Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2865(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0543/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/10/2011 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0472

Texte adoptate
PDF 204kWORD 50k
Joi, 27 octombrie 2011 - Strasbourg
Evoluţiile actuale din Ucraina
P7_TA(2011)0472RC-B7-0543/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2011 referitoare la evoluțiile actuale din Ucraina

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina,

–  având în vedere ediția din 2010 a Raportului periodic privind progresele realizate de Ucraina, precum și analiza politicii europene de vecinătate (PEV) din 25 mai 2011,

–  având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European cu privire la condamnarea fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, la 11 octombrie 2011,

–  având în vedere declarațiile din 5 august și 11 octombrie 2011 ale Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, referitoare la sentința pronunțat în cazul Iuliei Timoșenko,

–  având în vedere Declarația comună a Summitului Parteneriatului estic, care a avut loc la Varșovia la 29 și 30 septembrie 2011,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană și Ucraina, intrat în vigoare la 1 martie 1998, și negocierile în curs cu privire la acordul de asociere, inclusiv la Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, destinat să înlocuiască APC,

–  având în vedere Programul orientativ național 2011-2013 pentru Ucraina,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE sprijină ideea unei Ucraine stabile și democratice, care respectă principiile economiei sociale de piață, ale statului de drept și ale drepturilor omului, protejează minoritățile și garantează drepturile fundamentale; întrucât stabilitatea politică internă a Ucrainei, inclusiv concentrarea sa asupra reformei interne și respectarea statului de drept prin asigurarea unor proceduri judiciare echitabile, imparțiale și independente reprezintă o condiție necesară pentru continuarea dezvoltării relațiilor dintre UE și Ucraina;

B.  întrucât unul dintre principalele obiective ale politicii externe a Parlamentului European este îmbunătățirea și stimularea relațiilor cu Ucraina și consolidarea PEV, ce urmărește încurajarea relațiilor politice, economice și culturale dintre țările în cauză și UE și statele sale membre;

C.  întrucât hotărârea Tribunalului Districtual Pecersk din Ucraina de la 11 octombrie 2011 privind condamnarea fostului prim-ministru, Iulia Timoșenko, la șapte ani de închisoare, interzicerea activităților politice timp de trei ani, o amendă de 200 de milioane USD și confiscarea tuturor bunurilor sale este percepută, în general, fie ca un act de răzbunare, fie ca o încercare de condamnare și încarcerare a membrilor opoziției pentru a nu le permite să candideze și să facă campanie în cadrul alegerilor parlamentare de anul viitor și în cele prezidențiale din 2015;

D.  întrucât, la 12 octombrie 2011, Serviciul de Securitate al Ucrainei a inițiat o nouă acțiune penală împotriva Iuliei Timoșenko și a fostului prim-ministru Pavlo Lazarenko, care sunt acuzați că au conspirat, în capacitate de președinte și proprietar de fapt al companiei United Energy Systems din Ucraina, în vederea deturnării masive de fonduri publice;

E.  întrucât s-au inițiat acțiuni penale împotriva unui număr din ce în ce mai mare de demnitari, inclusiv foști miniștri, dar mai ales șefi (adjuncți) de departamente de stat și inspectorate, șefi ai birourilor agențiilor de aplicare a legii, judecători ai tribunalelor regionale și șefi ai autorităților locale;

F.  întrucât Guvernul Ucrainei s-a angajat să realizeze o serie de reforme juridice care vizează să alinieze dreptul public și privat ucrainean la standardele europene și internaționale;

G.  întrucât UE subliniază în continuare faptul că este necesar să se respecte statul de drept, inclusiv prin asigurarea unor proceduri judiciare echitabile, imparțiale și independente, evitându-se astfel riscul de a da impresia că măsurile judiciare sunt aplicate în mod selectiv; întrucât UE consideră că aceste principii sunt deosebit de importante într-o țară care aspiră să dezvolte relații contractuale mai profunde și să-și consolideze asocierea politică cu Uniunea,

1.  consideră că aprofundarea relațiilor dintre UE și Ucraina și oferirea unei perspective europene Ucrainei sunt foarte importante și sunt în interesul ambelor părți; recunoaște aspirațiile Ucrainei de a deveni membră a UE în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu condiția să îndeplinească toate criteriile, inclusiv respectarea principiilor democrației, ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept;

2.  regretă sentința pronunțată în cazul fostului prim-ministru, Iulia Timoșenko și o consideră o încălcare a drepturilor omului și un abuz al puterii judecătorești în scopul suprimării politice a celui mai proeminent politician al opoziției ucrainene; subliniază că legislația aplicată în mod selectiv împotriva Iuliei Timoșenko datează din epoca sovietică și prevede urmărirea penală din motive politice; întrucât articolele 364 și 365 din legea respectivă, care se află în prezent în curs de revizuire de către Rada Supremă, nu sunt conforme cu standardele Europene și ale ONU;

3.  îndeamnă autoritățile din Ucraina să asigure o procedură echitabilă, transparentă și imparțială în cazul unui recurs din partea Iuliei Timoșenko și în cadrul altor procese intentate împotriva membrilor fostului guvern; insistă ca Iuliei Timoșenko să i se permită să își exercite integral dreptul de a lua parte la procesul politic începând din acest moment și în cursul următoarelor alegerilor din Ucraina;

4.  își exprimă preocuparea față de faptul că procesul Iuliei Timoșenko contravine angajamentului asumat de guvernul Ucrainei în ceea ce privește democrația și valorile europene;

5.  își exprimă preocuparea sinceră cu privire la detenția prelungită a fostului ministru de interne, Iuri Luțenko, în procesul său nefiind încă pronunțată nicio sentință, precum și cu privire la alte cazuri asemănătoare;

6.  insistă ca toate procedurile judiciare împotriva foștilor și actualilor înalți demnitari din guvern să se desfășoare conform standardelor europene de corectitudine, imparțialitate, transparență și independență;

7.  consideră că, în cazul în care condamnarea Iuliei Timoșenko nu este revizuită, acest lucru va periclita încheierea acordului de asociere și ratificarea sa, îndepărtând țara și mai mult de realizarea perspectivei sale europene; își exprimă preocuparea față de ceea ce pare a fi reducerea libertăților democratice, precum și de posibila utilizare a instituțiilor de stat în scopuri partizane și pentru răzbunare politică;

8.  subliniază că consolidarea statului de drept și a reformei interne, care să includă combaterea credibilă a corupției, este esențială nu numai pentru încheierea și ratificarea acordului de asociere și pentru aprofundarea relațiilor dintre UE și Ucraina, ci și pentru consolidarea democrației în Ucraina;

9.  salută convenirea încheierii unei Zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare; consideră acest acord drept o bază solidă pentru eventuala finalizare a negocierii unui Acord de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina;

10.  este alarmat de informațiile privind restricționarea libertății și pluralismului mass-mediei în Ucraina; invită autoritățile să ia toate măsurile necesare pentru a proteja aceste aspecte fundamentale ale unei societăți democratice și să se abțină de la orice tentativă de a controla, în mod direct sau indirect, conținutul informațiilor prezentate de mass-media;

11.  sprijină ferm recomandările exprimate în avizul comun emis de Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR referitoare la proiectul de lege privind alegerile parlamentare; consideră că este esențial ca recomandările respective să fie adoptate și puse în aplicare rapid și în întregime, prin intermediul unor proceduri care să implice și opoziția și societatea civilă;

12.  îndeamnă toate forțele politice din Ucraina să organizeze dezbateri echitabile și transparente cu privire la procesul decizional politic; insistă ca investigațiile privind posibilele deficiențe ale acestui proces să fie conduse de o comisie parlamentară de anchetă;

13.  consideră că recent amânata întâlnire cu președintele Ianukovici ar fi fost o ocazie excelentă de a aborda o serie de aspecte grave care au fost comunicate guvernului ucrainean și de a restabili un dialog constructiv, care ar putea duce la semnarea acordului de asociere, cu condiția realizării unor progrese semnificative în privința obstacolelor tehnice și politice importante rămase; solicită Consiliului și Comisiei să reprogrameze întâlnirea cu președintele Ianukovici înainte de Summitul UE-Ucraina prevăzut pentru decembrie 2011;

14.  invită Comisia să sprijine reforma sistemului judiciar din Ucraina, folosind în mod mai eficient programul UE de consolidare a capacităților și să ia în calcul înființarea unui grup al UE consultativ la nivel înalt pentru a susține Ucraina în eforturile sale de a-și alinia legislația la legislația UE, inclusiv în materie judiciară;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Ucrainei, precum și adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate