Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0543/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2011 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0472

Приети текстове
PDF 274kWORD 48k
Четвъртък, 27 октомври 2011 г. - Страсбург
Настоящо развитие на положението в Украйна
P7_TA(2011)0472RC-B7-0543/2011

Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2011 г. относно текущите събития в Украйна

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна,

–  като взе предвид доклада за напредъка на Украйна за 2010 г.и прегледа на Европейската политика за съседство (ЕПС) от 25 май 2011 г.,

–  като взе предвид изявлението от 11 октомври 2011 г. на своя председател относно присъдата срещу бившия украински министър-председател Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид изявленията от 5 август и 11 октомври 2011 г. на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по повод присъдата по делото срещу Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид съвместната декларация на срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 29–30 септември 2011 г. във Варшава,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г., и текущите преговори за ново споразумение за асоцииране, включително задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, чиято цел е да замести СПС,

–  като взе предвид Националната индикативна програма за 2011-2013 г. за Украйна,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС насърчава една стабилна и демократична Украйна, която спазва принципите на социалната пазарна икономика и на правовата държава, и зачита правата на човека, защитава малцинствата и гарантира основните права; като има предвид, че вътрешната политическа стабилност на Украйна, както и концентрирането върху вътрешната реформа и съблюдаването на принципите на правовата държава, което включва установяването на справедлив, безпристрастен и независим съдебен процес, е предварително условие за по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Украйна;

Б.  като има предвид, че основните цели на външната политика на Европейския парламент са засилване и насърчаване на отношенията с Украйна и укрепване на Европейската политика за съседство (ЕПС), която се стреми да поощрява политическите, икономическите и културните връзки на съответните страни с ЕС и неговите държави-членки;

В.  като има предвид, че решението от 11 октомври 2011 г. на Печерския районен съд в Украйна да осъди бившия министър-председател Юлия Тимошенко на седем години лишаване от свобода, три години забрана за политическа дейност, глоба от 200 милиона щатски долара и конфискуване на цялата й собственост, е широко възприемано или като акт на отмъщение, или като част от опит за осъждане и лишаване от свобода на членове на опозицията с цел да им се попречи да се кандидатират и да участват в кампанията за парламентарните избори следващата година и за президентските избори през 2015 година;

Г.  като има предвид, че на 12 октомври 2011 г. Службата за сигурност на Украйна образува ново наказателно производство срещу Юлия Тимошенко и бившия министър-председател Павло Лазаренко по обвинение в заговор, по време на мандата като президент и действителен собственик на Обединените енергийни системи на Украйна, за злоупотреба с украински публични финансови средства в особено големи размери;

Д.  като има предвид, че нараства броят на длъжностните лица, които са подведени под наказателна отговорност за своите действия, включително бивши правителствени министри, но преди всичко ръководители и заместник-ръководители на държавни служби и инспекторати, ръководители на подразделения на правоприлагащите органи, съдии в районни съдилища и ръководители на местни органи;

Е.  като има предвид, че украинското правителство се ангажира със спектър от законодателни реформи за привеждането на частното и публичното право на страната в съответствие с европейските и международните стандарти;

Ж.  като има предвид, че ЕС продължава да подчертава необходимостта от спазване на принципите на правовата държава, включително чрез установяване на справедлив, безпристрастен и независим съдебен процес, като по този начин се избягва каквато и да е опасност от създаване на впечатление, че съдебните мерки се използват избирателно; като има предвид, че ЕС счита тези принципи за особено важни в страна, която се стреми към установяване на по-тесни договорни отношения и надграждане на базата на политическото си асоцииране със Съюза;

1.  Счита, че задълбочаването на отношенията между ЕС и Украйна и фактът, че на Украйна беше дадена европейска перспектива, са от голямо значение и в интерес и на двете страни; признава стремежите на Украйна, съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз, при условие че са изпълнени всички критерии, включително зачитането на принципите на демокрацията, спазването на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава;

2.  Изразява съжаление по повод на присъдата срещу бившия министър-председател Юлия Тимошенко като едно нарушение на правата на човека и злоупотреба със съдебната система за целите на политическа репресия срещу водещ украински опозиционен политик; подчертава, че законът, избирателно приложен спрямо Тимошенко, датира от съветската епоха и предвижда наказателно преследване за политически решения; като има предвид, че членове 364 и 365 от същия закон, които понастоящем са в процес на преразглеждане от Върховната рада, не съответстват на европейските норми и на тези на ООН;

3.  Настоятелно призовава украинските органи да гарантират справедлив, прозрачен и безпристрастен съдебен процес, ако Юлия Тимошенко обжалва присъдата, както и при другите съдебни производства срещу членове на предишното правителство; настоява на Юлия Тимошенко да се разреши да упражни правото си да участва пълноценно в политическия процес както понастоящем, така и при предстоящите избори в Украйна;

4.  Изразява загриженост, че процесът срещу Тимошенко противоречи на поетия от украинското правителство ангажимент за демокрация и спазване на европейските ценности;

5.  Изразява истинска загриженост от продължителното задържане на бившия министър на вътрешните работи Юри Луценко, срещу когото все още няма произнесена присъда в рамките на съдебния процес, както и от други подобни случаи;

6.  Настоява, че всички съдебни производства срещу бивши и настоящи висши правителствени длъжностни лица следва да протичат в съответствие с европейските норми за справедливост, безпристрастност, прозрачност и независимост;

7.  Счита, че ако не бъде преразгледана присъдата срещу Юлия Тимошенко, сключването на споразумението за асоцииране и неговото ратифициране ще бъдат изложени на опасност, като същевременно страната ще се отдалечи от осъществяването на своята европейска перспектива; изразява загриженост от някои сигнали за намаляване на демократичните свободи и от възможното употребяване на държавните институции за партийни цели и за осъществяването на политическо отмъщение;

8.  Подчертава, че укрепването на принципите на правовата държава и вътрешната реформа, включително реална борба срещу корупцията, са от основно значение не само за сключването и ратифицирането на споразумението за асоцииране и за задълбочаването на отношенията между ЕС и Украйна, но също така и за консолидирането на демокрацията в Украйна;

9.  Приветства постигнатото споразумение за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия; счита това споразумение за солидна основа за евентуалното приключване на преговорите по споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна;

10.  Изразява тревога от докладите за влошаване на положението със свободата на медиите и плурализма в Украйна; призовава органите да предприемат всички необходими стъпки, за да защитават тези основни аспекти на демократичното общество и да се въздържат от каквито и да са опити да контролират пряко или косвено съдържанието на репортажите по националните медии;

11.  Решително подкрепя препоръките, изброени в съвместното становище на Венецианската комисия и ОССЕ/БДИЧП относно проекта за закон за парламентарни избори; счита за особено важно тези препоръки да бъдат приети и приложени по един бърз, обхватен и изчерпателен начин, който да включва и опозицията, и гражданското общество;

12.  Настоятелно призовава всички политически сили в Украйна да проведат честно и прозрачно разискване относно процеса на вземане на политически решения; настоява, че разследването на възможни пропуски в рамките на този процес следва да се извършва от парламентарна анкетна комисия;

13.  Счита, че отложената неотдавна среща с президента Янукович би предоставила чудесна възможност за обсъждане на сериозните притеснения, които бяха изложени на украинското правителство, и за възобновяване на конструктивния диалог, който би могъл да доведе до парафирането на споразумението за асоцииране, при условие че се осъществи значим напредък по оставащите технически въпроси и ключови политически пречки; призовава Съвета и Комисията да пренасрочат срещата с президента Янукович, така че тя да се проведе преди планираната среща на високо равнище между ЕС и Украйна през декември 2011 г.;

14.  Призовава Комисията да подкрепя съдебната реформа в Украйна, като използва по-добре Програмата на ЕС за изграждане на капацитет, и да обсъди създаването на Консултативна група на ЕС на високо равнище за Украйна, за да подпомогне Украйна в нейните усилия за привеждане в съответствие със законодателството на ЕС, включително в областта на съдебната система;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Украйна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Правна информация - Политика за поверителност