Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0064(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0294/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0294/2011

Viták :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Szavazatok :

PV 27/10/2011 - 8.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0468

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 53k
2011. október 27., Csütörtök - Strasbourg
A gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0094),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 82. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0088/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. szeptember 15-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0294/2011),

1.  jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 48., 2011.2.15., 138. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 27-én került elfogadásra a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat felváltásáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0064

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/93/EU irányelv.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata a gyermekekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvételről

Tekintettel arra, hogy a gyermekekkel valós élethelyzetben, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel („off-line grooming”) a szexuális beleegyezési korhatárt el nem ért gyermek szándékos manipulációja beszéd, írás, audiovizuális eszköz, vagy hasonló bemutatók útján, találkozás céljából, amely a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása, valamint a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében és 5. cikkének (6) bekezdésében szereplő bármely bűncselekmény elkövetésére irányul,

tekintettel arra, hogy a tagállamok nemzeti jogai különböző formákban már kiterjednek a gyermekekkel valós élethelyzetben, szexuális céllal történő kapcsolatfelvételre, függetlenül attól, hogy arra kísérletként, előkészületként vagy a szexuális zaklatás különleges formájaként kerül sor,

az Európai Parlament és a Tanács felhívja a tagállamokat, hogy gondosan ellenőrizzék büntetőjogi fogalom-meghatározásaikat a gyermekekkel valós élethelyzetben, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétel büntetendővé tétele tekintetében, és hogy szükség esetén fejlesszék és javítsák büntetőjogukat az e viszonylatban esetlegesen fennálló bármely jogi hiányosság tekintetében.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat