Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2913(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0588/2011

Razprave :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Glasovanja :

PV 17/11/2011 - 6.6

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0512

Sprejeta besedila
PDF 115kWORD 45k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
Prepoved kasetnega streliva
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o prepovedi kasetnega streliva

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije o kasetnem strelivu, ki je začela veljati 1. avgusta 2010, 8. novembra 2011 pa jo je podprlo 111 držav (od tega jih je 108 konvencijo podpisalo, med njimi tri države članice EU, 63 držav jo je ratificiralo, med njimi 19 držav članic EU, tri države pa so h konvenciji pristopile),

–  ob upoštevanju osnutka protokola VI o kasetnem strelivu z dne 26. avgusta 2011 h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako,

–  ob upoštevanju resolucije o konvenciji o kasetnem strelivu, ki jo je dne 2. decembra 2008 sprejela generalna skupščina Združenih narodov,

–  ob upoštevanju sporočila generalnega sekretarja Združenih narodov na drugem srečanju držav pogodbenic konvencije o kasetnem strelivu, ki ga je 13. septembra 2011 v Bejrutu predstavil visoki predstavnik za razorožitev Sergio Duarte,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton, zlasti izjave z dne 1. avgusta 2010 o konvenciji o kasetnem strelivu ter izjave z dne 29. aprila 2011 o domnevni uporabi kasetnega streliva v Libiji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2008 o Konvenciji o kasetnem strelivu(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2010 o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o napredku na področju boja proti minam(3),

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker kasetno strelivo resno ogroža civiliste, saj za seboj običajno pusti veliko smrtonosno sled, in ker na območjih, kjer so nekoč divjali spori, uporaba tega streliva med civilisti povzroča številne tragične poškodbe in smrti, saj na neeksplodirano podstrelivo pogosto naletijo otroci in druge nič hudega sluteče nedolžne osebe;

B.  ker so bili podpora večine držav članic EU, parlamentarne pobude in delo organizacij civilne družbe odločilnega pomena, da se je lahko proces iz Osla uspešno zaključil z začetkom veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu; ker je 22 držav članic EU držav pogodbenic konvencije o kasetnem strelivu, pet držav članic EU pa te konvencije ni ne podpisalo ne ratificiralo;

C.  ker konvencija o kasetnem strelivu državam pogodbenicam prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo, drugačno pridobivanje, kopičenje, zadrževanje ali posredovanje kasetnega streliva komur koli, neposredno ali posredno, pa tudi podporo, spodbujanje ali prigovarjanje kogar koli h kakršnim koli dejanjem, ki jih konvencija prepoveduje državam pogodbenicam;

D.  ker konvencija o kasetnem strelivu vzpostavlja nov humanitarni standard za pomoč žrtvam, med katere sodijo osebe, ki jih je kasetno strelivo neposredno prizadelo, ter njihove družine in skupnosti;

E.  ker osnutek protokola VI h konvenciji o klasičnem orožju, o katerem bo tekla razprava na četrti revizijski konferenci konvencije o klasičnem orožju pravno ni v skladu s konvencijo o kasetnem strelivu niti je ne dopolnjuje; ker so države pogodbenice konvencije o kasetnem strelivu pravno zavezane uničiti vse strelivo, osnutek protokola pa bi prepovedal le kasetno strelivo izpred leta 1980, določa dolgo prehodno obdobje, s katerim bo mogoče spoštovanje preložiti za vsaj 12 let, dovolil bi uporabo kasetnega streliva z zgolj enim mehanizmom samodejnega uničenja, države pa bi lahko uporabljale kasetno strelivo s tako imenovano stopnjo napak 1 % ali manj;

F.  ker je bilo po podpisu konvencije o kasetnem strelivu to strelivo pred kratkim domnevno uporabljeno proti civilnemu prebivalstvu v Kambodži, na Tajskem in v Libiji in ker je treba sedaj nujno ukrepati in zagotoviti odstranjevanje neeksplodiranega kasetnega podstreliva, s čimer bi preprečili nove smrti in poškodbe;

1.  poziva države članice, naj ne sprejemajo, podpirajo ali posledično ratificirajo nobenega protokola h konvenciji o klasičnem orožju, ki bi dovoljeval uporabo kasetnega streliva, prepovedanega s konvencijo o kasetnem strelivu, ter poziva Svet in države članice, naj v skladu s tem ravnajo na četrti revizijski konferenci konvencije o klasičnem orožju od 14. do 25. novembra 2011 v Ženevi;

2.  globoko obžaluje, da osnutek protokola VI, o katerem se bo razpravljalo na tej konferenci, lahko ogrozi jasni in trdni standard mednarodnega humanitarnega prava, vzpostavljen s konvencijo o kasetnem strelivu, ki v celoti prepoveduje kasetno strelivo, hkrati pa bi s tem osnutkom oslabili zaščito civilistov;

3.  poziva države, naj priznajo humanitarne posledice in visoko politično ceno za podporo predlaganemu osnutku protokola, v katerem je veliko izjem in vrzeli, ki bi omogočile uporabo kasetnega streliva;

4.  poziva države članice in države članice kandidatke, ki niso pogodbenice konvencije o kasetnem strelivu, naj k tej konvenciji pristopijo, ter države podpisnice konvencije, naj jo čim prej ratificirajo;

5.  meni, da protokol VI h konvenciji o klasičnem orožju ni skladen s konvencijo o kasetnem strelivu ter da so države članice, ki so podpisale konvencijo o kasetnem strelivu, pravno zavezane odločnemu nasprotovanju uvedbi tega osnutka in k njeni zavrnitvi;

6.  odločno poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj države članice opomni na njihove pravne obveznosti v skladu s konvencijo o kasetnem strelivu; poziva jo, naj posebno pozornost nameni tematskemu cilju za zmanjšanje grožnje kasetnega streliva ter naj izpelje pristop Evropske unije h konvenciji o kasetnem strelivu, kar je omogočil začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe;

7.  pozdravlja dejstvo, da je 15 držav pogodbenic in podpisnic zaključilo uničevanje zalog kasetnega streliva, nadaljnjih 12 držav pa bo to storilo do svojega roka ter da operacije odstranjevanja potekajo v 18 državah in na treh drugih območjih;

8.  poziva države članice, ki še niso pristopile h konvenciji o kasetnem strelivu, a želijo zmanjšati humanitarne posledice tega streliva, naj v obdobju pred pristopom sprejmejo odločne in pregledne nacionalne ukrepe, vključno z moratorijem na uporabo, proizvodnjo in posredovanje kasetnega streliva, in naj kar najhitreje začnejo uničevati zaloge kasetnega streliva;

9.  poziva države članice, ki so podpisale konvencijo o kasetnem strelivu, naj sprejmejo zakonodajo za njeno izvajanje na nacionalni ravni; poziva države članice, naj pri prizadevanjih v odziv na to resolucijo ravnajo pregledno in naj, na primer svojim parlamentom, redno poročajo o svojih dejavnostih po tej konvenciji;

10.  poziva Svet in Komisijo, naj predvsem v okviru odnosov Evropske unije s sosedami v pogodbe s tretjimi državami poleg standardne klavzule o neširjenju orožja za množično uničevanje kot standardno klavzulo vključita tudi sklicevanje na prepoved kasetnega streliva;

11.  poziva Svet in Komisijo, naj v programe zunanje pomoči Skupnosti kot sestavni del vključita boj proti kasetnemu strelivu, da bi tretje države podprli pri uničevanju zalog in zagotavljanju humanitarne pomoči;

12.  poziva države članice, Svet in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi države odvrnili od zagotavljanja kasetnega streliva nedržavnim akterjem;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU in držav kandidatk, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Zvezi proti kasetnemu strelivu.

(1) UL C 16 E, 22.1.2010, str. 61.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0285.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0339.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov