Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2866(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0572/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0572/2011

Viták :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Szavazatok :

A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0511

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 59k
2011. november 17., Csütörtök - Strasbourg
A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában
P7_TA(2011)0511B7-0572/2011

Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a nyílt internetről és a hálózatsemlegességről Európában

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában című, 2011. április 19-i bizottsági közleményre (COM(2011)0222),

–  tekintettel a Tanácshoz intézett 2011. október 12-i és október 14-i kérdésekre az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” című közleményéről (O-000243/2011 – B7-0641/2011 és O-000261/2011 - B7-0653/2011),

–  tekintettel a hálózatsemlegességről szóló, 2009. december 18-i bizottsági nyilatkozatra(1),

–  tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 cikke (8) bekezdésének g) pontjára,

–  tekintettel a 2009/136/EK irányelvvel módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, 21. cikke (3) bekezdésének c) és d) pontjára, valamint 22. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel „A széles sávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe” című 2011. július 6-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 19-i bizottsági közleményre (COM(2010)0245),

–  tekintettel az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 31-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag. Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez. Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

–  tekintettel a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” címmel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös szervezésében 2010. november 11-én, Brüsszelben tartott csúcstalálkozóra,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság „Hálózatsemlegesség: kihívások és megoldások az EU-ban és az USA-ban” című, 2011. májusi tanulmányára (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2011. október 7-i véleményére a hálózatsemlegességéről, az adatforgalom irányításáról és a magánélet és a személyes adatok védelméről,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Tanács a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” témában következtetések elfogadását tervezi a 2011. december 13-i Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácson,

B.  mivel az uniós tagállamoknak 2011. május 25-re teljesíteniük kellett volna a 2009-es uniós távközlési reformcsomagot, és a Bizottság már megtette a szükséges lépéseket az EU-szerződésben és a közösségi vívmányokban szereplő elvek betartásának biztosítására,

C.  mivel az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy óvja az internet semlegességének és nyitottságának elvét, valamint hogy mozdítsa elő a végfelhasználók azon képességét, hogy információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, valamint saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak és szolgáltatásokat vegyenek igénybe;

D.  mivel a Bizottság kérte az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC), hogy vizsgálja meg a szolgáltatóváltást akadályozó tényezőket, az internetes adatforgalom blokkolásával vagy akadályozásával kapcsolatos problémákat, valamint a tagállamokban nyújtott szolgáltatások átláthatóságát és minőségét,

E.  mivel az internet nyitott jellege a versenyképesség, a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és az innováció kulcsfontosságú mozgatójává vált, amely az online alkalmazások, tartalmak és szolgáltatások látványos fejlődését, és ezáltal az alkalmazások, tartalmak és szolgáltatások kínálata és az irántuk megnyilvánuló kereslet számottevő növekedését eredményezte; és mivel az internet így az ismeretek, ötletek és információk szabad áramlásának létfontosságú katalizátorává vált olyan országokban is, ahol a független híradás hozzáférhetősége korlátozott;

F.  mivel egyes harmadik országok megakadályozták, hogy mobil szélessávú szolgáltatást nyújtó vállalkozások letiltsanak olyan jogszerű webhelyeket és internetprotokoll-alapú (VoIP) vagy videotelefonos alkalmazásokat, melyek a saját beszédalapú vagy videotelefonos szolgáltatásaikkal állnak versenyhelyzetben,

G.  mivel az internetes szolgáltatásokat határokon átnyúló jelleggel nyújtják és az internet a világgazdaság egyik központi tényezője,

H.  mivel, amint azt az európai digitális menetrend is hangsúlyozza, a széles sávú szolgáltatások és az internet különösen előmozdítják a növekedést és Európa világszintű versenyképességét,

I.  mivel Európa csak akkor tudja teljes mértékben kiaknázni a digitális gazdaság adta lehetőségeket, ha ösztönzi egy jól működő belső digitális piac kiépülését;

1.  üdvözli a Bizottság közleményét, és egyetért az abban nyújtott elemzéssel, különösen ami az internet nyitott és semleges jellegének megőrzését illeti, mivel ez az innováció és a fogyasztói kereslet alapvető mozgatója, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az internet az alapvető jogokat előmozdító és tiszteletben tartó keretben továbbra is magas színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani;

2.  megjegyzi, hogy a Bizottság közleményének következtetései azt jelzik, hogy a hálózatsemlegesség biztosítása érdekében egyelőre nincs egyértelmű szükség további európai szintű szabályozási intézkedésekre;

3.  ugyanakkor rámutat, hogy az adatforgalom irányítása – különösen a vertikálisan integrált vállalatok esetében – felveti a versenyellenes és diszkriminatív magatartás lehetőségét; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy közzéteszi a BEREC vizsgálatai során a tagállamokban a hálózatsemlegességet potenciálisan befolyásoló gyakorlatokról felszínre került bizonyítékokat;

4.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós távközlési szabályozási keret következetes alkalmazását és végrehajtását, és a BEREC vizsgálati eredményeinek közzétételétől számított hat hónapon belül mérje fel, hogy szükség van-e további szabályozási intézkedésekre a véleménynyilvánítás szabadsága, az információkhoz való hozzáférés szabadsága, a fogyasztók szabad választása és a médiapluralizmus biztosítása, a tényleges verseny és az innováció elérése és a polgárok, a vállalkozások és a közigazgatás általi internethasználat nyújtotta széles körű előnyök előmozdítása érdekében, és hangsúlyozza, hogy a hálózatsemlegesség területét érintő valamennyi európai szabályozási javaslatot hatásvizsgálatnak kell alávetni;

5.  üdvözli a BEREC e területen végzett munkáját, és kéri a tagállamokat, és különösen a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy szorosan működjenek együtt e testülettel;

6.  sürgeti a Bizottságot, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét és a tagállamokat, hogy az EU távközlés-szabályozási keretének megfelelően egymással együttműködve szorosan kövessék nyomon az internetes szolgáltatók forgalomirányítási gyakorlatainak fejlődését és az összekapcsolódási megállapodásokat, különösen a fájlmegosztási és VoIP-szolgáltatások letiltása és akadályozása, valamint túlzott áron történő nyújtása tekintetében, továbbá a versenyellenes magatartást és a minőség túlzott romlását, és ennek megfelelően kéri az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy az internetes szolgáltatók letiltás, diszkrimináció, akadályozás vagy minőségrontás révén ne korlátozzanak senkit abban, hogy a szolgáltatást igénybe véve, a forrástól vagy a céltól függetlenül hozzáférjen valamely tartalomhoz, alkalmazáshoz vagy szolgáltatáshoz, illetve ilyet küldjön, feltöltsön, kapjon vagy kínáljon;

7.  kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet a jelenlegi adatforgalom-irányítási gyakorlatokról, az összekapcsolási piacról és a hálózati telítettségről, továbbá a beruházások hiányából adódó összefüggésekről; felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a „készüléksemlegesség” elemzését;

8.  kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a BEREC-et, hogy biztosítsák az internet semlegességével kapcsolatos stratégiáik összhangját, valamint az EU távközlés-szabályozási keretének hatékony végrehajtását;

9.  hangsúlyozza, hogy a hálózatsemlegességgel kapcsolatos megoldási javaslatok csak egy következetes európai megközelítés révén hozhatnak eredményt; ennélfogva kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a hálózatsemlegességhez kapcsolódó nemzeti szabályozásokat azoknak az adott nemzeti piacra és az uniós belső piacra gyakorolt hatása tekintetében; véleménye szerint valamennyi érintettre jótékony hatással volna, ha a Bizottság uniós szintű iránymutatásokat adna ki – a mobilpiacra vonatkozóan is – a távközlési csomag hálózatsemlegességre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő, valamint következetesen alkalmazott és érvényesített végrehajtásának biztosítása érdekében;

10.  hangsúlyozza a tagállamok, és különösen a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a Bizottság közötti együttműködés és koordináció fontosságát, hogy az EU teljes mértékben kiaknázhassa az internet adta lehetőségeket;

11.  felhívja a figyelmet a hálózatsemlegesség feladásával járó súlyos kockázatokra, ideértve a versenyellenes magatartást, az innováció akadályozását, a véleményszabadság és a médiapluralizmus korlátozását, a fogyasztók tájékoztatásának hiányát és a magánszféra megsértését, melyek hátrányosan érintik a vállalkozásokat, a fogyasztókat és a demokratikus társadalom egészét, és emlékeztet az európai adatvédelmi biztosnak az adatforgalom-irányítási gyakorlatoknak a kommunikáció titkosságára gyakorolt hatásairól szóló véleményére;

12.  emlékeztet rá, hogy az uniós távközlés-szabályozási keret célja a véleménynyilvánítás szabadsága, a tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és a tényleges verseny előmozdítása, ezért a hálózat semlegességével kapcsolatos intézkedéseknek – a versenyjogi rendelkezéseken túl – az esetlegesen megjelenő versenyellenes gyakorlatok kezelését kell célozniuk és az online gazdaság innovatív üzleti modelljeinek elősegítéséhez és az ezekbe való beruházásokhoz kell vezetniük;

13.  úgy véli, hogy a hálózatsemlegesség jelentős előfeltétele az innovatív internetes ökoszisztéma megvalósulásának, valamint az európai polgárokat és vállalkozókat szolgáló egyenlő versenyfeltételek biztosításának;

14.  véleménye szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén való tényleges verseny, az adatforgalom-irányítás és a szolgáltatás minőségének átláthatósága és a szolgáltatók közötti könnyű váltás – egyebek mellett – a hálózatsemlegesség minimális feltételei, mivel a szabad választás jogát biztosítják a végfelhasználóknak;

15.  elismeri, hogy ésszerű mértékű forgalomirányításra szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat telítettsége ne idézhessen elő zavart a végfelhasználó internetkapcsolatában; ebben az összefüggésben az üzemeltetők a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzése mellett eljárásokat alkalmazhatnak az internetes forgalom mérésére és alakítására, hogy fenntartsák a hálózatok működőképességét és stabilitását, továbbá teljesítsék a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelményeket; sürgeti az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy teljes körűen használják fel az egyetemes szolgáltatási irányelv alapján rájuk ruházott hatáskört annak érdekében, hogy a szolgáltatások minőségére vonatkozó minimumkövetelményeket írjanak elő, és úgy véli, hogy az időzítés szempontjából kritikus szolgáltatások nyújtása során a minőségbiztonság nem szolgálhat érvként a „best effort” elvének megkerüléséhez;

16.  sürgeti az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy biztosítsák, hogy a forgalomirányítási műveletek során ne történjen versenyellenes vagy káros diszkrimináció; véleménye szerint a szakosított [vagy kihelyezett] szolgáltatások nem érinthetik hátrányosan az interneteléréshez kapcsolódó legnagyobb erőfeszítés biztosítását, így ösztönözve az innovációt és a véleménynyilvánítás szabadságát, biztosítva a versenyt és elkerülve az újabb digitális szakadékot;

Fogyasztóvédelem

17.  felszólít a forgalomirányítás átláthatóságának biztosítására, ideértve a végfelhasználók hatékonyabb tájékoztatását, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fogyasztók számára lehetővé váljon a tájékoztatás alapján történő választás, és hogy ténylegesen olyan új szolgáltatóra tudjanak váltani, amely legjobban kielégíti igényeiket és preferenciáikat, ideértve a letöltés sebességét, mennyiségét és a szolgáltatásokat is, és e tekintetben emlékeztet annak fontosságára, hogy a fogyasztókat egyértelműen, hatékonyan és értelemszerűen összehasonlítható információkkal lássák el valamennyi egyenértékű érintett kereskedelmi gyakorlatról, különösen a mobil internet tekintetében;

18.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé további iránymutatást a szolgáltatóváltás jogáról, hogy eleget tegyen az átláthatóság követelményeinek és előmozdítsa a fogyasztók Európai Unión belüli egyenlő jogait;

19.  megjegyzi, hogy a fogyasztók részéről aggodalmak merülnek fel az internetkapcsolat meghirdetett és valós sebessége közötti eltérés miatt; e tekintetben felhívja a tagállamokat, hogy következetesen érvényesítsék a félrevezető reklámozás tilalmát;

20.  elismeri, hogy módot kell találni a polgárok online környezet iránti bizalmának fokozására; ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki olyan oktatási programokat, amelyek célja a fogyasztók ikt-ismereteinek növelése és a digitális kirekesztés csökkentése;

21.  felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel a fogyasztók képviselőit és a civil társadalmat, hogy az ipar képviselőivel egyenlő mértékben és aktívan vegyenek részt az internet európai unióbeli jövőjéről szóló vitákban;

o
o   o

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 308., 2009.12.18., 2. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0322.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat