Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0111(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0357/2011

Ingediende teksten :

A7-0357/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2011 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0482

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 30k
Dinsdag 15 november 2011 - Straatsburg
Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden *
P7_TA(2011)0482A7-0357/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0259),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0146/2011),

–  gezien de artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0357/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid