Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0577/2011

Razprave :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Glasovanja :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0510

Sprejeta besedila
PDF 209kWORD 54k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011
P7_TA(2011)0510RC-B7-0577/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o vrhovnem srečanju EU in ZDA 28. novembra 2011

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o čezatlantskih odnosih,

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker se je trenutna gospodarska kriza kljub številnim svetovnim izzivom na področju zunanje politike, varnosti, razvoja in okolja, ki zahtevajo skupne ukrepe in čezatlantsko sodelovanje, prebila v ospredje kot največja težava, s katero se je treba soočiti;

B.  ker EU in ZDA skupaj predstavljajo polovico svetovnega gospodarstva in ker je njihovo partnerstvo v vrednosti 4,28 trilijona USD najobsežnejši, najbolj povezan in najdlje trajajoči gospodarski odnos v svetu ter ključna gonilna sila svetovne gospodarske blaginje;

C.  ker finančna in gospodarska kriza tako v Evropi kot v Združenih državah ogroža stabilnost in rast naših gospodarstev ter blaginjo naših državljanov in ker za boj proti tej krizi tesno gospodarsko sodelovanje med Evropo in Združenimi državami še nikoli ni bilo tako nujno kot zdaj;

D.  ker zaradi nujnega zagotavljanja svobode in varnosti doma ne bi smeli žrtvovati temeljnih načel spoštovanja državljanskih svoboščin in skupnih standardov človekovih pravic;

E.  ker čezatlantsko partnerstvo temelji na skupnih temeljnih vrednotah, kot so svoboda, demokracija, človekove pravice in pravna država, ter na skupnih ciljih, kot so socialni napredek in socialna vključenost, odprta in povezana gospodarstva, trajnostni razvoj in mirno reševanje sporov, ter je temelj varnosti in stabilnosti v evro-atlantskem območju,

Delovna mesta in rast

1.  pozdravlja sklepe, sprejete na vrhu G20 v Cannesu dne 3 in 4. novembra 2011, zlasti glede akcijskega načrta za delovna mesta in rast, reforme za okrepitev mednarodnega denarnega sistema, nadaljnjih prizadevanj za izboljšanje finančne ureditve ter zavez za pospešitev večstranske trgovine in preprečitev protekcionizma; meni, da bi se morali na vrhovnem srečanju EU-ZDA obe partnerici zavezati, da bosta prevzeli vodilno vlogo pri uresničevanju zavez G20; je seznanjen z razpravami skupine G20 o različnih možnostih za inovativno financiranje in z dejstvom, da EU še najprej preučuje zamisel o davku na finančne transakcije;

2.  poziva EU in administracijo ZDA, naj razvijeta in sprožita skupno čezatlantsko pobudo za delovna mesta in rast, vključno z načrtom za spodbujanje trgovine in naložb;

3.  poziva EU in ZDA, naj vzpostavijo mehanizem zgodnjega opozarjanja za odkrivanje in odvračanje protekcionizma v medsebojnih dvostranskih odnosih; ponovno opozarja na pomen odprtih trgov javnih naročil za čezatlantsko trgovanje, saj ti trgi omogočajo enak dostop dobaviteljem, zlasti malim in srednjim podjetjem, zato poziva ZDA, naj se odrečejo uvedbi zahteve za nakup ameriških proizvodov; poudarja pomen sporazuma o vladnih naročilih Svetovne trgovinske organizacije za zagotavljanje odprtega in uravnoteženega dostopa na oba trga;

4.  poudarja, da je treba okrepiti proces, ki poteka v čezatlantskem ekonomskem svetu, da se dosežejo ti cilji, zlasti razvoj skupnih standardov za nova področja, ki jih je treba urediti s predpisi, kot so nanotehnologija in nastajajoči gospodarski sektorji, na primer tehnologija električnih vozil; poziva EU in ZDA, naj predstavnike čezatlantskega dialoga zakonodajalcev tesno vključijo v čezatlantski ekonomski svet, saj so zakonodajalci skupaj z ustrezno izvršilno oblastjo odgovorni za izvajanje in nadzor številnih odločitev sveta;

5.  spodbuja izmenjavo izkušenj in praktičnih zgledov med EU in ZDA o spodbujanju podjetništva, med drugim prek podpore novoustanovljenim podjetjem in upravljanja stečajev;

6.  poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za sodelovanje v okviru partnerstva za raziskave in inovacije;

7.  poudarja, da je treba sprejeti in izvajati skupni načrt EU-ZDA o surovinah do leta 2050, ki bi se osredotočal na redke zemeljske elemente in ki bo spodbudil sodelovanje pri inovativnih tehnologijah za ekstrakcijo in recikliranje surovin ter raziskave na področju nadomestnih rešitev; poziva k čezatlantski strategiji za spodbuditev svetovnega upravljanja na področju surovin prek pobud za sodelovanje, kot je mednarodni forum za surovine po zgledu Mednarodnega energetskega foruma;

8.  poudarja pomen sodelovanja pri spodbujanju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in visokih standardov jedrske varnosti na svetovni ravni ter pozdravlja nadaljnje usklajevanje označevanja energetske učinkovitosti pisarniške opreme ter sodelovanje pri razvoju energetskih tehnologij (novi sporazum Energy Star med EU in ZDA);

9.  poziva Komisijo, naj pospeši pogajanja z ZDA na področju varnosti proizvodov, in pozdravlja uvedbo pravne podlage za komisijo ZDA za varnost potrošniških izdelkov na pogajanjih z EU o sporazumu, ki naj bi izboljšal izmenjavo informacij o nevarnih proizvodih, poškodbah in korektivnih ukrepih, sprejetih v državah članicah EU in v ZDA;

Svetovno upravljanje, zunanja politika in razvoj

10.  ponovno poudarja, da svobodne in odprte demokracije spodbujajo mir in stabilnost ter so najboljše jamstvo za svetovno varnost, zato poziva EU in ZDA, naj še okrepijo sodelovanje za mir, zlasti na Bližnjem vzhodu, ter podprejo nastajajoče demokracije v Severni Afriki;

11.  poziva EU in ZDA, naj uporabijo svoj vpliv za nadaljevanje neposrednih pogajanj med Izraelom in Palestinci ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava, kar bo vodilo k rešitvi dveh držav, ki bo temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, sobivala v miru in varnosti; poziva države članice in ZDA, naj se odzovejo na legitimno zahtevo Palestincev, da bi bili zastopani kot država v Združenih narodih na podlagi pogajanj v okviru te organizacije;

12.  poziva zlasti k skupni pobudi EU-ZDA, ki bo izraelsko vlado prepričala, naj prekliče odločitev o pospešitvi gradnje 2000 enot na Zahodnem bregu in neizplačilu prejetih carin palestinskim oblastem v odgovor na sprejetje Palestine v UNESCO;

13.  odločno obsoja stopnjevanje nasilja v Siriji ter podpira prizadevanja ZDA in držav članic EU v varnostnem svetu ZN za sprejem resolucije, ki bo obsodila sirski režim zaradi uporabe oborožene sile in ga pozvala, naj opusti nasilje, ter predvidela sankcije za primer, če se to ne bo zgodilo; pozdravlja novico, da je Arabska liga zamrznila članstvo Sirije, in odobrava poziv jordanskega kralja Abdulaha predsedniku Baširju Al Asadu, naj odstopi;

14.  poziva EU in ZDA, naj še naprej podpirata libijsko prehodno vlado pri vseh prizadevanjih za gradnjo vključujoče in demokratične družbe; hkrati poudarja, da mora biti takšna podpora pogojena s spoštovanjem človekovih pravic, pravne države in politične udeležbe vseh državljanov, zlasti žensk;

15.  globoko obžaluje navedbe v najnovejšem poročilu Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) glede napredka Irana pri doseganju znanja, potrebnega za oblikovanje in proizvodnjo jedrskega orožja; obžaluje dejstvo, da Iran ni v celoti sodeloval z agencijo IAEA, čeprav vztraja pri tem, da je njegov jedrski program namenjen samo mirnemu, civilnemu pridobivanju energije; meni, da bi morale EU in ZDA še naprej tesno sodelovati ter delovati v okviru P 5+1, da se ohrani močan pritisk na Iran, zlasti z uporabo vseh političnih, diplomatskih in ekonomskih sredstev, vključno s sankcijami, da bi Iran prepričale, naj spoštuje mednarodne obveznosti glede neširjenja jedrskega orožja, ter obvladale in odvrnile grožnjo, ki jo ta država predstavlja za mednarodno varnost;

16.  poudarja, da EU in ZDA skupaj upravljajo 90 % svetovne razvojne pomoči na področju zdravja in 80 % vse pomoči; pozdravlja ponoven začetek razvojnega dialoga med EU in ZDA v septembru 2011, ker je za dosego razvojnih ciljev tisočletja ostalo na voljo samo še pet let;

17.  poziva EU in ZDA, naj se zavzamejo za ukrepanje v skupini G20 in tako zagotovijo tesnejše svetovno sodelovanje, da bi obvladali škodljive špekulacije s cenami hrane in preveliko nihanje svetovnih cen hrane; poudarja, da mora skupina G20 vključiti države, ki niso njene članice, da bi zagotovila svetovno zbliževanje;

18.  poudarja, da bi bilo treba vrhovno srečanje izkoristiti tudi za izmenjavo stališč in krepitev usklajevanja v zvezi s tretjimi državami, zlasti državami BRIC;

19.  poudarja, da so podnebne spremembe svetovni problem, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za velikopotezne zaveze ZDA za bližnjo konferenco v Durbanu, da bo lahko sprejet podroben mandat za sklenitev pogajanj o celovitem svetovnem podnebnem sporazumu do leta 2015; v zvezi s tem je zaskrbljen zaradi zakona št. 2594, ki ga je nedavno sprejel predstavniški dom ZDA in ki poziva k prepovedi udeležbe letalskih družb ZDA v sistemu EU za trgovanje z emisijami; poziva senat ZDA, naj tega zakona ne sprejme, poziva pa tudi k tvornemu dialogu o tem vprašanju;

20.  poziva vrh EU-ZDA, naj v razpravah o gospodarstvu obravnava tudi vprašanja, kot so varstvo podnebja, pomanjkanje virov in njihova učinkovitost, zanesljiva oskrba z energijo, inovacije in konkurenčnost; ponavlja, da mednarodno usklajeno delovanje pomaga reševati vprašanja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov v zadevnih sektorjih, zlasti v energijsko intenzivnih sektorjih;

Svoboda in varnost

21.  priznava, da bi moral biti ves pretok potnikov in blaga na čezatlantskem trgu zavarovan z ustreznimi in sorazmernimi varnostnimi ukrepi;

22.  v zvezi s tem poziva Združene države, naj opustijo širše splošne omejitve, kot sta stoodstotno rentgensko pregledovanje zabojnikov ali prepoved tekočin na letalu, ter namesto tega sprejmejo bolj ciljno usmerjene pristope, ki temeljijo na tveganju, kot sta na primer shema varnih prevoznikov in pregledovanje tekočin;

23.  v zvezi s tem pozdravlja začetek pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o varstvu osebnih podatkov marca 2011; je seznanjen z izjavo Komisije o zaključku pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o evidenci podatkov o potnikih, ki ga bo Parlament preučil v okviru zahtev iz svojih resolucij z dne 5. maja 2010(1) in 11. novembra 2010(2).;

24.  poudarja, da je ustrezno izvrševanje sporazumov o izročitvi in vzajemni pravni pomoči med EU in ZDA ter povezanih dvostranskih instrumentov zelo pomembno;

25.  znova izraža stališče, da mora EU v pogovorih z ZDA na politični in tehnični ravni še naprej opozarjati, kako pomembno je zanjo, da se preostale štiri države članice EU čim prej sprejmejo v program za odpravo vizumov;

26.  poudarja, da je treba zavarovati neokrnjenost svetovnega interneta in svobodo komuniciranja, in sicer z izogibanjem enostranskim ukrepom za preklic naslovov IP ali domenskih imen;

27.  upošteva konkretne predloge različnih odborov Evropskega parlamenta in poziva delegacijo Evropskega parlamenta pri čezatlantskem dialogu zakonodajalcev, naj izkoristi njihove predloge;

o
o   o

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, kongresu ZDA, sopredsednikom čezatlantskega dialoga zakonodajalcev ter sopredsednikom in sekretariatu čezatlantskega ekonomskega sveta.

(1) UL C 81 E, 15.3.2011, str.70.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0397.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov