Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0126(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0364/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0364/2011

Debates :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Balsojumi :

PV 27/10/2011 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0470

Pieņemtie teksti
PDF 254kWORD 37k
Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris - Strasbūra
ES un Austrālijas nolīgums par PDR datu apstrādi un pārsūtīšanu ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments;

  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09825/2011),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam, kas pievienots iepriekš minētajam Padomes lēmuma projektam (10093/2011),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm (COM(2010)0492),

–  ņemot vērā 2007. gada 14. februāra rezolūciju par SWIFT, pasažieru datu reģistra nolīgumu un transatlantisko dialogu šajos jautājumos(1), 2008. gada 22. oktobra ieteikumu par Austrālijas un ES PDR nolīguma novērtējumu(2), 2010. gada 5. maija rezolūciju par sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar ASV, Austrāliju un Kanādu(3), kā arī 2010. gada 11. novembra rezolūciju par vispārējo pieeju PDR datu nosūtīšanai trešām valstīm(4),

–  ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 19. oktobra atzinumu par Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm(5) un 2011. gada 15. jūlija atzinumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam(6),

–  ņemot vērā 2010. gada 12. novembra atzinumu 7/2010 par Eiropas Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm, ko pieņēmusi 29. panta datu aizsardzības darba grupa,

–  ņemot vērā Padomes iesniegto piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu saistībā ar 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu (C7-0304/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A7-0364/2011),

1.  piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2.  uzskata, ka procedūra 2009/0186(NLE) ir zaudējusi spēku, jo 2008. gada PDR nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju ir aizstāts ar jaunu PDR nolīgumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Austrālijas valdībai.

(1) OV C 287 E, 29.11.2007., 349. lpp.
(2) OV C 15 E, 21.1.2010., 46. lpp.
(3) OV C 81 E, 15.3.2011., 70. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0397.
(5) OV C 357, 30.12.2010., 7. lpp.
(6) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika