Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0608/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.7

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0513

Texte adoptate
PDF 202kWORD 44k
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg
Modernizarea legislaţiei privind TVA pentru a impulsiona piața unică digitală
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

Parlamentul European,

–  având în vedere întrebarea din 30 septembrie 2011 adresată Comisiei privind modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–  având în vedere articolele 113 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată(1),

–  având în vedere Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 - o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicare Comisiei intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei privind viitorul taxei pe valoarea adăugată (COM(2010)0695),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potențialului industriilor culturale și creative(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată(4),

–  având în vedere orientările OCDE privind caracterul neutru al TVA,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât una dintre inițiativele emblematice din strategia Europa 2020 vizează crearea unei piețe digitale unice;

B.  întrucât piața digitală unică din UE continuă să fie fragmentată;

C.  întrucât criza economică a afectat dramatic posibilitățile de creștere economică, și întrucât economia digitală poate contribui în mod semnificativ la prosperitatea Europei în viitor;

D.  întrucât legea pentru scutirea de taxe a internetului („Internet Tax Freedom Act”) din SUA, care a intrat în vigoare în 1998 și a cărei aplicare a fost extinsă de la acea dată, și care interzice autorităților federale și locale să aplice rate fiscale discriminatorii la vânzările online a avut un impact semnificativ asupra comerțului electronic și a contribuit la crearea unor întreprinderi care domină piața la nivel mondial;

E.  întrucât UE trebuie să valorifice potențialul pieței unice facilitând comerțul electronic și transfrontalier între statele membre;

F.  întrucât Comisia analizează în prezent viitorul TVA și întrucât strategia Europa 2020 trebuie luată în considerare în acest sens,

1.  subliniază că actualul cadru juridic și, în special, anexa III a Directivei 2006/112/CE, constituie un obstacol în calea dezvoltării unor noi servicii digitale și, în consecință, sunt în neconcordanță cu obiectivele stabilite în cadrul Agendei digitale;

2.  consideră că ratele TVA aplicabile cărților reflectă deficiențele actualei legislații, întrucât, deși statele membre pot aplica rate reduse ale TVA la cărțile pe orice suport fizic, cărțile în format electronic sunt taxate cu o rată standard de minim 15%; consideră că această discriminare nu poate să dureze, având în vedere potențialul de creștere a acestui segment de piață;

3.  subliniază că UE trebuie să dea dovadă de ambiție și să nu se limiteze doar la remedierea inconsecvențelor actualului cadru juridic; consideră că o prioritate în procesul de revizuire a normelor privind TVA ar trebui să fie aceea de a încuraja întreprinderile să dezvolte și să furnizeze noi servicii online paneuropene;

4.  subliniază, însă, că UE ar trebui să elaboreze soluții adaptate propriilor nevoi; consideră că, pentru dezvoltarea unei adevărate piețe unice, legislația UE ar putea permite statelor membre să aplice, temporar, o cotă redusă de TVA pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe cale electronică;

5.  consideră că această nouă categorie, care ar fi inclusă în actuala anexă III la Directiva 2006/112/CE, ar putea acoperi furnizarea de servicii online cum ar fi cele de televiziune, muzică, beletristică sau ziare și reviste, de către un furnizor stabilit în cadrul UE către orice consumator stabilit în UE;

6.  subliniază că distribuirea digitală a conținutului cultural, jurnalistic și creativ permite autorilor și furnizorilor de conținut să se adreseze unor audienței noi și mai largi; consideră că UE trebuie să își intensifice eforturile în materie de creare, producere și distribuție (prin toate platformele) a conținutului digital, iar aplicarea unei cote reduse a TVA pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe internet ar stimula cu siguranță cererea;

7.  atrage atenția asupra principiilor OCDE privind impozitarea comerțului electronic ce au fost convenite cu ocazia conferinței de la Ottawa, în 1998, și care stabilesc faptul că normele referitoare la taxele de consum, cum ar fi TVA, ar trebui să prevadă impozitarea în cadrul jurisdicției unde are loc consumul; subliniază că, în conformitate cu Directiva 2008/8/CE, principiile OECD se vor aplica Uniunii Europene începând din 1 ianuarie 2015;

8.  consideră că o revizuire a legislației în materie de TVA, prin care se acordă o mai mare flexibilitate statelor membre în ceea ce privește aplicarea de rate reduse ale TVA, ar trebui să aibă loc în paralel cu aplicarea principiilor prevăzute în Directiva 2008/8/CE; subliniază totuși că, pentru a permite tuturor statelor membre să beneficieze în mod egal de piața unică digitală, principiul impozitării în statul membru în care se produce consumul ar trebui să se aplice cât mai curând cu putință; subliniază că orice revizuire ar trebui să conducă la simplificarea sistemului de TVA, de exemplu prin înființarea unui „ghișeu unic” pentru TVA și prin eliminarea dublei impozitări;

9.  invită, prin urmare, Comisia să examineze posibilitatea revizuirii Directivei 2008/8/CE pentru a introduce dispoziții conform cărora plata TVA să se efectueze în conformitate cu principiul destinației, și care să devină aplicabile înainte de 1 ianuarie 2015;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 44, 20.2.2008, p. 11.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0240.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2011)0436.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate