Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0111(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0357/2011

Внесени текстове :

A7-0357/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2011 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0482

Приети текстове
PDF 261kWORD 31k
Вторник, 15 ноември 2011 г. - Страсбург
Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови *
P7_TA(2011)0482A7-0357/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0259),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0146/2011),

–  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0357/2011),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност