Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0064(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0294/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0294/2011

Debates :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Balsojumi :

PV 27/10/2011 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0468

Pieņemtie teksti
PDF 279kWORD 52k
Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris - Strasbūra
Seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/TI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0094),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0088/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 15. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2011. gada 29. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0294/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

4 .  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 48, 15.2.2011., 138. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 27. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI
P7_TC1-COD(2010)0064

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/93/ES.)


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums par uzmākšanos bērniem seksuālos nolūkos

Ņemot vērā to, ka uzmākšanās bērniem reālajā dzīvē seksuālos nolūkos (“iedraudzēšanās bezsaistē”) ir tīša manipulēšana ar dzimumpilngadības vecumu nesasniegušu bērnu mutiski, rakstiski, izmantojot audiovizuālos materiālus vai līdzīgus līdzekļus, lai tiktos ar šo bērnu nolūkā veikt kādu no Direktīvas par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu 3. panta 4. punktā un 5. panta 6. punktā minētajiem nodarījumiem,

ņemot vērā to, ka uzmākšanās bērniem reālajā dzīvē seksuālos nolūkos jau ir ietverta dalībvalstu tiesību aktos dažādos veidos ‐ kā mēģinājums, kā gatavošanās noziegumam vai kā īpašs seksuālas vardarbības veids;

Eiropas Parlaments un Padome aicina dalībvalstis rūpīgi izvērtēt savas krimināltiesību definīcijas attiecībā uz kriminālatbildības noteikšanu par uzmākšanos bērniem reālajā dzīvē seksuālos nolūkos un vajadzības gadījumā pilnveidot un labot savus krimināltiesību aktus attiecībā uz nepilnībām tiesību aktos, kuras šajā sakarā joprojām varētu būt aktuālas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika