Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0126(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0364/2011

Předložené texty :

A7-0364/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Hlasování :

PV 27/10/2011 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0470

Přijaté texty
PDF 260kWORD 39k
Čtvrtek, 27. října 2011 - Štrasburk
Dohoda mezi EU a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) a o jejich předávání ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské správě pro cla a ochranu hranic (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09825/2011),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Australské správě pro cla a ochranu hranic připojenou k výše uvedenému návrhu rozhodnutí Rady (10093/2011),

–  s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí (KOM(2010)0492),

–  s ohledem na své usnesení o systému SWIFT, dohodě o PNR a transatlantickém dialogu o těchto tématech(1) ze dne 14. února 2007, své doporučení o hodnocení dohody o PNR mezi Austrálií a EU(2) ze dne 22. října 2008, své usnesení o zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících (PNR) se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou(3) ze dne 5. května 2010 a své usnesení o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím(4) ze dne 11. listopadu 2010,

–  s ohledem na stanoviska Evropského inspektora ochrany údajů ke sdělením Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí(5) ze dne 19. října 2010 a o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní a hraniční správě(6) ze dne 15. července 2011,

–  s ohledem na stanovisko 7/2010 ze dne 12. listopadu 2010 ke sdělení Evropské komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí, které přijala pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29,

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0304/2011),

–  s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a na články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0364/2011),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  dospěl k závěru, že postup 2009/0186 (NLE) je v návaznosti na nahrazení dohody PNR mezi Evropskou unií a Austrálií z roku 2008 novou dohodou PNR neplatný;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a australské vládě.

(1) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 46.
(3) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0397.
(5) Úř. věst. C 357, 30.12.2010, s. 7
(6) Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí