Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/2106(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0285/2011

Testi mressqa :

A7-0285/2011

Dibattiti :

PV 27/10/2011 - 5
CRE 27/10/2011 - 5

Votazzjonijiet :

PV 27/10/2011 - 8.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0467

Testi adottati
PDF 243kWORD 74k
Il-Ħamis, 27 ta' Ottubru 2011 - Strasburgu
Rapport Annwali 2010 tal-Ombudsman Ewropew
P7_TA(2011)0467A7-0285/2011

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2010 (2011/2106(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2010,

–  wara li kkunsidra tal-Artikolu 24, it-tielet paragrafu, l-Artikolu 228, u l-Artikolu 298 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 41 u 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 2008(1) dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li temenda d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tiegħu tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman,

–  wara li kkunsidra l-ftehim ta' qafas dwar il-kooperazzjoni li ġie konkluż bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman fil-15 ta' Marzu 2006, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' April 2006,

–  wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Ombudsman tal-1 ta' Jannar 2009(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 205(2), it-tieni u t-tielet sentenza, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0285/2011),

A.  billi r-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2010 ntbagħat uffiċjalment lill-President tal-Parlament fl-10 ta' Mejju 2011, u billi l-Ombudsman, is-Sur Nikiforos Diamandouros, ippreżenta r-rapport lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fi Brussell fit-23 ta' Mejju 2011,

B.  billi l-Artikolu 24 tat-TFUE jistipola li “kull ċittadin tal-Unjoni jista” jressaq rikors quddiem l-Ombudsman stabbilit skont l-Artikolu 228“,

C.  billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiddikjara li “Kull persuna għandha d-dritt li l-affarijiet tagħha jiġu ttrattati mill-istituzzjonijiet u l-organi tal-Unjoni b'mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli”,

D.  billi l-politika barranija komuni, il-politika tas-sigurtà u r-responsabbiltajiet tal-Kunsill Ewropew jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ombudsman,

E.  billi l-Artikolu 43 tal-Karta jistipula li “Kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru għandu d-dritt li jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew f'każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi jew tal-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta tkun qed taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha”,

F.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea saret legalment vinkolanti fil-maġġoranza tal-Istati Membri wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, u dan jagħti leġittimità addizzjonali lid-deċiżjonijiet tal-Ombudsman Ewropew,

G.  billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona introduċa bażi legali għal regoli komuni dwar proċeduri amministrattivi fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE, li skont l-Artikolu 298 tat-TFUE “għandu jkollhom l-appoġġ ta' amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti”, kif ukoll għandhom impatt fuq ix-xogħol tal-Ombudsman Ewropew, inter alia bħala riżultat tat-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-fatt li l-Kunsill Ewropew sar istituzzjoni tal-UE,

H.  billi l-amministrazzjoni ħażina tokkorri meta korp pubbliku ma jaġixxix skont regola jew prinċipju li jorbtu,

I.  billi s-Sur Diamandouros kien rielett Ombudsman Ewropew mill-Parlament fis-sessjoni plenarja tiegħu fi Strasburgu fl-20 ta' Jannar 2010 u ħa l-ħalfa tiegħu fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ottubru 2010,

J.  billi fis-27 ta' Settembru 2010 l-istituzzjoni tal-Ombudsman Ewropew iċċelebrat il-ħmistax-il anniversarju tagħha; billi f'dawn l-aħħar ħmistax-il sena l-Ombudsman wieġeb iktar minn 36,000 ilment u temm iktar minn 3,800 inkjesta dwar amministrazzjoni possibbilment ħażina,

K.  billi l-Ombudsman uża l-ħmistax-il anniversarju tal-istituzzjoni tiegħu biex iniedi strateġija ġdida għall-mandat tiegħu 2009-2014; billi l-istrateġija tiffoka fuq is-smigħ tal-partijiet ikkonċernati, il-ksib ta' riżultati aktar malajr, filwaqt li tħalli impatt pożittiv fuq il-kultura amministrattiva tal-Unjoni, tipprovdi informazzjoni f'waqtha u utli lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku, u tirrikonsidra kostantement l-użu tar-riżorsi disponibbli,

L.  billi fl-2010 l-Ombudsman irċieva 2,667 ilment; billi dan jirrappreżenta tnaqqis ta' aktar minn 400 ilment meta mqabbel mal-2009,

M.  billi fl-2010 l-Ombudsman temm 326 inkjesta (318 fl-2009) li minnhom 323 kienu bbażati fuq ilmenti; billi l-medja tal-ħin meħtieġ biex titwettaq inkjesta niżel minn 13-il xahar fl-2008 għal 9 xhur fl-2009 u fl-2010; billi l-maġġoranza tal-inkjesti ntemmu fi żmien sena (66%) u aktar minn nofshom (52%) intemmu fi żmien tliet xhur,

N.  billi l-Ombudsman jista' jniedi inkjesti fuq l-inizjattiva tiegħu meta jkollu l-ħsieb jinvestiga każ ta' amministrazzjoni possibbilment ħażina bbażat fuq ilment minn persuna mhux awtorizzata jew meta jidher li jkun hemm problema sistemika fl-istituzzjonijiet; billi l-Ombudsman temm tliet inkjesti fuq l-inizjattiva tiegħu fl-2010, filwaqt li fetaħ sitt inkjesti ġodda ta' dan it-tip,

O.  billi 65% tal-inkjesti miftuħa fl-2010 kienu dwar il-Kummissjoni Ewropea (56% fl-2009), 10% dwar l-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO), 7% dwar il-Parlament Ewropew, 2% dwar il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u 1% dwar il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea,

P.  billi f'iktar minn nofs il-każijiet (55%) magħluqa fl-2010, l-istituzzjoni kkonċernata aċċettat soluzzjoni amikevoli jew solviet il-kwistjoni,

Q.  billi l-Ombudsman jista' jagħmel rimarki ulterjuri jekk, meta jkun qed jittratta każ, tfeġġ l-opportunità biex titjieb il-kwalità tal-amministrazzjoni; billi l-Ombudsman għamel rimarki ulterjuri f'14-il każ fl-2010 (fl-2009 kien hemm 28) bil-ħsieb li tissaħħaħ il-kwalità tas-servizz ipprovdut liċ-ċittadini,

R.  billi rimarka ta' kritika ssir f'każijiet fejn (i) mhuwiex aktar possibbli għall-istituzzjoni kkonċernata li telimina l-amministrazzjoni ħażina, (ii) l-amministrazzjoni ħażina m'għandhiex implikazzjonijiet ġenerali jew (iii) jitqies li ma jkunx hemmx bżonn ta' segwitu mill-Ombudsman,

S.  billi rimarka ta' kritika tikkonferma lill-kweralant li l-ilment tiegħu kien iġġustifikat u tindika lill-istituzzjoni x'għamlet ħażin, sabiex tkun tista' tevita amministrazzjoni ħażina fil-futur; billi f'dawn l-aħħar ftit snin in-numru ta' rimarki ta' kritika kien qed juri tnaqqis kontinwu, b'44 fl-2008 u 35 fl-2009 għal 33 fl-2010,

T.  billi abbozz ta' rakkomandazzjoni joħroġ fil-każijiet fejn azzjoni ta' segwitu mill-Ombudsman hija meħtieġa, fejn l-amministrazzjoni ħażina tista' tiġi eliminata jew fejn l-amministrazzjoni ħażina hija partikolarment serja jew għandha implikazzjonijiet ġenerali,

U.  billi l-Ombudsman identifika każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fi 12% tal-każijiet (40) fl-2010; billi huwa kiseb eżiti pożittivi f'sebgħa minn dawn il-każijiet bis-saħħa ta' abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet,

V.  billi jekk istituzzjoni jew korp jonqos milli jwieġeb b'mod sodisfaċenti għal abbozz ta' rakkomandazzjoni, l-Ombudsman jista' jibgħat rapport speċjali lill-Parlament Ewropew,

W.  billi rapport speċjali jikkostitwixxi l-aħħar karta tal-Ombudsman u dan huwa l-aħħar pass sostanzjali li jista' jagħmel meta jittratta każ, minħabba li l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni u l-eżerċitar tas-setgħat tal-Parlament huma kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġudizzju politiku tal-Parlament,

X.  billi l-Ombudsman ippreżenta rapport speċjali wieħed lill-Parlament fl-2010,

1.  Japprova r-Rapport Annwali għall-2010 ppreżentat mill-Ombudsman Ewropew; jifraħ lill-Ombudsman għall-fatt li reġa' ġie elett fl-elezzjoni ta' Jannar 2010;

2.  Jieħu nota tal-istrateġija l-ġdida li l-Ombudsman żviluppa għall-mandat attwali tiegħu u li tifforma l-bażi għall-inizjattivi u l-attivitajiet tiegħu; jinnota li din l-istrateġija tinkludi fost l-oħrajn id-djalogu dejjem miftuħ mal-kwerelanti, mas-soċjetà ċivili u ma' partijiet konċernati oħra, filwaqt li jiġu identifikati l-aqwa prattiki f'kooperazzjoni u f'konsultazzjoni ma' kollegi fin-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen, bil-ħsieb li l-proċeduri tal-UE jsiru aktar ġusti u trasparenti, u filwaqt li tkun promossa kultura ta' servizz fl-amministrazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE;

3.  Jenfasizza li t-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni u r-rispett għad-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej huma prekondizzjonijiet essenzjali għaż-żamma tal-fiduċja bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet;

4.  Iqis ir-rwol tal-Ombudsman li jsaħħaħ it-trasparenza u r-responsabilità fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala kontribut essenzjali lejn Unjoni fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu “bl-aktar mod miftuħ u l-eqreb taċ-ċittadin kemm jista” jkun“, kif stabbilit fl-Artikolu 1(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

5.  Ifakkar li fis-27 ta' Settembru 2010 l-istituzzjoni tal-Ombudsman Ewropew iċċelebrat il-ħmistax-il anniversarju tagħha; jinnota li tul dawn l-aħħar ħmistax-il sena l-Ombudsman wieġeb aktar minn 36,000 ilment u qeda rwol ewlieni fl-għajnuna li ta lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jinstab rimedju u biex togħla l-kwalità fl-amministrazzjoni tagħhom;

6.  Jinnota li l-esperjenza ta' dawn il-ħmistax-il sena ta' attività taw lill-istituzzjoni tal-Ombudsman għarfien reali dwar it-tendenzi ta' amministrazzjoni ħażina, il-problemi sistemiċi u d-dgħjufijiet strutturali fl-amministrazzjonijiet, għarfien li jippermettilha toffri gwida lill-amministrazzjonijiet bil-ħsieb li jiġu evitati r-repetizzjoni tal-iżbalji u biex tittejjeb il-kwalità u t-trasparenza f'xogħolhom;

7.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Ombudsman li regolarment jippubblika studji fejn jeżamina s-segwitu tal-istituzzjonjiet tal-UE għar-rimarki ta' kritika u r-rimarki ulterjuri tiegħu; jinnota li r-rata ġenerali tas-segwitu sodisfaċenti fl-2009 kienet ta' 81% (94% fil-każ ta' rimarki ulterjuri u 70% għal rimarki ta' kritika); iqis dan bħala żvilupp inkoraġġanti; iqis madankollu li hemm lok għal titjib, speċjalment rigward ir-rata tar-rimarki ta' kritika; iħeġġeġ lill-istituzzjonijijiet jaħdmu flimkien mal-Ombudsman biex itejbu r-rata ta' segwitu tagħhom;

8.  Jilqa' l-kooperazzjoni ġeneralment kostruttiva bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE; japprova lill-Ombudsman fir-rwol li jaqdi fil-mekkaniżmu ta' kontroll estern u bħala sors ta' valur għal titjib kontinwu fl-amministrazzjoni Ewropea;

9.  Ifaħħar lill-Ombudsman rigward il-logo u l-identità viżiva l-ġodda tal-istituzzjoni kif ukoll dwar id-dehra ġdida tar-Rapport Annwali tiegħu, ifaħħar ukoll lill-Ombudsman għat-tisħiħ fit-trasparenza tal-istituzzjoni tiegħu permezz tal-pubblikazzjoni fuq is-sit elettroniku tiegħu tat-tagħrif dwar l-inkjesti ġodda kollha li hu qed jiftaħ għall-ilmenti li rċieva;

10.  Jenfasizza l-bżonn li ċ-ċittadini jkunu informati aħjar dwar il-modus operandi tal-istituzzjoni u s-sit elettroniku bl-informazzjoni li jivvalida t-trasparenza tar-rwol tal-Ombudsman;

11.  Jissuġġerixxi li meta l-Ombudsman jippreżenta r-rapport annwali tiegħu waqt laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, m'għandux ikun hemm preżenti biss rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea imma għandu jkun hemm ukoll rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u ta' istituzzjonijiet, aġenziji, servizzi u korpi oħrajn tal-UE li kienu s-suġġett ta' investigazzjoni, rapport speċjali, rimarki ta' kritika jew miżuri oħra meħuda mill-Ombudsman, biex jikkummentaw fuq ir-rapport u jieħdu sehem fid-diskussjoni; iħeġġeġ lill-amministrazzjonijiet tal-Parlament, tal-Kunsill u ta' istituzzjonijiet , aġenziji u korpi kkonċernati oħrajn tal-UE biex ikunu rrappreżentati fil-laqgħat tal-ġejjieni meta jiġi ppreżentat u diskuss ir-rapport annwali tal-Ombudsman; jemmen li l-parteċipazzjoni tagħhom f'tali diskussjonijiet u l-kondiviżjoni tal-opinjonijiet tagħhom dwar l-amministrazzjoni t-tajba u dwar il-problemi megħluba b'riżultat tar-rakkomandazzjonijiet u r-rimarki tal-Ombudsman Ewropew jistgħu jgħinu fit-titjib tas-servizz mogħti liċ-ċittadini tal-UE u d-djalogu interistituzzjonali u jikkontribwixxu għat-twaqqif ta' kultura ta' servizz ġenwin;

12.  Jistieden lill-Ombudsman iżomm il-Parlament infurmat bl-iżviluppi fir-relazzjonijiet tiegħu mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna l-ġdid u mal-Kunsill Ewropew;

13.  Jinnota li fl-2010 l-Ombudsman rċieva 2,667 ilment mingħand ċittadini, kumpaniji, assoċjazzjonijiet, NGOs u uffiċċji reġjonali; jinnota li dan jirrappreżenta tnaqqis ta' iktar minn 400 ilment meta mqabbla mas-sena ta' qabel;

14.  Jaqbel li dan it-tnaqqis f'ilmenti inammissibbli jista' jkun attribwit parzjalment għall-gwida interattiva li ġiet introdotta fis-sit elettroniku tal-Ombudsman fl-2009 u li tgħin b'mod effikaċi billi tidderieġi l-kwerelanti lejn il-korp li jista' jaqdihom l-aħjar;

15.  Iħeġġeġ lill-Ombudsman Ewropew ikompli jippromwovi n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen bil-ħsieb li jkun żviluppat bażi tad-data komprensiv u biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu infurmati aħjar dwar it-tqassim tar-responsabbiltajiet bejn l-Ombudsman Ewropew, l-ombudsmen nazzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament;

16.  Jenfasizza li l-Parlament innifsu għandu jalloka riżorsi għal bini ta' sit elettroniku simili għall-Kumitat tiegħu għall-Petizzjonijiet biex jissaħħu l-viżibilità u t-trasparenza tal-istituzzjoni sabiex ikun jista' wkoll jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-għadd ta' petizzjonijiet inammissibbli filwaqt li fl-istess ħin jipprovdi gwida u pariri lill-petizzjonanti u jtejjeb l-effiċjenza u l-effettività tal-proċess tal-petizzjonijiet;

17.  Jinnota b'sodisfazzjon it-tnaqqis sostenibbli fir-rimarki ta' kritika (33 fl-2010, 35 fl-2009, 44 fl-2008 u 55 fl-2007) maħruġin mill-Ombudsman; jaqbel li dan huwa prova li l-istituzzjonijiet tal-UE qed jieħdu rwol aktar proattiv fis-soluzzjoni tal-ilmenti u li l-effikaċja tal-Ombudsman ggwadanjatlu grad ta' leġittimità f'għajnejn dawk l-istituzzjonijiet;

18.  Jifraħ lill-Ombudsman dwar il-fatt li ż-żmien medju biex itemm l-inkjesti qed jonqos dejjem aktar (madwar disa' xhur fl-2009 u fl-2010); jitlob li jintużaw il-miżuri neċessarji biex dan jonqos aktar sabiex ikun jista' jilħaq aħjar l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE;

19.  Jinnota li 65% tal-inkjesti miftuħa mill-Ombudsman fl-2010 kienu dwar il-Kummissjoni Ewropea (219 inkjesta); jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda qawwija minn 56% fl-2009 (191 inkjesta), u jistaqsi għal darb'oħra lill-Kummissarju, speċjalment il-Kummissarju responsabbli għar-relazzjonijiet interistituzzjonali u l-amministrazzjoni, biex jieħu passi biex itejjeb is-sitwazzjoni preżenti b'mod sinifikanti u malajr kemm jista' jkun;

20.  Jieħu nota tat-tħassib tal-Ombudsman dwar l-għadd relattivament għoli ta' tweġibiet mhux sodisfaċenti mill-Kummissjoni Ewropea għar-rimarki kritiċi tiegħu (10 minn 32 tweġiba); jikkondividi l-fehma tal-Ombudsman li għad hemm ħafna xogħol xi jsir fil-persważjoni tal-uffiċjali rigward il-fatt li approċċ difensiv lejn l-Ombudsman jirrappreżenta opportunità mitlufa għall-istituzzjonijiet tagħhom u jirriskja li jtebba' d-dehra ġenerali tal-Unjoni; jitlob li jsir titjib radikali tal-proċess tat-tweġib, inkluż tnaqqis taż-żmien meħud biex jiġu ġġenerati t-tweġibiet (l-aktar f'każijiet sensittivi bil-ħin), u li jipproduċi tweġibiet orjentati lejn is-soluzzjoni aktar milli jkunu difensivi; jenfasizza li ċ-ċittadini Ewropej għandhom dritt għal amministrazzjoni tajba skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

21.  Jindika l-fatt li fl-2010 l-iktar allegazzjoni komuni eżaminata mill-Ombudsman, u li tgħaddi bil-wisq lil oħrajn, kienet dik tan-nuqqas ta' trasparenza fl-amministrazzjoni tal-UE; jinnota li din l-allegazzjoni saret fi 33% tal-inkjesti kollha magħluqa u inkludiet rifjut ta' informazzjoni u ta' aċċess għal dokumenti; jikkondividi l-frustrazzjoni tal-Ombudsman li n-numru ta' każijiet relatati mat-trasparenza baqa' konsistentement għoli tul is-snin;

22.  Jinnota li fl-2010 l-Ombudsman ippreżenta rapport speċjali wieħed, li kien dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni li tiżvela d-dokumenti u li tikkoopera mal-Ombudsman fi spirtu ta' trasparenza kompleta; ifakkar li r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-rapport speċjali ġie adottat mill-Parlament fis-25 ta' Novembru 2010(3); ifakkar li fir-riżoluzzjoni adottata l-Kummissjoni kienet imħeġġa tagħti l-impenn tagħha lill-Parlament li se taqdi d-dmir tagħha ta' kooperazzjoni sinċiera mal-Ombudsman Ewropew;

23.  Jitlob it-tnedija ta' kampanja tal-informazzjoni mfassla biex tiżgura lill-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE dwar id-dispożizzjoni tal-Ombudsman li jisma' u jiddiskuti l-kwistjonijiet, u biex tenfasizza l-vantaġġi tal-interventi mill-Ombudsman bil-ħsieb li l-amministrazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE jinġiebu eqreb lejn iċ-ċittadini tal-UE;

24.  Ifakkar li r-Regolament (KE) 1049/2001(4) dwar l-aċċess tad-dokumenti mill-istituzzjonijiet tal-UE ilu fis-seħħ 10 snin; itenni li n-nozzjoni bażika li ssejjes dan ir-Regolament hi li t-traparenza hi r-regola u s-segretezza l-eċċezzjoni; jinnota li l-istituzzjonijiet għadhom qed jitħabtu ma' dan il-kunċett; huwa tal-fehma li l-istituzzjonijiet, l-aġenziji, is-servizzi u l-korpi tal-UE għandhom iżommu dan il-prinċipju f'moħħhom meta jkunu qed jiktbu l-abbozzi tad-dokumenti u għandhom jiżguraw li jilħqu bilanċ tajjeb bejn il-grad ta' trasparenza neċessarju u adegwat u l-bżonn ġenwin għall-kunfidenzjalità;

25.  Ifakkar li r-riformulazzjoni tar-Regolament (KE)  Nru 1049/2001 għadha għaddejja; jiddispjaċih għall-fatt li hemm nuqqas ta' progress fil-proċedura ta' riformulazzjoni; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ikunu aktar disposti li jagħtu aċċess ta' dokumenti u informazzjoni liċ-ċittadini u lill-Parlament Ewropew;

26.  Iħeġġeġ lill-Ombudsman ikompli jinsisti fuq id-dritt fundamentali tal-aċċess għad-dokumenti, l-implimentazzjoni xierqa tal-prinċipju tat-trasparenza fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, kultura ta' servizz amikevoli lejn iċ-ċittadin u attitudni proattiva tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE rigward it-tqegħid ta' dokumenti fid-dominju pubbliku, li jikkostitwixxi prinċipju bażiku għat-trasparenza u r-responsabbità tal-istituzzjonijiet tal-UE; jipproponi li eżempji ta' prattiki tajbin ikunu ppubliċizzati maċ-ċittadini tal-UE sabiex jikkumbattu l-immaġini negattiva tagħhom tal-amministrazzjoni tal-UE, kif ukoll biex ikun promoss djalogu bejn l-istituzzjonijiet differenti dwar il-problemi li jaffettwaw il-kwalità tal-amministrazzjoni tagħhom;

27.  Jaqbel mal-Ombudsman li dikjarazzjoni konċiża tal-prinċipji tas-servizz pubbliku tkun ta' kontribut għal kultura ta' servizz u tippromwovi l-fiduċja taċ-ċittadini fis-servizz pubbliku u fl-istituzzjonijiet tal-UE; jistenna bil-ħerqa d-dikjarazzjoni tal-Ombudsman tal-prinċipji tas-servizz pubbliku, li dwarhom hu qiegħed attwalment jikkonsulta mal-kollegi nazzjonali tiegħu u ma' partijiet interessati oħra;

28.  Jipproponi li din id-dikjarazzjoni tal-prinċipji tas-servizz pubbliku tkun imxerrda kemm jista' jkun kullimkien u jkollha aċċessibbiltà sempliċi għaċ-ċittadini tal-UE, sabiex tiżgurahom bl-impenn tal-UE li tipproteġi s-servizzi pubbliċi, li huma fattur tal-ħajja ta' kuljum tagħhom;

29.  Iqis, madankollu, li l-adozzjoni ta' regoli u prinċipji komuni vinkolanti tal-proċedura amministrattiva fl-amministrazzjoni tal-UE nnifisha, hekk kif mitluba diġà mill-ewwel Ombudsman Ewropew, u l-introduzzjoni tal-prinċipju tas-servizz f'dan il-kuntest ikun l-aħjar mod li jiżgura ċaqliq dejjiemi fil-kultura amministrattiva tal-UE u jistenna, għalhekk, lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-preżentazzjoni ta' abbozz ta' regolament għal dan il-għan fuq il-bażi tal-Artikolu 298 tat-TFUE;

30.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u kif ukoll lill-ombudsmen tagħhom jew korpi kompetenti simili.

(1) ĠU C 286E, 27.11.2009, p. 172.
(2) Adottati fit-8 ta' Lulju 2002 u emendati bid-deċiżjonijiet tal-Ombudsman tal-5 ta' April 2004 u t-3 ta' Diċembru 2008.
(3) P7_TA(2010)0436.
(4) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

Avviż legali - Politika tal-privatezza