Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0126(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0364/2011

Texte depuse :

A7-0364/2011

Dezbateri :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Voturi :

PV 27/10/2011 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0470

Texte adoptate
PDF 255kWORD 40k
Joi, 27 octombrie 2011 - Strasbourg
Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09825/2011),

–  având în vedere proiectul de Acord între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia, anexat la proiectul de decizie a Consiliului menționat mai sus (10093/2011),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind o abordare globală a transferului de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe (COM(2010)0492),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2007 referitoare la SWIFT, Acordul PNR și dialogul transatlantic pe aceste teme(1), Recomandarea sa din 22 octombrie 2008 referitoare la evaluarea Acordului PNR Australia - UE(2), Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada(3) și Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la abordarea globală a transferurilor de date PNR către țări terțe(4),

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 19 octombrie 2010 referitor la Comunicarea Comisiei privind abordarea globală a transferurilor de date din Registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe(5) și din 15 iulie 2011 referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea datelor și transferul datelor din Registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia(6),

–  având în vedere Avizul 7/2010 din 12 noiembrie 2010 referitor la Comunicarea Comisiei Europene privind abordarea globală a transferurilor de date din Registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe, adoptat de Grupul de lucru pentru protecția datelor instituit în temeiul articolul 29,

–  având în vedere cererea de aprobare transmisă de Consiliu în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), coroborat cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și cu articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0304/2011),

–  având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0364/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  consideră că procedura 2009/0186(NLE) a devenit caducă în urma înlocuirii Acordului PNR 2008 dintre Uniunea Europeană și Australia cu noul Acord PNR;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Australiei.

(1) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 349.
(2) JO C 15 E, 21.1.2010, p. 46.
(3) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2010)0397.
(5) JO C 357, 30.12.2010, p. 7.
(6) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate