Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
 „Младежта в движение“ - рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа
 Oбучение в ранна детска възраст в Европейския съюз
 Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания
 Oбществени поръчки
 Кризата в европейския риболовен сектор в резултат на нарастването на цените на петрола
 Преглед на „Small Business Act“
 Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата
 Конвенцията на МОТ, допълнена от препоръка, във връзка с домашните работници
 Резистентността към антибиотици
 Културното измерение на външната дейност на ЕС
 Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии
 Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г.
 Шри Ланка: последващи действия във връзка с доклада на ООН
 Азербайджан
 Беларус
 „Почистване в Европа“ и „Да го направим в целия свят – 2012 г.“
Текстове (669 kb)
Правна информация - Политика за поверителност