Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0577/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Приети текстове :

P7_TA(2011)0510

Приети текстове
PDF 368kWORD 59k
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г.
P7_TA(2011)0510RC-B7-0577/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно трансатлантическите отношения,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че много глобални предизвикателства в областта на външната политика, сигурността, развитието и околната среда изискват съвместни действия и трансатлантическо сътрудничество и че настоящата икономическа криза излезе на преден план като основно предизвикателство, което подлежи на разрешаване днес;

Б.  като има предвид, че общият дял на ЕС и САЩ представлява половината от световната икономика, като тяхното партньорство, изчислявано на 4,28 трилиона щатски долара, е най-голямото, най-интегрираното и най-дълготрайното в икономическо отношение в света и представлява ключова движеща сила за световното икономическо благоденствие;

В.  като има предвид, че продължаващата финансова и икономическа криза, както в Европа, така и в Съединените щати, представлява заплаха за стабилността и благоденствието на нашите икономики и благосъстоянието на нашите граждани, и като има предвид, че необходимостта от по-тясно икономическо сътрудничество между Европа и Съединените щати никога не е било по-належаща;

Г.  като има предвид, че задължението да се гарантира свобода и сигурност у дома не следва да се изпълнява на цената на жертването на основните принципи по отношение на гражданските свободи и необходимостта от спазване на общите стандарти относно правата на човека;

Д.  като има предвид, че трансатлантическото партньорство се основава на споделени основни ценности като свободата, демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, както и на общи цели като социален напредък и приобщаване, отворени и интегрирани икономики, устойчиво развитие и мирно разрешаване на конфликти, а също и че то е крайъгълен камък на сигурността и стабилността в Евроатлантическия регион;

Работни места и растеж

1.  Приветства заключенията на срещата на върха на Г-20, състояла се на 3 и 4 ноември 2011 г. в Кан, по-конкретно по-отношения на плана за действие за растеж и работни места, на реформата за укрепване на международната финансова система, на продължителните усилия за подобряване на финансово регулиране и на ангажиментите за даване на силен тласък на многостранната търговия и за избягване на протекционизма; счита за съществено на срещата на високо равнище ЕС-САЩ двамата партньори да обещаят да играят водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20; отбелязва разискванията на Г-20 относно пакет варианти за иновативно финансиране и факта, че ЕС продължава да развива идеята за данък върху финансовите транзакции;

2.  Призовава администрациите на ЕС и САЩ да развият и сложат началото на съвместна трансатлантическа инициатива за работни места и растеж, включително на пътна карта за насърчаване на търговията и инвестициите;

3.  Призовава ЕС и САЩ да създадат механизъм за ранно предупреждение за откриване и възпиране на протекционизма в двустранните отношения; припомня значението за трансатлантическата търговия на отворените пазари за обществени поръчки, които осигуряват равен достъп за всички доставчици, по-конкретно за малките и средните предприятия, и във връзка с това призовава САЩ да се въздържат от въвеждането на всякакви изисквания за закупуване на американски стоки; подчертава значението на Споразумението за държавни поръчки на СТО за осигуряване на подобен открит и балансиран достъп до двата пазара;

4.  Подчертава, че за постигането на тези цели е необходимо укрепване на процеса на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС), по-конкретно разработване на общи стандарти за нови области, които изискват регламентиране, като нанотехнологиите, или нововъзникнали икономически сектори, като например технологията за електрически превозни средства; настоятелно призовава ЕС и САЩ да включат представителите на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) отблизо в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със своите колеги от изпълнителната власт отговорността за прилагането на много от решенията на ТИС и за надзора над тяхното изпълнение;

5.  Насърчава обмена на опит и добри практики между ЕС и САЩ по отношение на начини за насърчаване на предприемачеството, включително чрез подкрепа за новосъздадени дружества и справяне с несъстоятелността;

6.  Подчертава необходимостта от заздравяване на усилията за сътрудничество в рамките на партньорството за изследвания и иновации;

7.  Подчертава необходимостта от приемане и прилагане на съвместна пътна карта за суровините на ЕС и САЩ до 2020 г., съсредоточена по-специално върху редкоземните елементи, която следва да насърчава сътрудничеството в областта на иновациите при технологиите за извличане и рециклиране на суровини и научните изследвания с цел намиране на заместители; призовава за трансатлантическа стратегия за насърчаване на глобалното управление във връзка със суровините посредством действия за сътрудничество като Международния форум за суровини, сходен с Международния енергиен форум;

8.  Подчертава значението на сътрудничеството за насърчаване на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и високите стандарти за ядрена безопасност по целия свят и приветства продължаващата координация на програмите за етикетирането на енергийна ефективност за офис-оборудване и на сътрудничеството за развитие на енергийните технологии;

9.  Призовава Комисията да даде тласък на преговорите със САЩ в областта на безопасността на продуктите и приветства въвеждането на правно основание, което ще даде възможност на комисията на САЩ по безопасност на потребителските продукти да преговаря с ЕС относно споразумение за подобряване на обмена на информация за опасни продукти, наранявания и коригиращи действия, предприемани както в държавите-членки на ЕС, така и в САЩ;

Глобално управление, външна политика и развитие

10.  Припомня, че свободните и отворени демокрации насърчават мира и стабилността и са най-добрата гаранция за световната сигурност, и призовава ЕС и САЩ да засилят допълнително сътрудничеството за насърчаване на мира, по-конкретно в Близкия Изток, както и да подкрепят нововъзникващите демокрации в Северна Африка;

11.  Настоятелно призовава ЕС и САЩ да предприемат действия в посока на възобновяване на преките преговори между Израел и палестинците в пълно съответствие с международното право, които да доведат до решение, основано върху съществуването на две държави въз основа на границите от 1967 г. и с Ерусалим като столица на двете държави – на една сигурна държава Израел и на една независима, демократична и жизнеспособна държава Палестина, които да съществуват съвместно в условия на мир и сигурност; призовава държавите-членки и САЩ да разгледат въпроса относно законното искане на палестинците да получат представителство като държава в Организацията на обединените нации в резултат на преговори в рамките на ООН;

12.  Призовава по-специално за обща инициатива ЕС-САЩ, за да бъде убедено израелското правителство да отмени решението си за ускоряване на строителството на 2 000 жилища в Западния бряг и за задържане на митническите постъпления, които дължи на Палестинската власт, като отговор на приемането на Палестина в ЮНЕСКО;

13.  Осъжда остро ескалиращата употреба на сила в Сирия и подкрепя усилията на САЩ и на държавите-членки на ЕС в Съвета за сигурност на ООН за приемане на резолюция, осъждаща използването на смъртоносна сила от страна на сирийския режим и призоваваща за неговото прекратяване, и която да предвижда налагането на санкции, ако това не бъде направено; приветства временното прекратяване на членството на Сирия от страна на Арабската лига и приветства призивите на краля на Йордания, Абдула Втори, към президента Башар ал Асад да се оттегли;

14.  Призовава както САЩ, така и ЕС да продължат да подкрепят временните органи на властта в Либия във всички техни усилия за изграждане на приобщаващо и демократично общество; подчертава в същото време, че тази подкрепа трябва да зависи от пълното зачитане на правата на човека, принципите на правовата държава и политическото участие за всички граждани, и по-специално за жените;

15.  Изразява дълбока загриженост по повод твърденията в последния доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за напредъка на Иран към придобиването на ноу-хау, необходимо за разработване и създаване на ядрено оръжие; осъжда факта, че Иран не оказа пълно сътрудничество на МААЕ въпреки многобройните уверения, че неговата ядрена програма се провежда, за да служи за мирни граждански цели за производство на енергия; счита, че ЕС и САЩ следва да продължат да работят в тясно сътрудничество и в рамките на групата P5+1, за да поддържат силен натиск върху Иран, като използват политически, дипломатически и икономически средства, включително и санкции, с цел да убедят Иран да спазва международните си задължения за неразпространение и да прекрати заплахата, която представлява за международната сигурност;

16.  Подчертава,че ЕС и САЩ съвместно управляват 90 % от помощта за развитие в областта на здравеопазването в световен мащаб и 80 % от общата помощ; приветства възобновения през септември 2011 г. диалог между ЕС и САЩ по въпросите на развитието, тъй като остават само пет години за постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

17.  Призовава ЕС и САЩ на срещата на Г-20 да работят в посока по-голямо сътрудничество в световен мащаб за предотвратяване на спекулативните злоупотреби с цените на храните, както и прекомерното колебание на световните цени на храните; подчертава, че държавите от групата на Г-20 трябва включат и страни, които не членуват в нея, за да се гарантира сближаване в световен мащаб;

18.  Подчертава, че срещата на високо равнище следва да бъде използвана за обмен на мнения и за укрепване на координацията по отношение на трети страни, по-конкретно Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка (BRICS);

19.  Подчертава, че изменението на климата е грижа от световен мащаб, и призовава Комисията да положи усилия за сериозен ангажимент от страна на САЩ за постигане на напредък на предстоящата конференция в Дърбан с цел да се гарантира изготвянето на подробен мандат за завършване на преговорите по световно всеобхватно споразумение относно климата до 2015 г.; във връзка с това изразява загриженост относно законопроект 2594, приет неотдавна от Камарата на представителите на САЩ, в който се призовава за забрана за американските авиокомпании да участват в Схемата на ЕС за търговия с емисии; призовава Сената на САЩ да не приеме този проектозакон и призовава за конструктивен диалог по този въпрос;

20.  Призовава срещата на високо равнище ЕС-САЩ при разискванията относно икономиката да вземе предвид въпроси като опазване на климата, ограниченост на ресурсите и ресурсна ефективност, енергийна сигурност, иновации и конкурентоспособност; отново заявява, че международно координираните действия спомагат за вземане на мерки по отношение на опасенията за изместване на въглеродни емисии от съответните сектори, по-специално от енергоемките отрасли;

Мир и сигурност

21.  Признава, че всички потоци от пътници и стоки в рамките на трансатлантическото пространство следва да подлежат на целесъобразни и пропорционални мерки за сигурност;

22.  Във връзка с това призовава САЩ да се откажат от широките общи ограничения, като например 100 %-ово сканиране на контейнерите или забраната на течности на борда на самолетите и да преминат към по-целеви и основаващи се на риска подходи, например схеми за сигурни оператори и сканиране на течностите;

23.  Приветства във връзка с това започналите през март 2011 г. преговори относно споразумение между ЕС и САЩ за защита на личните данни; отбелязва съобщението на Комисията за приключването на преговорите за постигане на споразумение относно резервационните данни на пътниците (PNR) между ЕС и САЩ, което ще бъде разгледано внимателно от Парламента в контеста на изискванията, изложение в неговите резолюции от 5 май 2010 г(1). и 11 ноември 2010 г.(2)*;

24.  Подчертава значението на доброто прилагане на споразуменията между ЕС и САЩ за екстрадиция и взаимна правна помощ и на свързаните с тях двустранни инструменти;

25.  Отново заявява, че ЕС трябва да продължи както на политическо, така и на техническо равнище, да повдига пред САЩ въпроса за значението, което Съюзът придава на приемането на четирите оставащи държави-членки в програмата за отмяна на визовия режим в най-кратки срокове;

26.  Подчертава необходимостта от защита на целостта на глобалния интернет и свободата на комуникация чрез избягване на едностранни мерки за отнемане на IP адреси или имена на домейни;

27.  Взема предвид конкретните предложения от страна на различните комисии на Европейския парламент и кани делегацията на Европейския парламент в ТЗД да използват техния принос;

o
o   o

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Конгреса на САЩ, съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог и съпредседателите и секретариата на Трансатлантическия икономически съвет.

(1)* ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 70.
(2)** Приети текстове, P7_TA(2010)0397.

Правна информация - Политика за поверителност