Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
 Unga på väg – en ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen
 Inlärning i tidig ålder
 Partnerskapsavtaletet om fiske mellan EU och Mauretanien
 Offentliga upphandling
 Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser
 Översyn av småföretagsakten
 Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen
 Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare
 Antibiotikaresistens
 De kulturella aspekterna i EU:s yttre åtgärder
 Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn
 Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014
 Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten
 Azerbajdzjan
 Vitryssland
 Cleanup in Europe och Let´s do it world 2012
Texter (390 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy