Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2881(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0542/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0471

Pieņemtie teksti
PDF 425kWORD 71k
Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris - Strasbūra
Stāvoklis Ēģiptē un Sīrijā, it īpaši kristiešu kopienās
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. oktobra rezolūcija par stāvokli Ēģiptē un Sīrijā, jo īpaši kristiešu kopienās

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti un Sīriju, jo īpaši 2011. gada 15. septembra rezolūciju par stāvokli Sīrijā, 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par stāvokli Sīrijā(1), Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā(2), un 2011. gada 17. februāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par kristiešu situāciju un reliģiskās pārliecības brīvību(4),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2011. gada 8. oktobra paziņojumu par Sīriju un 2011. gada 10. oktobra paziņojumu par Ēģipti,

–  ņemot vērā 2011. gada 20. februārī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2011. gada 10. oktobra sanāksmē un Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra sanāksmē pieņemtos secinājumus par Sīriju,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēkti.esību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura dalībvalstis ir Ēģipte un Sīrija,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 2. septembra Lēmumu 2011/522/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju(5), Padomes 2011. gada 2. septembra Lēmumu 2011/523/ES, ar ko daļēji aptur starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sīrijas Arābu Republiku noslēgtā sadarbības nolīguma piemērošanu(6), Padomes 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 878/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā(7), kā arī Padomes 2011. gada 13. oktobra Regulu (ES) Nr. 1011/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā reliģijas, ticības, apziņas un domas brīvība ir fundamentālas, universālas vērtības un būtiskas demokrātijas sastāvdaļas; tā kā Eiropas Savienība vairākkārt ir paudusi apņemšanos aizstāvēt reliģijas, ticības, apziņas un domas brīvību un uzsvērusi, ka valdībām ir pienākums nodrošināt šo brīvību ievērošanu visā pasaulē;

Ēģipte

B.  tā kā Ēģipte piedzīvo izšķirošu demokrātiskās pārejas periodu un šajā procesā sastopas ar ievērojamiem problēmām un grūtībām; tā kā ekonomikas attīstībai un augstam iedzīvotāju dzīves standartam ir būtiska nozīme, lai valstī nodrošinātu ilgstošu politisko un sociālo stabilitāti;

C.  tā kā 2011. gada 9. oktobrī Kairā koptu kristiešu miermīlīgo demonstrāciju laikā, kas virzījās no Šubras rajona Kairas ziemeļu daļā uz Maspero vārdā nosaukto Valsts televīzijas ēku, protestējot pret uzbrukumu baznīcai Asuānas provincē un reāli cīnoties pret reliģisko diskrimināciju, tika nogalināti vismaz 25 Ēģiptes iedzīvotāji, bet vairāk nekā 300 tika ievainoti, un tika izteikts aicinājums pieņemt kopēju likumu par kulta vietu būvniecību, efektīvi nodrošināt sodāmību par reliģisku diskrimināciju un atjaunot baznīcu, kura cieta uzbrukumos;

D.  tā kā, Ēģiptes iestādēm reaģējot uz šo traģisko notikumu, ģenerālprokurora birojs ir sācis inspekciju Maspero apgabalā un kara tiesas iestāde veic izmeklēšanu, kā arī ir izveidota faktu vākšanas komisija, kuras locekļi ir tiesu iestāžu pārstāvji, lai veiktu izmeklēšanu attiecībā uz šiem negadījumiem un lai varētu saukt pie atbildības vainīgos kūdīšanā uz vardarbību un vainīgos vardarbībā; ierosināja nekavējoties apsvērt dekrēta projektu, ar kuru legalizētu pienācīgi nereģistrēto lūgšanas vietu statusu; ierosināja, pamatojoties uz vairāku reliģisko grupu vadītāju lūgumu, rīkot sociālās debates par Kopējo lūgšanu vietu celtniecības kodeksa projektu, lai to varētu pieņemt; un nolēma kriminālkodeksā ieviest grozījumus, lai apkarotu diskrimināciju gan publiskā, gan privātā jomā;

E.  tā kā saskaņā ar ziņojumiem 2011. gada martā desmitiem tūkstoši koptu ir izbraukuši no Ēģiptes;

F.  tā kā saskaņā ar ārkārtas stāvokļa likumu civiliedzīvotājus tiesā kara tiesās un tādējādi tiek pārkāptas apsūdzēto tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības spriedumu pārsūdzēt; tā kā cilvēktiesību organizācijas ir ziņojušas, ka šajās īpašajās tiesās kopš 2011. gada marta ir notiesāti vairāk nekā 12 000 civiliedzīvotāju;

G.  tā kā militārā policija 2011. gada 28. martā ieradās Maikela Nabila Sanada dzīvesvietā Kairā un arestēja viņu par kritiska viedokļa paušanu internetā saistībā ar Ēģiptes militāro spēku lomu tautas revolūcijas laikā un pēc tās; tā kā pēc netaisnīgas un īsas tiesas sēdes, kas norisinājās bez advokāta, ģimenes locekļu un draugu klātbūtnes, militārā tiesa 2011. gada 10. aprīlī viņam noteica trīs gadu cietumsodu, apsūdzot viņu par “militārpersonu apvainošanu”;

H.  tā kā valstij piederošie preses izdevumi vērsušies pret NVO, jo īpaši tām, kuras iesaistītas cilvēktiesību aizstāvībā, izsakot draudus un īstenojot intensīvu nomelnošanas kampaņu, lai tās deleģitimizētu un nomelnotu sabiedrības acīs kā organizācijas, kas darbojas pretēji Ēģiptes interesēm;

I.  tā kā Ēģiptes valsts televīzijas kūdīšana izraisīja vēl lielāku vardarbību, jo cilvēkus aicināja “aizsargāt armiju”;

J.  tā kā pārejas periodam pēc 2011. gada 25. janvāra revolūcijas Ēģiptē ir raksturīga sieviešu marginalizācija, jo viņas netika iekļautas Konstitucionālajā komitejā un, pārskatot likumu par politiskajām tiesībām, tika likvidēta sievietēm paredzētā kvota;

K.  tā kā pauž bažas par tādu koptu meiteņu nolaupīšanu, kas bijušas spiestas pāriet islāma ticībā;

Sīrija

L.  tā kā kopš 2011. gada marta, kad Sīrijā sākās miermīlīgo protestu apspiešana, šajā valstī būtiski pieaug sistemātiskas slepkavības, notiek vardarbība un spīdzināšana un Sīrijas armija un drošības spēki turpina mērķtiecīgi slepkavot, spīdzināt un veikt masveida apcietināšanu; tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm vairāk nekā 3 000 cilvēku ir zaudējuši dzīvību, vēl lielāks ir ievainoto skaits un tūkstošiem cilvēku atrodas apcietinājumā; tā kā vardarbības un pārvietošanas rezultātā arvien pasliktinās daudzu Sīrijas iedzīvotāju humanitārais stāvoklis;

M.  tā kā valstī joprojām nav atļauts iekļūt nevienam starptautiskajam žurnālistam un novērotājam; tā kā Sīrijas cilvēktiesību aktīvistu ziņojumi un mobilajos telefonos uzfilmētais materiāls ir vienīgais veids, kā vispār dokumentēt plaši izplatītos cilvēktiesību pārkāpumus un sistemātiskos ‐ gan mērķtiecīgos, gan neplānotos ‐ uzbrukumus miermīlīgajiem protestētājiem un Sīrijas iedzīvotājiem;

N.  tā kā līdztekus pašreizējiem notikumiem Sīrijā notiek arī akcijas, kas vērstas uz to, lai izraisītu etniskus un starpkonfesionālus konfliktus un palielinātu spriedzi starp sektām; tā kā ziņojumos minētie aprēķini liecina, ka kristiešu kopiena Sīrijā varētu būt samazinājusies no 10 uz 8 %; tā kā tūkstošiem Irākas kristiešu ieradās Sīrijā, lai izbēgtu no mērķtiecīgas vardarbības, kādai viņi tika pakļauti Irākā; tā kā daudzi kristieši Sīrijā baidās, ka pret viņiem šajā valstī tiks vērsta vardarbība saistībā ar viņu reliģisko ticību; tā kā valsts demokrātiskajās pārmaiņās kristiešu kopienām ir būtiska loma;

O.  tā kā 2011. gada 10. oktobra secinājumos Padome atzinīgi novērtēja Sīrijas politiskās opozīcijas centienus izveidot vienotu platformu, aicināja starptautisko sabiedrību arī novērtēt šos centienus, noradīja uz Sīrijas Nacionālās padomes (SNP) izveidi kā uz pozitīvu pasākumu; tā kā Sīrijā ir izveidota Demokrātiskās pārejas nacionālā komiteja;

Ēģipte

1.  vēlreiz pauž savu solidaritāti Ēģiptes iedzīvotājiem šajā kritiskajā un sarežģītajā demokrātiskās pārejas posmā, kas pašlaik notiek viņu valstī, un turpina atbalstīt viņu vēlmes pēc demokrātijas; mudina ES un tās dalībvalstis tupināt atbalstīt centienus, kas vērsti uz demokrātisko, ekonomisko un sociālo reformu paātrināšanu Ēģiptē;

2.  stingri nosoda protestētāju noslepkavošanu Ēģiptē; izsaka dziļu līdzjūtību visu upuru ģimenēm; prasa varas iestādēm nodrošināt, lai drošības spēki nepielieto nesamērīgu spēku; uzsver, ka visiem pilsoņiem ir tiesības brīvi un miermīlīgi piedalīties demonstrācijās, saņemot pienācīgu aizsardzību no tiesībaizsardzības iestādēm; prasa Ēģiptes iestādēm atbrīvot 28 Maspero apcietinātos kristiešus, kā arī visus pārējos apcietinātos;

3.  atzinīgi vērtē Ēģiptes varas iestāžu centienus noskaidrot šo pret kristiešu kopienām vērsto uzbrukumu autorus un īstenotājus; uzsver, ka ir svarīgi, lai saistībā ar Maspero notikumiem neatkarīga civila tiesu iestāde veiktu neatkarīgu, pamatīgu un pārredzamu izmeklēšanu, paredzot saukt pie atbildības visus, kas tajos ir vainojami; uzsver, ka pilnībā jāizskata jautājums par plašsaziņas līdzekļu lomu; atzīmē valdības paziņojumus par to, ka bez kavēšanās ir jāizskata dekrēta projekts, ar kuru legalizētu, pienācīgi nereģistrēto lūgšanas vietu statusu, kā arī ir jāstiprina juridiskie instrumenti, ar kuriem apkaro diskrimināciju gan publiskā, gan privāta jomā; tomēr uzsver Ēģiptes valdības un iestāžu atbildību par to, lai visiem pilsoņiem valstī tiktu garantēta drošība un lai visus vardarbībā vainīgos sauktu pie atbildības;

4.  aicina Ēģiptes iestādes nodrošināt visu pamattiesību pilnīgu ievērošanu, tostarp biedrošanās brīvību, tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, vārda brīvību un reliģisko, apziņas un domas brīvību visiem Ēģiptes iedzīvotājiem, tostarp koptu kristiešiem, un nepieļaut, ka koptu kristiešu kopienas cieš no vardarbīgiem uzbrukumiem, kā arī nodrošināt, ka tās var dzīvot miera apstākļos un brīvi paust savus uzskatus visā valstī; aicina nodrošināt atbilstīgu aizsardzību baznīcām, lai izbeigtu ieilgušo agresiju un neļautu musulmaņu ekstrēmistiem iznīcināt baznīcas; atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus pieņemt “Kopēju lūgšanu vietu celtniecības kodeksu”; uzsver, ka tiesības uz domas, apziņas un reliģijas brīvību ir viena no pamattiesībām, ko garantē juridiskie instrumenti; mudina Ēģiptes varas iestādes izbeigt pret koptu kristiešiem vērstu diskrimināciju, piemēram, visos oficiālajos dokumentos svītrojot atsauci uz reliģiju, un nodrošināt visiem Ēģiptes pilsoņiem vienlīdzīgu cieņas aizsardzību un līdztiesīgas iespējas ieņemt ikvienu sabiedrisko un politisko amatu, tostarp būt pārstāvētiem bruņotajos spēkos, parlamentā un valdībā;

5.  prasa visām ES dalībvalstīm stingri ievērot ES kopējo nostāju attiecībā uz ieroču eksportu; mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton mudināt dalībvalstis pilnībā īstenot un ievērot šīs kopējās nostājas prasības;

6.  uzskata, ka jaunajā Konstitūcijā skaidri jānosaka visu pamattiesību aizsardzība, tostarp biedrošanās brīvība, tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, vārda brīvība un reliģiskā, apziņas un domas brīvība, kā arī minoritāšu aizsardzība; prasa Ēģiptes iestādēm pārliecināties, ka jebkurš konstitucionālais noteikums ir iekļaujošs un neatstāj nekādu iespēju diskriminēt kādu no Ēģiptes sabiedrības locekļiem;

7.  uzsver, cik svarīgas Ēģiptē ir brīvas, taisnīgas un pārredzamas Tautas asamblejas (Maglis Al-Sha'ab) un Augšpalātas (Maglis Al-Shura) vēlēšanas, ko rīkos 2011. gada nogalē un 2012. gada sākumā, kā arī prezidenta vēlēšanas, ko rīkos 2012. gadā; mudina ES un tās dalībvalstis turpināt atbalstīt Ēģiptes iestādes, politiskās partijas un pilsonisko sabiedrību un konsultēt tās, lai varētu sasniegt minēto mērķi; mudina Ēģiptes iestādes atvieglot to ārvalstu organizāciju darbu, kuras plāno sekot vēlēšanu procesam uz vietas; aicina pēc iespējas ātrāk Ēģiptes pagaidu valdību aizstāt ar valdību, kas izveidota saskaņā ar brīvu vēlēšanu rezultātiem;

8.  prasa bruņoto spēku Augstākajai padomei (SCAF) izbeigt ārkārtas likumu piemērošanu, jo ar to netiek ievērotas tiesības uz vārda brīvību, biedrošanos un pulcēšanos, lai nepieļautu, ka parlamenta vēlēšanas, kuras plānots rīkot līdz gada beigām, nenotiktu ārkārtas situācijā;

9.  saistībā ar šo atzinīgi vērtē grozījumu izdarīšanu kriminālkodeksā, padarot diskrimināciju dzimuma, rases, valodas, reliģijas vai ticības dēļ par kriminālnoziegumu;

10.  uzskata, ka ES būs jāpieņem pasākumi, ja pret kādiem Ēģiptes pilsoņiem tiktu izdarīti smagi cilvēktiesību pārkāpumi; uzsver, ka ES ir jābūt gatavai pieņemt turpmākus pasākumus, lai palīdzētu Ēģiptes iedzīvotājiem, kuri cenšas ar miermīlīgiem līdzekļiem veidot demokrātisku nākotni;

11.  aicina Ēģiptes iestādes pieņemt jaunu biedrošanās likumu saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un pēc padziļinātas apspriešanās ar NVO un cilvēktiesību aizsardzības grupām; uzsver, ka sieviešu tiesību ievērošana, dzimumu līdztiesība un sieviešu līdzdalība politikā ir būtiska patiesas demokrātijas attīstībai Ēģiptē;

12.  pauž nopietnas bažas par ieslodzītā emuārista Maikel Nabil Sanad veselības stāvokli un prasa viņu nekavējoties atbrīvot; mudina Ēģiptes valdību un iestādes nekavējoties pārtraukt civiliedzīvotāju nodošanu tiesāšanai kara tiesās; mudina Ēģiptes iestādes nodrošināt, ka neviena pilsoniskās sabiedrības organizācija valstī netiek tieši vai netieši iebiedēta, un atvieglot šo organizāciju dalību demokrātiskās pārejas, tostarp vēlēšanu, procesā;

Sīrija

13.  asi nosoda nesamērīgu un brutālu spēka izmantošanu pret miermīlīgajiem protestētājiem un demokrātijas aktīvistu, cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu, ārstu un medicīnas personāla sistemātisku vajāšanu; pauž visdziļākās bažas par Sīrijas iestāžu īstenotiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp masu arestiem, nogalināšanu bez tiesas sprieduma, patvaļīgu aizturēšanu, pazušanas gadījumiem un spīdzināšanu, tostarp attiecībā uz bērniem, kas var sasniegt noziegumiem pret cilvēci līdzvērtīgus apmērus; atgādina prasību prezidentam Bashar al-Assad un viņa režīmam nekavējoties atkāpties, lai Sīrijā varētu notikt pāreja uz demokrātiju un sāktos dziļu demokrātisko reformu process;

14.  izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm; apbrīno Sīrijas iedzīvotāju drosmi un apņēmību un visnotaļ atbalsta centienus panākt pilnīgu tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un nodrošināt labākus ekonomiskos un sociālos apstākļus;

15.  atkārto savu prasību pēc neatkarīgas, pārredzamas un efektīvas izmeklēšanas attiecībā uz Sīrijas drošības spēku veiktajām slepkavībām, apcietināšanu, patvaļīgu aizturēšanu, un iespējamiem piespiedu pazušanas, kā arī spīdzināšanas gadījumiem, lai nodrošinātu, ka starptautiskā sabiedrība sauc pie atbildības šajos noziegumos vainīgās personas; uzskata, ka ANO Drošības padomei vajadzētu nodot Sīrijas lietu Starptautiskajai Krimināltiesai, lai nodrošinātu taisnīgumu Sīrijas tautai un nepieļautu, ka pieaug cietušo skaits; aicina nodrošināt iespēju valstī brīvi iekļūt starptautiskajām humānās palīdzības un cilvēktiesību organizācijām, kā arī starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem un uzsver Sīrijas opozīcijas un demonstrāciju dalībnieku aicinājumu nosūtīt starptautiskos novērotājus;

16.  pauž nopietnas bažas par kristiešu stāvokli Sīrijā, jo īpaši par viņu drošību; nosoda darbības, kuru mērķis ir izraisīt starpkonfesionālu konfliktu; mudina Sīrijas pašreizējās un nākamās varas iestādes valsts kristiešu kopienām nodrošināt patiesu un efektīvu aizsardzību;

17.  uzsver, ka ir būtiski, lai Sīrijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un jo īpaši reliģijas, ticības, apziņas un domas brīvība; šajā sakarībā pauž atbalstu kristiešu kopienai šajā valstī un vienlaikus mudina šo kopienu uz pozitīvu un konstruktīvu lomu pašreizējos notikumos Sīrijā; kā arī mudina Sīrijas opozīcijas spēkus deklarēt vai atkārtoti apstiprināt apņemšanos ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, un jo īpaši reliģijas, ticības, apziņas un domas brīvību;

18.  atzinīgi vērtē Padomes pozitīvo paziņojumu par Sīrijas politiskās opozīcijas centieniem izveidot vienotu platformu; atkārtoti aicina augsto pārstāvi / priekšsēdētāja vietnieci C. Ashton, Padomi un Komisiju vēl vairāk veicināt un atbalstīt organizētu demokrātisku opozīcijas spēku veidošanos gan Sīrijā, gan ārpus tās;

19.  atzinīgi vērtē ES apņemšanos turpināt pieprasīt stingru ANO rīcību, lai palielinātu starptautisko spiedienu; aicina ANO Drošības padomes valstis, jo īpaši Krieviju un Ķīnu, nebloķēt rezolūciju, ar kuru nosoda Sīrijas režīma piemēroto nāvējošu spēku un aicina izbeigt tā piemērošanu, kā arī nosaka sankcijas, ja šīs prasības netiktu pildītas; pauž stingru atbalstu ES 2011. gada 23. septembra lēmumam pieņemt papildu sankcijas pret Sīrijas režīmu; uzsver, ka ES ir jābūt gatavai pieņemt turpmākus pasākumus, lai palīdzētu Sīrijas iedzīvotājiem, kuri cenšas ar miermīlīgiem līdzekļiem veidot demokrātisku nākotni;

20.  atzinīgi vērtē Turcijas un Saūda Arābijas rīcību, kas nosodījušas Sīrijas režīmu, kā arī Turcijas lomu bēgļu uzņemšanā;

21.  stingri nosoda ES teritorijā notiekošo pret dažiem Sīrijas pilsoņiem vērsto vardarbību, draudēšanu un iebiedēšanu un atgādina, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs pilnībā tiek garantētas tiesības brīvi un miermīlīgi protestēt drošos apstākļos, turklāt šīs tiesības tiek garantētas arī tiem, kuri protestē pret prezidenta Bašara al Asada valdīšanu;

o
o   o

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam, ASV administrācijai un ASV Kongresam, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram, Ēģiptes Arābu Republikas valdībai un Sīrijas Arābu Republikas valdībai un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0387.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0333.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0064.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0021
(5) OV L 228, 3.9.2011., 16. lpp.
(6) OV L 228, 3.9.2011., 19. lpp.
(7) OV L 228, 3.9.2011., 1. lpp.
(8) OV L 269, 14.10.2011., 18. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika