Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2865(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0543/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2011 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0472

Sprejeta besedila
PDF 116kWORD 45k
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg
Sedanje razmere v Ukrajini
P7_TA(2011)0472RC-B7-0543/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 o sedanjih razmerah v Ukrajini

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini,

–  ob upoštevanju poročila o napredku Ukrajine v letu 2010 in pregleda evropske sosedske politike z dne 25. maja 2011,

–  ob upoštevanju izjave svojega predsednika v zvezi z obsodbo nekdanje predsednice ukrajinske vlade Julije Timošenko z dne 11. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o sodbi v zadevi Julije Timošenko z dne 5. avgusta in 11. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva 29. in 30. septembra 2011 v Varšavi,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati 1. marca 1998, ter potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, tudi o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, ki naj nadomesti sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

–  ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Ukrajino za obdobje 2011–2013,

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker je EU naklonjena stabilni in demokratični Ukrajini, ki bo spoštovala načela socialnega tržnega gospodarstva, pravne države in človekove pravice ter ščiti manjšine in zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic; ker so notranja politična stabilnost Ukrajine, tudi njena osredotočenost na notranje reforme in spoštovanje pravne države ter vzpostavitev poštenih, nepristranskih in neodvisnih sodnih postopkov predpogoj za nadaljnji razvoj odnosov med EU in Ukrajino;

B.  ker je eden glavnih zunanjepolitičnih ciljev Parlamenta poglabljanje in spodbujanje odnosov z Ukrajino ter krepitev evropske sosedske politike, katere namen je spodbujati politične, gospodarske in kulturne odnose med zadevnimi državami ter EU in njenimi državami članicami;

C.  ker je okrožno sodišče Pečersk v Ukrajini 11. oktobra 2011 nekdanjo predsednico vlade Julijo Timošenko obsodilo na sedem let zaporne kazni, triletno prepoved politične dejavnosti, kazen 200 milijonov USD in zaplembo vsega premoženja, kar se v veliki meri kaže kot maščevanje ali poskus, da bi s kazenskimi obsodbami in zapiranjem članov opozicije preprečili njihovo kandidiranje in izvajanje volilne kampanje za parlamentarne volitve prihodnje leto in predsedniške volitve leta 2015;

D.  ker je 12. oktobra 2011 ukrajinska varnostna služba sprožila nov kazenski postopek proti Juliji Timošenko in nekdanjemu predsedniku vlade Pavlu Lazarenku, ki sta obtožena zarote, saj naj bi kot predsednica in dejanski lastnik Združenih energetskih sistemov Ukrajine močno zlorabila ukrajinska javna sredstva;

E.  ker je čedalje več uradnikov kazensko odgovornih za svoja dejanja, vključno z nekdanjimi ministri, vendar v glavnem vodje ministrstev in inšpektoratov ali njihovi namestniki, vodje pododdelkov organov kazenskega pregona, sodniki okrožnih sodišč in vodje lokalnih organov;

F.  ker se je ukrajinska vlada zavezala, da bo izvedla številne pravne reforme, ki bodo ukrajinsko javno in zasebno pravo uskladile z evropskimi in mednarodnimi standardi;

G.  ker Evropska unija še naprej poudarja nujnost spoštovanja načel pravne države, tudi vzpostavitev poštenih, nepristranskih in neodvisnih sodnih postopkov, s čimer bi Ukrajina preprečila vtis, da se sodni ukrepi uporabljajo selektivno; ker EU meni, da so ta načela v državi, ki želi skleniti globlja pogodbena razmerja in graditi na političnem združevanju z Unijo, še posebej pomembna;

1.  meni, da je poglabljanje odnosov med EU in Ukrajino ter dajanje Ukrajini evropsko perspektivo velikega pomena in v interesu obeh strani; se strinja s prizadevanji Ukrajine v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji, če so izpolnjeni vsi pogoji, vključno s spoštovanjem načel demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter načela pravne države;

2.  obžaluje obsodbo nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko, saj pomeni kršitev človekovih pravic in zlorabo sodstva za politično zatiranje vodilnih politikov opozicije v Ukrajini; poudarja, da zakon, ki je bil selektivno uporabljen v zadevi Timošenko, izhaja iz sovjetskih časov, saj predvideva kazenski pregon za politične odločitve; ker člena 364 in 365 tega zakona, ki ju sedaj proučuje ukrajinski parlament (vrhovna rada), nista v skladu z evropskimi standardi in standardi ZN;

3.  poziva ukrajinske organe, naj v primeru pritožbe Julije Timošenko zoper obsodbo ter v drugih sojenjih proti članom nekdanje vlade zagotovijo pošten, pregleden in nepristranski sodni postopek; vztraja, da je treba Juliji Timošenko dovoliti, da sedaj in na prihodnjih volitvah v Ukrajini uveljavlja pravico do polne udeležbe v političnem procesu;

4.  je zaskrbljen, ker je proces proti Juliji Timošenko v neskladju z izraženo zavezo ukrajinske vlade demokraciji in evropskim vrednotam;

5.  izraža iskreno zaskrbljenost, ker je nekdanji notranji minister Jurij Lučenko še vedno zaprt, čeprav na procesu proti njemu in v drugih podobnih postopkih še ni bila izrečena sodba;

6.  vztraja, da morajo vsi sodni postopki proti nekdanjim in sedanjim visokim vladnim uradnikom potekati v skladu z evropskimi standardi pravičnosti, nepristranskosti, preglednosti in neodvisnosti;

7.  meni, da bosta v primeru, če krivična obsodba Julije Timošenko ne bo popravljena, sklenitev in ratifikacija pridružitvenega sporazuma ogroženi, država pa se bo še bolj oddaljila od uresničevanja svoje evropske perspektive; izraža zaskrbljenost zaradi nekaterih znamenj, ki kažejo na nazadovanje demokratičnih svoboščin ter na morebitno zlorabo državnih institucij za strankarske namene in politično maščevanje,

8.  poudarja, da so krepitev načel pravne države in notranje reforme, vključno z verodostojnim bojem proti korupciji, bistvene ne le za sklenitev in ratifikacijo pridružitvenega sporazuma in poglobitev odnosov med EU in Ukrajino, temveč tudi za utrditev demokracije v Ukrajini;

9.  pozdravlja doseženi dogovor o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine; meni, da je ta sporazum trdna osnova za morebitno končanje pogajanj o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Ukrajino;

10.  je zaskrbljen zaradi poročil o slabšanju medijske svobode in pluralizma o Ukrajini; poziva oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito teh bistvenih vidikov demokratične družbe ter se vzdržijo vseh poskusov neposrednega ali posrednega nadzora vsebine poročanja nacionalnih medijev;

11.  odločno podpira priporočila o predlogu zakona o parlamentarnih volitvah, predstavljena v skupnem mnenju Beneške komisije in OVSE/ODIHR; meni, da je treba ta priporočila hitro, vključujoče in celovito sprejeti in izvajati, v kar je treba vključiti tako opozicijo kot civilno družbo;

12.  odločno poziva vse politične sile v Ukrajini, naj opravijo pravično in pregledno razpravo o procesu sprejemanja političnih odločitev; vztraja, da mora parlamentarni preiskovalni odbor opraviti preiskavo o morebitnem nepravilnem izvajanju tega postopka;

13.  meni, da bi bilo nedavno preloženo srečanje s predsednikom Janukovičem pomembna priložnost za obravnavanje resnih pomislekov, naslovljenih na ukrajinsko vlado, in za ponovno vzpostavitev konstruktivnega dialoga, ki bi lahko pripomogel k parafiranju pridružitvenega sporazuma, če bo dosežen dovolj velik napredek pri odstranjevanju tehničnih in ključnih političnih ovir, ki še obstajajo; poziva Svet in Komisijo, naj določita nov datum za srečanje s predsednikom Janukovičem, da bo potekalo pred načrtovanim vrhunskim srečanjem med EU in Ukrajino decembra 2011;

14.  poziva Komisijo, naj z boljšo uporabo programa EU za izgradnjo zmogljivosti pomaga pri reformi sodstva v Ukrajini in naj preuči ustanovitev svetovalne skupine EU na visoki ravni za Ukrajino, da bi ji pomagala pri prizadevanjih za uskladitev njene zakonodaje z zakonodajo EU, tudi na področju sodstva;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov