Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2898(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0608/2011

Viták :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Szavazatok :

PV 17/11/2011 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0513

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 43k
2011. november 17., Csütörtök - Strasbourg
A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről a Bizottsághoz intézett 2011. szeptember 30-i kérdésre (O–000226/2011 – B7–0648/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 167. cikkére,

–  tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a Bizottság „Az európai digitális menetrend” című közleményére (COM (2010)0245),

–  tekintettel a Bizottságnak a héa jövőjéről szóló zöld könyvére (COM(2010)0695),

–  tekintettel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló 2011. május 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a héa jövőjéről szóló 2011. október 13-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a héa semlegességéről szóló OECD-iránymutatásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezésének része az egységes digitális piac megteremtése;

B.  mivel az egységes uniós digitális piac továbbra is széttöredezett;

C.  mivel a gazdasági válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés kilátásait tekintve, és mivel a digitális gazdaság az elkövetkező években jelentős mértékben hozzá tudna járulni Európa jólétéhez;

D.  mivel az internet adómentességéről szóló, 1998-ban hatályba lépett és azóta kiterjesztett egyesült államokbeli törvény („Internet Tax Freedom Act”), amely megtiltja a szövetségi és helyi kormányoknak, hogy megkülönböztető forgalmiadókulcsot alkalmazzanak az online értékesítésekre, jelentős hatással volt az e-kereskedelemre, és hozzájárult a piacot világszerte uraló vállalatok létrejöttéhez;

E.  mivel az Európai Uniónak a tagállamok közötti online és határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése révén érvényre kell juttatnia az egységes piacban rejlő lehetőségeket;

F.  mivel a Bizottságban jelenleg zajlik a héa jövőjének áttekintése, és mivel ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni az Európa 2020 stratégiát;

1.  rámutat, hogy a jelenlegi jogi keret és különösen a 2006/112/EK irányelv 3. melléklete akadályozza az új digitális szolgáltatások fejlődését, és következésképpen nem áll összhangban a digitális menetrendben kitűzött célokkal;

2.  úgy véli, hogy a könyvekre alkalmazandó héakulcsok jól mutatják a jelenlegi jogi szabályozás hiányosságait, tekintettel arra, hogy miközben a tagállamok a könyvek bármiféle fizikai eszközön történő forgalmazására csökkentett kulcsokat alkalmazhatnak, az e-könyvek legalább 15%-os normál adókulcs alá esnek; úgy véli, hogy ez a megkülönböztetés tarthatatlan, tekintettel az e piaci szegmensben rejlő növekedési lehetőségekre;

3.  hangsúlyozza, hogy az Uniónak ambiciózusan túl kell mennie a jelenlegi jogi keret következetlenségeinek egyszerű orvoslásán; úgy véli, hogy a héaszabályok felülvizsgálatakor prioritásként kell kezelni a vállalatok arra való ösztönzését, hogy új páneurópai online szolgáltatásokat fejlesszenek ki és biztosítsanak;

4.  rámutat ugyanakkor arra, hogy az Uniónak saját szükségleteinek megfelelő, testreszabott megoldásokat kell kidolgoznia; úgy véli, hogy a valóban egységes piac kialakítása érdekében az uniós jogi szabályozás lehetővé tehetné a tagállamok számára, hogy átmeneti jelleggel csökkentett héakulcsot alkalmazzanak az elektronikus úton forgalmazott kulturális tartalmakra;

5.  úgy véli, hogy ez az új kategória – amely bekerülne a 2006/112/EK irányelv jelenlegi 3. mellékletébe – magában foglalhatná az EU-ban székhellyel rendelkező szolgáltató által az Unió területén lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára nyújtott olyan online szolgáltatásokat, mint a televízió, a zene, a könyv vagy a napilapok és magazinok;

6.  rámutat arra, hogy a kulturális, média- és kreatív tartalmak digitális terjesztése lehetővé teszi, hogy a szerzők és a tartalomszolgáltatók új, szélesebb közönséget érjenek el; úgy véli, hogy az Uniónak elő kell mozdítani a digitális tartalmak (minden platformon történő) létrehozását, előállítását és terjesztését, valamint hogy amennyiben az online kulturális tartalmakra csökkentett héakulcsot alkalmaznak, az minden bizonnyal fellendíti a növekedést;

7.  felhívja a figyelmet az OECD által az e-kereskedelem adóztatására vonatkozóan az 1998. évi ottawai konferencián megállapított alapelvekre, amelyek értelmében a fogyasztási adókra – köztük a héára – vonatkozó szabályok alapján a fogyasztás helye szerinti joghatóság területén való adózást kell bevezetni; rámutat arra, hogy a 2008/8/EK irányelv szerint az OECD alapelveit 2015. január 1-jétől alkalmazzák az Európai Unióra;

8.  úgy véli, hogy a héajogszabályok felülvizsgálatának – amely nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a csökkentett héakulcsok tekintetében – együtt kell járnia a 2008/8/EK irányelvben rögzített elvek alkalmazásával; ugyanakkor rámutat arra, hogy ahhoz, hogy az összes tagállam egyenlően élvezhesse az egységes digitális piac előnyeit, a lehető leghamarabb alkalmazni kell a fogyasztás helyszínéül szolgáló tagállam szerinti adóztatás elvét; hangsúlyozza, hogy bármely felülvizsgálatnak a héarendszer egyszerűsödéséhez – például egyablakos héarendszerhez és a kettős adóztatás megszüntetéséhez – kell vezetnie;

9.  felhívja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2008/8/EK irányelv felülvizsgálatának lehetőségét annak biztosítása érdekében, hogy a héa már 2015. január 1-je előtt a rendeltetési hely elve szerint kerüljön megfizetésre;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.
(2) HL L 44., 2008.2.20., 11. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0240.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0436.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat