Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2898(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0608/2011

Debates :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Balsojumi :

PV 17/11/2011 - 6.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0513

Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 41k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris - Strasbūra
PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūcija par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2011. gada 30. septembra jautājumu Komisijai par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 113. un 167. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvu 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu(2),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)0245),

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas zaļo grāmatu par PVN nākotni (COM(2010)0695),

–  ņemot vērā tā 2011. gada 12. maija rezolūciju par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 13. oktobra rezolūciju par PVN nākotni(4),

–   ņemot vērā ESAO vadlīnijas par PVN neitralitāti,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā viena no stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām paredz vienotā digitālā tirgus izveidi;

B.  tā kā ES vienotais digitālais tirgus joprojām ir sadrumstalots;

C.  tā kā ekonomikas krīze ir ievērojami mazinājusi ekonomiskās izaugsmes iespējas un tā kā digitālā ekonomika turpmākajos gados var ievērojami sekmēt labklājību Eiropā;

D.  tā kā Amerikas Savienoto Valstu Likums par interneta pakalpojumu neaplikšanu ar nodokļiem, kurš stājās spēkā 1998. gadā, kura piemērošanas joma kopš tā laika ir paplašināta un kurā noteikts, ka federālā valdība un vietējās valdības nedrīkst tirdzniecībai tiešsaistē piemērot diskriminējošas tirdzniecības nodokļu likmes, ir būtiski ietekmējis e–komerciju un veicinājis tādu uzņēmumu izveidi, kuri tagad dominē globālajā tirgū;

E.  tā kā ES ir jārealizē vienotā tirgus iespējas, atvieglojot tiešsaistes un pārrobežu tirdzniecību dalībvalstu starpā;

F.  tā kā Komisija pašlaik apsver PVN turpmāko piemērošanu un tā kā šajā sakarībā jāņem vērā stratēģija “Eiropa 2020”,

1.  norāda, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums un it īpaši Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikums ir šķērslis jaunu digitālu pakalpojumu izstrādei un līdz ar to ir pretrunā digitalizācijas programmā izklāstītajiem mērķiem;

2.  uzskata, ka grāmatām piemērojamās PVN likmes parāda spēkā esošo tiesību aktu trūkumus, jo dalībvalstis var piemērot samazinātas PVN likmes visa veida fiziskā formātā izdotām grāmatām, savukārt elektroniskajām grāmatām tiek piemērota pamatlikme vismaz 15 % apmērā; uzskata, ka šāda diskriminācija ir nepamatota, ņemot vērā šī tirgus segmenta potenciālo izaugsmi;

3.  uzsver, ka ES jāizvirza vērienīgāki mērķi un jādara vairāk nekā tikai jānovērš spēkā esošā tiesiskā regulējuma nepilnības; uzskata, ka PVN noteikumu pārskatīšanā par prioritāti jāuzskata stimuli uzņēmumiem izstrādāt un piedāvāt jaunus Viseiropas tiešsaistes pakalpojumus;

4.  tomēr norāda, ka ES vajadzētu izstrādāt specifiskus savām vajadzībām piemērotus risinājumus; uzskata ‐ lai izveidotu efektīvu vienotu digitālo tirgu, ar ES tiesību aktiem varētu ļaut dalībvalstīm uz laiku piemērot samazinātu PVN likmi elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar kultūru;

5.  uzskata, ka šo jauno kategoriju, kas tiktu iekļauta Direktīvas 2006/112/EK pašreizējā 3. pielikumā, varētu piemērot tādiem tiešsaistes pakalpojumiem, cita starpā ar televīziju, mūziku, grāmatām vai laikrakstiem vai žurnāliem saistītiem tiešsaistes pakalpojumiem, kurus ES reģistrēts pakalpojumu sniedzējs sniedz jebkuram patērētājam, kas dzīvo ES;

6.  norāda, ka kultūras, žurnālistikas un radošā satura digitāla izplatīšana ļauj autoriem un satura sniedzējiem sasniegt jaunas un plašākas auditorijas; uzskata, ka ES jāturpina sekmēt digitālā satura radīšanu, producēšanu un izplatīšanu (visās platformās) un ka samazinātas PVN likmes piemērošana tiešsaistes kultūras saturam noteikti varētu sekmēt izaugsmi;

7.  vērš uzmanību uz ESAO principiem par nodokļu uzlikšanu e–komercijā, par kuriem tika panākta vienošanās 1998. gada konferencē Otavā un kuri paredz, ka, piemērojot noteikumus par patēriņā nodokļiem, piem., PVN, nodokļi jāuzliek tajā jurisdikcijā, kurā notiek patēriņš; norāda, ka saskaņā ar Direktīvu 2008/8/EK ESAO principi ES tiks piemēroti no 2015. gada 1. janvāra;

8.  uzskata, ka PVN jomas tiesību aktu pārskatīšana, kas dos dalībvalstīm lielāku elastību piemērot samazinātas PVN likmes, būtu jāapvieno ar Direktīvā 2008/8/EK noteikto principu piemērošanu; tomēr norāda ‐ lai visas dalībvalstis vienlīdz varētu gūt labumu no vienotā digitālā tirgus, cik vien iespējams drīz jāsāk piemērot princips par nodokļu uzlikšanu dalībvalstī, kurā notiek patēriņš; uzsver, ka jebkādas pārskatīšanas rezultātā jāvienkāršo PVN sistēma, piemēram, PVN vajadzībām izveidojot vienu kontaktpunktu, un jānovērš nodokļu dubultā uzlikšana;

9.  tādēļ aicina Komisiju izskatīt iespēju Direktīvu 2008/8/EK pārskatīt, lai paredzētu, ka jau pirms 2015. gada 1. janvāra PVN maksās atbilstoši galamērķa principam;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 44, 20.2.2008., 11. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0240.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0436.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika