Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg
 „Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego
 Nauczanie początkowe
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią
 Zamówienia publiczne
 Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
 Przegląd programu „Small Business Act”
 Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie
 Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych
 Oporność na antybiotyki
 Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE
 Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej
 Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r.
 Sri Lanka: działania w następstwie sprawozdania ONZ
 Azerbejdżan
 Białoruś
 „Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012”
Teksty (404 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności