Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2913(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0588/2011

Viták :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Szavazatok :

PV 17/11/2011 - 6.6

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0512

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 46k
2011. november 17., Csütörtök - Strasbourg
A kazettás lőszerek tilalma
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a kazettás lőszerek betiltásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2010. augusztus 1-jén hatályba lépett és 2011. november 8-án 111 ország (108 aláíró ország, köztük 3 uniós tagállam és 63 ratifikáló ország, köztük 19 uniós tagállam és 3 tagjelölt ország) által jóváhagyott, kazettás lőszerekről szóló egyezményre,

–  tekintettel a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezményhez (CCW-egyezmény) csatolandó, a kazettás lőszerekről szóló 2011. augusztus 26-i VI. jegyzőkönyvtervezetre,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2008. december 2-án elfogadott határozatra a kazettás lőszerekről szóló egyezményről,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának a kazettás lőszerekről szóló egyezmény részes államainak második találkozójához intézett és Sergio Duarte, leszerelési ügyekért felelős főképviselő által 2011. szeptember 13-án Bejrútban átadott üzenetére,

–  tekintettel Catherine Ashtonnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozataira, különösen a kazettás lőszerekről szóló egyezményről szóló 2010. augusztus 1-jei és a kazettás lőszerek – jelentések szerinti – líbiai bevetéséről szóló 2011. április 29-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a kazettás bombákról szóló, 2008. november 20-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) hatálybalépéséről és az EU szerepéről szóló 2010. július 8-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az aknamentesítés terén történő előrehaladásról szóló 2011. július 7-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a kazettás lőszerek – minthogy nagy számban szednek halálos áldozatokat – súlyos kockázatot jelentenek a polgári lakosság számára, és mivel a konfliktusokat követő helyzetekben e lőszerek számos tragikus civil sérülést és halálesetet okoztak, mert a fel nem robbant robbanótölteteket gyakran gyermekek vagy más gyanútlan, ártatlan személyek találják meg;

B.  mivel a legtöbb európai uniós tagállam és parlamenti kezdeményezés támogatása és a civil társadalmi szervezetek munkája döntő jelentőségűnek bizonyult a kazettás lőszerekről szóló egyezmény (CCM) hatálybalépéséhez vezető oslói folyamat sikeres lezárásában; mivel a kazettás lőszerekről szóló egyezménynek 22 EU-tagállam részes állama, öt uniós tagállam pedig nem írta alá és nem is ratifikálta;

C.  mivel az egyezmény a részes államoknak megtiltja a kazettás lőszerek alkalmazását, fejlesztését, gyártását, egyéb módon történő beszerzését, tartalékolását, megtartását vagy bárkinek történő közvetlen vagy közvetett módon történő átadását, továbbá az egyezmény által a részes államok számára tiltott bármilyen tevékenység támogatását, ösztönzését vagy bárki számára abban történő részvételre buzdítást;

D.  mivel a CCM-egyezmény új humanitárius normákat állapít meg az áldozatok – úgymint a kazettás lőszerek által közvetlenül érintett személyek, illetve érintett családtagjaik és közösségeik – támogatására;

E.  mivel a CCW-egyezmény negyedik felülvizsgálati konferenciáján megvitatandó VI. jegyzőkönyv tervezett szövege jogi szempontból összeegyeztethetetlen a kazettás lőszerekről szóló egyezménnyel, és nem is egészíti ki azt; mivel a kazettás lőszerekről szóló egyezmény részes államainak jogi kötelezettsége valamennyi lőszer megsemmisítése, a jegyzőkönyvtervezet viszont csak az 1980 előtti kazettás lőszereket tiltaná be, hosszú átmeneti időszakot állapít meg, ami lehetővé tenné a teljesítés elhalasztását legalább 12 évvel, engedélyezné a csak önmegsemmisítő mechanizmussal rendelkező kazettás lőszerek használatát, és megengedné az államoknak az 1%-os vagy kisebb úgynevezett hibaszázalékkal rendelkező kazettás lőszerek használatát;

F.  mivel beszámolók szerint Kambodzsában, Thaiföldön és Líbiában a közelmúltban kazettás lőszereket vetettek be a polgári lakosság ellen a CCM aláírása óta, és mivel most sürgős lépésekre van szükség a fel nem robbant kazettás robbanótöltetek eltakarítása a további halálesetek és sérülések megelőzése érdekében;

1.  felhívja a tagállamokat, hogy ne fogadják el, ne támogassák és következésképpen ne ratifikálják a CCW-egyezmény bármely olyan jegyzőkönyvét, amely engedélyezi a CCM-egyezmény által tiltott kazettás lőszerek használatát, és felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy ennek megfelelően lépjenek fel a CCW negyedik felülvizsgálatáról szóló, 2011. november 14. és 25. között Genfben megrendezésre kerülő konferencián;

2.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a konferencián megvitatandó VI. jegyzőkönyv tervezett szövege a kazettás lőszereket átfogóan betiltó CCM által meghatározott világos és erőteljes humanitárius jogi normák aláásásával fenyeget, valamint a civilek védelmét is gyengítené;

3.  sürgeti az államokat, hogy ismerjék el e javasolt, kivételekkel és joghézagokkal teli, a kazettás lőszerek használatát lehetővé tévő szövegtervezet támogatásának emberekre gyakorolt következményeit és nagy politikai árát;

4.  felhívja azon tagállamokat és tagjelölt országokat, amelyek még nem részes felei a CCM-egyezménynek, hogy csatlakozzanak ahhoz, a CCM aláírói országait pedig sürgeti, hogy mihamarabb ratifikálják azt;

5.  véleménye szerint a CCW VI. jegyzőkönyve összeegyeztethetetlen a CCM-egyezménnyel, és a CCM-et aláíró tagállamok jogi kötelezettsége, hogy határozottan ellenezzék és elutasítsák a jegyzőkönyv bevezetését;

6.  határozottan sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy emlékeztesse a tagállamokat a kazettás lőszerekről szóló egyezmény értelmében fennálló jogi kötelezettségükre; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy fektessen külön hangsúlyt a kazettás lőszerek jelentette fenyegetés mérséklésének tematikus célkitűzésére, és valósítsa meg az Európai Uniónak a CCM-egyezményhez való csatlakozását, amire a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően ma már lehetőség van;

7.  üdvözli, hogy 15 részes állam és aláíró fél már végrehajtotta és további 12 határidőre befejezi a készletek megsemmisítését, valamint azt, hogy a lőszer-mentesítési műveletek pedig 18 országban és három másik területen folyamatban vannak;

8.  felhívja azon tagállamokat, amelyek még nem részes felei a CCM-nek, ám csökkenteni kívánják a kazettás lőszerek emberre gyakorolt negatív hatásait, hogy az egyezményhez való csatlakozásig hozzanak határozott és átlátható nemzeti intézkedéseket, többek között vezessenek be moratóriumot a kazettás lőszerek használatára, gyártására és átadására vonatkozóan, továbbá sürgősen kezdjék meg kazettáslőszer-készleteik megsemmisítését;

9.  felhívja a CCM-egyezményt aláíró tagállamokat, hogy fogadjanak el az annak végrehajtását célzó nemzeti szintű jogszabályokat; sürgeti a tagállamokat, hogy az ezen állásfoglalás keretében vállalt erőfeszítések tekintetében átláthatóan járjanak el, és a CCM szerinti tevékenységeikről rendszeresen tegyenek jelentést, például parlamentjeiknek;

10.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal – különösen az EU szomszédjaival fennálló kapcsolataival összefüggésben – kötött megállapodásokba a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó egységes záradék mellett egységes záradékként illesszék be a kazettás lőszerek tilalmára vonatkozó hivatkozást is;

11.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a kazettás lőszerek elleni küzdelmet tegyék a közösségi külső segítségnyújtási programok szerves elemévé annak érdekében, hogy a harmadik országokat támogassák a készletek megsemmisítésében és a humanitárius segítségnyújtásban;

12.  felhívja a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy eltérítsék az államokat attól, hogy nem állami szereplőket kazettás lőszerekkel lássanak el;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának és a Kazettáslőszer-ellenes Koalíciónak.

(1) HL C 16 E., 2010.1.22., 61. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0285.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0339.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat