Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0126(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0364/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0364/2011

Viták :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Szavazatok :

PV 27/10/2011 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0470

Elfogadott szövegek
PDF 261kWORD 39k
2011. október 27., Csütörtök - Strasbourg
Az EU és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és továbbításáról szóló megállapodás ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09825/2011),

–  tekintettel a fent említett tanácsi határozattervezethez fűzött, az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodástervezetre (10093/2011),

–  tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0492),

–  tekintettel a 2007. február 14-i állásfoglalására a SWIFT-ről, a légiutasok adatairól (PNR) szóló megállapodásról, és az ezekkel kapcsolatos transzatlanti párbeszédről(1), 2008. október 22-i ajánlására az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékeléséről(2), 2010. május 5-i állásfoglalására az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdéséről az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával(3), valamint 2010. november 11-i állásfoglalására az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről(4),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2010. október 19-i véleményére az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményről(5), valamint 2011. július 15-i véleményére az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról(6),

–  tekintettel a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport által elfogadott, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményről szóló, 2010. november 12-i 7/2010. számú véleményre,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének - a 82. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontjával együttesen értelmezett - a) pontjával, valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0304/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0364/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  úgy véli, hogy a 2009/0186(NLE) eljárás megszűnt, mivel az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló 2008-as megállapodás helyébe az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló új megállapodás lép;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve Ausztrália kormányának.

(1) HL C 287. E, 2007.11.29., 349. o.
(2) HL C 15. E, 2010.1.21, 46. o.
(3) HL C 81. E, 2011.3.15., 70. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0397.
(5) HL C 357., 2010.12.30., 7. o.
(6) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat