Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2913(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0588/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0512

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 50k
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010, είχε υιοθετηθεί από 111 κράτη στις 8 Νοεμβρίου 2011 (την έχουν υπογράψει 108 κράτη, μεταξύ των οποίων 3 κράτη μέλη της ΕΕ, και την έχουν επικυρώσει 63 κράτη, μεταξύ των οποίων 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 3 υποψήφιες για προσχώρηση χώρες),

–  έχοντας υπόψη το από 26ης Αυγούστου 2011 σχέδιο πρωτοκόλλου VI για τα πυρομαχικά διασποράς που προσαρτάται στη Σύμβαση σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως εξόχως επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα (ΣΣΟ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς,

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς την Δεύτερη Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς που πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, το οποίο μετέφερε ο Sergio Duarte, Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα αφοπλισμού,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπρόσωπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας κ. Catherine Ashton και δη εκείνες της 1ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς και της 29ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις καταγγελίες για χρήση πυρομαχικών διασποράς στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πυρομαχικά διασποράς συνιστούν σοβαρή απειλή για τους αμάχους λόγω του χαρακτηριστικά μεγάλου φονικού ίχνους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτών των πυρομαχικών έχει προξενήσει πολυάριθμες τραγικές απώλειες, τραυματισμούς και θανάτους αμάχων ακόμα και μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών διότι τα μη εκραγέντα υποπυρομαχικά που εξακολουθούν να παραμένουν στους τόπους των συγκρούσεων ανακαλύπτονται συχνά από παιδιά και άλλα ανυποψίαστα αθώα θύματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη που προέρχεται από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, από τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ έχει αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας στο να ολοκληρωθεί επιτυχώς η «διαδικασία του Όσλο» με αποτέλεσμα την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 22 κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ΣΠΔ και ότι 5 κράτη μέλη της ΕΕ ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν επικυρώσει την ΣΠΔ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔ απαγορεύει στα συμβαλλόμενα μέρη της τη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο, αποθήκευση, διατήρηση ή μεταφορά σε οποιονδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, πυρομαχικών διασποράς, καθώς και την συνδρομή, παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε ώστε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται σε συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης βάσει αυτής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔ εισάγει νέο ανθρωπιστικό πρότυπο όσον αφορά την αρωγή προς τα θύματα, στα οποία θύματα περιλαμβάνονται τόσο όσοι επλήγησαν άμεσα από τα πυρομαχικά διασποράς όσο και οι οικογένειες και οι κοινότητες αυτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη διατύπωση για το Πρωτόκολλο VI που προσαρτάται στη ΣΣΟ, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στην τέταρτη διάσκεψη αναθεώρησης της ΣΣΟ, ούτε συνάδει νομικά ούτε λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ΣΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΠΔ δεσμεύονται νομικώς να καταστρέψουν όλα τα πυρομαχικά, το εν λόγω σχέδιο πρωτοκόλλου απαγορεύει μόνον πυρομαχικά διασποράς που είναι παλαιότερα του 1980, προβλέπει μακρά μεταβατική περίοδο η οποία θα επιτρέψει την αναβολή της συμμόρφωσης για τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέπει τη χρήση πυρομαχικών διασποράς που διαθέτουν μόνο έναν μηχανισμό αυτοκαταστροφής και επιτρέπει στα κράτη να χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς με το λεγόμενο ποσοστό αποτυχίας 1% ή μικρότερο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την σύναψη της ΣΠΔ και έπειτα, έχουν γίνει καταγγελίες για χρήση πυρομαχικών διασποράς προσφάτως εναντίον αμάχων στην Καμπότζη, την Ταϊλάνδη και την Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει τώρα να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να διασφαλιστεί η περισυλλογή των μη εκραγέντων υποπυρομαχικών προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω θάνατοι ή τραυματισμοί·

1.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην εγκρίνουν, να μην υιοθετήσουν ή εν συνεχεία να μην επικυρώσουν οποιοδήποτε πρωτόκολλο στη ΣΣΟ που επιτρέπει τη χρήση πυρομαχικών διασποράς τα οποία απαγορεύονται από τη ΣΠΔ και καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενεργήσουν αναλόγως στην τέταρτη διάσκεψη αναθεώρησης της ΣΣΟ, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Νοεμβρίου 2011 στην Γενεύη·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι το σχέδιο πρωτοκόλλου VI που πρόκειται να συζητηθεί στην εν λόγω διάσκεψη απειλεί να υπονομεύσει το σαφές και απερίφραστο πρότυπο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που καθιερώθηκε με την ΣΠΔ και απαγορεύει ολοκληρωτικά τα πυρομαχικά διασποράς, ενώ απειλεί επίσης να εξασθενίσει την προστασία των αμάχων·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες και το υψηλό πολιτικό κόστος που θα έχει η υποστήριξη του προτεινόμενου σχεδίου πρωτοκόλλου, ενός κειμένου που βρίθει εξαιρέσεων και νομοθετικών κενών χάρη στα οποία θα είναι δυνατή η χρήση πυρομαχικών διασποράς·

4.  καλεί εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΠΔ να προσχωρήσουν σε αυτήν και καλεί τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την ΣΠΔ να την επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό·

5.  θεωρεί ότι το πρωτόκολλο VI στην ΣΣΟ δεν είναι συμβατό με την ΣΠΔ και θεωρεί επίσης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει την ΣΠΔ έχουν νομική υποχρέωση να αντιταχθούν σθεναρά στο πρωτόκολλο VI και να το απορρίψουν·

6.  παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει βάσει της ΣΠΔ· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον θεματικό στόχο της μείωσης της απειλής που συνιστούν τα πυρομαχικά διασποράς και να εργαστεί ώστε να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΣΠΔ, κάτι που είναι πλέον εφικτό μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 15 συμβαλλόμενα κράτη και κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση έχουν ολοκληρώσει την καταστροφή των αποθεμάτων, διότι 12 κράτη ακόμη πρόκειται να πράξουν το αυτό πριν τη λήξη της προθεσμίας και, τέλος, διότι επιχειρήσεις εκκαθάρισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 18 χώρες και τρεις άλλες περιοχές·

8.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στην ΣΠΔ αλλά επιθυμούν να αμβλύνουν τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των πυρομαχικών διασποράς, να λάβουν αυστηρά και διαφανή μέτρα σε εθνικό επίπεδο εν αναμονή της προσχώρησης, μέσω της θέσπισης μορατόριουμ ως προς τη χρήση, την παραγωγή και τη μεταφορά πυρομαχικών διασποράς και μέσω της έναρξης, χωρίς χρονοτριβή, της διαδικασίας καταστροφής των αποθεμάτων πυρομαχικών διασποράς·

9.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει τη ΣΠΔ να θεσπίσουν νομοθεσία για την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο· παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδιώκουν την διαφάνεια στις προσπάθειες που καταβάλουν για να ανταποκριθούν στο παρόν ψήφισμα και να λογοδοτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, λόγου χάρη στα κοινοβούλιά τους, σε σχέση με τις δραστηριότητές τους δυνάμει της ΣΠΔ·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να περιλαμβάνουν αναφορά στην απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς με τη μορφή τυποποιημένης ρήτρας στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, παράλληλα με την τυποποιημένη ρήτρα σχετικά με τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, ιδίως στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με τους γείτονές της·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν την καταπολέμηση των πυρομαχικών διασποράς στα κοινοτικά προγράμματα εξωτερικής βοήθειας προκειμένου να υποστηρίξουν τις τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους για την καταστροφή των αποθεμάτων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα ώστε να αποτρέπονται τρίτες χώρες από την χορήγηση πυρομαχικών διασποράς σε μη κρατικές οντότητες·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων προς προσχώρηση χωρών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Συμμαχία Εναντίον των Πυρομαχικών Διασποράς.

(1) ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 61.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0285.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0339.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου