Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0111(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0357/2011

Ingivna texter :

A7-0357/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2011 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0482

Antagna texter
PDF 190kWORD 29k
Tisdagen den 15 november 2011 - Strasbourg
Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna *
P7_TA(2011)0482A7-0357/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2011 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (KOM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0259),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0146/2011),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0357/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy