Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. mai 2011 - Strasbourg
 Toidupartiide tähistamine ja märgistamine ***I
 Mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine ***I
 Mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem ***I
 Kitsarööpmelised põllu- ja metsamajanduslikud ratastraktorid ***I
 Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadised ***I
 Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmed ***I
 Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimiskoht ning uksed ja aknad ***I
 Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid ***I
 Tubakatoodetele kohaldatav aktsiis *
 Ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad *
 Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ***II
 Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ***I
 Raadiospektripoliitika ***I
 Kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu
 Institutsioonidevaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kohta
 Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes
 Vabakaubandusleping Indiaga
 ELi ja Jaapani kaubandussuhted
 Metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks
 Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta 2009. aastal
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist
 EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides
Tekstid (617 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika