Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2876(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0565/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 12.3
CRE 27/10/2011 - 12.3

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0476

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 35k
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg
Rafah Nashidin tapaus Syyriassa
P7_TA(2011)0476RC-B7-0565/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Rafah Nashedin tapauksesta Syyriassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan sekä vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklan ja sen, että Syyria on näiden sopimusten osapuoli,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 30. elokuuta 2011 antaman lausuman Syyrian heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta ja 23. syyskuuta 2011 antaman lausuman Rafad Nashedin tilanteesta Syyriassa,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin varapuhemiesten Isabelle Durantin ja Libor Roučekin lausumat sekä S&D-ryhmän varapuheenjohtajan Veronique de Keyserin 14., 15. ja 29. syyskuuta 2011 pidetyissä täysistunnoissa esittämät lausumat, joissa kehotetaan vapauttamaan Rafah Nashed,

–  ottaa huomioon 10. ja 23. lokakuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät ja 13. lokakuuta 2011 hyväksytyt pakotteet,

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011(1) ja 7. heinäkuuta 2011(2) Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011(3) Syyrian tilanteesta antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 10. syyskuuta 2011 Syyrian tiedustelupalvelun virkailijat pidättivät mielivaltaisesti Damaskoksen lentokentällä Syyrian ensimmäisen praktiikkaa harjoittavan psykoanalyytikon ja Damascus School of Psychoanalys –oppilaitoksen perustajan Rafah Nashedin; ottaa huomioon, että Nashed tunnetaan psykologisista traumoista kärsivien hoitamisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta kaikkien syyrialaisten vuoropuhelun edistämiseen;

B.  ottaa huomioon, että Rafah Nashed on 66-vuotias ja että hänen terveydentilansa on epävakaa koska hänellä on sydänsairaus, hän on toipumassa syövästä, kärsii korkeasta verenpaineesta ja joutuu ottamaan säännöllisesti lääkkeitä; ottaa huomioon, että hänen terveytensä heikkenee vankilassa, mikä pahentaa hänen sydänsairauttaan;

C.  ottaa huomioon, että Nashed oli matkustamassa Pariisiin tyttärensä luokse, joka odottaa lasta, kun hänet vietiin vankilaan ilman syytettä, ja että aluksi hänen pidättämisensä salattiin;

D.  ottaa huomioon, että 14. syyskuuta 2011 häntä syytettiin ”toiminnasta, joka todennäköisesti vahingoittaa valtion vakautta” ja että tuomari ei suostunut päästämään häntä vapaaksi takuita vastaan; ottaa huomioon, että syytteiden luonne ja vainoharhaisuus, joka on saanut hallituksen valtaansa kuluneiden kuuden kuukauden aikana, antavat aiheen pelätä, että pidätyksestä tulee pitkä ja että sen tarkoituksena on pelotella Syyrian koko älymystöä;

E.  ottaa huomioon, että vain muutamassa tunnissa syntyi valtava kansainvälinen liikehdintä, johon sisältyy vetoomus, jossa vaaditaan Nashedin välitöntä vapauttamista ilman ehtoja;

1.  tuomitsee jyrkästi sen, että Syyrian viranomaiset ovat mielivaltaisesti pidättäneet Rafah Nashedin;

2.  on äärimmäisen huolissaan Nashedista, koska hänen terveydentilansa on huono;

3.  kehottaa Syyrian viranomaisia lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä vapauttamaan Rafah Nashed välittömästi ja ilman mitään ehtoja, takaamaan hänen fyysisen turvallisuutensa ja palauttamaan hänet viipymättä perheensä luokse;

4.  vaatii Syyrian viranomaisia antamaan humanitaarisille järjestöille ja lääkäreille luvan hoitaa väkivallan uhreja ja liikkua maan kaikissa osissa sekä mahdollisuuden tehdä laillista ja rauhanomaista työtään pelkäämättä kostotoimia ja vapaina kaikista rajoituksista, myös oikeudellisesta häirinnästä; kehottaa Syyrian viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, ja pitämään kiinni kansainvälisistä sitoumuksista, jotka turvaavat mielipiteen ja ilmaisun vapauden;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0148.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0333.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0387.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö