Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0374/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0374/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0514

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 84k
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
P7_TA(2011)0514A7-0374/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2011 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (2011/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Γεωργία της 10ης Μαΐου 2010 περί της εγκρίσεως των οδηγιών διαπραγμάτευσης,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης , η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαμεσολαβήσεως της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Mikheil Saakashvili, προέδρου της Γεωργίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010 για την ανατολική εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με «μία νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, που υιοθετήθηκε από το συμβούλιο συνεργασίας ΕΕ-Γεωργία στις 14 Νοεμβρίου 2006, το οποίο θέτει τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους με βάση δεσμεύσεις ως προς τις κοινές αξίες και την πραγματική εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Γεωργίας, που εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ-Γεωργίας για τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας της 30ης Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις κύριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την προετοιμασία της Γεωργίας σχετικά με το άνοιγμα διαπραγματεύσεων για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία που εκδόθηκαν το 2009,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων της 14ης Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώ μελών της και της Γεωργίας της 2ας Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 13/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ) στο Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γεωργία της 3ης Σεπτεμβρίου 2008(1), σχετικά με την αναγκαιότητα μίας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο της 20ής Μαΐου 2010(2), και σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική διάσταση της 7ης Απριλίου 2011(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0374/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και την περαιτέρω οικονομική ένωση μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και διευκολύνοντας την προσέγγιση με την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση και τις φιλοδοξίες της κάθε χώρας εταίρου και την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες δεσμεύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση της Γεωργίας και η προσήλωσή της στις κοινές αξίες και αρχές, μεταξύ των οποίων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ορθή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ουσιώδεις για την προώθηση της διαδικασίας και την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων και την επιτυχή συνακόλουθη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης καθώς και για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική προσέγγιση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία είναι ένας από τους εταίρους που σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στην ανατολική εταιρική σχέση όσον αφορά την έγκριση μεταρρυθμίσεων, αν και εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη επιλυθείσα διαμάχη μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας εμποδίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Γεωργίας· ότι η Ρωσία συνεχίζει να κατέχει τις περιφέρειες της Γεωργίας Αμπχαζία και Tskhinvali/Νότια Οσετία, πράγμα το οποίο αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική κάθαρση και οι δημογραφικές αλλαγές με τη χρήση βίας έχουν λάβει χώρα σε περιοχές υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των δυνάμεων κατοχής, που φέρουν την ευθύνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω περιοχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μία νέα απάντηση σε μία μεταβαλλόμενη γειτνίαση» δηλώνει την φιλοδοξία της να εργαστεί κατά τρόπο πλέον ενεργό για την επίλυση της διαμάχης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) πραγματοποιεί επιτοπίως σημαντική εργασία και ότι ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία είναι συμπρόεδρος των συνομιλιών στη Γενεύη· ότι οι εν λόγω συνομιλίες έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε ελάχιστα αποτελέσματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τονίζει το δικαίωμα της Γεωργίας να ενταχθεί σε οιαδήποτε διεθνή οργάνωση ή συμμαχία, με τον ταυτόχρονο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και επαναλαμβάνοντας τη σταθερή προσήλωσή του στην αρχή σύμφωνα με την οποία ουδεμία τρίτη χώρα έχει δικαίωμα βέτο σε κυρίαρχη απόφαση άλλης χώρας να προσχωρήσει στον οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή συμμαχία ή το δικαίωμα να αποσταθεροποιεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης προοδεύουν με ταχύ ρυθμό, οι διαπραγματεύσεις όμως σχετικά με την εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) δεν έχουν ακόμα αρχίσει·

1.  απευθύνει, σε σχέση με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Σύνδεσης, τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

o
o   o

   α) να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό·
   β) να εξασφαλίσουν επίσης ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα αποτελέσει ένα συνεκτικό και προσανατολισμένο προς το μέλλον πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τη Γεωργία κατά τα προσεχή έτη·
   Πολιτικός διάλογος και συνεργασία
   γ) να αναγνωρίσουν τη Γεωργία ως ένα ευρωπαϊκό κράτος και τις βλέψεις της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εδράζονται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βασίσουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία στην ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόλογος μοχλός για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων καθώς και ως απαραίτητος καταλύτης για την υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων από την κοινή γνώμη, που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση της Γεωργίας στις κοινές αξίες και τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση·
   δ) να ενισχύσουν την υποστήριξη της ΕΕ για κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας, μόλις αυτή συναφθεί, στο σύνολο της επικράτειας της Γεωργίας· για το σκοπό αυτό να συνεχίσουν να εργάζονται ενεργά για την επίλυση της διαμάχης, μεταξύ άλλων χάρις στην EUMM, η εντολή της οποίας παρατάθηκε πρόσφατα έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2012·
   ε) να υπογραμμίσουν την ανάγκη για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή όλων των μετατοπισθέντων προσώπων και προσφύγων στους τόπους της μόνιμης κατοικίας τους καθώς και τον απαράδεκτο χαρακτήρα των δημογραφικών αλλαγών διά της βίας·
   στ) να τονίσει τη σημασία που έχει η ανοχή μεταξύ των εθνοτήτων και των θρησκευμάτων· να χαιρετήσουν τη νομοθεσία που ενέκρινε πρόσφατα το Κοινοβούλιο της Γεωργίας σχετικά με την καταχώριση των θρησκευτικών οργανώσεων και τα θετικά μέτρα δράσης που ενέκρινε η κυβέρνηση της Γεωργίας στον τομέα της εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων·
   ζ) να αναγνωρίσουν την περιφέρεια της Αμπχαζίας και την περιφέρεια Tskhinvali/Νότιας Οσετίας της Γεωργίας ως κατεχόμενα εδάφη·
   η) να εντατικοποιήσουν τις συνομιλίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία για να εξασφαλίσουν ότι τηρεί άνευ προϋποθέσεων όλες τις διατάξεις της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008 μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας, ειδικότερα δε τη διάταξη που αναφέρει ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί στην EUMM πλήρη και άνευ περιορισμών πρόσβαση στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για την εξασφάλιση σταθερότητας στις προαναφερθείσες περιφέρειες της Γεωργίας·
   θ) να καλέσουν τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας, να θέσει τέλος στην κατοχή αυτών των περιοχών της Γεωργίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ, την τελική πράξη της διάσκεψης του Ελσίνκι για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
   ι) να επιδοκιμάσουν την μονομερή δέσμευση της Γεωργίας να μη χρησιμοποιήσει βία για να επανακτήσει τον έλεγχο στις περιοχές της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας, όπως δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος Saakashvili στις 23 Νοεμβρίου 2010, και να καλέσουν τη Ρωσία να προχωρήσει σε αντίστοιχη δέσμευση για τη μη χρήση βίας κατά της Γεωργίας· να επιδοκιμάσουν τη Στρατηγική της Γεωργίας σε σχέση με τα Κατεχόμενη Εδάφη και το σχετικό Σχέδιο Δράσης ως σημαντικό εργαλείο για την επανασυμφιλίωση και να τονίσουν την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και των ανθρώπινων επαφών με τους τοπικούς πληθυσμούς της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανασυμφιλίωση αυτή·
   ια) καλεί τη Γεωργία και τη Ρωσία να διεξάγουν απευθείας και χωρίς προϋποθέσεις συνομιλίες επί ενός φάσματος θεμάτων, ενδεχομένως με τη μεσολάβηση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου μέρους, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τη διαδικασία της Γενεύης·
   ιβ) χαιρετίζουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Γεωργίας σχετικά με την εισδοχή της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), με την ελπίδα ότι η συμφωνία αυτή αντιμετωπίζει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία ως αναπόσπαστα τμήματα της Γεωργίας·
   ιγ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γεωργία από το παρελθόν έτος και να καλέσουν τη Γεωργία και τη Ρωσία να συνεργαστούν στην έρευνα σχετικά με τις προαναφερθείσες επιθέσεις· να καλέσουν επειγόντως τη Γεωργία και τη Ρωσία να αποκλιμακώσουν τη ρητορική για τις βομβιστικές ενέργειες και τη στήριξη της τρομοκρατίας προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης για τη διεξαγωγή των ερευνών αυτών·
   ιδ) χαιρετίζουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας σχετικά με την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, που περιλαμβάνει ρύθμιση για την παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών·
   Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια
   ιε) να επιδοκιμάσουν τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Γεωργία στον τομέα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, κυρίως του γραφείου του διαμεσολαβητή, του αγώνα κατά της διαφθοράς και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, όπως επίσης και στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της απελευθέρωσης της οικονομίας· να συγχαρούν τη Γεωργία για τη μείωση του γενικού ποσοστού εγκληματικότητας στη χώρα και ιδιαίτερα σε σχέση με τα σοβαρά εγκλήματα·
   ιστ) να καλέσουν την κυβέρνηση της Γεωργίας να εισέλθει σε έναν ευρύτερο και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και να αναπτύξει περαιτέρω ένα δημοκρατικό περιβάλλον για την ελευθερία του λόγου, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση όλων των πολιτικών κομμάτων στα κρατικά μέσα ενημέρωσης·
   ιζ) να καλέσουν τη κυβέρνηση της Γεωργίας να βελτιώσει περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές και στα κρατητήρια, να συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στο Συνήγορο του Πολίτη της Γεωργίας, που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εξετάσει το ενδεχόμενο να διευκολυνθούν οι επισκέψεις προσώπων που κρατούνται σε φυλακές ή κρατητήρια εκ μέρους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιη) να αξιολογήσουν την εφαρμογή της διευκόλυνσης στον τομέα των θεωρήσεων, των συμφωνιών επανεισδοχής και της εταιρικής σχέσης κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας· να εξετάσουν στη συνέχεια την έναρξη του διαλόγου στον τομέα των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας εν ευθέτω χρόνω, με σκοπό να υλοποιηθεί η απελευθέρωση στον τομέα των θεωρήσεων· να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία λαμβάνει πλήρως υπόψη τις προόδους που θα έχουν πραγματοποιηθεί στην απελευθέρωση στον τομέα των θεωρήσεων όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία·
   ιθ) να συμπεριλάβουν στη συμφωνία ρήτρες για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, θα επωφελούνται πλήρως από το πλαίσιο εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ και θα υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εσωτερικώς εκτοπισθέντων προσώπων (IDPs) και των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και άλλες μειονότητες·
   κ) να καταγράψουν τη σημαντική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τη Γεωργία στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης IDP, κυρίως σε σχέση με την πρόσβαση στη στέγαση·
   κα) να ενθαρρύνουν της γεωργιανές αρχές να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν μια περιεκτική και ουσιαστική νομοθεσία κατά των διακρίσεων σύμφωνη τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ και με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, νομοθεσία που θα έπρεπε να περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις κατά των διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και το φύλο·
   κβ) να τονίσουν στη συμφωνία τη σημασία της εξασφάλισης των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, της ορθής διακυβέρνησης και της συνέχισης του αγώνα κατά της διαφθοράς, και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ως μία από τις προτεραιότητες με σκοπό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη και να υπογραμμίσουν την ανάγκη ανάπτυξης μιας εντελώς ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι θα επανεξεταστούν με δίκαιο τρόπο υποθέσεις υψηλής πολιτικής σημασίας, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρπαγή ιδιοκτησίας·
   κγ) να καλέσουν τη κυβέρνηση της Γεωργίας να προωθήσει ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης· να επιτρέψει στα μέσα ενημέρωσης να λειτουργούν με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό χωρίς πολιτικές και οικονομικές πιέσεις· να εξασφαλίσει την αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων για την προστασία των δημοσιογράφων· να εξασφαλίσει διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, ιδίως των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια ενημέρωση·
   κδ) να συμπεριλάβουν στη συμφωνία ένα τμήμα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που θα περιλαμβάνει την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας της Γεωργίας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού·
   κε) να τονίσουν τη σημασία που έχει η επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων σε σχέση, ιδιαίτερα, με τις τεράστιες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων·
   Οικονομία και τομεακή συνεργασία
   κστ) να αρχίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τις διαπραγματεύσεις για την εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), και στο πλαίσιο αυτό να παράσχουν τη σχετική υποστήριξη στους αντίστοιχους υπαλλήλους της Γεωργίας, ώστε να πραγματοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις και να υλοποιήσουν κατόπιν τη DCFTA κατόπιν προσεκτικής και σε βάθος αξιολόγησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών της επιπτώσεων·
   κζ) να υποστηρίξουν την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δημιουργία μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) όσο το δυνατό ταχύτερα και μόλις η Γεωργία θα έχει εκπληρώσει τις βασικές συστάσεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή και έχουν αποδεχθεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε να υπάρξει για τη Γεωργία μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση με τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη της Γεωργίας και να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και η ζημία που προκλήθηκε από τον πόλεμο με τη Ρωσία το 2008·
   κη) να ενθαρρύνουν την πρόοδο της Γεωργίας στην τελειοποίηση της νομοθεσίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών οργάνων της και την εξασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας ελέγχου για τα προϊόντα της με σκοπό να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
   κθ) να παράσχουν χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της ΕΕ στη Γεωργία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την προσαρμογή στη DCFTA και να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης των βασικών συστάσεων που καθορίζονται στο πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Γεωργίας·
   λ) να υπογραμμίσουν τη σημασία που έχει για την Ένωση η Γεωργία να εγγυηθεί τη σωστή διάθεση των τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων στην επικράτειά της, ως αναγκαία προϋπόθεση για να ευνοηθούν οι εμπορικές ανταλλαγές, ειδικότερα στο γεωργικό τομέα, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων·
   λα) να συμπεριλάβουν στη συμφωνία δεσμεύσεις συμμόρφωσης με τα εργασιακά δικαιώματα και τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ιδίως τις συμβάσεις 87 και 98, και με τον Κοινωνικό Χάρτη της ΕΕ, καθώς και για την ανάπτυξη στην πράξη ενός πραγματικού, διαρθρωμένου και χωρίς διακρίσεις κοινωνικού διαλόγου και την ενισχυτική δράση που θα είχε η προσέγγιση της Γεωργίας στο κοινωνικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενωσιακή προοπτική της χώρας·
   λβ) να καλέσουν τις γεωργιανές αρχές να δεσμευτούν περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσουν επιπλέον ένα περιβάλλον που θα οδηγεί στις προδιαγραφές της ΕΕ σε σχέση με την κοινωνική οικονομία της αγοράς·
   λγ) να λάβουν υπόψη τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί τα πρόσφατα έτη από την κυβέρνηση της Γεωργίας για να ανοίξει η οικονομία της χώρας θεσπίζοντας πολύ χαμηλούς βιομηχανικούς δασμούς, εγκρίνοντας ένα νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που συμβάλλει θετικά στις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις, καθώς και επιβάλλοντας το κράτος δικαίου·
   λδ) να συμπεριλάβουν διαδοχικές δεσμεύσεις που θα καλύπτουν βασικά κεφάλαια τα οποία αφορούν το εμπόριο, όπως τα μη δασμολογικά εμπόδια, η διευκόλυνση του εμπορίου, οι κανόνες προέλευσης, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την πολιτική ανταγωνισμού και επενδύσεων και να συμπληρώσουν δράσεις σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται από το πρόγραμμα δράσης·
   λε) να ενθαρρύνουν τη Γεωργία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα, το δυναμικό συλλογής φόρων της και το μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από συμβατικές της υποχρεώσεις, προωθώντας παράλληλα την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να ενθαρρύνουν τη Γεωργία να επενδύει στις υποδομές της, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, να καταπολεμά τις υφιστάμενες ανισότητες, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και των ομολόγων τους στη Γεωργία προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη χώρα και να ανταλλάσσονται σε καθημερινή βάση οι βέλτιστες πρακτικές ενωσιακής διακυβέρνησης·
   λστ) να ενθαρρύνουν ευρύτερη τομεακή συνεργασία· να καταστήσουν σαφή κυρίως τα οφέλη και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση στον τομέα αυτό·
   λζ) να συμπεριλάβουν στη συμφωνία διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα για τη Γεωργία να συμμετέχει σε προγράμματα και υπηρεσίες της Κοινότητας, ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε όλα τα επίπεδα·
   λη) να τονίσουν την ανάγκη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την κλιματική αλλαγή· να τονίσουν τη σημασία της Γεωργίας για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ προωθώντας προγράμματα προτεραιότητας και μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη του Νοτίου Διαδρόμου (NABUCCO, AGRI, αγωγός μέσω της Κασπίας, White Stream, EAOTC)·
   λθ) να ενθαρρύνουν και συνδράμουν τις γεωργιανές αρχές στο επενδυτικό τους πρόγραμμα για την κατασκευή δυναμικού υδροηλεκτρικών μονάδων νέας γενιάς σε συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, ως ένα εργαλείο για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της αναγκών·
   Άλλα θέματα
   μ) να διαβουλευθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διατάξεις της κοινοβουλευτικής συνεργασίας·
   μα) να ορίσουν σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   μβ) να παράσχουν στοχοθετημένη χρηματοπιστωτική και τεχνική βοήθεια στη Γεωργία, ώστε να υπάρξει εξασφάλιση ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και την πλήρη υλοποίησή της, και να συνεχίσουν να προτείνουν εκτεταμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων· να καταστήσουν διαθέσιμους περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών με τη βοήθεια των μέτρων ανατολικής εταιρικής σχέσης, για προγράμματα εταιρικής σχέσης, διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου, προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα ανταλλαγής εργαζομένων, καθώς και περιόδους μαθητείας και υποτροφίες με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση·
   μγ) να αυξήσουν, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση σχετικά με μία νέα απάντηση σε μία μεταβαλλόμενη γειτνίαση, τη συνδρομή της ΕΕ στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης στη Γεωργία για να τις καταστήσουν ικανές να ασκούν εσωτερικό έλεγχο και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση·
   μδ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και, προς ενημέρωση, στις αρχές της Γεωργίας.

(1) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 26.
(2) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου