Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 65kWORD 32k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112
P7_TA(2011)0519P7_DCL(2011)0035

Izjava Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o potrebi po dostopnih storitvah v sili na številki 112

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju enotne evropske telefonske številke 112 za klic v sili za Evropsko unijo, uvedene s Sklepom Sveta 91/396/EGS z dne 29. julija 1991 in potrjene z Direktivo 98/10/ES o uporabi sistema zagotavljanja odprtosti omrežij (ONP) za govorno telefonijo in o univerzalni storitvi za telekomunikacije v konkurenčnem okolju,

–  ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami,

–  ob upoštevanju člena 123 Poslovnika,

A.  ker so storitve EU v sili večinoma še vedno dostopne samo z uporabo glasu, zaradi česar več milijonov državljanov, kot so gluhi, naglušni in nemi ne more uporabljati storitve za reševanje življenja, kar velja tudi za razmere, ko je pri klicu potrebna diskretnost,

B.  ker je Evropska unija ratificirala Konvencijo ZN o pravicah invalidov ter sprejela strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–2020 in digitalno agendo, s katero spodbuja načelo univerzalnega oblikovanja,

1.  poziva Komisijo, naj predloži zakonodajne predloge in predloge standardizacije, da bi vsem državljanom omogočili dostop do vseh storitev na številki 112, in naj pri tem da prednost znakovnemu jeziku, in sicer z uporabo video tehnologij in na besedilu osnovanih storitev, da bi zagotovila vključitev gluhih, naglušnih in nemih uporabnikov;

2.  poziva Komisijo, naj z uporabo koncepta vseh načinov pogovora spodbuja razvoj popolnoma dostopnih in zanesljivih storitev na številki 112 naslednje generacije, ki bodo neodvisne od naprav in omrežij;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov(1) posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1) Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 1 k zapisniku z dne 17. novembra 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov