Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2881(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0542/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0471

Texte adoptate
PDF 294kWORD 77k
Joi, 27 octombrie 2011 - Strasbourg
Situația din Egipt și Siria, în special la situația comunităților creștine
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2011 referitoare la situația din Egipt și Siria, în special la situația comunităților creștine

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt și Siria, în special Rezoluția din 15 septembrie 2011 referitoare la situația din Siria(1), Rezoluția din 7 iulie 2011 referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord(2) și Rezoluția din 17 februarie 2011 referitoare la situația din Egipt(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 ianuarie 2011 referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase(4),

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 8 octombrie 2011 referitoare la Siria și din 10 octombrie 2011 referitoare la Egipt,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 februarie 2011,

–  având în vedere concluziile privind Siria ale Consiliului Afaceri Externe din 10 octombrie 2011 și concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2011,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Egiptul și Siria sunt părți,

–  având în vedere Decizia 2011/522/PESC a Consiliului din 2 septembrie 2011 de modificare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei(5), Decizia 2011/523/UE a Consiliului din 2 septembrie 2011 de suspendare parțială a aplicării Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Arabă Siriană(6), Regulamentul (UE) nr. 878/2011 al Consiliului din 2 septembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria(7) și Regulamentul (UE) nr. 1011/2011 al Consiliului din 13 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria(8),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât libertatea religioasă, de convingere, de conștiință și de gândire reprezintă valori fundamentale și universale și constituie elemente esențiale ale democrației; întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății religioase, de convingere, de conștiință și de gândire și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume;

Egipt

B.  întrucât Egiptul trece printr-o perioadă critică a tranziției democratice și se confruntă cu provocări și dificultăți considerabile în acest proces; întrucât dezvoltarea economică și un standard de viață mai ridicat al populației sunt esențiale pentru stabilitatea politică și socială pe termen lung a țării;

C.  întrucât, la 9 octombrie 2011, cel puțin 25 de cetățeni egipteni au fost uciși și peste 300 au fost răniți în Cairo, în cursul unui marș pașnic organizat de creștinii copți, pornind din cartierul Shubra din nordul capitalei și îndreptându-se spre clădirea Maspero a televiziunii de stat, pentru a protesta împotriva unui atac asupra unei biserici copte din Assuan, pentru a lupta împotriva discriminării religioase și a solicita adoptarea unei legi unificate privind construirea de lăcașuri de cult, incriminarea efectivă a discriminării religioase și reconstruirea bisericii care fusese atacată;

D.  întrucât autoritățile egiptene au răspuns la acest eveniment tragic printr-o inspecție a biroului procurorului general în zona Maspero, printr-o anchetă sub autoritatea judiciară militară și prin înființarea unei comisii de informare compusă din membri ai puterii judecătorești care să investigheze incidentele cu scopul de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de incitarea la violență și de actele de violență; întrucât autoritățile egiptene au inițiat o analiză imediată a unui proiect de decret menit să legalizeze statutul lăcașurilor de cult construite fără o autorizație adecvată; întrucât autoritățile egiptene au inițiat, la cererea liderilor mai multor grupuri religioase, o dezbatere socială asupra proiectului de cod unificat privind construcția de lăcașuri de cult în vederea adoptării codului și au decis să prezinte amendamente la Codul penal pentru a combate discriminarea, atât în sectorul public, cât și în cel privat;

E.  întrucât s-a relatat că, din martie 2011, zeci de mii de copți au fugit din Egipt;

F.  întrucât civilii arestați în temeiul legii privind starea de urgență sunt judecați în fața unor tribunale militare, ceea ce încalcă dreptul la un proces corect și le refuză acuzaților dreptul la apel; întrucât organizațiile din domeniul drepturilor omului au relatat că peste 12 000 de civili au fost judecați în fața acestor tribunale speciale începând din martie 2011;

G.  întrucât Maikel Nabil Sanad a fost arestat de poliția miliară la 28 martie 2011 la locuința sa din Cairo pentru că și-a exprimat opiniile online, criticând rolul armatei egiptene în cursul revoluției populare și după aceasta; întrucât, la 10 aprilie 2011, acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru „insultarea armatei” după un proces sumar și inechitabil într-un tribunal militar, fără ca avocatul, familia sau prietenii săi să fie prezenți;

H.  întrucât amenințările proferate la adresa ONG-urilor, în special a celor implicate în apărarea drepturilor omului, în cadrul unei campanii intense de defăimare lansate de presa de stat, au încercat să submineze credibilitatea acestor organizații și să le stigmatizeze în ochii publicului, acuzându-le că acționează împotriva intereselor Egiptului;

I.  întrucât televiziunea egipteană de stat a incitat la și mai multă violență cerându-le oamenilor să „protejeze armata”;

J.  întrucât perioada de tranziție de după revoluția din 25 ianuarie 2011 din Egipt a fost caracterizată de o tendință spre marginalizarea femeilor, manifestată prin excluderea acestora din Comitetul Constituțional; întrucât, în cadrul revizuirii legii privind drepturile politice, cota de reprezentare a femeilor a fost abolită;

K.  întrucât este îngrijorat de răpirea unor fete copte care au fost forțate să se convertească la Islam;

Siria

L.  întrucât, de la începutul represiunii violente a protestatarilor pașnici din Siria în martie 2011, execuțiile, violențele și torturile sistematice s-au intensificat dramatic, iar forțele armate și de securitate siriene continuă să răspundă cu execuții selective, acte de tortură și arestări în masă; întrucât, conform estimărilor ONU, peste 3 000 de oameni și-au pierdut viața, un număr mult mai mare de persoane au fost rănite și câteva mii au fost închise; întrucât numeroși sirieni se confruntă cu o situație umanitară din ce în ce mai gravă, ca rezultat al violențelor și al refugierii populației;

M.  întrucât în continuare nu li se permite accesul în țară jurnaliștilor și observatorilor internaționali; întrucât rapoartele activiștilor pentru drepturile omului din Siria și imaginile înregistrate cu telefoanele mobile sunt singurele mijloace de documentare a încălcărilor masive ale drepturilor omului și a atacurilor sistematice (selective sau la întâmplare) îndreptate împotriva protestatarilor pașnici și a cetățenilor sirieni, în general;

N.  întrucât evenimentele care au loc în prezent în Siria sunt însoțite de acțiuni care au drept obiectiv să provoace conflicte interetnice și interconfesionale și să agraveze tensiunile sectare; întrucât unele rapoarte estimează că populația creștină din Siria a scăzut de la 10% la 8%; întrucât mii de creștini irakieni au venit în Siria în încercarea de a scăpa de violențele îndreptate împotriva lor din Irak; întrucât mulți creștini din Siria se tem că vor cădea victime violenței sectare din țară; întrucât comunitățile creștine au de jucat un rol important în democratizarea țării;

O.  întrucât, în concluziile sale din 10 octombrie 2011, Consiliul a salutat eforturile opoziției politice din Siria în direcția înființării unei platforme unite, a solicitat comunității internaționale să salute aceste eforturi și a luat act de înființarea Consiliului Național Sirian (CNS) drept un pas înainte; întrucât în Siria a fost înființat și Comitetul Național pentru Schimbări Democratice,

Egipt

1.  își exprimă din nou solidaritatea cu poporul egiptean în această perioadă critică și dificilă de tranziție spre democrație și continuă să sprijine aspirațiile sale democratice; încurajează UE și statele sale membre să sprijine în continuare eforturile îndreptate spre accelerarea reformelor democratice, economice și sociale din Egipt;

2.  condamnă cu fermitate uciderea protestatarilor din Egipt; transmite sincere condoleanțe familiilor tuturor victimelor; solicită autorităților să se asigure că forțele de securitate nu utilizează forța în mod disproporționat; subliniază dreptul tuturor cetățenilor de a demonstra liber și pașnic, sub protecția adecvată a autorităților de aplicare a legii; solicită autorităților egiptene să-i elibereze pe cei 28 de creștini ce au fost arestați în zona Maspero, precum și pe toți ceilalți arestați;

3.  salută eforturile depuse de autoritățile egiptene pentru a identifica responsabilii și autorii atacurilor împotriva comunităților creștine; subliniază faptul că este important ca evenimentele de la Maspero să facă obiectul unei anchete independente, detaliate și transparente realizate de un organism judiciar civil, pentru a-i trage la răspundere pe toți cei vinovați; subliniază că rolul mass-mediei trebuie analizat în detaliu; ia act de informațiile furnizate de guvern, conform cărora va fi analizat de urgență un proiect de decret având drept obiectiv legalizarea statutului lăcașurilor de cult construite fără o autorizație adecvată și vor fi consolidate instrumentele juridice destinate combaterii discriminării, atât în domeniul public, cât și în cel privat; subliniază, cu toate acestea, faptul că guvernul și autoritățile egiptene au responsabilitatea de a garanta siguranța tuturor cetățenilor și că persoanele responsabile pentru actele de violență trebuie aduse în fața justiției;

4.  solicită autorităților egiptene să asigure respectarea deplină a tuturor drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de asociere, a libertății de întrunire pașnică, a libertății de exprimare și a libertății religioase, de conștiință și de gândire pentru toți cetățenii Egiptului, inclusiv pentru creștinii copți, precum și să garanteze că comunitățile creștinilor copți nu sunt victime ale unor atacuri violente, pot trăi în pace și își pot exprima liber convingerile, în întreaga țară; solicită protecția adecvată a bisericilor pentru a pune capăt agresiunilor constante și distrugerii bisericilor de către extremiști islamici; salută eforturile susținute în vederea adoptării „Codului comun privind construirea de lăcașuri de cult”; subliniază că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă este un drept fundamental al omului, garantat de instrumente juridice; solicită autorităților egiptene să pună capăt discriminării împotriva creștinilor copți, de exemplu eliminând referințele la religie din toate documentele oficiale, și să asigure egalitatea de demnitate și de șanse pentru ca toți cetățenii egipteni să aibă acces la toate posturile publice și politice, inclusiv la reprezentarea în cadrul forțelor armate, în parlament și în guvern;

5.  solicită statelor membre ale UE să respecte cu strictețe poziţia comună a UE privind exporturile de arme; îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, să îndemne statele membre să aplice pe deplin şi să respecte cerinţele poziţiei comune;

6.  consideră că noua constituție ar trebui să prevadă explicit protecția tuturor drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de asociere, a libertății de întrunire pașnică, a libertății de exprimare și a libertății religioase, de conștiință și de gândire, precum și protecția minorităților; solicită autorităților egiptene să se asigure că dispozițiile constituționale sunt incluzive și nu lasă portițe pentru discriminarea nimănui în societatea egipteană;

7.  subliniază importanța desfășurării unor alegeri libere, corecte și transparente în Egipt pentru Adunarea Poporului și pentru Consiliul Shura la sfârșitul anului 2011 și în primele luni ale anului 2012, și pentru funcția de președinte în 2012; încurajează UE și statele sale membre să continue să sprijine și să asiste autoritățile, partidele politice și societatea civilă din Egipt în eforturile depuse pentru realizarea acestui obiectiv; încurajează autoritățile egiptene să faciliteze activitatea organizațiilor străine care intenționează să urmărească procesul electoral pe teren; solicită ca guvernul interimar egiptean să fie înlocuit cât mai curând posibil cu un guvern constituit în funcție de rezultatele alegerilor libere;

8.  solicită Consiliului Suprem al Forțelor Armate (CSFA) să înceteze imediat să aplice legea privind starea de urgență, deoarece aceasta încalcă libertatea de exprimare, asociere și întrunire, pentru a evita ca alegerile parlamentare programate pentru sfârșitul anului să se desfășoare în condiții de stare de urgență;

9.  salută, în acest sens, modificarea Codului penal prin care sunt incriminate actele de discriminare pe motiv de sex, rasă, limbă, religie sau convingeri;

10.  consideră că UE ar trebui să ia măsuri în caz de încălcări grave ale drepturilor omului în Egipt; subliniază că este necesar ca UE să fie pregătită să adopte măsuri suplimentare prin care să acorde asistență poporului egiptean, care face eforturi pentru construirea unui viitor democratic prin mijloace pașnice;

11.  solicită autorităților egiptene să adopte o nouă lege privind asocierea, în conformitate cu standardele internaționale în materie de drepturile omului și în strânsă consultare cu ONG-urile și cu grupurile care activează pentru drepturile omului; subliniază faptul că respectarea drepturilor femeilor, a egalității de gen și a participării politice a femeilor este crucială pentru o dezvoltare democratică reală a Egiptului;

12.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la starea de sănătate a lui Maikel Nabil Sanad, bloggerul aflat în detenție, și solicită eliberarea sa imediată; îndeamnă guvernul și autoritățile egiptene să pună capăt fără întârziere judecării civililor de către tribunalele militare; îndeamnă autoritățile egiptene să se asigure că nicio organizație a societății civile nu este supusă unor intimidări directe sau indirecte în țară și să faciliteze participarea acestor organizații la procesul de tranziție democratică, inclusiv la procesul electoral;

Siria

13.  condamnă ferm folosirea disproporționată și brutală a forței împotriva protestatarilor pașnici și persecutarea sistematică a activiștilor pentru democrație, a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a doctorilor și a personalului medical; își exprimă îngrijorarea profundă față de gravitatea încălcărilor drepturilor omului comise de autoritățile siriene, inclusiv față de arestările în masă, execuțiile extrajudiciare, detențiile arbitrare, disparițiile și actele de tortură, inclusiv asupra copiilor, care ar putea constitui crime împotriva umanității; își reiterează apelul adresat președintelui Bashar Al-Assad și regimului său de a ceda imediat puterea pentru a permite o tranziție democratică în Siria și pentru a lansa reforme democratice profunde;

14.  transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor; salută curajul și hotărârea poporului sirian și sprijină ferm aspirațiile sale de a asigura respectarea deplină a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de a beneficia de condiții economice și sociale mai bune;

15.  își reiterează solicitarea de a se efectua o anchetă independentă, transparentă și eficace în ceea ce privește crimele, arestările, detențiile arbitrare, presupusele dispariții forțate și actele de tortură comise de către forțele de securitate siriene pentru a se garanta că autorii acestor fapte sunt trași la răspundere de către comunitatea internațională; consideră că, pentru a face dreptate poporului sirian și a evita ca astfel de practici să facă noi victime, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui să denunțe Siria în fața Curții Penale Internaționale; solicită să se acorde acces neîngrădit în țară organizațiilor internaționale umanitare și din domeniul drepturilor omului, precum și mass-mediei internaționale; atrage atenția asupra apelului făcut de forțele siriene de opoziție și de demonstranți de a se trimite observatori internaționali;

16.  este profund preocupat de situația creștinilor din Siria, în special de siguranța lor; condamnă acțiunile menite să incite la conflicte interconfesionale; îndeamnă actualele și viitoarele autorități siriene să asigure o protecție fiabilă și eficace a comunităților creștine;

17.  subliniază importanța respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Siria, în special a libertății religioase, de convingere, de conștiință și de gândire; își exprimă, în acest context, sprijinul pentru comunitatea creștină din țară și, în același timp, încurajează această comunitate să se implice în mod pozitiv și constructiv în evenimentele ce au loc în Siria; încurajează, de asemenea, forțele siriene de opoziție să își declare sau să își reconfirme angajamentul cu privire la respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special a libertății religioase, de convingere, de conștiință și de gândire;

18.  salută declarația pozitivă a Consiliului cu privire la eforturile depuse de opoziția politică din Siria în vederea înființării unei platforme unite; invită încă o dată Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei, Consiliul și Comisia să încurajeze și să sprijine în continuare emergența forțelor siriene organizate de opoziție democratică, atât în interiorul Siriei, cât și în afara ei;

19.  salută angajamentul UE de a depune în continuare eforturi pentru o acțiune fermă a ONU în vederea creșterii presiunii internaționale; își reiterează invitația adresată membrilor Consiliului de Securitate al ONU, în special Rusiei și Chinei, de a nu bloca o rezoluție prin care să se condamne utilizarea forței letale de către regimul sirian, să se solicite încetarea utilizării forței și să se stabilească sancțiuni în cazul în care regimul sirian nu se conformează; sprijină ferm decizia UE din 23 septembrie 2011 de a adopta sancțiuni suplimentare împotriva regimului sirian; subliniază că este necesar ca UE să fie pregătită să adopte măsuri suplimentare prin care să acorde asistență poporului sirian, care face eforturi pentru construirea unui viitor democratic prin mijloace pașnice;

20.  salută condamnarea regimului sirian de către Turcia și Arabia Saudită, precum și rolul Turciei în primirea refugiaților;

21.  condamnă ferm actele de violență, hărțuire și intimidare comise împotriva anumitor cetățeni sirieni pe teritoriul UE și reamintește că dreptul de a protesta liber și pașnic în siguranță este garantat pe deplin în statele membre ale UE, inclusiv pentru cei ce protestează împotriva președintelui Bashar al-Assad;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, guvernului și Congresului Statelor Unite ale Americii, Secretarului General al Ligii Arabe, guvernului Republicii Arabe Egipt, precum și guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene.

(1) Texte adoptate,P7_TA(2011)0387.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0333.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0064.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2011)0021.
(5) JO L 228, 3.9.2011, p. 16.
(6) JO L 228, 3.9.2011, p. 19.
(7) JO L 228, 3.9.2011, p. 1.
(8) JO L 269, 14.10.2011, p. 18.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate