Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0186(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0344/2011

Ingediende teksten :

A7-0344/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2011 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0481

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 30k
Dinsdag 15 november 2011 - Straatsburg
Overeenkomst EU-Georgië over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte ***
P7_TA(2011)0481A7-0344/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen (09185/2011),

–  gezien de ontwerpovereenkomst betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (14370/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v, en artikel 218, lid 8, alinea 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0124/2011),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0344/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Georgië.

Juridische mededeling - Privacybeleid