Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0163/2011

Predložena besedila :

A7-0163/2011

Razprave :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Glasovanja :

PV 17/11/2011 - 6.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0508

Sprejeta besedila
PDF 275kWORD 49k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike ***I
P7_TA(2011)0508A7-0163/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0494),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 43(2), členov 74 in 77(2), členov 91(1) in 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0292/2010),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. februarja 2011(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 27. januarja 2011(2),

  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. oktobra 2011, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za ribištvo, Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0163/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 107, 6.4.2011, str. 64.
(2) UL C 104, 2.4.2011, str. 47.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. novembra 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike
P7_TC1-COD(2010)0257

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1255/2011.)


PRILOGA

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

V skladu s členom 9 znaša finančni okvir za izvajanje programa za podporo nadaljnjega razvoja celostne pomorske politike za obdobje od 2011 do 2013 40 000 000 EUR. Ta okvir je sestavljen iz zneska 23 140 000 EUR, ki se črpa iz proračuna za leto 2011 brez uporabe razpoložljive razlike iz postavke 2 večletnega finančnega okvira, zneska 16 660 000, ki vključuje dodeljena sredstva za tehnično pomoč, ki je bil predviden v predlogu proračuna in ga je Svet sprejel v obravnavi proračuna za leto 2012, ter dodatnega zneska 200 000 EUR za tehnično pomoč, ki se vnese v proračun za leto 2013.

V ta namen bi bilo treba spremeniti proračun za leto 2011, da bi se ustvarila potrebna nomenklatura in razporedila sredstva v rezervo. Sprejeta proračuna za leti 2012 in 2013 bi morala vključevati ustrezne zneske za ti leti.

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta

Evropski parlament in Svet ne izključujeta možnosti predvideti sprejetje delegiranih aktov v prihodnjih programih za obdobje po letu 2013 na podlagi zadevnih predlogov Komisije.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov