Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0542/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0471

Prijaté texty
PDF 232kWORD 72k
Štvrtok, 27. októbra 2011 - Štrasburg
Situácia v Egypte a Sýrii, najmä s ohľadom na kresťanské komunity
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o situácii v Egypte a Sýrii, najmä v kresťanských komunitách

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte a Sýrii, najmä na uznesenie z 15. septembra 2011 o situácii v Sýrii(1), zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike(2) a zo 17. februára 2011 o situácii v Egypte(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2011 o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania(4),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/HR) o Sýrii z 8. októbra 2011 a o Egypte z 10. októbra 2011,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 20. februára 2011,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 10. októbra 2011 o Sýrii a na závery Európskej rady z 23. októbra 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnými stranami sú aj Egypt a Sýria,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/522/SZBP z 2. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii(5), rozhodnutie Rady 2011/523/EÚ z 2. septembra 2011, ktorým sa čiastočne pozastavuje vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou(6), nariadenie Rady (EÚ) č. 878/2011 z 2. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii(7), a nariadenie Rady (EÚ) č. 1011/2011 z 13. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom situáciu v Sýrii(8),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže slobody náboženského vyznania, viery, svedomia a myslenia sú podstatnými a všeobecnými hodnotami a tvoria základné prvky demokracie; keďže Európska únia opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobôd náboženského vyznania, viery, svedomia a myslenia a zdôraznila, že vlády sú povinné zaručiť tieto slobody na celom svete;

Egypt

B.  keďže Egypt prechádza kritickým obdobím demokratizácie a čelí značným výzvam a ťažkostiam v tomto procese; keďže hospodársky rozvoj a vyššia životná úroveň obyvateľstva sú kľúčové z hľadiska dlhodobej politickej a sociálnej stability v krajine;

C.  keďže 9. októbra 2011 v Káhire bolo zabitých najmenej 28 a zranených viac ako 300 egyptských občanov počas mierového pochodu, ktorý sa začal v štvrti Šubra v severnej Káhire a následne pokračoval smerom k budove štátnej televízie Maspero a ktorý zorganizovali koptskí kresťania, aby protestovali proti útoku na koptský kostol v Aswane, účinne bojovali proti náboženskej diskriminácii a vyzvali na prijatie jednotného zákona týkajúceho sa výstavby budov pre bohoslužby, na účinné vyhlásenie náboženskej diskriminácie za trestný čin a na rekonštrukciu kostola, na ktorý bol spáchaný útok;

D.  keďže egyptské orgány reagovali na túto tragickú udalosť začatím inšpekcie oblasti Maspero úradom generálneho prokurátora, začatím vyšetrovania pod vedením vojenského súdneho orgánu a zriadením vyšetrovacej komisie zloženej zo sudcov, ktorá mala tieto udalosti vyšetriť, aby sa vyvodila zodpovednosť osôb za podnecovanie k násiliu a násilným činom; začali okamžite zvažovať návrh dekrétu, ktorého zámerom je legalizácia štatútu chrámov postavených bez riadneho povolenia; na základe žiadosti vedúcich rôznych náboženských skupín začali spoločenskú diskusiu o návrhu spoločného kódexu pre výstavbu budov pre bohoslužby v záujme jeho prijatia; a rozhodli o prijatí zmien a doplnení trestného zákonníka s cieľom bojovať proti diskriminácii vo verejnom sektore, ako aj v súkromnej oblasti;

E.  keďže v správach sa uvádza, že od marca 2011 desaťtisíce Koptov opustili Egypt;

F.  keďže civilisti zatknutí na základe zákona o výnimočnom stave sú súdení vojenskými súdmi, ktoré porušujú právo na spravodlivý proces a upierajú obžalovaným právo na odvolanie; keďže organizácie pre ľudské práva uviedli, že od marca 2011 bolo vyše 12 000 civilistov predvedených pred tieto špeciálne súdy;

G.  keďže Michael Nabíl Sanad bol 28. marca 2011 vo svojom dome v Káhire zatknutý vojenskou políciou za vyjadrenie svojho názoru na internete vrátane kritiky namierenej proti úlohe egyptskej armády počas ľudovej revolúcie a po nej; keďže 10. apríla 2011 bol v neprítomnosti svojho právnika, rodiny a priateľov odsúdený na trojročný trest odňatia slobody za „urážku armády“ počas nespravodlivého zrýchleného trestného konania pred vojenským súdom;

H.  keďže hrozby zamerané na mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré sa zapájajú do ochrany ľudských práv, formou intenzívnej kampane ohovárania zo strany štátnej tlače slúžili na to, aby boli tieto organizácie zbavené legitimity a v očiach verejnosti stigmatizované ako subjekty konajúce proti záujmom Egypta;

I.  keďže egyptská štátna televízia vyvolala ešte viac násilia tým, že vyzvala občanov, aby „chránili armádu“;

J.  keďže prechodné obdobie po revolúcii 25. januára 2011 v Egypte sa vyznačovalo tendenciou marginalizovať ženy, ktoré boli vylúčené z ústavného výboru, a keďže kvóty pre ženy boli v rámci revízie zákona o politických právach zrušené;

K.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s únosom koptských dievčat, ktoré boli donútené prestúpiť na islam;

Sýria

L.  keďže od začiatku násilného zásahu voči nenásilným protestujúcim v Sýrii v marci 2011 sa dramaticky vyhrotilo systematické zabíjanie, násilie a mučenie a keďže sýrska armáda a bezpečnostné sily naďalej reagujú cieleným zabíjaním, mučením a masovým zatýkaním; keďže podľa odhadov OSN prišlo o život vyše 3 000 ľudí, mnohí ďalší boli zranení a tisíce osôb boli zadržané; keďže mnohí Sýrčania sú v dôsledku násilia a vysídľovania vystavení zhoršujúcej sa humanitárnej situácii;

M.  keďže žiadnym medzinárodným novinárom ani pozorovateľom ešte stále nie je umožnený prístup do krajiny; keďže správy od sýrskych aktivistov za ľudské práva a zábery z mobilných telefónov sú jedinými prostriedkami na zdokumentovanie rozsiahleho porušovania ľudských práv a systematických, či už cielených alebo náhodných, útokov proti nenásilným protestujúcim a občanom v Sýrii vo všeobecnosti;

N.  keďže udalosti prebiehajúce v Sýrii sprevádzajú kroky zamerané na vyvolanie konfliktu medzi etnikami a vierovyznaniami a na zvýšenie náboženského napätia; keďže podľa niektorých správ mohol odhadovaný podiel kresťanského obyvateľstva v Sýrii klesnúť z 10 na 8 %; keďže tisíce irackých kresťanov prišli do Sýrie, aby unikli cielenému násiliu v Iraku; keďže mnohí kresťania v Sýrii sa obávajú, že sa stanú obeťami sektárskeho násilia v tejto krajine; keďže kresťanské komunity majú dôležitú úlohu v demokratizácii krajiny;

O.  keďže Rada vo svojich záveroch z 10. októbra 2011 uvítala úsilie sýrskej politickej opozície vytvoriť zjednotenú platformu, vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby toto úsilie tiež privítalo, a vzala na vedomie vytvorenie Sýrskej národnej rady (SNC) ako pozitívny krok vpred; keďže v Sýrii bol vytvorený aj Národný výbor pre demokratické zmeny;

Egypt

1.  opätovne vyjadruje svoju solidaritu s egyptským ľudom v tomto rozhodujúcom a zložitom období prechodu k demokracii v krajine a naďalej podporuje jeho túžby po demokracii; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v podporovaní úsilia zameraného na urýchlenie demokratických, hospodárskych a sociálnych reforiem v Egypte;

2.  dôrazne odsudzuje zabíjanie demonštrantov v Egypte; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí; vyzýva orgány, aby zabezpečili, aby bezpečnostné sily nepoužívali neprimeranú silu; zdôrazňuje právo všetkých občanov slobodne sa zúčastňovať na nenásilných demonštráciách s primeranou ochranou zo strany orgánov na presadzovanie práva; vyzýva egyptské orgány, aby prepustili 28 kresťanov zatknutých v Maspere, ako aj ďalšie zatknuté osoby;

3.  víta úsilie egyptských orgánov odhaliť iniciátorov a páchateľov útokov na kresťanské komunity; zdôrazňuje, že je dôležité, aby nezávislé, dôkladné a transparentné vyšetrovanie udalostí v Maspere uskutočnilo nezávislé občianske súdnictvo s cieľom vyvodiť dôsledky voči všetkým zodpovedným osobám; zdôrazňuje, že je potrebné dôkladne sa zaoberať úlohou médií; berie na vedomie vyhlásenia vlády o okamžitom zvážení návrhu dekrétu, ktorého zámerom je legalizácia štatútu chrámov postavených bez riadneho povolenia, ako aj o posilnení právnych nástrojov zameraných na boj proti diskriminácii vo verejnej i súkromnej sfére; zdôrazňuje však zodpovednosť egyptskej vlády a orgánov za zaručenie bezpečnosti všetkých občanov v krajine a za to, aby boli osoby zodpovedné za násilie postavené pred súd;

4.  žiada egyptské úrady, aby zabezpečili plné rešpektovanie všetkých základných práv vrátane slobody združovania, slobody pokojného zhromažďovania a slobody prejavu a slobody náboženského vyznania, svedomia a myslenia pre všetkých egyptských občanov vrátane koptských kresťanov a zaistili, aby sa komunity koptských kresťanov nestávali obeťami násilných útokov a mohli žiť v mieri a slobodne vyjadrovať svoje presvedčenie v celej krajine; vyzýva na primeranú ochranu kostolov s cieľom skoncovať s neustálymi útokmi a ničením kostolov islamskými extrémistami; víta nepretržité úsilie o prijatie Spoločného kódexu výstavby budov pre bohoslužby; zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným právom zaručeným právnymi nástrojmi; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby skoncovali s diskrimináciou koptských kresťanov, napríklad tým, že zo všetkých oficiálnych dokumentov vypustia odkazy na náboženstvo, a aby zaručili rovnakú dôstojnosť a rovnaké príležitosti pre všetkých egyptských občanov, aby mali prístup ku všetkým verejným a politickým postom vrátane zastúpenia v ozbrojených silách, v parlamente a vo vláde;

5.  vyzýva členské štáty EÚ na prísne dodržiavanie spoločnej pozície EÚ o vývoze zbraní; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovú, aby urgovala členské štáty k úplnému vykonávaniu a dodržiavaniu požiadaviek uvedenej spoločnej pozície;

6.  zastáva názor, že v novej ústave by mala byť výslovne ustanovená ochrana všetkých základných práv vrátane slobody združovania, slobody pokojného zhromažďovania, slobody prejavu a slobody náboženského vyznania, svedomia a myslenia, ako aj ochrana menšín; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili inkluzívnu povahu všetkých ústavných ustanovení a aby tieto ustanovenia nijako neumožňovali diskrimináciu akejkoľvek osoby v egyptskej spoločnosti;

7.  zdôrazňuje význam usporiadania slobodných, spravodlivých a transparentných volieb do ľudového zhromaždenia a Madžlis šurá koncom roka 2011 a začiatkom roka 2012, ako aj prezidentských volieb v roku 2012 v Egypte; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v podpore a pomoci egyptským orgánom, politickým stranám a občianskej spoločnosti v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa; podnecuje egyptské úrady, aby uľahčili prácu zahraničným organizáciám, ktorých zámerom je sledovať na mieste volebný proces; žiada, aby egyptská dočasná vláda bola čo najskôr nahradená vládou zostavenou na základe výsledkov slobodných volieb;

8.  vyzýva Najvyššiu radu ozbrojených síl Egypta (SCAF), aby okamžite zrušila výnimočný stav, pretože je v rozpore so slobodou vyjadrovania, združovania a zhromažďovania, s cieľom zabrániť tomu, aby sa parlamentné voľby plánované na koniec roka uskutočnili počas jeho trvania;

9.  víta v tejto súvislosti novelu trestného zákona, ktorá kriminalizuje prejavy diskriminácie na základe pohlavia, rasy, jazyka, náboženstva alebo presvedčenia;

10.  domnieva sa, že EÚ by mala prijať opatrenia v prípade závažného porušovania ľudských práv akéhokoľvek občana v Egypte; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ bola pripravená prijať ďalšie opatrenia na pomoc egyptskému ľudu, ktorý sa usiluje o demokratickú budúcnosť mierovými prostriedkami;

11.  vyzýva egyptské orgány, aby prijali nový zákon o združeniach v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a skupinami na ochranu ľudských práv; zdôrazňuje, že dodržiavanie práv žien, rodovej rovnosti a politickej účasti žien má pre skutočný demokratický vývoj v Egypte zásadný význam;

12.  vyjadruje vážne obavy o zdravotný stav uväzneného bloggera Michaela Nabíla Sanadu a vyzýva na jeho okamžité prepustenie; naliehavo vyzýva egyptskú vládu a egyptské orgány, aby bezodkladne zastavili súdne procesy civilistov pred vojenskými súdmi; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby zaručili, že žiadna organizácia občianskej spoločnosti nebude v krajine priamo ani nepriamo zastrašovaná a aby uľahčili účasť týchto organizácií na procese demokratizácie, a to aj na volebnom procese;

Sýria

13.  dôrazne odsudzuje neprimerané a brutálne použitie násilia voči nenásilným demonštrantom a systematické prenasledovanie aktivistov usilujúcich sa o demokraciu, obhajcov ľudských práv, novinárov, lekárov a zdravotníckeho personálu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv, ktoré páchajú sýrske orgány, vrátane hromadného zatýkania, mimosúdnych popráv, svojvoľného zadržiavania, miznutia osôb a mučenia, a to aj v prípade detí, ktoré by sa mohli považovať za zločiny proti ľudskosti; opakuje svoju výzvu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi a jeho režimu, aby sa okamžite vzdali moci a umožnili tým prechod k demokracii v Sýrii v záujme začatia rozsiahlych demokratických reforiem;

14.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; vyzdvihuje odvahu a odhodlanie sýrskeho ľudu a rozhodne podporuje jeho úsilie o dosiahnutie úplného dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd a záruk lepších hospodárskych a sociálnych podmienok;

15.  opakuje svoju výzvu na nezávislé, transparentné a účinné vyšetrenie prípadov zabitia, zatknutia, svojvoľného zadržiavania a údajných nútených zmiznutí a prípadov mučenia zo strany sýrskych bezpečnostných síl s cieľom zabezpečiť, aby boli páchatelia takýchto činov braní na zodpovednosť pred medzinárodným spoločenstvom; zastáva názor, že Bezpečnostná rada OSN by mala postúpiť prípad Sýrie Medzinárodnému trestnému súdu s cieľom zabezpečiť sýrskemu ľudu spravodlivosť a zabrániť tomu, aby sa ďalšie osoby stali obeťami týchto činov; žiada, aby bol medzinárodným organizáciám a organizáciám pre ľudské práva, ako aj medzinárodným médiám zabezpečený neobmedzený vstup do krajiny, a zdôrazňuje výzvu sýrskej opozície a demonštrantov, aby boli do krajiny vyslaní medzinárodní pozorovatelia;

16.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou kresťanov v Sýrii, najmä pokiaľ ide o ich bezpečnosť; odsudzuje opatrenia zamerané na podnecovanie konfliktov medzi náboženstvami; naliehavo vyzýva súčasné a budúce sýrske orgány, aby komunitám kresťanov poskytli spoľahlivú a účinnú ochranu;

17.  zdôrazňuje význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Sýrii, a najmä slobody náboženského vyznania, viery, svedomia a myslenia; v tejto súvislosti vyjadruje podporu kresťanskej komunite v krajine a zároveň nabáda túto komunitu, aby zohrávala pozitívnu a konštruktívnu úlohu v prebiehajúcich udalostiach v Sýrii; nabáda aj sýrske opozičné sily, aby deklarovali alebo potvrdili svoj záväzok týkajúci sa ľudských práv a základných slobôd, a najmä slobody náboženského vyznania, viery, svedomia a myslenia;

18.  víta pozitívne vyhlásenie Rady o úsilí sýrskej politickej opozície vytvoriť zjednotenú platformu; opakovane vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Ashtonovú, Radu a Komisiu, aby ďalej povzbudzovali a podporovali vznik organizovaných síl sýrskej demokratickej opozície v krajine i mimo nej;

19.  víta odhodlanie EÚ naďalej naliehať na OSN, aby prijala rázne opatrenia na zvýšenie medzinárodného tlaku; opakuje svoju výzvu členom Bezpečnostnej rady OSN, najmä Rusku a Číne, aby neblokovali rezolúciu, v ktorej sa odsudzuje používanie smrtiacej sily zo strany sýrskeho režimu a ktorá obsahuje naliehavú výzvu na ukončenie používania tejto sily, a aby zaviedli sankcie v prípade, že sa tak nestane; dôrazne podporuje rozhodnutie EÚ z 23. septembra 2011 o prijatí ďalších sankcií proti sýrskemu režimu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ bola pripravená prijať ďalšie opatrenia na pomoc sýrskemu ľudu, ktorý sa usiluje o demokratickú budúcnosť mierovými prostriedkami;

20.  víta odsúdenie sýrskeho režimu zo strany Turecka a Saudskej Arábie, ako aj úlohu Turecka pri prijímaní utečencov;

21.  dôrazne odsudzuje násilie, obťažovanie a zastrašovanie niektorých sýrskych občanov, ku ktorému dochádza na území EÚ, a pripomína, že členské štáty EÚ v plnej miere zaručujú právo na slobodný a pokojný protest, a to aj pre tých, ktorí protestujú proti vláde prezidenta Baššára al-Assada;

o
o   o

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde USA a kongresu USA, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, vláde Egyptskej arabskej republiky a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

(1) P7_TA(2011)0387.
(2) P7_TA(2011)0333.
(3) P7_TA(2011)0064.
(4) P7_TA(2011)0021.
(5) Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 16.
(6) Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 19.
(7) Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011, s. 18.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia