Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 33k
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester
P7_TA(2011)0519P7_DCL(2011)0035

Europa-Parlamentets erklæring af 17. november 2011 om behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets beslutning 91/396/EØF af 29. juli 1991 om indførelse af 112 som fælleseuropæisk alarmnummer, efterfølgende forstærket ved direktiv 98/10/EF om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold,

–  der henviser til direktiv 2009/136/EF om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og – tjenester,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der påpeger, at de fleste EU-alarmtjenester fortsat kun kan nås gennem tale, hvorved millioner af borgere er afskåret fra at få hjælp i livstruende situationer, hvad enten det skyldes, at de er døve, høre- eller talehæmmede, eller at der kræves diskretion under opkaldet,

B.  der påpeger, at EU har ratificeret FN-konventionen om handicappedes rettigheder og vedtaget en handicapstrategi for perioden 2010-2020 samt en digital dagsorden, der støtter princippet om design for alle,

1.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge lovgivnings- og standardiseringsforslag med henblik på at gøre 112-tjenester fuldt tilgængelige for alle borgere, fortrinsvis gennem videobaserede tegnsprogstjenester og tekstbaserede tjenester, således at også døve samt høre- og talehæmmede kan benytte sig heraf;

2.  opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af næste generation af 112-tjenester, som skal være fuldt tilgængelige og pålidelige samt uafhængige af apparater og netværk i overensstemmelse med »total conversation«-princippet;

3.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 17.11.2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik