Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2126(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0353/2011

Внесени текстове :

A7-0353/2011

Разисквания :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0520

Приети текстове
PDF 286kWORD 39k
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
Мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост в полза на стратегията „ЕС 2020“ и европейската политика за съседство в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проектобюджета на Европейския съюз, изготвен от Комисията за финансовата 2012 г. (COM(2011)0300), представен на 20 април 2011 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0373 - C7-0164/2011),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 27 от него,

–  като взе предвид своята позиция от 26 октомври 2011 г. по отношение на проекта на общ бюджет за 2012 г.(2),

–  като взе предвид съвместните заключения относно бюджета за 2012 г., приети на 19 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0353/2011),

A.  като има предвид, че таваните в Многогодишната финансова рамка, по-специално за подфункция 1а и функция 4, не позволяват финансирането на приоритетите на ЕС, без това да застраши съществуващите инструменти и политики,

Б.  като има предвид, че в писмо № 1/2012 за внасяне на корекции Комисията предложи мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост с цел да се компенсира увеличаването на средствата за Европейската политика за съседство по функция 4 в размер на 153 343 576 EUR,

В.  като има предвид, че помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2012 г., одобри мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост за обща сума в размер на 200 милиона евро над таваните на подфункция 1а и на функция 4;

1.  Отбелязва, че въпреки ограничените увеличения на бюджетните кредити за поети задължения по ограничен брой бюджетни позиции и редица съкращения на средствата по други бюджетни позиции, таваните на подфункция 1а и функция 4 не позволяват адекватно финансиране на избраните приоритети, които се изпълняват от Парламента и Съвета;

2.  Следователно изразява съгласие за мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост с цел финансиране на стратегията „ЕС 2020“ по подфункция 1а, както и финансиране на Европейската политика за съседство по функция 4 в размер на общо 200 милиона евро;

3.  Отново заявява, че мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост, както е предвидено в точка 27 от МИС от 17 май 2006 г., подчертава още веднъж съществената необходимост от все по-голяма гъвкавост на бюджета на ЕС;

4.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0461.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/3/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност