Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 67kWORD 33k
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg
Necesitatea unui serviciu de urgență 112 accesibil
P7_TA(2011)0519P7_DCL(2011)0035

Declaraţia Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 privind necesitatea unui serviciu de urgență 112 accesibil

Parlamentul European,

–  având în vedere numărul unic european de urgență 112 pentru Uniunea Europeană, înființat prin Decizia 91/396/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991, întărită prin Directiva 98/10/CE privind aplicarea ofertei de rețea deschisă (ONP) telefoniei vocale și serviciului universal de telecomunicații într-un mediu competitiv,

–  având în vedere Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cele mai multe servicii de urgență europene continuă să fie accesibile prin utilizarea vocii, excluzând milioane de persoane, cum ar fi utilizatorii surzi, cu deficiențe de auz și de vorbire, de la utilizarea unui serviciu de salvare, precum și în situații în care este nevoie de discreție în legătură cu apelul;

B.  întrucât Uniunea Europeană a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a adoptat Strategia 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, precum și Agenda digitală, care promovează principiul „proiectării universale”,

1.  solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative și de standardizare astfel încât serviciile 112 să fie pe deplin accesibile tuturor, acordând prioritate serviciilor în limbajul semnelor care utilizează tehnologii video și serviciilor cu conținut sub formă de text pentru a asigura posibilitatea utilizării acestora de către utilizatorii surzi, cu deficiențe de auz și de vorbire;

2.  solicită Comisiei să promoveze dezvoltarea unor servicii 112 „de nouă generație” pe deplin accesibile și fiabile, independente de dispozitive și rețele și care să utilizeze conceptul „Total Conversation” (Conversație totală);

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, împreună cu numele semnatarilor(1), Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul verbal din 17 noiembrie 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate