményezett pénzügyi kapacitásának megerősítése, vagy bevételt képző fellépések, az uniós finanszírozás támogatási határozatban vagy megállapodásban foglalt időszak utáni fenntarthatóságuk biztosítása érdekében;
b) természetes személyeknek fizetett tanulmányi, kutatási vagy képzési ösztöndíjak.
b) természetes személyeknek fizetett tanulmányi, kutatási vagy képzési ösztöndíjak;
ba) a leginkább rászoruló természetes személyeknek, például munkanélkülieknek és/vagy az uniós külső fellépési programok keretében menekülteknek fizetett közvetlen támogatás;
bb) átalányfinanszírozáson és/vagy egyösszegű kifizetéseken és/vagy egységköltségen alapuló támogatások, amennyiben megfelelnek a 116a. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
bc) kis értékű támogatások.
Nyereség keletkezésekor a Bizottság jogosult beszedni a nyereségnek azt a részét, amely megfelel a kedvezményezettnél a fellépés vagy a munkaprogram végrehajtása során ténylegesen felmerülő támogatható költségekhez való uniós hozzájárulásnak.

Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  E cím alkalmazásában a „nyereség” meghatározása a következő:
a) fellépéshez nyújtott támogatás esetében a nyereség a kedvezményezettnél felmerülő költségeket meghaladó többletbevétel az utolsó kifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában;
b) működési támogatás esetében a nyereség a kedvezményezett működési költségvetésének egyenlegében mutatkozó többlet. A kedvezményezettek jogosultak átvinni a nyereség 3%-át az N+2. évre. A kedvezményezettnek először az átvitt pénzeszközöket kell felhasználnia. A biztosítékokra vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell, ha az átvitt összeg meghaladja a nagyon kis értékű és/vagy kis értékű támogatásokra meghatározott küszöbértékeket.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az átalányösszegek, a standard egységköltség és az átalányfinanszírozás esetében a (3) és (4) bekezdésben rögzített nonprofit, illetve társfinanszírozási szabály ésszerű mértékű teljesülését előbbiek meghatározásakor vagy a támogatás elnyerésére irányuló pályázat értékelésekor kell biztosítani.
törölve
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
117 a cikk (új)
117a. cikk

Támogatható költségek

(1)  A támogatások összege nem haladhatja meg a támogatható költségek becsült összege alapján megállapítandó, abszolút értékben kifejezett felső korlátot.
A támogatások nem léphetik túl a támogatható költségek összegét.

(2)  Támogatható költségek a támogatás kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak:
a) az intézkedés vagy a munkaprogram időtartama alatt merültek fel, a végleges jelentésekhez és a könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével;
b) szerepelnek a fellépés vagy munkaprogram becsült átfogó költségvetésében;
c) szükségesek a támogatás tárgyát képező fellépés vagy munkaprogram végrehajtásához;
d) azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban kerültek meghatározásra; valamint
e) megfelelnek az alkalmazandó adóügyi és szociális jogszabályoknak.
(3)  Az (1) bekezdés és a 2. cikk hatálya alá tartozó alap-jogiaktus sérelme nélkül a pályázati felhívások meghatározzák azokat a költségkategóriákat, amelyek uniós finanszírozásra jogosultnak minősülnek.
Az illetékes megbízott utalványozó az alábbi költségeket minősíti támogathatónak:

a) a támogatás kedvezményezettje által a 125. cikk szerint benyújtandó bankgarancia vagy hasonló kezesség költségei;
b) a finanszírozási kérelem időpontjában vagy a költségkimutatás nyomán az illetékes utalványozó által előírt külső ellenőrzés költségei;
c) a kedvezményezett által befizetett, de az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében nem visszaigényelhető hozzáadottérték-adó (héa). A visszatérítés módjait a 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeletben kell meghatározni;
d) értékcsökkenési költségek, feltéve, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek;
e) igazgatási kiadások, személyi és dologi költségek, beleértve a nemzeti közigazgatások személyzetének bérköltségeit oly mértékben, amennyiben azon tevékenységgel kapcsolatosak, amelyeket a vonatkozó hatóság nem végezne el, ha az érintett projektre nem vállalt volna kötelezettséget;
f) a működési támogatásokon kívül a vállalkozás folyamatos működéséhez szükséges, de a kínált termékekhez/szolgáltatásokhoz közvetlenül nem kapcsolható költségek (közvetett vagy állandó költségek) a fellépés teljes közvetlen támogatható költségének legfeljebb 10%-a értékében, ahol ez nem haladja meg a 250 000 eurót, és azt követően átalányalapon legfeljebb 8%-a. A 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően ez a százalékos arány növelhető, különösen jogi személyek koordinálására. A felső határ a Bizottság indoklással ellátott határozatával túlléphető.
(4)  A 115a. cikk szerinti kapcsolódó tagoknál felmerülő költségeket támogathatónak kell elfogadni, feltéve hogy az érintett kapcsolódó tagok megjelölésre kerülnek a támogatási megállapodásban vagy határozatban és megfelelnek a támogatási megállapodás vagy határozat alapján a kedvezményezettre vonatkozó szabályoknak, beleértve a Bizottság, az OLAF és a Számvevőszék jogait a kiadások támogatási szabályokkal összhangban történő elköltésének ellenőrzése tekintetében.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
117 b cikk (új)
117b. cikk

Természetben történő társfinanszírozás

(1)  A támogatás következtében keletkezett nyereség kiszámításakor a természetben nyújtott hozzájárulás formájában történő társfinanszírozást nem kell figyelembe venni.
(2)  Az illetékes utalványozó elfogadhat természetben történő hozzájárulást társfinanszírozásként, amennyiben ezt szükségesnek és megfelelőnek tartja. Amennyiben a természetben történő társfinanszírozást kis értékű támogatások kiegészítésére ajánlják fel és az utalványozó vissza kívánja ezt utasítani, meg kell indokolnia, hogy az miért nem szükséges vagy megfelelő.
Az ilyen hozzájárulások nem haladhatják meg

a) vagy a ténylegesen felmerült és számviteli bizonylatokkal kellően alátámasztott költségeket;
b) vagy ilyen dokumentumok hiányában az érintett piacon általánosan elfogadott költségeket.
A természetben történő hozzájárulásokat külön kell feltüntetni a költségvetési javaslatban, a fellépésre elkülönített források teljes összegének tükrözése érdekében. Az egységértéküket az ideiglenes költségvetésben értékelik és a későbbiekben nem változtatható.

A természetben történő hozzájárulásoknak meg kell felelniük a nemzeti adózási és társadalombiztosítási szabályoknak.

Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
Az első albekezdés nem vonatkozik a válságkezelési segélyre, a polgári védelmi műveletekre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre.

Az első albekezdés nem vonatkozik a válságkezelési segélyre, különösen ebben az összefüggésben végrehajtott polgári védelmi műveletekre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre.

Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ilyen esetekben az elszámolható költségek nem merülhetnek fel a támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának dátuma előtt, kivéve az alap-jogiaktusban meghatározott, kellően megindokolt kivételes esetekben vagy a válságkezelési segély, a polgári védelmi műveletek és a humanitárius segítségnyújtási műveletek iránti rendkívül sürgős szükséglet esetében.

Ilyen esetekben az elszámolható költségek nem merülhetnek fel a támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának dátuma előtt, kivéve az alap-jogiaktusban meghatározott, kellően megindokolt kivételes esetekben vagy a válságkezelési segély, a polgári védelmi műveletek, a humanitárius segítségnyújtási műveletek iránti rendkívül sürgős szükséglet esetében, vagy a fegyveres konfliktus kialakulásával fenyegető helyzetekben.

Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk
121 cikk

törölve
A degresszivitás elve

A működési támogatások négy évnél hosszabb időszakra történő megújításakor azokat a negyedik év után fokozatosan csökkenteni kell, kivéve, ha az alap-jogiaktus vagy az 51. cikk (5) bekezdésének d) pontja értelmében odaítélt támogatásokról szóló finanszírozási határozat az általános uniós érdeket szolgáló szervek tekintetében másként rendelkezik.

Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 1 bekezdés
(1)  A támogatás elnyerésére irányuló pályázatokat írásban kell benyújtani.
(1)  A támogatás elnyerésére irányuló pályázatokat írásban kell benyújtani vagy adott esetben biztonságos elektronikus formátumban. Amennyiben megvalósíthatónak ítéli, a Bizottság lehetőséget teremt a pályázatok online benyújtására.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A kérelmek elbírálására engedélyezett maximális határidő a kérelem benyújtására vonatkozó határidő lejártától számított hat hónap vagy – amennyiben az előfeltétel testületi döntés – kilenc hónap. Ez a határidő kivételes esetekben meghosszabbítható, amennyiben a támogatás különleges jellege és tárgya ezt szükségessé teszi. Ezekben az esetekben a vonatkozó pályázati felhívásokban az ideiglenes határidőt fel kell tüntetni. Amennyiben a határidő egyéb okok miatt nem tartható, a megbízott utalványozó ezt – az okokkal és a kiigazítást célzó javaslatokkal együtt – feltünteti az éves tevékenységi jelentésben. A következő éves tevékenységi jelentésben beszámol a kiigazító intézkedések eredményességéről.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés
(3)  A 100–103. cikk alkalmazandó a támogatást igénylőkre is. A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek a 100–103. cikkben említett helyzetek egyikében sem. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő azonban a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapítottaknak megfelelően a következők bármelyike esetében eltekinthet e bizonyítástól:
(3)  A 100–103. cikk alkalmazandó a támogatást igénylőkre is. A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek a 100–103. cikkben említett helyzetek egyikében sem. Az utalványozó azonban a következők bármelyike esetében eltekint e bizonyítástól:
a) nagyon kis értékű támogatások;
a) kis értékű támogatások;
b) amennyiben egy másik odaítélési eljárás során a pályázó nemrégiben benyújtott ilyen igazolásokat;
b) amennyiben egy másik odaítélési eljárás során a pályázó nemrégiben benyújtott ilyen igazolásokat.
c) amennyiben ilyen igazolás benyújtása fizikailag lehetetlen.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A pályázatban fel kell tüntetni a kérelmező jogállását és a javasolt intézkedés vagy munkaprogram végrehajtásához szükséges pénzügyi és működési kapacitásait.
E célból a pályázónak becsületbeli nyilatkozatot és – kivéve, ha kis értékű támogatásról van szó – egyéb olyan bizonylatokat kell benyújtania, amelyeket az illetékes utalványozó saját kockázatelemzése alapján előír. A pályázat benyújtásának előfeltételét képező dokumentumokat a pályázati felhívásban fel kell tüntetni.

A bizonylatok alatt mindenekelőtt az eredménykimutatás vagy az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege értendő.

A pénzügyi kapacitás ellenőrzésének szabályai nem alkalmazandók az ösztöndíjban részesülő természetes személyekre, a közszektorbeli szervekre vagy nemzetközi szervezetekre. Kockázatelemzésének függvényében az illetékes utalványozó felmentést adhat a közintézmények vagy nemzetközi szervezetek működési kapacitásának igazolására vonatkozó kötelezettség alól.

Amennyiben a kérelem 750 000 eurót meghaladó összegű intézkedésre vonatkozó támogatásra vagy 100 000 eurót meghaladó működési támogatásra vonatkozik, bejegyzett külső könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentésnek kell kísérnie. E jelentés igazolja az utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó elszámolásokat, a megbízott utalványozó pedig 90 napon belül egyértelmű módon elfogadja vagy elutasítja a könyvvizsgálói jelentést. Miután a megbízott utalványozó elfogadja ezeket, az ilyen jelentések kötelező érvényűvé válnak és nem képezhetik utólagos vizsgálatok vagy értékelés tárgyát, hacsak nem áll rendelkezésre szabálytalanságokra vagy csalásra utaló kézzelfogható bizonyíték.

Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk
Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – amennyiben indokoltnak és arányosnak tartja – előzetes biztosítéknyújtást követelhet a kedvezményezettől, az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében.

Az illetékes utalványozó – amennyiben indokoltnak és arányosnak tartja – eseti alapon és kockázatelemzés elvégzését követően előzetes biztosítéknyújtást követelhet a kedvezményezettől, az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében.

Nem kérhetők garanciák nagyon kis értékű vagy kis értékű támogatások esetében, amennyiben a kedvezményezett az elmúlt öt év során évente legalább egy támogatásban részesült.

Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 1 bekezdés
(1)  A támogatás összege mindaddig nem válik véglegessé, amíg az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő jóvá nem hagyta a zárójelentést és a végleges elszámolásokat, az intézmény által ezt követően végzett ellenőrzés sérelme nélkül.
(1)  A támogatás összege mindaddig nem válik véglegessé, amíg az illetékes megbízott utalványozó jóvá nem hagyta a végleges jelentéseket és elszámolásokat, az intézmény által ezt követően kellő időben végzett ellenőrzés sérelme nélkül.
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben az odaítélési eljárás vagy a támogatás végrehajtása során lényeges hiba, szabálytalanság vagy csalás történt, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőmeghozhatja a 110. cikkben említett intézkedések bármelyikét, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére.
(2)  Amennyiben bebizonyosodik, hogy az odaítélési eljárás során lényeges hiba, szabálytalanság vagy csalás történt, az illetékes utalványozófelfüggeszti az eljárást, és meghozhat bármilyen, általa szükségesnek ítélt intézkedést, beleértve az eljárás megszüntetését is. A csalásgyanús esetekről haladéktalanul értesíti az OLAF-ot.
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben a támogatás odaítélését követően bebizonyosodik, hogy az odaítélési eljárás vagy a támogatás végrehajtás során lényeges hiba, szabálytalanság vagy csalás történt, az illetékes utalványozó – az eljárás szakaszának függvényében – eltekinthet a támogatás aláírásától vagy a támogatásról szóló határozattal kapcsolatos értesítéstől, felfüggesztheti a támogatás végrehajtását vagy – adott esetben – felbonthatja a támogatási megállapodást vagy semmissé nyilváníthatja a határozatot, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére.
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 2b bekezdés (új)
(2b)  Amennyiben ez a hiba, szabálytalanság vagy csalás a kedvezményezettnek tulajdonítható vagy amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a támogatási megállapodás vagy határozat szerinti kötelezettségeinek, az illetékes utalványozó ennek következtében csökkentheti a támogatás összegét vagy visszafizettetheti a támogatási megállapodás vagy határozat szerint jogosulatlan kifizetéseket a hiba, szabálytalanság vagy csalás vagy a kötelezettségszegés súlyosságának megfelelő arányban, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés
(3)   Amennyiben kontrollok vagy ellenőrzések során valamely kedvezményezett esetében olyan visszatérő hibákra derül fény, amelyek hatással vannak a kedvezményezett részvételével folyó vagy folyt, nem ellenőrzött projektekre, az engedélyezésre jogosult tisztviselő kiterjesztheti a megállapításokat e nem ellenőrzött, a támogatási megállapodással összhangban azonban a későbbiekben még ellenőrizhető projektekre, és kérheti az érintett összegek visszafizetését.
(3)   A kedvezményezettnek tulajdonítható rendszerszintű vagy visszatérő, a lényegességi küszöböt meghaladó és a kedvezményezett számára hasonló feltételek mellett odaítélt számos támogatásra hatással levő hibák vagy szabálytalanságok esetén az illetékes utalványozó felfüggesztheti az összes érintett támogatás végrehajtását vagy adott esetben megszüntetheti az e kedvezményezettel megkötött érintett támogatási megállapodásokat vagy határozatokat a hiba, szabálytalanság vagy csalás vagy a kötelezettségszegés súlyosságának megfelelő arányban, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére. Az illetékes utlványozó ezenkívül pénzügyi kiigazításokat eszközölhet a fent említett rendszerszintű vagy visszatérő hibák vagy szabálytalanságok által érintett valamennyi, a támogatási megállapodásokban vagy határozatokban foglaltaknak megfelelően ellenőrizhető támogatás esetében, vagy a támogatások csökkentése, vagy a támogatási megállapodások vagy határozatok alapján jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése révén.
Amennyiben lehetséges és kivitelezhető, a pénzügyi korrekciók összegét az egyes támogatások esetében jogtalanul támogathatónak bejelentett költségek alapján kell megállapítani. Amennyiben nem lehetséges vagy kivitelezhető a támogatásra nem jogosult költségek pontos számszerűsítése, a pénzügyi korrekció extrapolációs vagy átalány alapon történhet az arányosság elvének figyelembevétele mellett.

A kedvezményezett a korrekció számításának hibás voltát bemutatva és új számítást benyújtva kontradiktórius eljárás keretében fellebbezhet az alkalmazott korrekció ellen.

(3a)  A kedvezményezett az illetékes elszámoló bizottság előtti kontradiktórius eljárás keretében fellebbezhet a (2a) és (3) bekezdés alapján hozott határozatok ellen.
A kedvezményezett fellebbezhet különösen az alkalmazott korrekció ellen, a körülmények mérlegelését követően bemutatva, hogy nincsenek visszatérő vagy rendszerszintű hibák, vagy hogy a korrekció számítása hibás, és új számítást nyújthat be. Sikeres fellebbezés esetén a kedvezményezett jogosult a jogi képviseleti költségek visszatérítésére.

Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
126 a cikk (új)
126a. cikk

Nyilvántartás-megőrzési időszakok

(1)  A kedvezményezettek az egyenleg kifizetését követően öt évig, kis értékű támogatások esetében pedig három évig megőrzik a nyilvántartásokat, bizonylatokat, statisztikai nyilvántartásokat és a támogatáshoz tartozó egyéb nyilvántartásokat.
(2)  A projekt végrehajtásához kapcsolódó könyvvizsgálatokkal, fellebbezésekkel, jogvitákkal vagy igényrendezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat e pénzügyi vizsgálatok, fellebbezések, jogviták vagy igényrendezések lezárultáig kell megőrizni.
(3)  A Bizottság a 199. cikkben említett felhatalmazáson alapuló rendeletben nyilvántartás-megőrzési időszakokat írhat elő az akkreditált szervek és a Bizottság számára.
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk
128 cikk

128 cikk

Fogalommeghatározás

A pénzdíjak alkalmazási köre

E rendelet alkalmazásában a pénzdíjak versenyt követően odaítélt pénzügyi hozzájárulások.

A pénzdíjak versenyt követően jutalomként odaítélt hozzájárulások. A pénzdíjak alkalmazását ösztönözni kell, de azok nem helyettesíthetik a megfelelően strukturált finanszírozást.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 1 bekezdés
(1)  A pénzdíjakra az átláthatóság és az egyenlő elbánás elve vonatkozik.
(1)  A pénzdíjakra az átláthatóság és az egyenlő elbánás elve vonatkozik és azoknak elő kell segíteniük európai hozzáadott érték teremtését. Az 5 000 000 eurós összeget meghaladó pénzdíjak csak az EUMSZ 288., 289. és 290. cikke szerinti uniós jogi aktusnak megfelelően ítélhetőek oda, amely egyértelműen meghatározza a részvételre, az odaítélési szempontokra, a pénzdíj összegére, valamint az értékelést végző szakemberek kiválasztásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó feltételeket. A pénzdíjak automatikusan lejárnak azon többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló tanácsi rendelet lejártával, amelyben végrehajtásuk megkezdődött, vagy öt évvel a közzétételüket követően, attól függően, hogy a kettő közül melyik a későbbi időpont.
A pénzdíjak lejártából származó bevételeket belső címzett bevételként kell kezelni.

Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A pénzdíjak a 118. cikkben említett és a Bizottság által elfogadott munkaprogram részét képezik és a 118. cikk (2) bekezdése vonatkozik rájuk.
(2)  E célból a pénzdíjak szerepelnek a végrehajtás évének elején közzéteendő munkaprogramban. A munkaprogramot versenypályázatok közzététele útján kell végrehajtani.
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
A pénzdíjak nem ítélhetők oda közvetlenül, verseny nélkül, és ugyanúgy kell közzétenni őket, mint a pályázati felhívásokat.

A pénzdíjak nem ítélhetők oda közvetlenül, verseny nélkül, és a 31. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban évente közzé kell tenni őket.

Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 3 bekezdés
(3)   A versenypályázatra benyújtott anyagokat a versenypályázat közzétett szabályai alapján egy szakértői csoport értékeli.
(3)  A pénzdíjakat az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselővagy bírálóbizottság ítéli oda. A beérkezett anyagok minőségének értékelése alapján, mely értékelést a verseny szabályaira hivatkozással végzik, szabadon dönthetnek arról, odaítélik-e a pénzdíjakat vagy sem.
A pénzdíjakat ezután az illetékes utalványozó ítéli oda a szakértői bizottság értékelése alapján, amely a beérkezett anyagok minőségének értékelése alapján szabadon dönthet arról, hogy javasolja-e a pénzdíjak odaítélését vagy sem. Az illetékes megbízott utalványozó az odaítélési határozatot az értékelésben részt vevő szakértők listájával és kiválasztásuk indokolásával együtt mellékeli éves tevékenységi jelentéséhez.

Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 1 bekezdés
1.  E rendelet alkalmazásában pénzügyi eszközök a költségvetésből nyújtott uniós pénzügyi támogató intézkedések, amelyek célja speciális szakpolitikai célkitűzések megvalósítása kölcsönök, biztosítékok, tőke-, ill. kvázitőke-beruházások és -részesedések, vagy más kockázatos eszközök révén, lehetőség szerint támogatásokkal kombinálva.
1.  E rendelet alkalmazásában pénzügyi eszközök a költségvetésből ágazatspecifikus alap-jogiaktusban történő engedélyezés esetén nyújtott uniós pénzügyi támogató intézkedések, amelyek célja egy vagy több speciális szakpolitikai célkitűzés megvalósítása kölcsönök, biztosítékok, tőke-, ill. kvázitőke-beruházások és -részesedések, vagy más kockázatos eszközök révén, lehetőség szerint támogatásokkal kombinálva. Az alap-jogiaktus megjelöli a szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében alkalmazható pénzügyi eszköz típusát.
A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(a) „kvázitőke-beruházás”: saját tőkét és idegen tőkét is bevonó finanszírozási forma, ahol a saját tőke lehetővé teszi a befektető számára, hogy a vállalkozás sikere esetén magas hozamot érjen el, az idegen tőke – mint a mezzanin-tartozás vagy hátrasorolt tartozás – pedig felárral járul hozzá a befektető hozamához;
(b) „kockázatmegosztási eszköz”: pénzügyi eszköz, amely egy meghatározott kockázat teljes vagy részleges fedezetét garantálja, adott esetben megállapodás szerinti díjazás ellenében;
(c) „kockázatmegosztási eszköz projektkötvényekre”: hitelminőség-javítás kölcsön vagy garancia formájában. Ez az eszköz fedezi egy projekt adósságszolgálati kockázatát és enyhíti a kötvénytulajdonosok hitelkockázatát.
Ha több szervezet közösen vesz részt egy kockázatmegosztási eszközzel fedezett műveletben, az uniós költségvetés által viselt kockázat arányosan legfeljebb az uniós támogatás összegéig terjedhet.

Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság a pénzügyi eszközöket végrehajthatja közvetlen gazdálkodással, vagy a feladatokat az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontjában említett szervezetekre ruházva, megbízás alapján történő gazdálkodással.
3.  A Bizottság a pénzügyi eszközöket végrehajthatja közvetlen gazdálkodással, vagy – amennyiben az alap-jogiaktusban ez meghatározásra kerül – a feladatokat az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. és vi. alpontjában említett szervezetekre ruházva, megbízás alapján történő gazdálkodással. A gazdálkodással megbízott szereplő jogállását és jellegét alap-jogiaktusban kell meghatározni.
Továbbra is a Bizottság felelős annak biztosításáért, hogy a pénzügyi eszközök végrehajtási kerete megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének és a meghatározott szakpolitikai célkitűzések eléréséhez vezet. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Bizottság felelősséggel tartozik a pénzügyi eszközök végrehajtásáért a megbízott szervezetek jogi és szerződésbeli felelősségének sérelme nélkül.

Az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell a pénzügyi eszközök végrehajtásáról.

Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A támogatás vagy szubvenció formájában, vagy azzal együtt nyújtott uniós pénzügyi eszközből részesülő pénzügyi műveletek nem eredményezhetnek adócsalást az európai kedvezményezettek és egyéb érintett országok és jogszabályok tekintetében.
Az adott pénzügyi eszközt kezelő pénzügyi szereplők az e rendelkezés megsértéséből eredő valamennyi pénzügyi veszteségért az elkövetőkkel együtt felelősek.

Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 1 bekezdés
(1)  A pénzügyi eszközöket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és az egyenlő elbánás alapelvével, valamint az adott pénzügyi eszközre alkalmazandó alap-jogiaktusban meghatározott célkitűzésekkel összhangban kell az uniós források végső címzettjeinek rendelkezésére bocsátani.
(1)  A pénzügyi eszközöket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő elbánás alapelveivel, valamint az adott pénzügyi eszközre alkalmazandó alap-jogiaktusban meghatározott célkitűzésekkel összhangban kell az uniós források végső címzettjeinek rendelkezésére bocsátani.
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A pénzügyi eszközökből származó bevételek és visszafizetések a 18. cikk (3) bekezdése értelmében belső címzett bevételnek minősülnek, melyet újbóli befektetés céljából automatikusan át kell vinni a következő évre.
Az Unió projektekhez nyújtott hozzájárulása semmi esetre sem osztható ki harmadik feleknek osztalékok és nyereség formájában.

Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A pénzügyi eszközök végrehajtása során a Bizottság biztosítja, hogy a pénzügyi eszközre vonatkozóan meghatározott szakpolitikai célkitűzések megvalósítása közös érdek legyen, amit például közös beruházásokkal kapcsolatos vagy kockázatmegosztási követelmények révén is előmozdíthat, megakadályozva ugyanakkor, hogy összeférhetetlenség alakuljon ki a megbízott fél egyéb tevékenységei tekintetében.
Piaci hiányosság esete vagy mikrohiteleszközök kivételével a pénzügyi eszközöknek multiplikátorhatást kell kifejteniük, ami azt jelenti, hogy egy pénzügyi eszközhöz biztosított uniós hozzájárulásnak összességében olyan befektetést kell mobilizálnia, amelynek nagysága meghaladja az uniós hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a várt minimális megtérülés nem valósul meg egy adott pénzügyi eszköz tervezett életciklusának közepéig, a Bizottság jelentést tesz a költségvetési hatóságnak.

A félidei jelentés kiterjed továbbá az alábbiakra is:

– a kitűzött politikai cél elérése felé tett előrelépés;
– a pénzügyi eszközre költött teljes összeg;
– a végrehajtás folyamán kifizetett teljes összeg;
– adott esetben az az összeg, amelynek visszafizetésével kapcsolatosan fennáll a nemteljesítés veszélye vagy már megtörtént a nemteljesítés;
– adott esetben a végrehajtás folyamán létrejött tőkeérték.
Módosítás 304/rev
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 1 c bekezdés (új)
1c.  A Bizottság évente jelentést készít a költségvetési hatóság számára a pénzügyi eszközökkel támogatott tevékenységekről, a pénzügyi eszközök végrehajtásában részt vevő pénzintézetekről, a pénzügyi eszközök teljesítményéről, beleértve a megvalósított újbóli befektetéseket, a vagyonkezelői számlák egyenlegéről, a bevételekről és visszafizetésekről, az elért multiplikátorhatásról, valamint a részesedések értékéről. A Bizottság a 63. cikk (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentéshez mellékeli jelentését.
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 2 bekezdés
(2)  A valamely pénzügyi eszközhöz kapcsolódó költségvetési kiadást – a 46. cikk (1) bekezdése d) és e) pontjának sérelme nélkül – az adott pénzügyi eszközre létrehozott költségvetési kötelezettségvállalás korlátján belül kell tartani.
(2)  A valamely pénzügyi eszközhöz és az Unió pénzügyi felelősségéhez kapcsolódó költségvetési kiadás – a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek, valamint az EBB-nek a saját forrásai terhére folyósított hiteleire adott garanciák sérelme nélkül – nem haladhatja meg az adott pénzügyi eszközre létrehozott költségvetési kötelezettségvállalás összegét, ezáltal is kizárva függő kötelezettségek kialakulását az uniós költségvetésben.
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 3 bekezdés
(3)  A valamely pénzügyi eszköz keretében pénzügyi műveletek végrehajtásában érintett pénzügyi közvetítőknek meg kell felelniük a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó standardoknak. A közvetítők székhelye nem lehet olyan területen, amelynek joghatósága nem működik együtt az Unióval a nemzetközileg elfogadott adóügyi standardok alkalmazása terén.
(3)   Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. és vi. alpontjában említett szervezeteknek és a valamely pénzügyi eszköz keretében pénzügyi műveletek végrehajtásában érintett minden pénzügyi közvetítőnek meg kell felelnie a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó standardoknak A közvetítők székhelye nem lehet olyan területen, illetve nem léphetnek kapcsolatba olyan területen bejegyzett felekkel, amelynek joghatósága nem működik együtt az Unióval a nemzetközileg elismert adóügyi standardok alkalmazása terén.
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontjában említett szervezetek valamelyike és az e cikk (3) bekezdésében említett pénzügyi közvetítők közötti minden megállapodás kifejezetten a Bizottságot és a Számvevőszéket jelöli meg a dokumentumok ellenőrzése, a helyszíni ellenőrzés, valamint a – többek között elektronikus adathordozón tárolt – információk ellenőrzése tekintetében az uniós forrásokból részesülő valamennyi harmadik fél feletti ellenőrzési hatáskör gyakorlására.
(4)  Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. és vi. alpontjában említett szervezetek és az e cikk (3) bekezdésében említett pénzügyi közvetítők, amelyek részt vesznek uniós pénzügyi eszközökkel való gazdálkodásban, a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF kérésére e szervezetek számára bejárási, illetve betekintési lehetőséget biztosítanak minden, uniós forrásokkal való gazdálkodásban részt vevő harmadik fél helyiségeibe, dokumentumaiba és – többek között elektronikus adathordozón tárolt – információiba annak érdekében, hogy gyakorolhassák ellenőrzési jogkörüket.
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság évente jelentést készít a mentesítésért felelős hatóság számára a pénzügyi eszközökből támogatott tevékenységekről, a pénzügyi eszközök végrehajtásában részt vevő pénzintézetekről, a pénzügyi eszközök teljesítéséről – beleértve a megvalósított újbóli befektetéseket –, a vagyonkezelői számlák egyenlegéről, a bevételekről és visszafizetésekről, az elért multiplikátor hatásról, valamint a részesedések értékéről. A Bizottság az éves jelentések 63. cikk (9) bekezdésében említett összefoglalójához mellékeli jelentését.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  Az 1a bekezdésben említett félidei jelentésnek tartalmaznia kell a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjeinek jegyzékét és a számukra nyújtott finanszírozás összegét.
Az egyes pénzügyi eszközök jogi formáját, céljukat és adott esetben a nyilvántartásba vételük helyét a Bizottság weblapján közzéteszik.

Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 2 bekezdés
2.  Az (1) bekezdésben említett jelentés információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról.
2.  Az (1) bekezdésben említett jelentés mind abszolút értékben, mind százalékos arányban kifejezve információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról.
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés
A 132. cikkben említett pénzügyi beszámolók megfelelnek a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott uniós számviteli szabályoknak, megbízható és valós képet adnak az eszközökről és forrásokról, a ráfordításokról, bevételekről és a cash flow-ról.

A 132. cikkben említett pénzügyi beszámolóknak a közszférára vonatkozó nemzetközi számviteli szabványokon kell alapulniuk, valamint megbízható és valós képet kell adniuk az eszközökről és forrásokról, a ráfordításokról, bevételekről és a cash flow-ról.

Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk
A 132. cikkben említett pénzügyi kimutatások az információkat – beleértve a számviteli politikát – releváns, megbízható, összehasonlítható és érthető módon mutatják be. A pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott, az Unió számviteli szabályaiban rögzített számviteli alapelvekkel összhangban kell elkészíteni.

A 132. cikkben említett pénzügyi kimutatások az információkat – beleértve a számviteli politikát – releváns, megbízható, összehasonlítható és érthető módon mutatják be. A pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott, az Unió számviteli szabályaiban rögzített számviteli alapelvekkel összhangban kell elkészíteni és a közszférára vonatkozó nemzetközi számviteli szabványokon kell alapulniuk.

Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
135 a cikk (új)
135a. cikk

Kivételek a számviteli alapelvek alól

Amennyiben, egyedi esetben, a könyvelő úgy véli, hogy kivételt kell tenni a 187–194. cikkben meghatározott számviteli alapelvek valamelyikében foglaltak alól, a kivételt kellően meg kell indokolni, és jelentést kell tenni róla a 136. cikkben említett pénzügyi kimutatások mellékletében.

Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 1 bekezdés – a pont
(a) a mérleg és az eredménykimutatás, amelyek az eszközöket és a forrásokat és a pénzügyi helyzetet, valamint az előző év december 31-i gazdasági eredményt mutatják; összeállításuk a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott vonatkozó számviteli szabályokkal összhangban történik;
(a) a mérleg és az eredménykimutatás, amelyek az eszközöket és a forrásokat (beleértve a nyugdíjkötelezettségeket) és a pénzügyi helyzetet, valamint az előző év december 31-i gazdasági eredményt mutatják; összeállításuk a Bizottság könyvelője által elfogadott vonatkozó számviteli szabályokkal összhangban történik;
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 2 bekezdés
(2)  A pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések kiegészítik és magyarázattal látják el az (1) bekezdésben említett kimutatásokban feltüntetett információkat, és tartalmazzák a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott, vonatkozó számviteli szabályok által előírt kiegészítő információkat.
(2)  A pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések kiegészítik és magyarázattal látják el az (1) bekezdésben említett kimutatásokban feltüntetett információkat, és tartalmaznak minden szükséges kiegészítő információt.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője összevonja az előzetes beszámolókat a Bizottság előzetes beszámolójával, és legkésőbb a következő év március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek a Bizottság előzetes beszámolóját az Unió előzetes összevont beszámolójával együtt.

A Bizottság könyvelője összevonja az előzetes beszámolókat a Bizottság előzetes beszámolójával, és legkésőbb a következő év március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek és az Európai Parlamentnek a Bizottság előzetes beszámolóját az Unió előzetes összevont beszámolójával együtt.

Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Számvevőszék legkésőbb június 1-jéig megteszi a 132. cikkben említett más intézmények és szervek előzetes beszámolóira vonatkozó észrevételeit, és legkésőbb június 15-ig megteszi a Bizottság előzetes beszámolójára, valamint az Unió előzetes összevont beszámolójára vonatkozó észrevételeit.
(1)  A Számvevőszék legkésőbb június 1-jéig megteszi a 132. cikkben említett más intézmények és szervek előzetes beszámolóira vonatkozó észrevételeit, és megteszi a Bizottság előzetes beszámolójára, valamint az Unió előzetes összevont beszámolójára vonatkozó észrevételeit.
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Az intézmények – a Bizottság kivételével – és a 132. cikkben említett valamennyi szerv elkészíti a végleges beszámolót, és a végleges összevont beszámoló elkészítése érdekében legkésőbb a következő év július 1-jéig megküldi azt a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2)  Az intézmények – a Bizottság kivételével – és a 132. cikkben említett valamennyi szerv elkészíti a végleges beszámolót, és a végleges összevont beszámoló elkészítése érdekében legkésőbb a következő év február 28-ig megküldi azt a Bizottság könyvelőjének, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
(5)  A végleges összevont beszámoló és a saját végleges beszámolója jóváhagyása után a Bizottság a következő pénzügyi év július 31-e előtt megküldi azokat az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.
(5)  A végleges összevont beszámoló és a saját végleges beszámolója jóváhagyása után a Bizottság a következő pénzügyi év március 31-e előtt megküldi azokat az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 6 bekezdés
(6)  A végleges összevont beszámolót a Számvevőszék által az EUMSZ 287. cikkével és az Euratom-Szerződés 160c. cikkével összhangban adott megbízhatósági nyilatkozattal együtt a következő pénzügyi év november 15-éig ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(6)  A végleges összevont beszámolót a Számvevőszék által az EUMSZ 287. cikkével és az Euratom-Szerződés 160c. cikkével összhangban adott megbízhatósági nyilatkozattal együtt a következő pénzügyi év július 31-éig ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk – 3 bekezdés
(3)  A számadatokat és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót egyúttal a Számvevőszéknek is meg kell küldeni.
(3)  A számadatokat és a költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolót egyúttal a Számvevőszéknek is meg kell küldeni és közzé kell tenni az interneten.
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A pénzügyi év során el kell készíteni az Európai Unió egyszerűsített összevont időközi pénzügyi kimutatását a január 1-től június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan. A kimutatást a Bizottság készíti el és az Európai Számvevőszék részlegesen megvizsgálja. A június 30-i összevont időközi pénzügyi kimutatást ugyanazon év október 30-ig továbbítani kell az Európai Parlamentnek, az Európai Számvevőszék jelentésével és lehetőség szerint a Bizottság észrevételeivel együtt.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Valamennyi ilyen eltérést megindokol és dokumentál, és az indoklást közli a Számvevőszékkel az adott számviteli szabály elfogadásának vagy frissítésének időpontjában.

Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 3 bekezdés
(3)  A számviteli rendszernek olyannak kell lennie, hogy minden könyvelési tételnek nyoma maradjon.
(3)  A számviteli rendszernek olyannak kell lennie, hogy minden könyvelési tételnek egyértelmű ellenőrzési nyoma maradjon.
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
147 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetési számlák részletesen nyilvántartják a költségvetés végrehajtását.
A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
149 cikk – 2 bekezdés
2.  Az intézmények tájékoztatják a Számvevőszéket és a költségvetési hatóságot a pénzügyi kérdésekben általuk elfogadott belső szabályokról.
2.  Az intézmények a pénzügyi kérdésekben általuk elfogadott belső szabályokról e szabályok elfogadását követően egy héten belül tájékoztatják a Számvevőszéket és a költségvetési hatóságot.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Számvevőszék által arra vonatkozóan folytatott vizsgálat, hogy az összes bevétel beérkezése és az összes kiadás kifizetése jogszerű és megfelelő módon történt-e, figyelembe veszi a Szerződések, a költségvetés, e rendelet, a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendelet és minden más, a Szerződések szerint elfogadott jogi aktus rendelkezéseit.
(1)  A Számvevőszék által arra vonatkozóan folytatott vizsgálat, hogy az összes bevétel beérkezése és az összes kiadás kifizetése jogszerű és megfelelő módon történt-e, figyelembe veszi a Szerződések, a költségvetés, e rendelet, a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendelet és minden más, a Szerződések szerint elfogadott jogi aktus rendelkezéseit. A Számvevőszék ellenőrzési megbízatása állandó.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Feladatai ellátása során a Számvevőszék a 152. cikkben előírt módon jogosult áttekinteni a szervezeti egységek vagy szervek Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott műveleteinek pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos minden dokumentumot és információt. Jogosult bármely bevételi vagy kiadási műveletért felelős tisztviselőnek kérdéseket feltenni, és az előbb említett szervezeti egységekre vagy intézményekre alkalmazható ellenőrzési eljárások bármelyikét használni. A tagállamokban folytatott ellenőrzést a nemzeti ellenőrzési intézményekkel, vagy – amennyiben ezek nem rendelkeznek a szükséges hatáskörrel – az illetékes nemzeti szervezeti egységgel egyetértésben kell véghezvinni. A Számvevőszék és a tagállamok nemzeti ellenőrzési szervei függetlenségük megőrzése mellett a bizalom szellemében működnek együtt.
(2)  Feladatai ellátása során a Számvevőszék a 152. cikkben előírt módon jogosult áttekinteni a szervezeti egységek vagy szervek Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott műveleteinek pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos minden dokumentumot és információt. Jogosult bármely bevételi vagy kiadási műveletért felelős tisztviselőnek kérdéseket feltenni, és az előbb említett szervezeti egységekre vagy intézményekre alkalmazható ellenőrzési eljárások bármelyikét használni. A tagállamokban folytatott ellenőrzést a nemzeti ellenőrzési intézményekkel, vagy – amennyiben ezek nem rendelkeznek a szükséges hatáskörrel – az illetékes nemzeti szervezeti egységgel együttműködésben kell véghezvinni. A Számvevőszék és a tagállamok nemzeti ellenőrzési intézményei függetlenségük megőrzése mellett a bizalom szellemében működnek együtt.
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A Bizottság, a többi intézmény, az Unió nevében bevételeket vagy kiadásokat kezelő szervek és a költségvetésből nyújtott kifizetések végső kedvezményezettjei minden olyan feltételt és információt biztosítanak a Számvevőszéknek, amelyet az feladata elvégzéséhez szükségesnek tart. A Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak minden, a költségvetésből finanszírozott szerződések odaítélésével és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot és minden készpénz- vagy anyagszámlát, minden számviteli bejegyzést vagy bizonylatot, valamint az ezekre vonatkozó adminisztratív dokumentumokat, minden bevételre és kiadásra vonatkozó dokumentumot, minden leltárt, minden szervezeti ábrát a szervezeti egységekről, amelyet a Számvevőszék szükségesnek ítél a költségvetési és pénzügyi eredménykimutatás nyilvántartásokon alapuló vagy a helyszínen végzett ellenőrzéséhez, és – ugyanezen célból – minden, mágneses adathordozón létrehozott vagy tárolt dokumentumot és adatot.
(1)  A Bizottság, a többi intézmény, az Unió nevében bevételeket vagy kiadásokat kezelő szervek és a költségvetésből nyújtott kifizetések végső kedvezményezettjei minden olyan feltételt és információt biztosítanak a Számvevőszéknek, amelyet az feladata elvégzéséhez szükségesnek tart. A Számvevőszék rendelkezésére bocsátanak minden, a költségvetésből finanszírozott szerződések odaítélésével és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot és minden készpénz- vagy anyagszámlát, minden számviteli bejegyzést vagy bizonylatot, valamint az ezekre vonatkozó adminisztratív dokumentumokat, minden bevételre és kiadásra vonatkozó dokumentumot, minden leltárt, minden szervezeti ábrát a szervezeti egységekről, amelyet a Számvevőszék szükségesnek ítél a költségvetési és pénzügyi eredménykimutatás nyilvántartásokon alapuló vagy a helyszínen végzett ellenőrzéséhez, és – ugyanezen célból – minden, adathordozón létrehozott vagy tárolt dokumentumot és adatot.
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Számvevőszék legkésőbb június 15-ig megküldi a Bizottság, legkésőbb június 1-jéig pedig a 132. cikkben említett más intézmények és szervek számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk, és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Legkésőbb október 15-ig minden intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.
(1)  A Számvevőszék legkésőbb június 15-ig megküldi a Bizottság, legkésőbb június 15-ig pedig a 132. cikkben említett más intézmények és szervek számára azon észrevételeit, amelyeket – véleménye szerint – fel kell tüntetni az éves jelentésben, vagy az illetékes könyvelőnek figyelembe kell vennie a beszámoló elkészítésekor. Ezen észrevételeknek titkosaknak kell maradniuk, és kontradiktórius eljárás tárgyát képezik. Legkésőbb szeptember 30-ig minden intézmény megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kontradiktórius eljárás lezárását követően minden érintett intézmény és szerv legkésőbb október 15-ig megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Az intézmények és szervek válaszait – a Bizottságét kivéve – egyúttal a Bizottságnak is meg kell küldeni.
törölve
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Számvevőszék legkésőbb november 15-ig megküldi éves jelentését az intézmények válaszaival együtt a mentesítésért felelős hatóságok és a többi intézmény számára, és gondoskodik ezek közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(5)  A Számvevőszék legkésőbb október 31-ig megküldi éves jelentését az intézmények válaszaival együtt a mentesítésért felelős hatóságok és a többi intézmény számára, és gondoskodik ezek közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk
155 cikk

törölve
Előzetes megállapítások

(1)  A Számvevőszék az ellenőrzései nyomán született előzetes megállapításokat megküldi az érintett intézményeknek, szerveknek vagy tagállamoknak. Azon előzetes megállapításokat, amelyeket a Számvevőszék véleménye szerint fel kell tüntetni az éves jelentésben, legkésőbb a megállapításokkal érintett évet követő év június 1-jéig kell megküldeni. Az előzetes megállapításoknak titkosnak kell maradniuk.
(2)  Az érintett intézmény, szerv vagy tagállam két és fél hónapon belül tájékoztatja a Számvevőszéket bármely, az előzetes megállapításokhoz hozzáfűzni kívánt megjegyzéséről.
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk
1.  Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év május 15. előtt mentesíti a Bizottságot az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében.
1.  Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács javaslata alapján az n+2. év április 15. előtt mentesíti az n. évi költségvetés végrehajtása tekintetében a következőket:
– az 1. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett intézményeket,
– a 196b. cikk (1) bekezdésében említett szervezeteket,
– az uniós alapok végrehajtásáért felelős egyéb szerveket, amennyiben az uniós jog előírja e szervek Európai Parlament általi mentesítését.
2.  Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja a Bizottságot a halasztás okairól.
2.  Amennyiben az (1) bekezdésben előírt időpont nem tartható, úgy az Európai Parlament vagy a Tanács tájékoztatja az érintett intézményeket, szervezeteket és szerveket a halasztás okairól.
 3.  Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő határozat meghozatalát, úgy a Bizottság minden erőfeszítést megtesz a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.
 3.  Amennyiben az Európai Parlament elhalasztja a mentesítő döntés meghozatalát, úgy az érintett intézmények, szervezetek és szervek minden erőfeszítést megtesznek a határozat útjában álló akadályok elmozdítását vagy elmozdításának elősegítését szolgáló intézkedések mielőbbi meghozatala érdekében.
Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
157 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújt a Parlamentnek minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt.
3.  Az érintett intézmények, szervezetek és szervek az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Európai Parlament kérésére benyújtanak a Parlamentnek az adott pénzügyi évre vonatkozó minden olyan információt, amely a mentesítési eljárás szabályszerű lefolytatásához szükséges.
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
158 cikk
1.  Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-Szerződés 180b. cikkével összhangban, a Bizottság és a többi intézmény megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.
1.  Az EUMSZ 319. cikkével és az Euratom-Szerződés 180b. cikkével összhangban, a Bizottság és a többi intézmény, szervezet és szerv megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Parlament mentesítő határozatához kapcsolódó észrevételeknek és a Tanács által elfogadott, a mentesítésre vonatkozó javaslathoz kapcsolódó megjegyzéseknek.
2.  Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az intézmények beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények jelentését szintén el kell küldeni a Számvevőszéknek.
 2.  Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az érintett intézmények, szervezetek és szervek beszámolnak az ezen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedésekről, és különösen azon utasításokról, amelyeket a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeiknek adtak. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, tájékoztatva azt az ezen észrevételeknek való megfelelés céljából tett intézkedéseikről, annak érdekében, hogy a Bizottság figyelembe vehesse ezeket saját jelentése elkészítésekor. Az intézmények jelentését a Számvevőszéknek is el kell küldeni.
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
167 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet első és harmadik része – amennyiben e cím másként nem rendelkezik – alkalmazandó az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról szóló 1290/2005/EK rendeletben, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben23, az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24, a Kohéziós Alapról szóló 1084/2006/EK tanácsi rendeletben25, az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletben26 említett hatóságok és szervek, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozott, e rendelet 56. cikkének értelmében megosztott igazgatással irányított alapok (a továbbiakban: az alapok) által teljesített kiadásokra, valamint bevételeikre.
(1)  E rendelet első és harmadik része – amennyiben e cím másként nem rendelkezik – alkalmazandó az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról szóló 1290/2005/EK rendeletben, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben23, az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24, a Kohéziós Alapról szóló 1084/2006/EK tanácsi rendeletben25, az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletben26 említett hatóságok és szervek, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozott, e rendelet 56. cikkének értelmében közös gazdálkodással irányított alapok (a továbbiakban: az alapok) – többek között a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” program keretében létrehozott alapok – által teljesített kiadásokra, valamint bevételeikre.
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
168 cikk
168 cikk

törölve
A kötelezettségvállalási előirányzatok elosztásának tiszteletben tartása

Az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy tiszteletben tartja a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a strukturális műveletekre, a vidékfejlesztésre és az Európai Halászati Alapra vonatkozó alap-jogiaktusokban meghatározott elosztását.

Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
169 cikk – 3 bekezdés
(3)  A 167. cikkben említett rendeletekkel összhangban az egy adott művelet tekintetében kifizetett előlegek teljes vagy részleges visszafizetése nem csökkenti az alapokból az érintett művelet tekintetében teljesített hozzájárulást.
A visszafizetett összegek a 18. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett bevételeket képeznek.

(3)  A tagállami visszafizetések kezelését és ezek hatását az alapokból történő hozzájárulások összegére a 167. cikkben említett rendeletek szabályozzák.
A tagállami visszafizetések kezelését és ezek hatását az alapokból történő hozzájárulások összegére a 167. cikkben említett rendeletek szabályozzák.

Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 1 fejezet – új fejezetcím (173 cikk előtt)
1.  FEJEZET
Általános rendelkezések

Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
175 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Címzett bevételként kell kezelni a 18. cikk értelmében a következőkhöz kapcsolódó előirányzatokat:
(2)  A következőkhöz kapcsolódó előirányzatokat
a) a KKK részvételével zajló támogatási és közbeszerzési eljárások, vagy
a) a KKK részvételével zajló támogatási és közbeszerzési eljárások, vagy
b) a KKK által harmadik felek nevében végzett tevékenységek, vagy
b) a KKK által harmadik felek nevében végzett tevékenységek, vagy
c) a más intézményekkel vagy a Bizottság más szervezeti egységeivel műszaki-tudományos szolgáltatások nyújtásáról kötött igazgatási megállapodás keretében végzett tevékenységek.
c) a más intézményekkel vagy a Bizottság más szervezeti egységeivel műszaki-tudományos szolgáltatások nyújtásáról kötött igazgatási megállapodás keretében végzett tevékenységek,
címzett bevételként kell kezelni a 18. cikk (2) bekezdése értelmében.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 2 fejezet (új)
2.  FEJEZET
Finanszírozás és támogatható költség

175a. cikk

Átlagos személyzeti költségek

(1)  Az átlagos személyzeti költségek elfogadására a következő követelmények vonatkoznak:
a) az átlagos személyzeti költségek a kedvezményezett szokásos költségszámítási módszerét képezik; ez magában foglalja a költségközpontú megközelítéseket is;
b) az átlagos személyzeti költségek a kedvezményezett tényleges, a hivatalos kimutatásokban szereplő személyzeti költségein, vagy az alkalmazandó nemzeti jog által megkövetelt költségelszámoláson alapulnak, a költségvetésben előirányzott vagy becsült elemeket is beleértve;
c) az átlagos személyi költségek módszertana az átlagos személyi költségek közül kizár minden támogatásra nem jogosult költségtételt, a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1, valamint az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet2, és a támogatási megállapodások mintái értelmében; az egyéb költségkategóriákban igényelt költségeket nem lehet figyelembe venni;
d) az átlagos óradíjak kiszámításához alkalmazott munkaórák száma megfelel a kedvezményezett szokásos igazgatási gyakorlatának, feltéve, hogy az ellenőrizhető számviteli nyilvántartásokon alapul.
(2)  Az első bekezdésben említett kritériumok alkalmazandók, feltéve, hogy a módszertan minden egyéb szempontja megfelel a támogatási megállapodások mintáiban foglalt rendelkezéseknek.
(3)  Az első bekezdésben említett kritériumok referenciaként szolgálnak minden, a támogatási megállapodás alapján elszámolt átlagos költség tekintetében: a módszertanra vonatkozóan előzetes tanúsítással rendelkezők, illetve azzal nem rendelkezők, beleértve a már aláírt támogatási megállapodásokat. Ezért ezek a kritériumok alkalmazandók a Bizottság által végzett utólagos ellenőrzések keretében is, beleértve a már aláírt támogatási megállapodásokat is.
(4)  Úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben említett kritériumoknak megfelelő módszertanok alapján elszámolt személyi költségek nem különböznek jelentős mértékben a tényleges költségektől.
(5)  Az (1) bekezdésben említett kritériumok szerinti módszertan előzetes jóváhagyása esetén a jóváhagyás a keretprogramok teljes időtartamára érvényes, kivéve, ha a kedvezményezett megváltoztatja a módszertant, vagy a Bizottság szolgálatai ellenőrzések során hiányosságokat észlelnek a módszertanban pontatlanság, nem megfelelő használat vagy egyéb olyan eshetőségek miatt, amelyek érvénytelenítik a jóváhagyás megadásának alapját.
(6)  Az átlagos személyi költségek kiszámítására alkalmazott módszertanuk jóváhagyását a C(2009) 4705. számú bizottsági határozatban meghatározott feltételek szerint megszerző kedvezményezettek jogosultak továbbra is alkalmazni a jóváhagyott módszertant vagy visszatérhetnek szokásos számviteli gyakorlatukhoz, ha az megfelel az e cikkben elfogadott kritériumoknak.
1 HL L 391., 2006.12.30., 1. o.
2 HL L 400., 2006.12.30., 1. o.
175b. cikk

Kkv (kis- és középvállalkozások )-tulajdonosok és természetes személyek

(1)  A keretprogramok során végrehajtott közvetett fellépésekre megítélt valamennyi támogatás esetén a projekt keretében végzett saját munkájukkal kapcsolatos uniós pénzügyi hozzájárulás a fizetésben nem részesülő kkv-tulajdonosok és természetes személyek vonatkozásában átalány formájában történik.
(2)  E kkv-tulajdonosok és természetes személyek saját munkájának értéke átalányon alapul, amelyet a projekt keretében ledolgozott órák számának a következők szerint kiszámított óradíjjal való megszorzásával kell meghatározni:
a) a munkaórák átlagos száma 1575;
b) az uniós projektekben évente elszámolt órák összesített száma nem lehet magasabb, mint a kkv-tulajdonosonkénti vagy természetes személyenkénti munkaórák átlagos száma.
A saját munka értékét a projekt közvetlenül támogatható költségének kell tekinteni.

(3)  E finanszírozási forma alkalmazandó a már aláírt támogatási keretmegállapodások szerint fizetésben nem részesülő kkv-tulajdonosok és természetes személyek vonatkozásában is, kivéve, ha már az átlagos személyi költségek kiszámítására szóló módszertanra vonatkozó tanúsítvány került benyújtásra, és azt a Bizottság elfogadta e kedvezményezettek vonatkozásában. Utóbbi esetben a kedvezményezettek dönthetnek úgy, hogy továbbra is a tanúsított módszertant alkalmazzák.
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 3 fejezet (új)
3.  FEJEZET
Kutatási elszámoló bizottság

175c. cikk

Kutatási elszámoló bizottság

(1)  A vonatkozó keretprogramok végrehajtásáért felelős főigazgatóságok között a kutatási kérdésekért felelős szakosodott elszámoló bizottságokat (kutatási elszámoló bizottság) kell létrehozni, amelyek feladata végleges és egységes álláspont kialakítása a teljes projektciklus végrehajtásával kapcsolatos jogi és pénzügyi kérdésekben, valamint az üzleti folyamatokkal kapcsolatos valamennyi olyan kérdésben, amelyek esetében a szolgálatok közötti szokásos munkamódszerek nem tették lehetővé konszenzus kialakítását.
A kutatási elszámoló bizottság a 126b. cikkben említett illetékes elszámoló bizottságként működik a kutatási projektekhez és programokhoz kapcsolódó valamennyi kérdésben, beleértve a keretprogramot.

A kutatási elszámoló bizottság tagjait nem terheli felelősség a 70. és 71. cikk alkalmazásával a kutatási elszámoló bizottság tagjaként hozott határozatokért.

(2)  A kutatási elszámoló bizottság a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság, a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság és az Energiaügyi Főigazgatóság főigazgatóiból vagy főigazgatónként egy-egy megfelelően felhatalmazott képviselőből áll. Legalább évente négyszer ülésezik, és megegyezésen alapuló határozatokat hozhat írásbeli eljárásban.
(3)  Eljárására az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) a kutatási elszámoló bizottság elnöke a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatója vagy a főigazgató képviselője;
b) szükség esetén a kutatási elszámoló bizottság kikérheti a Bizottság horizontális központi szolgálatai, különösen a Jogi Szolgálat és a Költségvetési Főigazgatóság véleményét;
c) a kutatási elszámoló bizottság felkérheti véleménynyilvánításra az érintett feleket vagy képviselőiket, vagy olyan szakértőket, akiket erre alkalmasnak tekint;
d) a határozatokat megegyezéses alapon kell meghozni, vagy amennyiben ez lehetetlen, többségi döntéssel, és kötelező erejűek az (1) bekezdésben említett főigazgatóságokra nézve;
e) a kialakított végleges és egységes álláspont kötelező erejű azokra a végrehajtó ügynökségekre nézve is, amelyek a keretprogram részeit valósítják meg;
f) a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságon belül külön egység végzi a kutatási elszámoló bizottság titkársági teendőit. A kutatási elszámoló bizottság határozatait nyilvánosságra kell hozni elektronikus adatbázis formájában, kellő tekintettel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra;
g) a kutatási elszámoló bizottság a 126c. cikkel összhangban elfogadja eljárási szabályzatát.
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – 2 fejezet – 1 szakasz (új) – fejezetcím (új) (177 cikk előtt)
1 szakasz

Általános rendelkezések

Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
177 a cikk (új)
177a. cikk

A költségvetés támogatásának alkalmazása

(1)  Amennyiben a vonatkozó alap-jogiaktusok így rendelkeznek, a Bizottság támogathatja harmadik országok ágazati vagy általános költségvetését, ha a partnerország közkiadásait kellően átlátható, megbízható és hatékony módon irányítja.
(2)  A Bizottság a 176. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében megkötött vonatkozó finanszírozási megállapodásba megfelelő rendelkezéseket foglal bele, melyek értelmében az érintett kedvezményezett ország kötelezettséget vállal a működésre kapott finanszírozás egészének vagy egy részének haladéktalan visszafizetésére, amennyiben megállapítják, hogy az adott uniós alapok igazgatása során súlyos szabálytalanságok történtek.
Az első albekezdésben említett visszafizetés feldolgozására alkalmazható a 77. cikk (1) bekezdése szerinti ellentételezéssel történő beszedés.

(3)  A Bizottság az átláthatóság és az információhoz való nyilvános hozzáférés erősítése érdekében támogatja parlamenti kontroll és ellenőrzési kapacitások kialakítását.
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – 2 fejezet – 2 szakasz (új) – fejezetcím (új) (178 cikk előtt)
2. szakasz
Több adományozóra kiterjedő vagyonkezelői alapok

Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
178 cikk – 2 bekezdés
Az Unió és a támogatók hozzájárulása elkülönített bankszámlára kerül. Ezek a hozzájárulások nem képezik részét a költségvetésnek, kezelésüket a Bizottság végzi a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségi körében. Az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetekre és személyekre a közvetett igazgatás vonatkozó szabályaival összhangban költségvetés-végrehajtási feladatok ruházhatók.

Az Unió és a támogatók hozzájárulása elkülönített bankszámlára kerül. Ezek a hozzájárulások nem képezik részét a költségvetésnek, kezelésüket a Bizottság végzi a megbízott utalványozó felelősségi körében. Az 55. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
IV cím – 2 fejezet – 3 szakasz (új) – fejezetcím (új) (179 cikk előtt)
3. szakasz
Egyéb gazdálkodási módok

Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az intézmények a lehető leghamarabb tájékoztatják a költségvetési hatóságot bármely olyan építési projektről, amelynek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatása lesz a költségvetésre.
(3)  Az intézmények és a 196b. cikk szerinti szervek a lehető leghamarabb tájékoztatják a költségvetési hatóságot bármely olyan építési projektről, amelynek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatása lesz a költségvetésre.
Amennyiben a költségvetési hatóság valamelyik ága véleményt kíván nyilvánítani, az építési projekttel kapcsolatos értesítés kézhezvételét követő két héten belül értesíti az érintett intézményt véleménynyilvánítási szándékáról. Válasz hiányában az érintett intézmény, az uniós képviselet tekintetében az EUMSZ 335. cikkére és az Euratom-Szerződés 185. cikkére is figyelemmel, saját igazgatási autonómiáján belül folytathatja a tervezett műveletet.

Különösen a következőkkel kapcsolatosan tájékoztatják a költségvetési hatóságot:

A véleményt az értesítéstől számított két héten belül továbbítani kell az érintett intézménynek.

a) építési és felújítási projekteknél az ajánlati felhívás megjelenése előtt az egyedi tervezési intézkedésekkel, míg a részletes költségtervek elkészítése után és a szerződések megkötése előtt a döntéshozatalra hatással lévő valamennyi szemponttal és a projekt finanszírozásával, valamint a munkálatok befejezése után azzal kapcsolatban, hogy a munkálatok mennyire feleltek meg a terveknek és a költségvetésnek,
b) az egyéb építési szerződéseknél az ajánlati felhívás megjelenése vagy a helyi piac felmérése előtt a szükséges külön építési területtel, míg a szerződések megkötése előtt a döntéshozatalra hatással lévő valamennyi szemponttal és a projekt finanszírozásával, valamint a projekt befejezése után a költségvetésnek való megfeleléssel és a projekt végrehajtásával kapcsolatban.
Adott esetben az intézmények és szervek a 34. cikk (4b) bekezdésében említett, az ingatlanpolitikáról szóló munkadokumentumban is tájékoztatást nyújthatnak a fentiekről.

A szerződések megkötése előtt be kell szerezni a költségvetési hatóság jóváhagyását. A költségvetési hatóság a kérelem kézhezvételét és a döntéshozatalra hatással lévő információkról való tudomásszerzést követő nyolc héten belül határozatot hoz a jóváhagyás megadásáról.

Az intézmények a költségvetési hatóság jóváhagyását kérik bármely, kölcsönből finanszírozott ingatlanbeszerzéshez vagy építési projekthez.

Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A költségvetés szempontjából jelentős pénzügyi hatással járó ingatlanprojektek a következők:
i. a 2 millió eurót meghaladó összegű épületvásárlások, -eladások, -felújítások és -építések, vagy az évente 2 millió eurót meghaladó összegű, meglévő építési szerződések meghosszabbítása,
ii. minden telekvásárlás,
iii. minden új ingatlanra vonatkozó építési szerződés (beleértve a haszonélvezeti jogot és a hosszú távú bérletet is), amely évente legalább 500 000 euró kiadással jár,
iv. minden intézményközi jellegű ingatlanprojekt.
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  Építési projektet lehet finanszírozni a költségvetésből vagy – a 14. cikktől eltérve – a költségvetési hatóság hozzájárulásával kölcsönből. A kölcsönöket megfelelő időn belül vissza kell fizetni.
Az érintett intézmény által a jóváhagyási kérelemmel együtt benyújtandó pénzügyi tervnek tartalmaznia kell különösen a maximális finanszírozási szintet, a finanszírozási időszakot és a finanszírozás módját.

Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
VII a cím (új)
VIIa. CÍM

ÜGYNÖKSÉGEK, SZERVEK ÉS KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA KÖZÖTTI PARTNERSÉGEK

Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
196 a cikk (új)
196a. cikk

A köz- és magánszféra közötti partnerségek típusai

A köz- és magánszféra közötti partnerségek következő típusait lehet létrehozni:

a) az EUMSZ és az Euratom-Szerződés alapján létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező azon szervek, amelyek hozzájárulásokat kapnak az uniós költségvetés terhére a 196b. cikkel összhangban;
b) jogi személyiséggel rendelkező, az alapszabályukat, valamint tevékenységük körét és jellegét meghatározó alap-jogiaktusban létrehozott és a 196b. és 197c. cikkekkel összhangban a köz- és magánszféra közötti partnerségek végrehajtásával megbízott szervek, amennyiben ez európai hozzáadott értéket teremt és indokolt a közpénzekből történő beavatkozás.
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
196 b cikk (új)
196b. cikk

Az EUMSZ és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés külön rendelkezései alapján létrehozott ügynökségek és szervek és a köz- és magánszféra közötti partnerségek költségvetési keretrendelete

(1)  A Számvevőszékkel folytatott tanácskozást követően e rendelet 202., 203. és 204. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén költségvetési keretrendeletet kell elfogadni az EUMSZ és az Euratom-Szerződés külön rendelkezései alapján létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre.
Ez a költségvetési keretrendelet az e rendeletben meghatározott alapelveken és szabályokon alapul.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetési keretrendelettől, kivéve, amennyiben sajátos szükségleteik ezt megkívánják. Ezek az eltérések nem vonatkoznak az első rész II. címében említett költségvetési alapelvekre, a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvére, valamint a szerveket létrehozó alap-jogiaktusokban meghatározott különös rendelkezésekre. Amennyiben e köz- és magánszféra közötti partnerségek pénzügyi szabályai eltérnek a költségvetési keretrendelettől, értesíteni kell a Bizottságot ezen eltérésekről és indokaikról. A Bizottságnak az értesítést követő hat héten belül joga van kifogást emelni ezen eltérésekkel szemben.

E szervek szabályai eltérhetnek a személyzeti szabályzattól.

(1a)  Az eltéréseket és ezen eltérések külön indokait évente legkésőbb október 31-ig munkadokumentumban közölni kell az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A munkadokumentumnak ismertetnie kell az azon cél elérésében bekövetkezett előrelépést is, amelyre az egyes szervezeteket létrehozták, továbbá a fent említett eltérések jelentőségét az elért előrehaladás szempontjából, a 34. cikk (2b) bekezdésében említett információt és az előzetesen meghatározott egyedi célok elérését abban az évben, amelyre a mentesítés vonatkozik. Ha a célok nem valósultak meg teljes mértékben, a szervezet vezetőségének ismertetnie kell ennek egyedi okait, valamint javító intézkedést kell javasolnia, amely kiterjedhet az igazgatási juttatások legfeljebb egy további évre történő ideiglenes növelésére irányuló indokolt kérelemre is.
A munkadokumentumnak továbbá ismertetnie kell az e cikk szerinti valamennyi szervezet irányítási szerkezetét, beleértve az egyes irányítási struktúrák méretének átfogó áttekintését az érintett személyzet vonatkozásában.

(2)  Az (1) bekezdésben említett szervezetek költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést. Amennyiben szükségesnek tartja, az Európai Parlamentnek joga van bevonni vezetőségüket a mentesítés folyamatába, különösen akkor, ha az (1a) bekezdésben említett célok két egymást követő évben nem teljesülnek.
(3)  A Bizottság belső ellenőre ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben említett szervezetek felett, mint a Bizottság szervezeti egységei tekintetében.
(4)  A Számvevőszékkel folytatott tanácskozást követően minden ügynökség szerződéssel független könyvvizsgálót nevez ki, akinek feladata annak ellenőrzése, hogy a szerv elszámolásai összhangban vannak-e a 134. cikkel, továbbá a Számvevőszék irányításával elemzi a szerv bevételeinek és kiadásainak jogszerűségét és szabályszerűségét. A Számvevőszék megvizsgálja a független könyvvizsgáló jelentését, és az általa szükségesnek tartott egyéb eljárások elvégzésével együtt véleménye kialakításakor támaszkodhat a független könyvvizsgáló jelentésére.
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
196 c cikk (új)
196c. cikk

Költségvetésirendelet-minta a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott, nem az EUMSZ külön rendelkezésein alapuló szervek számára

(1)  Az alap-jogiaktussal az EUMSZ 288. és 289. cikkének alkalmazásában létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat, amelyek kiterjednek a köz- és magánszféra közötti partnerségek költségvetésének összeállítására, végrehajtására, elszámolására és az azzal kapcsolatos mentesítésre.
(2)  E szabályok magukban foglalják az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosításához szükséges alapelveket, és az 55. és 57. cikken, valamint a 202., 203. és 204. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló rendelet révén elfogadott költségvetésirendelet-mintán kell alapulniuk, a Számvevőszékkel folytatott tanácskozást követően.
Amennyiben e köz- és magánszféra közötti partnerségek pénzügyi szabályai eltérnek a költségvetésirendelet-mintától, értesíteni kell a Bizottságot ezen eltérésekről és indokaikról. A Bizottságnak az értesítést követő hat héten belül joga van kifogást emelni ezen eltérésekkel szemben.

E szervek szabályai eltérhetnek a személyzeti szabályzattól, amennyiben az e szerveket létrehozó jogi aktusok a személyzeti szabályzat 1a. cikkének (2) bekezdése szerint nem kívánják meg a személyzeti szabályzat alkalmazását.

(3)  Az eltéréseket és ezen eltérések külön indokait évente legkésőbb október 31-ig munkadokumentumban közölni kell az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A munkadokumentumnak ismertetnie kell az azon cél elérésében bekövetkezett előrelépést is, amelyre az egyes szerveket létrehozták, továbbá a fent említett eltérések jelentőségét az elért előrehaladás szempontjából, a 34. cikk (2b) bekezdésében említett információt és az előzetesen meghatározott egyedi célok elérését abban az évben, amelyre a mentesítés vonatkozik. Ha a célok nem valósultak meg teljes mértékben, a szerv vezetőségének ismertetnie kell ennek egyedi okait, valamint javító intézkedést kell javasolnia, amely kiterjedhet az igazgatási juttatások legfeljebb egy további évre történő ideiglenes növelésére irányuló indokolt kérelemre is. A munkadokumentumnak továbbá ismertetnie kell az e cikk szerinti valamennyi szervezet irányítási szerkezetét, beleértve az egyes irányítási struktúrák méretének átfogó áttekintését az érintett személyzet vonatkozásában.
(4)  Az (1) bekezdésben említett szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést.
(5)  A Bizottság belső ellenőre ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben említett szervek felett, mint a Bizottság szervezeti egységei tekintetében.
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
199 cikk
A 202., 203. és 204. cikkel összhangban a Bizottság az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletet fogad el. A felhatalmazáson alapuló rendelet tartalmazza az Euratom Ellátási Ügynökség számára a költségvetésben elkülönített előirányzatokhoz kapcsolódó igazgatási kiadások végrehajtására vonatkozó szabályokat.

A 202., 203. és 204. cikkel összhangban a Bizottság jogosult felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadására a következő cikkek egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítésére, illetve módosítására vonatkozó részletes szabályokról: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

E rendelet melléklete felsorolja a felhatalmazás céljait, tartalmát és mértékét, utalva az említett cikkekre.

A felhatalmazáson alapuló rendelet tartalmazza az Euratom Ellátási Ügynökség számára a költségvetésben elkülönített előirányzatokhoz kapcsolódó igazgatási kiadások végrehajtására vonatkozó szabályokat is.

Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
200 cikk
200 cikk

törölve
Az EUMSZ és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alapján létrehozott ügynökségek és szervek költségvetési keretrendelete

(1)  E rendelet 202., 203. és 204. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén a Bizottság költségvetési keretrendeletet fogad el az EUMSZ és az Euratom-Szerződés alapján létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező azon szervekre, amelyek hozzájárulásokat kapnak az uniós költségvetés terhére.
Ez a költségvetési keretrendelet az e rendeletben meghatározott alapelveken és szabályokon alapul.

E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a költségvetési keretrendelettől, kivéve, amennyiben különös szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával. Ezek a kivételek nem vonatkoznak az első rész II. címében említett költségvetési alapelvekre, a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvére, valamint a szerveket létrehozó alap-jogiaktusokban meghatározott különös rendelkezésekre.

(2)  Az (1) bekezdésben említett szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést.
(3)  A Bizottság belső ellenőre ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben említett szervek felett, mint a Bizottság szervezeti egységei tekintetében.
(4)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett alap-jogiaktus másként nem rendelkezik, az adott szerv bevételeinek és kiadásaink jogszerűségét és szabályszerűségét a Számvevőszék ellenőrzi, mielőtt a szerv elszámolásait a Bizottság beszámolóiba konszolidálnák. Ez az ellenőrzés a szerv által kijelölt független külső könyvvizsgáló által összeállított könyvvizsgálói jelentésre támaszkodik; a könyvvizsgáló feladata arról megbizonyosodni, hogy a szerv beszámolói megfelelnek a 134. cikkben foglaltaknak.
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
201 cikk
201 cikk

törölve
Költségvetésirendelet-minta a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára

Az alap-jogiaktussal létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező és az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának v. alpontja értelmében a köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott szervek elfogadják saját pénzügyi szabályaikat.

E szabályok magukban foglalják az uniós források hatékony és eredményes kezelésének biztosításához szükséges alapelveket, és az 57. cikken, valamint a 202., 203. és 204. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén a Bizottság által elfogadott költségvetésirendelet-mintán kell alapulniuk.

Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
202 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 199., 200. és 201. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(1)  A Bizottság a *-tól kezdődő hároméves időtartamra a 203. és 204. cikkben megállapított feltételekkel felhatalmazást kap a 196b., 196c. és 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendeletek elfogadására.
* E rendelet hatálybalépésének időpontja.
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
202 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
A Bizottság előkészítő munkája során megfelelő tanácskozásokat folytat többek között az Európai Parlamenttel és szakértői szinten, valamint biztosítja, hogy a megfelelő dokumentumok egyidejűleg, a kellő időben és megfelelő módon eljussanak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
202 cikk – 3 bekezdés
(3)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 203. és 204. cikk határozza meg.
(3)   E rendelet felülvizsgálatakor a Bizottság átdolgozott, felhatalmazáson alapuló rendeletet terjeszt elő.
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – cím
A felhatalmazás visszavonása

A felhatalmazás visszavonása és a felhatalmazáson alapuló rendelet hatályvesztése

Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 199. cikkben említett felhatalmazást.
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor teljesen vagy részben, jövőbeli hatállyal visszavonhatja a 196b., 196c. és 199. cikkben említett felhatalmazást. Az Európai Parlament vagy a Tanács továbbá teljesen vagy részben hatályon kívül helyezheti az előző mondatban említett visszavont felhatalmazás alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló rendeleteket.
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 2 bekezdés
(2)  A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.
(2)  A felhatalmazás visszavonásával és a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes vagy részbeni hatályon kívül helyezésével kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások és adott esetben mely felhatalmazáson alapuló rendelet vagy annak mely része visszavonásáról vagy hatályon kívül helyezéséről, és milyen indokok alapján kíván határozni.
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 3 bekezdés
(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat továbbá érvénytelenítheti a hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló rendeletet vagy annak részeit is. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A felhatalmazás egy részének visszavonásával és adott esetben a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes vagy részbeni hatályon kívül helyezésével kapcsolatos döntés meghozatalát követően a Bizottság ésszerű időn belül javaslatot nyújt be e rendelet és/vagy az átdolgozott, felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálatára.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
204 cikk – cím
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

Kifogás felhatalmazáson alapuló rendelet ellen

Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
204 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő három hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a Bizottság által a 196b., 196c. és 199. cikk szerint javasolt, felhatalmazáson alapuló rendelet ellen.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
204 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.
(2)  Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
204 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.
(3)  Ha az (1) bekezdésben említett időtartamon belül akár az Európai Parlament, akár a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen vagy módosításokat javasol ahhoz, a Bizottság tudomásul veszi a módosításokat és átdolgozott, felhatalmazáson alapuló rendeletet terjeszt elő. Az Európai Parlament vagy a Tanács e cikkel összhangban kifogást emelhet az átdolgozott, felhatalmazáson alapuló rendelet ellen.
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
204 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor felkérheti a Bizottságot, hogy nyújtson be részben vagy teljesen átdolgozott, felhatalmazáson alapuló rendeletet. A lehető legkorábban tájékoztatják egymást az ilyen kérelemre irányuló szándékukról.
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
205 cikk
Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

E rendeletet az EUMSZ 322. cikkében és az Euratom-Szerződés 183. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően szükség esetén bármikor felülvizsgálatnak kell alávetni.

E rendeletet háromévente, illetve szükség esetén bármikor felülvizsgálatnak kell alávetni az EUMSZ 322. cikkének (1) bekezdésében és az Euratom-Szerződés 183. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

Az e rendeletben említett küszöbértékeket az inflációs ráta szerint ki lehet igazítani a 199. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló rendelet útján, összhangban a 202., 203. és 204. cikkel.

Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
208 cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

(2)  A rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.
Az 56. cikk kizárólag a 167. cikkben említett alapokra vonatkozóan 2014. január 1-jétől tett kötelezettségvállalásokra alkalmazandó.

(3)  Az 56. cikk csak 2014. január 1-jétől alkalmazandó, addig hatályban marad az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53b. cikke.
A tagállamok azonban már 2012. január 1-jétől alkalmazhatják az 56. cikk (2) bekezdését.

Amennyiben a tagállamok az 56. cikk (6b) bekezdése szerinti nemzeti nyilatkozatot adnak ki, az 56. cikk (6b) bekezdésének utolsó albekezdése is 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet1 szerinti meglévő szervek feladatait nem érinti e szervek akkreditálása. 2014. január 1-jétől az akkreditált szerveknek alkalmasnak kell lenniük feladataik ellátására.

(4)  Az 5. cikk (4) bekezdése a rendelet közzétételétől kezdve azonnali hatállyal alkalmazandó.
Ha a kedvezményezettek az 1605/2002/EK Euratom rendelet 5. cikkének (5) bekezdését alkalmazták anélkül, hogy kamatozó bankszámlát használtak volna, ez nem tekintendő hibának vagy szabálytalanságnak.

1 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet (új)
Melléklet az e rendelet 199. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló rendeletről

5. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet szabályokat állapíthat meg az előfinanszírozás kamathozamának elszámolására vonatkozóan.

8. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat egy pénzügyi év előirányzataira vonatkozóan.

9. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az előirányzatok megszüntetésére és átvitelére vonatkozóan.

16. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet szabályokat állapíthat meg az euró és egyéb valuták közötti átváltási árfolyamra vonatkozóan.

18. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet kialakíthatja a külső és a belső címzett bevételek szerepeltetésének, valamint a vonatkozó előirányzatok biztosításának módját, és meghatározhat a kutatási programokhoz nyújtott tagállami hozzájárulásra vonatkozó szabályokat. A felhatalmazáson alapuló rendelet továbbá kiegészítheti e rendeletet a túlzott költségvetési hiányt mutató tagállamokkal szembeni szankciókból eredő bevételek, valamint EFTA-államok egyes uniós programokban való részvételéből adódó címzett bevételek tekintetében.

19. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az Uniónak nyújtott adományok elfogadásáról.

20. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a megtérítendő adók nyilvántartására szolgáló számlákra vonatkozóan.

22. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a Bizottságtól eltérő intézmények által végzett átcsoportosítások százalékos arányának kiszámítására és az átcsoportosítási kérelmek megindokolására vonatkozóan.

23. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a Bizottság által végzett belső átcsoportosítások százalékos arányának kiszámítására és az átcsoportosítási kérelmek megindokolására vonatkozóan.

25. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a sürgősségisegély-tartalékból történő átcsoportosításokra irányuló kérelmekre vonatkozóan.

26. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az előzetes, a félidős és az utólagos értékelésekre vonatkozóan.

27. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a pénzügyi kimutatással kapcsolatos követelményekre vonatkozóan.

30. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a költségvetés előzetes kihirdetésére vonatkozóan.

31. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a megbízás alapján történő gazdálkodás keretében nyújtott pénzeszközök címzettjeivel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozóan.

34. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a pénzügyi programozásra vonatkozóan.

38. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetés-módosítási tervezetekre vonatkozóan.

41. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetés osztályozására vonatkozóan.

46. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetés formátumára vonatkozóan, beleértve az utolsó lezárt pénzügyi év tényleges kiadásainak meghatározását, valamint a költségvetési megjegyzéseket és a létszámtervet.

50. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetésnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerinti végrehajtására, valamint a személyes adatok ellenőrzési célokból történő átadásával kapcsolatos információkra vonatkozóan.

51. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az alap-jogiaktusra és az 51. cikkben felsorolt kivételekre vonatkozóan.

55. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetés végrehajtásának módjaira vonatkozóan, beleértve a közvetlen központi gazdálkodást, a végrehajtó ügynökségekre ruházott hatáskörök gyakorlását, a nemzetközi szervezetekkel folytatott, megbízás alapján történő gazdálkodásra vonatkozó különleges rendelkezéseket, valamint közjogi szervek vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek kinevezését.

56. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a tagállamokkal közös gazdálkodásra vonatkozóan, beleértve a tagállamok számára történő kifizetések felfüggesztésének feltételeit meghatározó ágazatspecifikus szabályokat, a gazdálkodásért felelős szervek listájának összeállítását, az ágazatspecifikus szabályok szerinti tanúsítási és ellenőrzési tevékenységeket, a bevált módszerek alkalmazásának előmozdítását célzó intézkedéseket és a számlák végső elszámolására vonatkozó eljárások meghatározását.

57. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a tagállamokon kívüli szervezetekkel és személyekkel folytatott, megbízás alapján történő gazdálkodásra vonatkozóan, beleértve a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok átruházásáról szóló megállapodások tartalmát, a megbízás alapján történő gazdálkodásra vonatkozó feltételek meghatározását, melyek szerint a Bizottság rendszerei, szabályai és eljárásai egyenértékűek a tagállamoktól eltérő szervek és személyek rendszereivel, szabályaival és eljárásaival, a gazdálkodói felelősségi nyilatkozatokat, valamint a számlák végső elszámolására vonatkozó eljárások meghatározását.

58. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a szabályok és eljárások megbízás alapján történő gazdálkodás keretében elvégzett előzetes értékeléseire vonatkozóan.

61. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a pénzügyi szereplők jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

63. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az előzetes és az utólagos ellenőrzésekre, a bizonylatok megőrzésére, a szakmai szabályzatokra, az utalványozó mulasztásaira, az információk könyvelő számára történő átadására, valamint a tárgyalásos eljárásokról készült jelentésekre vonatkozóan.

65. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a könyvelő hatásköreire és feladataira vonatkozóan, beleértve annak kinevezését és visszahívását, a számviteli és nyilvántartási rendszerekkel kapcsolatos véleményt, a pénztár- és bankszámlakezelést, az aláírási jogot, a számlaegyenlegek kezelését, az átutalási és átváltási műveleteket, a fizetési módokat, a jogi személyekkel kapcsolatos adatokat és a bizonylatok megőrzését.

66. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a helyi szerveknél számlakezelésre felhatalmazott személyekre vonatkozóan.

67. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározhatja az előlegszámlára vonatkozó feltételeket, valamint a külső fellépésekre vonatkozó szabályokat, beleértve az előlegszámla-kezelők kiválasztására vonatkozó szabályokat, az előlegszámlák feltöltését, valamint az utalványozók és a könyvelők általi ellenőrzéseket.

69. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az utalványozó, a könyvelő és az előlegszámla-kezelő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén fennálló felelősségére vonatkozóan.

70. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a megbízott utalványozókra vonatkozóan, beleértve az utasítások megerősítését, valamint a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testület szerepét.

71. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a könyvelők egyéb kötelességszegés esetén fennálló felelősségére vonatkozóan.

72. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az előlegszámla-kezelők egyéb kötelességszegés esetén fennálló felelősségére vonatkozóan.

75. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a követelések megbecslésére és a követelések megállapítására vonatkozóan, beleértve az eljárási dokumentumokat és a bizonylatokat, valamint a késedelmi kamatot.

76. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a beszedési utalvány kiállítására vonatkozóan.

77. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a beszedés módjára vonatkozóan, beleértve a beszámítás útján történő beszedést, az önkéntes fizetés hiányában folytatott beszedési eljárást, a fizetési határidő meghosszabbítását, a pénzbírságok és egyéb bírságok beszedését, a beszedésről való lemondást, valamint a megállapított követelések törlését.

77b. cikk

A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó feltételek és eljárások megvalósítására vonatkozóan.

78. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az elévülési időszakra vonatkozóan.

80. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet szabályokat állapíthat meg a pénzbírságok, büntetések és felhalmozott kamatok útján befolyt összegekre vonatkozóan.

81. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a finanszírozási határozatra vonatkozóan.

82. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a kötelezettségvállalások típusaira, a globális kötelezettségvállalások elfogadására, az aláírás egységességére, valamint az ideiglenes kötelezettségvállalásokon keresztül biztosított igazgatási kiadásokra vonatkozóan.

83. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetési és a jogi kötelezettségvállalásra vonatkozóan, beleértve az egyedi kötelezettségvállalások nyilvántartását.

84. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a különböző kötelezettségvállalásokra alkalmazandó ellenőrzésekre vonatkozóan.

85. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg a kiadások megerősítésére vonatkozóan, beleértve a személyzeti kiadások, valamint a közbeszerzések és támogatások keretében biztosított időközi kifizetések és egyenlegkifizetések jóváhagyását, „a tényeknek megfelelő” jelzés alkalmazását előfinanszírozás és időközi kifizetések tekintetében, valamint „a tényeknek megfelelő” és a „kifizethető” jelzések lehetséges formáit.

86. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a kiadások jóváhagyására vonatkozóan, beleértve a fizetési utalványon kötelezően feltüntetendő adatokat, és a fizetési utalványok utalványozó általi ellenőrzését.

87. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a fizetések és a bizonylatok típusaira vonatkozóan.

89. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a fizetési határidőkre vonatkozóan.

90. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a műveletek elektronikus kezelésére vonatkozóan.

92. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a belső ellenőr kinevezésére vonatkozóan.

93. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a belső ellenőr hatásköreire és feladataira vonatkozóan.

94. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a belső ellenőr függetlenségére és felelősségére vonatkozóan.

95. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárások során odaítélhető különböző szerződésekre vonatkozóan, beleértve a keretszerződéseket és az egyedi szerződéseket.

97. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a szerződések meghirdetésével és a hirdetmények közzétételével kapcsolatos követelményekre vonatkozóan.

98. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárások típusaira, a tagállamokkal folytatott közös közbeszerzési eljárásokra, valamint a kis értékű szerződésekre vonatkozóan.

99. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a pályázati dokumentációk tartalmára vonatkozóan, beleértve az ár és a műszaki leírások kiigazításának lehetőségét és feltételeit.

100. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárásban való részvételre alkalmazandó kizárási kritériumokra vonatkozóan. Meghatározhatja, mely bizonyítékok tekinthetők megfelelőnek annak alátámasztására, hogy a kizárás helyzete nem áll fenn. Továbbá kizárás fennállása esetén meghatározhatja annak időtartamát.

101. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó kizárási kritériumokra vonatkozóan. Meghatározhatja, mely bizonyítékok tekinthetők megfelelőnek annak alátámasztására, hogy a kizárás helyzete nem áll fenn. Továbbá kizárás fennállása esetén meghatározhatja annak időtartamát.

102. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a kizárások központi adatbázisára vonatkozóan.

103. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat állapíthat meg az olyan ajánlattevők és pályázók esetében alkalmazandó különböző közigazgatási és pénzügyi szankciók vonatkozásában, akik hamis nyilatkozatot tettek, súlyos hibát vagy szabálytalanságot követtek el, csaltak vagy súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket.

104. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározhatja a kiválasztási és bírálati szempontokat. Továbbá meghatározhatja, mely dokumentumok igazolják a gazdasági és pénzügyi képességekt, és mi igazolja a műszaki és szakmai hozzáértést. A felhatalmazáson alapuló rendelet emellett részletes szabályokat tartalmazhat az elektronikus árverésre és a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatokra vonatkozóan.

105. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat ajánlatok benyújtására vonatkozóan. Megállapíthatja az ajánlatok és a részvételi jelentkezés beérkezésére vonatkozó határidőket, az ajánlati dokumentációhoz való hozzáférés időtartamát, valamint a sürgős esetekben alkalmazandó határidőket. Meghatározhatja továbbá a kommunikáció különböző módjait. Végezetül, szabályozhatja az ajánlati biztosíték lehetőségét, az ajánlatok felbontását, a részvételi jelentkezéseket, valamint az ajánlatok és a részvételi jelentkezések értékelésével foglalkozó bizottság munkáját.

106. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az egyenlő elbánás és az átláthatóság elveire vonatkozóan. Meghatározhatja, hogy a közbeszerzési szerződések bírálati eljárása keretében milyen szerződéseket köthetnek az ajánlatkérők és az ajánlattevők, melyek az értékelésekről szóló írásos jegyzőkönyvekre vonatkozó alapkövetelmények, és az ajánlatkérő által hozott határozat minimális részletei.

107. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a szerződés odaítélésével kapcsolatos döntésre, az ajánlattevők tájékoztatására, valamint a szerződés aláírására és végrehajtására vonatkozóan.

108. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az ajánlattevők tájékoztatására vonatkozóan, beleértve a közbeszerzési eljárás törlésével kapcsolatos tájékoztatást.

109. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a szerződő felektől megkövetelt biztosítékokra vonatkozóan.

110. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a szerződések hibák, szabálytalanságok vagy csalás miatti felfüggesztésére vonatkozóan.

111. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az ajánlatkérő szerepére vonatkozóan, beleértve az értékhatárok kiszámításához szükséges megfelelő szintek meghatározását.

112. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az alkalmazandó értékhatárokra, a külön szerződésekre és a többtételes szerződésekre, valamint egyes szerződések értékének meghatározására vonatkozóan.

113. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárásban való részvételre és a szerződéskötésre való jogosultságra vonatkozóan.

114. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési szabályaira vonatkozóan.

115. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletesebben meghatározhatja a támogatások alkalmazási körét és tartalmát, és szabályokat állapíthat meg annak eldöntésére, hogy támogatási megállapodásokat vagy támogatásról szóló határozatokat kell-e alkalmazni. A felhatalmazáson alapuló rendelet továbbá részletezheti a partnerségi keretmegállapodások alkalmazását.

116. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet szabályokat állapíthat meg a támogatások különböző formáira vonatkozóan.

117. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet kiegészítheti a támogatásokra alkalmazandó általános elveket, beleértve a nonprofit szabályt és a társfinanszírozás elvét.

117a. cikk

A felhatalmazáson alapuló rendelet további előírásokat állapíthat meg a támogatható költségekre vonatkozóan.

118. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet megállapíthatja az éves munkatervre, a pályázati felhívások tartalmára, egy adott pályázati felhívás alóli kivételekre, a pályázók tájékoztatására, valamint a támogatás odaítélésével kapcsolatos döntés közzétételére vonatkozó követelményeket.

119. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a támogatások kumulálása tilalmának elvére vonatkozóan.

120. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a visszamenőleges odaítélésre vonatkozóan.

122. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a támogatás elnyerésére irányuló pályázatokra, a kizárás hiányával kapcsolatos bizonyítékokra, a jogi személyiséggel nem rendelkező pályázókra, az egy pályázót alkotó jogi személyekre, a pénzügyi és közigazgatási szankciókra, a támogathatósági kritériumokra és a nagyon kis összegű támogatásokra vonatkozóan.

123. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a kiválasztási és bírálati szempontokra vonatkozóan.

124. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a támogatások értékelésére és odaítélésére, valamint a pályázók tájékoztatására vonatkozóan.

125. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az előfinanszírozási garanciára vonatkozóan.

126. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet szabályokat állapíthat meg a támogatások kifizetésére és az ellenőrzésekre vonatkozóan, beleértve a bizonylatokra, valamint a támogatások felfüggesztésére és csökkentésére vonatkozó szabályokat.

126a. cikk

A felhatalmazáson alapuló rendelet nyilvántartás-megőrzési időszakokat írhat elő az akkreditált szervek és a Bizottság számára.

126c. cikk

A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az elszámoló bizottságok jogköreire és összetételére vonatkozóan.

127. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a végrehajtási szerződésekre és a harmadik felek számára nyújtott támogatásra vonatkozóan.

133. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentésre vonatkozóan.

135. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet megszabhatja az általánosan elfogadott számviteli alapelveket, beleértve a folyamatosság, az elővigyázatosság, a következetesség, az összehasonlítható információk, a részletesség, az összesítés és a bruttó elszámolás elvét, a „tartalom elsődlegessége a formával szemben” elvet, valamint a bizonylatokra vonatkozó szabályokat.

136. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan, beleértve az eredménykimutatásokat, a cash flow-kimutatásokat, a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzéseket és a magyarázó megjegyzéseket.

137. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetési számlák tartalmára vonatkozóan.

139. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az elszámolások jóváhagyására vonatkozóan, beleértve a végleges összevont beszámoló továbbítását.

142. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetési számlák szervezésére vonatkozóan, beleértve számítógépes rendszerek alkalmazását.

145. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a könyvelési tételekre vonatkozóan. Részletesen szabályozhatja továbbá a könyveket, a próbamérleget, a számlaegyeztetést, a naplóbejegyzéseket és a számlaegyeztetést.

147. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a költségvetési számlák vezetésére és tartalmára vonatkozóan.

148. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a vagyonleltárra, valamint a vagyontárgyak továbbértékesítésére és a vagyontárgyak feletti rendelkezésre vonatkozóan, beleértve a küldöttségek leltárját.

173. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a kutatás tárgyát képező műveletek típusaira vonatkozóan.

175. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a Közös Kutatóközpontra vonatkozóan.

176. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések keretében támogatható tevékenységekre vonatkozóan.

178. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések számára létrehozott vagyonkezelői alapokra vonatkozóan.

179. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések megbízás alapján történő gazdálkodás keretében történő végrehajtására vonatkozóan.

180. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések végrehajtásáról szóló, különféle szervezetekkel megkötött megállapodásokra vonatkozóan, beleértve a különleges hitelekre és a bankszámlákra vonatkozó szabályokat.

181. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések esetében végzett közbeszerzésekre vonatkozóan.

182. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a közbeszerzési eljárásokban való részvételre vonatkozóan.

183. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső fellépések és a finanszírozási kérelmek teljes körű finanszírozására vonatkozóan.

184. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a megbízás alapján történő gazdálkodásra alkalmazandó támogatási eljárásokra vonatkozóan.

187. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az uniós hivatalok és az intézmények uniós hivatalokhoz delegált küldöttségei hatáskörére vonatkozóan.

188. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az uniós hivatalok előirányzataira vonatkozóan, beleértve a könyvelő által delegált egyes feladatokat, valamint a pénztárkészletet és a bankszámlákat.

191. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az utalványozó hatáskörének egy intézményközi hivatal igazgatójára történő átruházására vonatkozóan.

193. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az igazgatási előirányzatok és bérleti garanciák alkalmazási körére vonatkozóan.

195. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az egyes igazgatási előirányzatokra vonatkozóan, beleértve az épületekkel és az intézmények személyzetének kifizetett előlegekkel kapcsolatos előirányzatokat.

196. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat a külső szakértőkre vonatkozóan.

197. cikk
A felhatalmazáson alapuló rendelet részletes szabályokat tartalmazhat az átmeneti rendelkezésekre vonatkozóan, beleértve a garanciaszámla felszámolását, valamint a küszöbértékek és az összegek frissítését.

(1) Az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ügyet ezután visszautalták a bizottsághoz (A7-0325/2011).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat