Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 64kWORD 30k
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg
De noodzaak van via nummer 112 toegankelijke noodhulpdiensten
P7_TA(2011)0519P7_DCL(2011)0035

Verklaring van het Europees Parlement van 17 november 2011 over de noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten

Het Europees Parlement,

–  gezien het feit dat bij Besluit 91/396/EEG van de Raad van 29 juli 1991 het alarmnummer 112 is ingesteld voor de hele Europese Unie, en dat dit versterkt is door Richtlijn 98/10/EG inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat,

–  gezien Richtlijn 2009/136/EG tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten,

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de meeste noodhulpdiensten nog steeds uitsluitend via stemgeluid toegankelijk zijn, waardoor miljoenen burgers zoals doven, hardhorenden en spraakgehandicapten en personen die opbellen in omstandigheden die discretie vereisen, uitgesloten zijn van levensreddende dienstverlening;

B.  overwegende dat de Europese Unie het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd en haar strategie inzake gehandicapten voor de periode 2010-2020 alsook de digitale agenda heeft aangenomen, en aldus het universeel ontwerp heeft verstevigd;

1.  verzoekt de Commissie wetgevende en op normalisatie gerichte voorstellen te doen om de 112-diensten volledig toegankelijk te maken voor alle burgers, en voorrang te geven aan diensten via gebarentaal met gebruikmaking van videotechnieken en diensten op de grondslag van tekst, om ervoor te zorgen dat doven, hardhorenden en spraakgehandicapte gebruikers worden opgenomen;

2.  verzoekt de Commissie de ontwikkeling te bevorderen van volledig toegankelijke en betrouwbare 112-diensten van de volgende generatie die, met gebruikmaking van het concept totale communicatie, onafhankelijk zijn van netwerken en apparatuur;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 17 november 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid