Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2875(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0541/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0475

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 51k
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg
Bahrain
P7_TA(2011)0475RC-B7-0541/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Bahrainista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista ja erityisesti 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta(1) sekä 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä(2),

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon(3),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 12. huhtikuuta 2011 antaman lausuman kahden bahrainilaisen kansalaisaktivistin kuolemasta ja 28. huhtikuuta 2011 antaman lausuman, jossa tuomittiin neljälle bahrainilaiselle rauhanomaisiin mielenilmauksiin osallistumisesta langetetut kuolemantuomiot,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan 3. lokakuuta 2011 järjestämän kuulemistilaisuuden Bahrainista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10., 12. ja 18. maaliskuuta, 3. toukokuuta, 1. heinäkuuta, 31. elokuuta sekä 8. ja 30. syyskuuta 2011 antamat julkilausumat Bahrainista ja 12. lokakuuta 2011 Euroopan parlamentissa antaman julkilausuman Egyptin, Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta, 12. huhtikuuta ja 21. maaliskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Bahrainista,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 23. kesäkuuta ja 30. syyskuuta 2011 antamat julkilausumat 21 bahrainilaisen poliittisen aktivistin, ihmisoikeuksien puolustajan ja oppositiojohtajan saamista tuomioista,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 66. istunnossa 29. syyskuuta 2011 annetun julkilausuman Bahrainista,

–  ottaa huomioon Bahrainin kuningaskunnan ulkoministeriön 5. lokakuuta 2011 antaman lehdistötiedotteen ja Bahrainin terveysministeriön 30. syyskuuta 2011 antaman lausuman lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan saamista tuomioista,

–  ottaa huomioon Bahrainin yleisen syyttäjän 23. lokakuuta 2011 antaman lausuman aiemmin sotilastuomioistuimessa tuomittujen lääkäreiden uudesta oikeudenkäynnistä,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joissa Bahrain on sopimuspuolena,

–  ottaa huomioon Bahrainin valtiosäännön 19 artiklan d alakohdan,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 laaditut ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2010 julkaistun Human Rights Watchin raportin,

–  ottaa huomioon lääkäreiden julkisen selvityksen ”Health Services paralyzed: Bahrain's military crackdown on Patients on April 2011”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kansanliikkeiden innoittamana Bahrainissa on helmikuusta lähtien järjestetty säännöllisesti demokratiaa puolustavia rauhanomaisia mielenilmauksia, joissa on vaadittu institutionaalisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, joiden tavoitteena on saavuttaa todellinen demokratia, torjua korruptiota ja nepotismia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, kaventaa sosiaalista eriarvoisuutta ja parantaa taloudellisia ja sosiaalisia oloja; toteaa, että Bahrainin viranomaiset tukahduttivat nämä rauhanomaiset mielenilmaukset liiallisin voimakeinoin tappaen kymmeniä mielenosoittajia ja että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin liian hitaasti ja ponnettomasti;

B.  ottaa huomioon, että Bahrainin hallituksen pyynnöstä maahan on siirretty Persianlahden yhteistyöneuvoston tunnusten alla tuhansien sotilaiden vahvuisia ulkomaisia joukkoja Saudi-Arabiasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista;

C.  toteaa, että ainakin 20 lääkärille ja muulle hoitohenkilökunnan jäsenelle langetettiin 5-15 vuoden pituisia vankeustuomioita väitetystä hallituksenvastaisesta toiminnasta, kun he olivat aiemmin tänä vuonna ammattivelvollisuutensa ja ammattietiikan mukaisesti hoitaneet loukkaantuneita mielenosoittajia tasavertaisesti ja syrjimättä, ja että tuomiot vahvistettiin sotilastuomioistuimessa 29. syyskuuta 2011; ottaa huomioon, että kansainvälisen painostuksen vuoksi Bahrainin yleinen syyttäjä Ali al-Boainain ilmoitti keskiviikkona 5. lokakuuta 2011, että näiden 20:n tapaukset olisi käsiteltävä uudelleen siviilituomioistuimessa, ja että oikeudenkäynti alkoi 23. lokakuuta 2011;

D.  ottaa huomioon, että monet tuomituista lääkäreistä ovat saaneet koulutuksensa EU:n jäsenvaltioissa, he kuuluvat EU:ssa toimiviin lääkäreiden ammattialajärjestöihin ja heillä on kansainvälisten kollegojen keskuudessa hyvä maine;

E.  toteaa, että lääkäreihin ja muuhun hoitohenkilökuntaan kohdistetuista vastatoimista on vakavia seurauksia kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen toiminnalle; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on tuominnut turvallisuusjoukkojen toteuttamat lääkintätilojen valtaukset sekä hoitohenkilökunnan mielivaltaiset pidätykset ja pahoinpitelyn järkyttävinä ja laittomina;

F.  ottaa huomioon, että sotilasjohtoinen kansallisen turvallisuuden vetoomustuomioistuin vahvisti 6. syyskuuta 2011 ainakin 21 johtavalle bahrainilaiselle ihmisoikeusaktivistille ja hallinnon vastustajalle, joista kaikki ovat siviilejä, kuten blogikirjoittajat ja ihmisoikeusaktivistit Abduljalil al-Singace ja Abdulhadi al-Khawaja, langetetut tuomiot väitetystä salaliitosta hallituksen kaatamiseksi; toteaa, että tänä vuonna kansallisen turvallisuuden tuomioistuimissa on käsitelty noin 60 siviilin tapaukset;

G.  ottaa huomioon, että viimeaikaisissa uudistuksia vaatineissa mielenilmauksissa on pidätetty monia muita poliittisia aktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia; huomauttaa, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan turvallisuusjoukot ovat kiduttaneet, pahoinpidelleet ja häirinneet heitä;

H.  toteaa, että Kansainvälisen ihmisoikeusliiton (FIDH) apulaispääsihteeriä ja Bahrainin ihmisoikeuskeskuksen puheenjohtajaa Nabeel Rajabia estettiin poistumasta maasta ja että turvallisuusjoukot uhkailevat ja häiritsevät häntä edelleen;

I.  ottaa huomioon, että Bahrainin opettajayhdistyksen entinen varapuheenjohtaja Jalila al-Salman pidätettiin toisen kerran kotonaan 18. lokakuuta 2011; toteaa, että 23. syyskuuta 2011 pidätettiin kuusitoista naista ja neljä tyttöä, joita syytettiin ”laittomasta julkisesta kokoontumisesta”, mellakoinnista ja ”vihanlietsonnasta hallintoa vastaan”;

J.  toteaa, että kuolemantuomiot, jotka langetettiin kahden poliisin tappamisesta hallituksen vastaisten mielenilmausten aikana Bahrainissa syytetyille Ali Abdullah Hassan al-Sankisille ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussainille, vahvistettiin kansallisen turvallisuuden vetoomustuomioistuimessa 22. toukokuuta 2011; ottaa huomioon, että näiden kahden miehen tapaus on viety Bahrainin muutoksenhakutuomioistuimeen, jonka ratkaisua odotetaan 28. marraskuuta 2011;

K.  toteaa, että satoja ihmisiä, esimerkiksi opettajia ja lääkäreitä, on irtisanottu, pidätetty tai syytetty tekaistuin perustein massaoikeudenkäynneissä sotilastuomioistuimissa mielenilmausten jälkeen ja että monet heistä eivät ole saaneet palata työhönsä irtisanomisensa jälkeen siksi, että he ovat tukeneet mielenilmauksia, vaikka kuningas näin lupasikin heistä useimpien kohdalla;

L.  ottaa huomioon, että yli 40 ihmistä on nyt saanut surmansa hallituksen vastaisten mielenosoitusten alettua ja että heihin kuuluu Ahmed al-Jaber al-Qatan, joka ilmeisesti ammuttiin hänen osallistuessaan hallituksen vastaiseen mielenilmaukseen 6. lokakuuta 2011 lähellä pääkaupunki Manamaa ja jonka tapauksen tutkinta on nyt käynnistetty;

M.  ottaa huomioon, että Bahrainiin julistettu kansallinen hätätila peruttiin 1. kesäkuuta 2011 ja että kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa käynnisti 2. heinäkuuta 2011 kansallisen vuoropuhelun, jotta voitaisiin käsitellä bahrainilaisia askarruttavia asioita viimeaikaisten tapahtumien valossa; toteaa, että vuoropuhelun perusteella annetut suositukset on toimitettu kuninkaalle;

N.  ottaa huomioon, että kuningas Hamad perusti 29. kesäkuuta 2011 Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan, jossa on riippumaton kansainvälinen jaosto, tutkimaan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joihin hallitus syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia vaatineita mielenosoittajia vastaan, ja että tutkintalautakunta luovuttaa loppuraporttinsa 23. marraskuuta 2011;

O.  huomauttaa, että 24. syyskuuta 2011 järjestettiin parlamentin alahuoneen vaalit niiden 18 edustajanpaikan täyttämiseksi, jotka vapautuivat Bahrainin oppositiopuolueen Al-Wefaqin vetäydyttyä tämän Lähi-idän maan lainsäädäntöelimestä vastalauseena mielenosoittajien kohtelulle levottomuuksissa aiemmin tänä vuonna;

1.  tuomitsee kansalaisiin Bahrainissa kohdistuneet sortotoimet, joissa on kuollut ja loukkaantunut satoja ihmisiä, ja vaatii vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki rauhanomaisesti mieltään osoittaneet henkilöt, poliittiset aktivistit, ihmisoikeuksien puolustajat, lääkärit ja muun hoitohenkilökunnan, blogikirjoittajat ja toimittajat sekä ilmaisee myötätuntonsa kaikkien uhrien omaisille;

2.  vaatii Bahrainin turvallisuusjoukkoja ja viranomaisia lopettamaan rauhanomaisesti mieltään osoittaneisiin henkilöihin kohdistetun väkivallan, sortotoimet ja pidätykset sekä toimimaan äärimmäisen pidättyvästi pyrkiessään hillitsemään mielenilmauksia; kehottaa viranomaisia toimimaan täysin maan lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

3.  toistaa, että mielenosoittajat ovat ilmaisseet oikeutetut demokraattiset pyrkimyksensä, ja pyytää Bahrainin hallitusta aloittamaan opposition kanssa aidon, mielekkään ja rakentavan vuoropuhelun viipymättä ja ilman lisäehtoja, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat uudistukset, edistää kansallista sovintoa ja palauttaa maahan yhteiskunnallinen yhteisymmärrys;

4.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Bahrainissa on läsnä ulkomaisia joukkoja Persianlahden yhteistyöneuvoston tunnusten alla, ja pyytää vetämään joukot pois välittömästi; toistaa kehotuksensa Persianlahden yhteistyöneuvostolle, että se toimisi rakentavasti välittäjänä rauhanomaisten uudistusten edistämiseksi Bahrainissa;

5.  tuomitsee erityisten sotilastuomioistuinten käytön siviilien kohdalla, sillä se rikkoo oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisiä vaatimuksia, ja korostaa, että siviilihenkilöiden tapaukset on käsiteltävä siviilituomioistuimissa ja että kaikki pidätetyt ansaitsevat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, asianmukaisen mahdollisuuden turvautua asianajajaan ja riittävästi aikaa valmistella puolustusta; vaatii lopettamaan välittömästi siviilihenkilöiden massaoikeudenkäynnit kansallisen turvallisuuden tuomioistuimessa, joka on sotilastuomioistuin;

6.  pitää myönteisenä päätöstä, jonka mukaan lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan tapaus käsitellään uudelleen siviilituomioistuimessa, mutta katsoo, että kaikki syytteet heitä vastaan olisi hylättävä, ja pyytää siviilituomioistuimia vapauttamaan lääkärit ja muun hoitohenkilökunnan ehdoitta ja välittömästi, sillä he toimivat ammattivelvollisuutensa mukaisesti ja heitä on syytetty hoidon antamisesta hallinnon vastustajille ja myös vakavista rikoksista, mutta vaikuttimet tuntuvat poliittisilta eikä syytteiden tueksi ole esitetty uskottavaa näyttöä, ja pyytää myös vapauttamaan kaikki muut poliittiset aktivistit, toimittajat, opettajat, blogikirjoittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat syytteiden ja koko oikeuskäsittelyn mielivaltaisuuden vuoksi; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että ainakin kahdeksan oppositioaktivistia on saanut elinkautisen tuomion ja ainakin kolmetoista on tuomittu jopa 15 vuodeksi vankeuteen;

7.  painottaa, että tasapuolisen hoidon antaminen haavoittuneille on perusluonteinen oikeudellinen velvoite humanitaarisessa oikeudessa, ja kehottaa Bahrainia Geneven sopimusten sopimuspuolena kunnioittamaan sen velvoitteita, jotka koskevat hoidon antamista sairaille ja haavoittuneille;

8.  pyytää Bahrainin kuningaskuntaa toimimaan niin, että kaikki lääkärit ja muu hoitohenkilökunta saavat palata työhönsä ja heille ja heidän puolustusasianajajilleen annetaan mahdollisuus tutustua pidätettyjen lääkäreiden terveydentilaa koskeviin Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan tutkimustuloksiin;

9.  pyytää pidättymään kansallisten turvallisuuslakien väärinkäytöstä;

10.  pyytää viranomaisia palauttamaan kaikki ihmisoikeudet ja perusoikeudet sekä kunnioittamaan niitä, mukaan luettuina tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä verkossa että muualla, sanan- ja kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus, naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo sekä syrjinnän torjunta, ja lakkauttamaan sensuurin; pyytää Bahrainin viranomaisia hyväksymään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun pyynnön saada vierailla maassa;

11.  toteaa, että tuhannet ovat menettäneet työpaikkansa osallistuttuaan hallituksen vastaisiin rauhanomaisiin mielenilmauksiin; pyytää Bahrainin viranomaisia ja asianomaisia eurooppalaisia yrityksiä toimimaan niin, että kyseiset henkilöt saavat työpaikkansa välittömästi takaisin, ja varmistamaan, että heille korvataan tulonmenetykset;

12.  panee tyytyväisenä merkille kuningas Hamadin päätöksen perustaa riippumaton lautakunta tutkimaan ihmisoikeusloukkauksia, joihin hallitus turvallisuusjoukkojensa kautta syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia rauhanomaisesti vaatineita mielenosoittajia vastaan; vaatii lautakuntaa toimimaan täysin puolueettomasti ja avoimesti ja kehottaa Bahrainin hallitusta olemaan puuttumatta sen työhön ja varmistamaan, että rikoksiin ja väkivaltaisiin voimatoimiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen ja heidän tapauksensa käsitellään oikeudenmukaisesti;

13.  pitää myönteisenä Bahrainin ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kehityksen ministeriön perustamista ja kehottaa ministeriötä noudattamaan toiminnassaan kansainvälisiä ihmisoikeusvaatimuksia ja -velvoitteita;

14.  pyytää, että kansainvälisten tarkkailijoiden annetaan olla läsnä poliittisten vankien oikeudenkäynneissä ja että he saavat valvoa ihmisoikeusloukkauksia tutkivan riippumattoman lautakunnan työtä, jotta voidaan varmistaa puolueettomuus kansainvälisten vaatimusten mukaisesti;

15.  kehottaa Bahrainin viranomaisia ja Bahrainin kuningasta muuttamaan Ali Abdullah Hassan al-Sankisin ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussainin kuolemantuomiot vankeusrangaistuksiksi; toistaa vastustavansa jyrkästi kuolemanrangaistuksen käyttöä ja kehottaa Bahrainin viranomaisia keskeyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

16.  katsoo, että vastikään käynnistetty hallituksen vastaisen mielenilmauksen aikana menehtyneen 16-vuotiaan Ahmed al-Jaber al-Qatanin kuoleman tutkinta on suoritettava riippumattomasti ja että tutkinnan tulokset on julkistettava ja syylliset on saatettava oikeuden eteen;

17.  korostaa, että sovinto on olennainen osa uudistusta ja vakautta Bahrainin monimuotoisessa yhteiskunnassa, jossa kunkin kansalaisen oikeudet olisi turvattava tasavertaisesti lain hengen ja kirjaimen mukaisesti;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0148.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0333.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0109.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö