Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0374/2011

Внесени текстове :

A7-0374/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0514

Приети текстове
PDF 372kWORD 80k
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
P7_TA(2011)0514A7-0374/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. съдържащ препоръки на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2011/2133(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид текущите преговори между ЕС и Грузия за сключване на споразумение за асоцииране,

–  като взе предвид заключенията от заседанията на извънредния Европейски съвет от 1 септември 2008 г. и заключенията на Европейския съвет по външни отношения от 15 септември 2008 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Грузия от 10 май 2010 г., с които бяха приети указания за водене на преговори,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Грузия и Европейския съюз, влязло в сила на 1 юли 1999 г.,

–  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

–  като взе предвид речта на Михеил Саакашвили, президент на Грузия, пред Европейския парламент на 23 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Източното партньорство от 25 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ от 25 май 2011 г.,

–  като взе предвид съвместния план за действие в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) между ЕС и Грузия, одобрен от Съвета за сътрудничество между ЕС и Грузия на 14 ноември 2006 г., определящ стратегическите и специфични цели, въз основа на ангажираността спрямо споделени ценности и ефективно прилагане на политически, икономически и институционални реформи,

–  като взе предвид приетия на 25 май 2011 г. доклад на Европейската комисия относно напредъка на Грузия,

–  като взе предвид споразуменията между ЕС и Грузия за облекчаване на визовия режим и за реадмисия, влезли в сила на 1 март 2011 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация за партньорство за мобилност между Европейския съюз и Грузия от 30 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид основните препоръки на Европейската комисия по отношение на подготовката на Грузия за започването на преговори по задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Грузия, публикувани през 2009 г.,

–  като взе предвид подписването на Споразумението между ЕС и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни на 14 юли 2011 г.,

–  като взе предвид подписването на Споразумението за обща европейска въздухоплавателна зона между ЕС и неговите държави-членки и Грузия от 2 декември 2010 г.,

–  като взе предвид Специалния доклад № 13/2010 на Европейската сметна палата относно резултатите от Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) в Южен Кавказ,

–  като взе предвид резолюциите си от 3 септември 2008 г. относно Грузия(1), от 20 май 2010 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС относно Южен Кавказ(2) и от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика на съседство – Източното измерение(3),

–  като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0374/2011),

A.  като има предвид, че Източното партньорство създаде значима политическа рамка за задълбочаване на отношенията, ускоряване на политическото асоцииране и засилване на икономическата интеграция между ЕС и Грузия, посредством оказването на подкрепа на политически и социално-икономически реформи и улесняване на сближаването на законодателството с това на ЕС;

Б.  като има предвид, че Източното партньорство предвижда укрепване на двустранните взаимоотношения посредством нови споразумения за асоцииране, при отчитане на конкретното положение и амбиции на всяка държава партньор и нейната способност да се съобрази с произтичащите ангажименти;

В.  като има предвид, че активната ангажираност на Грузия и нейната съпричастност към споделените ценности и принципи, включително демокрацията, правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, са от решаващо значение за по-нататъшния напредък на процеса, за успешното протичане на преговорите и за последващото прилагане на споразумението за асоцииране, както и гаранция, че то ще има трайни резултати за развитието в страната;

Г.  като има предвид, че законодателното сближаване е важен инструмент за засилване на сътрудничеството между ЕС и Грузия;

Д.  като има предвид, че Грузия е една от страните партньори от Източното партньорство, които отбелязват най-добри резултати в приемането на реформи, въпреки че все още съществуват проблеми по отношение на тяхното прилагане; като има предвид, че е необходимо допълнително подобрение, що се отнася до реформите в съдебната система, трудовите права, правата на жените и интеграцията на малцинствата;

Е.  като има предвид, че неразрешеният конфликт между Русия и Грузия пречи на стабилността и развитието на Грузия; като има предвид, че Русия продължава да окупира грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, в нарушение на основните норми и принципи на международното право; като има предвид, че в зоните под ефективния контрол на окупиращите сили се провеждат етническо прочистване и принудителни демографски промени, като тези сили носят отговорността за нарушенията на правата на човека в съответните зони;

Ж.  като има предвид, че в съвместното си съобщение, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, ЕС заяви амбицията си да участва по-активно за разрешаване на конфликтите; като има предвид, че мисията за наблюдение на ЕС играе важна роля на място и че специалният представител на ЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия е съпредседател на преговорите в Женева; като има предвид, че резултатът от тези преговори до момента е минимален;

З.  като има предвид, че ЕС изтъква правото на Грузия да се присъединява към която и да било международна организация или съюз, при зачитане на международното право, и отново изразява своето твърдо убеждение в принципа, че нито една трета държава няма право на вето върху суверенното решение на друга държава да се присъедини към която и да било международна организация или съюз, нито правото да дестабилизира демократично избрано правителство;

И.  като има предвид бързия напредък на преговорите с Грузия по споразумението за асоцииране, въпреки че преговорите относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия все още не са започнали;

1.  В контекста на текущите преговори относно споразумението за асоцииране отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД:

o
o   o

   а) да гарантират, че преговорите с Грузия ще продължат със стабилен темп;
   б) да гарантират също така, че споразумението за асоцииране представлява всеобхватна и насочена към бъдещето рамка за по-нататъшното развитие на отношенията с Грузия през следващите години;
   Политически диалог и сътрудничество
   в) да признаят Грузия за европейска държава, както и грузинските стремежи, включително тези, които се основават на член 49 от Договора за Европейския съюз, да дадат европейска перспектива на ангажимента на ЕС и текущите преговори с Грузия, която се счита за важен лост за осъществяването на реформите и за необходим катализатор на обществената подкрепа за тези реформи, което може допълнително да укрепи съпричастността на Грузия към споделените ценности и принципите на демокрацията, правовата държава, правата на човека и доброто управление;
   г) да засилят подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия и да обезпечат приложимостта на споразумението, когато то бъде сключено, на цялата територия на Грузия; за тази цел, да продължат да участват активно в разрешаването на конфликта, наред с другото, благодарение на мисията за наблюдение на ЕС, чийто мандат наскоро беше удължен до 15 септември 2012 г.;
   д) да подчертаят необходимостта от безопасно и достойно завръщане на всички вътрешно разселени лица и бежанци на тяхното постоянно местожителство и неприемливия характер на принудителните демографски промени;
   е) да изтъкнат важността на междуетническата и религиозната толерантност; да приветстват закона относно регистрацията на религиозни организации, приет неотдавна от грузинския парламент, и положителните мерки, приети от грузинското правителство в областта на образованието, които целят по-добра интеграция на националните малцинства;
   ж) да признаят грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия за окупирани територии;
   з) да ускорят преговорите с Руската федерация с цел да се гарантира, че тя безусловно изпълнява всички разпоредби на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. между Русия и Грузия, по-специално разпоредбата, по силата на която Русия трябва да предостави пълен и неограничен достъп на мисията на ЕС за наблюдение до териториите на Абхазия и региона Цхинвали/Южна Осетия; да подчертаят необходимостта от осигуряването на стабилност в горепосочените региони на Грузия;
   и) да призоват Русия да оттегли признаването на независимостта на грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, да прекрати окупацията на грузински територии и да зачита изцяло суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите й граници, в съответствие с международното право, Хартата на ООН, Заключителния акт на Конференцията в Хелзинки за сигурност и сътрудничество в Европа и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;
   й) да приветстват едностранния ангажимент, поет от страна на Грузия да не използва сила, за да възстанови контрола си над регионите Абхазия и Южна Осетия, както беше заявено от президента Саакашвили пред ЕП на 23 ноември 2010 г., и да призоват Русия да поеме реципрочен ангажимент за неизползването на сила срещу Грузия; да приветстват стратегията на Грузия относно окупираните територии и плана за действие за ангажираност като важни инструменти за помиряването и да подчертаят необходимостта от подновяване на диалога и преките контакти с местното население на Абхазия и Южна Осетия с цел осъществяване на помиряването;
   к) приветства споразумението, постигнато между правителствата на Русия и Грузия, относно приемането на Русия в Световната търговска организация (СТО), с надеждата, че това споразумение ще третира Абхазия и Южна Осетия като неделима част от Грузия;
   л) да призоват Грузия и Русия да се ангажират с преки преговори, без предварителни условия, по кръг от теми, с посредничеството, ако е необходимо, на взаимно приемлива трета страна, като това следва да допълни, а не да замести съществуващия Женевски процес;
   м) да изразят загриженост относно терористичните нападения, случили се в Грузия от последната година насам, и да призоват Русия да сътрудничи в разследването на гореспоменатите терористични нападения; настоятелно да призоват Грузия и Русия да намалят чувствително риториката относно бомбардировки и подпомагане на тероризъм, за да се създаде климат на доверие при провеждането на разследванията;
   н) приветства споразумението, постигнато между Грузия и Руската федерация относно присъединяването на Русия към СТО, което включва договореност за мониторинг на търговията между двете страни;
   Правосъдие, свобода и сигурност
   о) да приветстват постигнатия от Грузия значителен напредък в областта на демократичните реформи, включително укрепването на демократичните институции, и по-специално службата на омбудсмана, борбата с корупцията и реформата на съдебната система, както и икономическите реформи и либерализацията; да поздравят Грузия за цялостното намаляване на престъпността, и по-специално дела на тежките престъпления в страната;
   п) да призоват грузинското правителство да започне по-широк конструктивен политически диалог с опозиционните сили и да продължи да развива демократична среда, благоприятстваща свободата на словото, и по-специално достъпността на обществените медии за всички политически партии;
   р) призовава правителството на Грузия допълнително да подобри физическите условия в местата за лишаване от свобода и центровете за задържане, да продължи да оказва пълна подкрепа на омбудсмана на Грузия, отговарящ за следенето за евентуални нарушения на правата на човека, както и да разгледа възможностите за улесняване посещенията на представители на гражданското общество и неправителствени организации за защита на правата на човека при лица, намиращи се в затвори и центрове за задържане;
   с) да извършат оценка на прилагането на споразуменията за визови облекчения и реадмисия и на партньорството за мобилност между ЕС и Грузия; да обмислят своевременното започване на диалог по визовите въпроси между ЕС и Грузия с цел визова либерализация; да гарантират, че споразумението отразява напредъка по отношение на визовата либерализация, постигнат по време на приключването на преговорите по споразумението;
   т) да включат в споразумението клаузи относно закрилата и насърчаването на правата на човека, отразяващи най-високите международни и европейски стандарти, като използват в максимална степен рамката на Съвета на Европа и ОССЕ и като настояват в частност за правата на вътрешно разселените лица и на лицата, принадлежащи към национални и други малцинства;
   у) да отбележат добрата работа, свършена от Грузия за изпълнение на плана за действие за вътрешно разселените лица, по-специално що се отнася до достъпа до жилища;
   ф) да насърчат грузинските органи да приемат и прилагат всеобхватно и ефективно антидискриминационно законодателство в съответствие с духа и буквата на законодателството на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, като това законодателство включва, наред с другото, разпоредби за борба с дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност;
   х) да изтъкнат в споразумението значението на гарантирането на основните свободи, правовата държава, доброто управление и продължаването на борбата срещу корупцията, както и да продължат да подкрепят реформата на съдебната система като свой приоритет с оглед повишаване на доверието на обществеността в съдебната система и необходимостта от развитие на напълно независима съдебна система, включително чрез предприемане на мерки за гарантиране на справедливото разглеждане на ключови политически дела и дела, свързани с правата на човека и присвояването на имущество;
   ц) призовава правителството на Грузия да насърчава свободата на медиите, свободата на изразяване и медийния плурализъм; да осигури възможност за медиите да предоставят независима и обективна информация, без да се оказва политически и икономически натиск; да гарантира надеждно и ефективно прилагане на мерки за защита на журналистите; да гарантира прозрачност по въпроса за собствеността на медиите, и по-специално по отношение на електронните медии и свободния достъп до публична информация;
   ч) да включат в споразумението раздел относно закрилата на правата на детето, в това число хармонизиране на съответното грузинско законодателство с Конвенцията за правата на детето;
   ш) да подчертаят важността на постигането на пълно равенство между половете, по-специално във връзка с огромната разлика в заплащането на мъжете и жените;
   Икономика и отраслово сътрудничество
   щ) да започнат възможно най-скоро преговори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и в този контекст да предоставят на своите грузински партньори съответната помощ за воденето на преговорите и в последствие за прилагането на ЗВЗСТ, след точна и цялостна оценка на нейното социално и екологично въздействие;
   аа) да подкрепят започването на преговори относно задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) възможно най-бързо, след като Грузия изпълни основните препоръки на Комисията, одобрени от държавите-членки на ЕС, с оглед по-голяма интеграция на Грузия с най-големия й търговски партньор, което е необходимо за поддържане на икономическия растеж на Грузия и преодоляване на икономическата криза и щетите, нанесени от войната с Русия през 2008 г.;
   аб) да насърчат напредъка на Грузия за подобряване на нейното законодателство, повишаване на ефективността на грузинските институции и гарантиране на стандарти за висококачествен контрол за грузинските продукти, с цел изпълнение на изискванията на Европейската комисия;
   ав) да предоставят финансова и техническа помощ на Грузия, с цел да се гарантира продължаването на законодателните и институционалните реформи, които са необходими за приспособяване към ЗВЗСТ и ускоряване на процеса на прилагане на основните препоръки, изложени в плана за действие ЕС – Грузия;
   аг) да подчертаят колко е важно за ЕС Грузия да гарантира правилното обезвреждане на токсичните и радиоактивни отпадъци на нейна територия като предпоставка за улесняване на търговията, по-специално в областта на селското стопанство, с оглед гарантиране на безопасността на храните;
   ад) да включат в споразумението ангажименти за прилагане на трудовите права и стандарти на Международната организация на труда, и по-специално на конвенции 87 и 98 и Социалната харта на ЕС, за практическо развитие на истински, структуриран и недискриминационен социален диалог, както и за сближаване на грузинското законодателство с достиженията на правото на ЕС в социалната област, което би подобрило перспективите на страната за присъединяване към ЕС;
   ае) да призоват грузинските органи да поемат по-твърд ангажимент по отношение на политиките за заетост и социално сближаване, както и за по-нататъшно създаване на среда, благоприятна за стандартите на ЕС в областта на социалната пазарна икономика;
   аж) да бъдат отчетени значителните усилия, положени от грузинското правителство през последните години за отваряне на икономиката на страната чрез установяването на много ниски мита за промишлените стоки, за приемане на правна и регулаторна рамка, благоприятстваща предприемачеството и инвестициите, както и за укрепване на принципите на правовата държава;
   аз) да се включат поетапни ангажименти, обхващащи ключови глави, свързани с търговията, като например нетарифните бариери, улесняването на търговията, правилата за произход, санитарните и фитосанитарни мерки, правата върху интелектуалната собственост, инвестициите и политиката в областта на конкуренцията, както и да се завършат дейностите в области, включени в плана за действие;
   аи) да се насърчи Грузия да продължи реформите за подобряване на бизнес климата, да оптимизира възможностите си за събирането на данъци и механизма си за разрешаване на спорове във връзка с договори, като същевременно поощрява корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие; да се насърчи Грузия да инвестира в своята инфраструктура, и по-специално тази за публичните услуги, и да се бори със съществуващите неравенства, най-вече в селските райони, да стимулира сътрудничеството между експерти от държавите-членки на ЕС и техните грузински колеги, за да се насърчи прилагането на реформи в страната и редовният обмен на най-добри практики в областта на европейското управление;
   ай) да насърчават широко отраслово сътрудничество; по-специално да разяснят ползите от него и да насърчават сближаването на регулаторните изисквания в тази област;
   ак) да включат в споразумението разпоредби относно възможността Грузия да участва в програми и агенции на Общността, което е основен инструмент за насърчаване прилагането на европейски стандарти на всички равнища;
   ал) да подчертаят необходимостта от устойчиво развитие, включително чрез насърчаване на енергийната ефективност и източниците на възобновяема енергия, при отчитане на целите на ЕС във връзка с изменението на климата; да подчертаят значението на Грузия за подобряване на енергийната сигурност на ЕС чрез насърчаването на приоритетни проекти и политически мерки за развитието на Южния коридор („Набуко“, „Агри“, Транскаспийския газопровод, „Бял поток“, Евроазиатския транспортен коридор (EAOTC));
   ам) да насърчават и подпомагат грузинските органи в тяхната инвестиционна програма за изграждане на производствен капацитет от ново поколение под формата на водни електроцентрали, в съответствие със стандартите и нормите на ЕС като начин за диверсификация на енергийните нужди на страната;
   Други въпроси
   ан) да се консултират с Европейския парламент относно разпоредбите за парламентарното сътрудничество;
   ао) да включат ясни критерии за прилагането на споразумението за асоцииране и да предвидят механизми за наблюдение, включително представянето на редовни доклади пред Европейския парламент;
   ап) да предоставят на Грузия целева финансова и техническа помощ, за да й помогнат да гарантира, че може да изпълни ангажиментите, произтичащи от споразумението за асоцииране, и цялостното му прилагане, като продължават да предоставят всеобхватни програми за институционално изграждане; да отделят повече ресурси за развитие на административния капацитет на местните и регионалните органи с помощта на мерките в рамките на инициативата „Източно партньорство“, за партньорски програми, консултации на високо равнище, програми за обучение и обмен на персонал, стажове и стипендии за професионално обучение;
   ар) да увеличат подкрепата на ЕС за организациите на гражданското общество и медиите в Грузия в съответствие със съвместното съобщение, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“, за да им дадат възможност да осъществяват вътрешно наблюдение и да осигуряват по-голяма прозрачност за реформите и поетите от правителството ангажименти;
   ас) да насърчават групата за преговори на ЕС да продължава доброто сътрудничество с ЕП, като предоставя постоянна информация, подкрепена със съответни документи, относно напредъка на преговорите, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, който постановява, че Парламентът трябва да бъде незабавно и изчерпателно уведомяван на всички етапи от процедурата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, на Съвета, Комисията и ЕСВД, както и на Грузия, за нейно сведение.

(1) OВ C 295E, 4.12.2009 г., стр. 26.
(2) OВ C 161E, 31.5.2011 г., стр. 136.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0153.

Правна информация - Политика за поверителност