Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0126(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0364/2011

Teksty złożone :

A7-0364/2011

Debaty :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Głosowanie :

PV 27/10/2011 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0470

Teksty przyjęte
PDF 256kWORD 38k
Czwartek, 27 października 2011 r. - Strasburg
Umowa między UE a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu danych PNR ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (09825/2011),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR), załączony do wspomnianego powyżej projektu decyzji Rady (10093/2011),

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim (COM(2010)0492),

–  uwzględniając swoją rezolucję: z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie SWIFT, porozumienia dotyczącego PNR oraz dialogu transatlantyckiego w tych kwestiach(1), swoje zalecenie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie oceny umowy PNR Australia-UE(2), swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru nazwisk pasażerów (PNR) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą(3) oraz swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie globalnego podejścia do przekazywania krajom trzecim danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)(4),

–  uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: z dnia 19 października 2010 r. dotyczącą komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim(5) oraz z dnia 15 lipca 2011 r. na temat wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)(6),

–  uwzględniając opinię 7/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. na temat komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim, przyjętą przez Grupę Roboczą Art. 29,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) w związku z art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0304/2011),

–  uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 81 oraz 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0364/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  uznaje, że procedura 2009/0186(NLE) stała się bezprzedmiotowa w wyniku zastąpienia umowy PNR z 2008 r. między Unią Europejską a Australią nową umową PNR;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Australii.

(1) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 349.
(2) Dz.U. C 15 E z 21.1.2010, s. 46.
(3) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 70.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0397.
(5) Dz.U. C 357 z 30.12.2010, s. 7.
(6) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności